ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

Měsíční plány a roční plán

 

Řád družiny.docx 

 

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2023/2024
 Evropské dobrodružství

Září – Žijeme v srdci Evropy

 • Úvod k celoročnímu plánu ŠD – Evropské dobrodružství
 • Komunikativní kruh o cestování během prázdnin
 • Sousedící státy s ČR
 • Práce se šablonou – mapy ČR
 • Cestování v čase /letní a zimní čas, letos a v loni, roční období, časová pásma, světlo a tma/
 • Jak smysluplně využít volný čas
 • Hlasujeme pro nejoblíbenější evropské jídlo
 • Jídelníček v Evropě – spolupráce se ŠJ
 • Založení družinového cestovního pasu
 • Seznámení dětí s vnitřním řádem, režimem obou budov
 • Upevňování družinových pravidel, hygieny obzvlášť
 • Poučení dětí podle osnovy o BOZ ve školní družině
 • Používání kouzelných slůvek
 • Četba knih na pokračování dle tématu ŠVP
 • Tvořivé odpoledne – dílničky v jednotlivých odděleních
 • Prodloužené pobyty venku na školních hřištích

CELODRUŽINOVÉ AKCE: Družina..  továrnou na čokoládu                   

                                  Kukuřičné bludiště

                                  Dopravní hřiště na Proseku

                                  Sportovní odpoledne u Rokytky

DŮRAZ NA BEZPEČNOST !

Významné dny:

13.9. Mezinárodní den čokolády

22.9. Den bez aut

29.9. Světový den srdcí /Praha srdcem Evropa/

28.9. Den České státnosti - připomenutí státního svátku + poučení o BOZ

*29.9. Ředitelské volno /Poučení o BOZ před ředitelským volnem/


Říjen  –  Evropa v podzimních barvách

 • Projekt k ročnímu plánu ŠD – Sousedé kolem nás / Slovensko a Polsko/
 • Paleta barev - barevné podzimní tvoření
 • Práce s papírem výroba draků
 • Halloweenská dílnička – dýně všude…
 • Vypravování o strašidlech a jejich ilustrace a ztvárnění
 • Nejmilejší a nejhrozivější strašidlo
 • Strašidelné knihy - beseda a četba
 • Sklenicové mumie tvoření s dětmi
 • Strašidelné dýně z mandarinek
 • Mezinárodní den zvířat /4.10./
 • Vyprávění o lesní zvěři
 • Poznávání stopy lesní zvěře
 • Kresba lesní zvěře
 • Mezinárodní den stromů /20.10/ 
 • Výroba herbáře ke dni stromů       
 • Den úsměvu /5.10/ smích je nejlepší lékař, vtipy, smajlíci
 • Tvorba kaštanového hada
 • Pomáháme chránit životní prostředí
 • Začínají kroužky 
 • Vycházky do okolí školy navlékání jeřabin a šípků

*Podzimní prázdniny + poučení o BOZ před prázdninami /26.10.-27.10.2023/

CELODRUŽINOVÉ AKCE: Drakiáda na kopci

                                             Podzimní dílničky,

                                             jablkobraní

Významné dny:

1.10.   Svátek seniorů

4.10.   Mezinárodní den zvířat

5.10.   Mezinárodní den úsměvu

20.10. Mezinárodní den stromů

31.10. Haloween

28.10.- Vznik Československé republiky – připomenutí státního svátku + poučení o BOZ před státním svátkem


Listopad – Světýlka nad Evropou          

 • Projekt k ročnímu plánu ve ŠD Rakousko a Německo
 • Den všech svatých, Dušičky
 • Tvořivé práce z přírodnin
 • Pravidelná četba encyklopedie, atlas světa…
 • Výroba lampiček
 • Polární záře
 • Tvoření k Mikuláši
 • Posilování imunity a prevence
 • Příprava na adventní čas
 • Výroba adventního kalendáře
 • Relaxace u poslechu písní
 • Sv. Martin, že by na bílém koni…
 • Knihovna

CELODRUŽINOVÉ AKCE: Cesta za světýlky – lampionový průvod

Podzimní vycházky v okolí školy (pozorování ptáků při odletu, houfování a změny v přírodě)

Významné dny:


2.11.   památka zesnulých (Dušičky)

11.11. svátek Sv. Martina

13.11. Mezinárodní den nevidomých

17.11. Den boje za svobodu a demokracii – význam, poučení o BOZ před státním svátkem


Prosinec – Vánoční zvyky a tradice v Evropě

 • Projekt k ročnímu plánu – vánoce v Evropě
 • Vánoce a tradice u nás a v Evropě
 • Zimní slunovrat – nejkratší den v roce
 • Mushing – psí spřežení a sáně
 • Zimní výzdoba třídy a chodeb
 • Mikulášská nadílka
 • Výroba čertů, andělů a Mikulášů /různé techniky/
 • Píšeme dopis Ježíškovi, naše tajná přání
 • Zdobíme stromeček
 • Družinový vánoční song Ježíšek
 • Výzdoba družinové třídy
 • Vánoční koledy u nás a ve světě
 • Vánoční výtvarné tvoření dárečků pro své blízké
 • Výroba vánočních přání a ozdob
 • Vánoční besídka – zábavné odpoledne s překvapeníčkem
 • Pohádkový čas na obrazovce TV
 • Soutěž o nejhezčí českou a evropskou a vánoční pohádku
 • Knížka pod stromeček….
 • Zimní sporty/ druhy a hlavně bezpečnost při nich/

CELODRUŽINOVÉ AKCE: Mikulášské a vánoční besídky v jednotlivých odd.

                                  Vánoční trhy ve škole

Významné dny:

4.12.   svátek Svaté Barbory

5.12.   Mikuláš a čert

24.12. Štědrý den

25.12. První svátek vánoční

26.12. Druhý svátek vánoční

31.12. Silvestr

Vánoční prázdniny + poučení o BOZ před prázdninami /23.12.-2.1.2024/

*Ředitelské volno 22.2.2023


Leden  -  Cesta na sever Evropy

 • Projekt k ročnímu plánu Severské země
 • Lego v Dánsku a Švédsku
 • Zpěv písně -  Bude zima bude mráz /poslech a poté sborový zpěv/
 • Povánoční besedování o dárcích…
 • Ledovce a ledoborci
 • Pokusy s ledem
 • Tři králové /(příběh, zvyky, tradice/
 • Práce se šablonou lední medvěd, sob, tuleň
 • Jak pomáhat zvířátkům přežít zimu
 • Jak vzniká vlastně led???
 • Lednové výtvarné tvoření - Výroba koruny Tří králů
 • Pravidelná četba v jednotlivých odděleních – kniha od Ježíška
 • Knihovna
 • Zimní sporty, hry na sněhu - bezpečnost při zimních sportech!
 • Bobování, koulování, sněhové radovánky na kopci 

CELODRUŽINOVÉ AKCE:  Návštěva kina /film s cestovatelskou tématikou/

                                    Lego  do škol – Robotika

                                    Koncert kapely The Cello Boys

                                    Výroba krmítek

Významné dny:

1.1.   Nový rok a Den obnovy samostatného českého státu

6.1.   Tři králové

10.1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb

31.1. Pololetní vysvědčení - sebehodnocení


Únor – Masopust v Evropě

 • Projekt k ročnímu plánu -   Karnevaly v Evropě
 • Únorové tvoření - masopustní masky
 • Soutěž o nejhezčí masku
 • Zvířata v masopustním průvodu – význam
 • Soutěž -  rozpoznat písničku dle melodie
 • Krmení ptáčků, výroba krmítek
 • Zimní radovánky dle počasí
 • Poznávání stop zvěře ve sněhu
 • Oslavování Dne luštěnin
 • Svátek sv. Valentýna
 • Mezinárodní den mateřského jazyka
 • Cizojazyčné názvy jednotlivých oddělení
 • Jazykolamy
 • Pravidelná četba v jednotlivých odděleních
 • Navštívení knihovny

CELODRUŽINOVÉ AKCE:  Masopustní karneval a rej masek

                                              Puzzlománie /výroba, soutěž ve skládání/

                                              Podpora azylu pro králíčky /humanitární akce/

Významné dny:

10.2. Světový den luštěnin

14.2. Svatý Valentýn

21.2. Mezinárodní den mateřského jazyka a nářečí

 

2.2. Pololetní prázdniny /BOZ - poučení před prázdninami/

12.2.-18.2. Jarní prázdniny /BOZ - poučení před prázdninami/ 


Březen – Evropské Velikonoce

 • Projekt k ročnímu plánu – Velikonoce u nás a napříč Evropou
 • První jarní tvoření - dílničky
 • Den mozku – řešení hlavolamů
 • MDŽ dárečky a přáníčka
 • Jaro je tu….
 • Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky
 • Příprava na Velikonoce
 • Velikonoční osení
 • Oblékání do velikonočních barev
 • Pravidelná četba v jednotlivých odděleních – velikonoční tématika
 • Jaké známe velikonoční jídla
 • Navštívení knihovny
 • Jarní hrátky venku
 • Vycházky jarní přírodou v okolí školy ( Rokytka, Podvinní …)
 • Krakonošova zahrádka – osazování družinových truhlíků /spolupráce s žáky 2.stupně pod vedením p. uč. Milana Zusky

CELODRUŽINOVÉ AKCE: Velikonoční malování na obličej

                                   Návštěva národního památníku na Vítkově

                                   Velikonoční tvořivé dílny                                  

Významné dny:

 2.3.   Masopust

 8.3.   MDŽ

 11.3. Den mozku

 20.3. Světový den štěstí

 21.3. Světový den poezie

 22.3. Světový den vody

 28.3. Den učitelů

*Velikonoční prázdniny  - BOZ poučení - prázdniny+svátky /28.3. a 29.3./


DubenČeská a evropská literární dobrodružství

 • Projekt k ročnímu plánu : Evropská literární tvořivost
 • Nejkrásnější a nejstarší knihkupectví na světě
 • Ukázka oblíbené knihy - české i zahraniční
 • Ochrana naší planety – Den Země
 • Krásy planety Země
 • Malování na kamínky – vlaječky evropských zemí
 • Dopravní hřiště na Proseku
 • Pálení čarodějnic - vše známé i neznámé o čarodějnicích
 • Výzdoba třídy a chodeb
 • Pravidelná četba v jednotlivých odděleních
 • Knihovna
 • Pobyty venku na hřišti a vycházky do okolí školy

CELODRUŽINOVÉ AKCE: Čarodějnické buřtíky

                                  Beseda o knihách se spisovatelkou       

                                   Katarinou Fialou /Slovensko/

                                   Den Země - vědomostní odpoledne - soutěž

Významné dny:

1.4.   Velikonoční pondělí

16.4. Světový den hlasu

22.4. Den Země

23.4. Den knihy

28.4. Světový den bezpečnosti

29.4. Mezinárodní den tance

30.4. Čarodějnice a stavění májek


KvětenSlunná pobřeží v Evropě

 • Projekt k ročnímu plánu : Slunná a písečná místa u nás a v Evropě
 • Kreativní a vzdělávací práce v cestovním pasu
 • Výroba sluníček jednotlivou technikou
 • Poslech a zpěv písní s tématikou Sluníčko
 • Sluníčko a Sluníčko /beruška sedmitečná/
 • Pískové mandaly
 • Slunečnice – ilustrace a výroba zápichu
 • Výroba dárků pro maminky
 • Květnové výtvarné tvoření – květen lásky čas
 • Společný poslech a zpěv písně - Když se zamiluje kůň / Zdeněk Uhlíř a Jan Svěrák/
 • Pravidelná četba v jednotlivých oddělení
 • Hry u nás a ve světě /kriket , minigolf, cvrnkání kuliček,…/
 • Rodinné album – rodokmen
 • Knihovna

CELODRUŽINOVÉ AKCE: Den zdraví                                                                        

                                             Piknikové odpoledne-jíme zdravě, jarní piknik

                                             Spolek Darwin – přírodovědná stanice

                                             Tvoření z písku

Významné dny:

1.5.   Svátek práce

3.5.   Den Slunce

8.5.   Den vítězství – vznik a význam státního svátku

9.5.   Den Evropy

12.5. Den matek

15.5. Den rodiny

20.5. Den včel

28.5. Světový den her

Vznik a význam státních svátků poučení o BOZ před státními svátky


Červen – Všude dobře, doma nejlépe

Projekt k ročnímu plánu: Čechy krásné, Čechy mé…/zakončení  evropského dobrodružství u nás doma v České republice/           Česká hymna – poslech, zpěv

 • Krásy naší vlasti
 • Výstavka pohlednic z Čech
 • Chalupaření v Čechách
 • Kvízy a doplňovačky na téma ČR
 • Dokončení cestovatelského pasu
 • Výlety a toulky ČR
 • Vymalovávání vodových omalovánek
 • Chytání rybiček a medúz – soutěž
 • Vodní soutěže
 • Malování na chodník vodní pistolí a křídou
 • Vodní meloun a vodové mražené osvěžení
 • Vyrábíme dárečky pro naše tatínky, dědečky a strýce…
 • Pravidelná četba v jednotlivých odděleních
 • Letní sporty a pohyb v přírodě
 • Závěrečné hodnocení ŠD a rozloučení

CELODRUŽINOVÉ AKCE: Zdravé opalování 

                                   Vodní olympiáda

                                   Skákací hrady

Významné dny:

1.6.   Mezinárodní den dětí

5.6.   Světový den životního prostředí

8.6.   Světový den oceánů

10.6. Den ledového čaje

15.6. Světový den větru

18.6. Den otců

 

Blíží se hlavní prázdniny - POZOR NA BEZPEČNOST!!!

Poučení o BOZ před hlavními prázdninami

Závěrem mi zbývá jen popřát krásně prožité prázdniny v naší vlasti i za hranicemi….

Všude dobře, ale doma je nej nej….

 

PRAVIDELNÉ A NEPRAVIDELNÉ AKCE ŠD

 • Knihovna Vysočany - P9 - nové knihy, besedy o knihách, půjčování knih
 • Galerie 9 - výstavy
 • Gong - divadelní představení pro děti
 • Dopravní hřiště Prosek - dopravní značení, jízda na kole, bezpečnost
 • Lanová centra
 • Park Podvinný mlýn - dětská hřiště, kulturní a zábavné akce pro děti
 • Park ,,Rokytka“ sportovní akce pro děti
 • Cesta za světýlky – lampionový průvod
 • Kino Černý most - filmy, pohádky
 • Polodenní výlety
 • Besídky - Mikulášská, Vánoční s nadílkou,
 • Masopust – masky a průvod
 • Záchranářský přírodovědný spolek Darwin
 • Zvířátka do škol
 • Divadélka do škol
 • Besedy s knihovnicí
 • Lego do škol – Robotika
 • Malování na obličej
 • Přespávání ve škole
 • Ostatní akce jsou dle aktuální nabídky

Veškeré společenské akce se budou řídit dle aktuálních hygienických podmínek a nařízení MŠMT a MZČR .

                                          

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
skoro jasno 26 °C 15 °C
pátek 19. 7. jasno 29/17 °C
sobota 20. 7. polojasno 30/19 °C
neděle 21. 7. déšť 32/19 °C

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Naše škola se účastní projektu Evropské unie s finanční podporou EU.

Ovoce a zelenina do škol

Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol je financován z prostředků Ministerstva zemědělství.

www.skolniprojekty.info

Obědy pro děti

Obědy pro děti LOGO

S podporou MŠMT

Wmen for Women MŠMT LOGO

Pro školy

Rodičům: Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho tak mohou vaše děti nejen ve škole, ale i doma.

Psaní hravě

Psaní všemi deseti:

Psaní hravě LOGO

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.