ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

Zápis do 1. ročníku

Výsledky zápisu dětí do 1 ročníku školního roku 2022-2023

 

Písemné Rozhodnutí o přijetí bude možné si vyzvednout v recepci školy od 10. 5. do 12. 5. 2022 od 8:00 do 16:00 hodin nebo na první schůzce rodičů dne 16. 6. 2022 od 16:00 hodin.

 

Písemné Rozhodnutí o nepřijetí bylo rodičům zasláno poštou na uvedenou adresu nebo datovými schránkami.

 

Rozhodnutí o odkladu byla předána osobně ve škole.

 

Registrační čísla (13.84 kB)

 

 

 

Termíny zápisu 2022 - 2023 a další informace (83.83 kB)

 

Vážení rodiče,

zápis budoucích prvňáčků do naší školy proběhne prezenčně ve dnech 6. a 7. dubna 2022 od 14,00 do 18,00 hod. v budově Bumbálek.

Před tímto zápisem je třeba provést následující dva kroky:

  • Prvním krokem je ve dnech 1.- 5. dubna 2022 podat online žádost o přidělení Formuláře pro přijetí dítěte do 1. třídy ZŠ. Pod odkazem níže naleznete tento formulář.

Po vyplnění žádosti obdržíte na Vámi zadaný e-mail „Formulář žádosti o zápis do 1. třídy ZŠ“.

Tento formulář vyplňte a vytištěný si jej vezměte s sebou k prezenčnímu zápisu. Formulář bude mít registrační číslo, které si pečlivě uložte, neboť výsledky zápisu budou zveřejněny pouze s registračními čísly.

Stejně budete postupovat v případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě – výslovně to uvedete ve formuláři žádosti. 

Formulář k získání žádosti o zápis do 1. třídy a popřípadě udělení odkladu naleznete ZDE.

V systému si vyberete volné datum a čas a na něj se objednáte. Systém neumožňuje změnu rezervace, proto si prosím datum a čas dobře zvažte a před odesláním zkontrolujte. Potvrzení data a času rezervace obdržíte na e-mail, který zadáte při rezervaci.


(formulář bude funkční pouze v průběhu zápisů ve dnech 1.-5.4.2022)

  • Druhým krokem je ve dnech 6. a 7. dubna 2022 přijít s dítětem k prezenčnímu zápisu.
  • K prezenčnímu zápisu přijdete přímo ve výše uvedených dnech a časech.
  • Druhou možností je využít náš online rezervační systém, který Vám umožní dostavit se s dítětem k zápisu ve Vámi vybraném čase bez nutnosti čekání ve frontě. Rezervační systém bude spuštěn od 1. 4. do 5. 4. 2022.

 

S sebou k zápisu přinesete:

Vytištěnou žádost, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, jimž prokážete trvalé bydliště dítěte v spádové oblasti školy (škola si následně znovu ověřuje ve spolupráci se zřizovatelem – výpisem z matriky).

V případě cizinců - pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU), průkazku zdravotního pojištění, přeložený rodný list do českého jazyka, přidělení českého rodného čísla.

 

Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, můžete už s sebou přinést doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení nebo klinického psychologa a doporučení odborného lékaře či praktického lékaře pro děti a dorost. O odkladu rozhoduje spádová škola.

Informace k zápisům do prvních tříd pro školní rok 2022/23

Pro koho je zápis povinný?

  • pro děti, které k 31. 8. 2022 dovrší šest let věku (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2015 do 31. srpna 2016).
  • pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku.

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

 

středa 23. 3. 2022 - 8:00 - 10:00 hodin – hlavní budova školy

 

Kurz „Přípravka s předškoláky“

Termíny:
21.4., 28.4. 2022
5.5., 12.5., 19.5., 26.5. 2022
 

Jednorázový poplatek na celý kurz je 200,-Kč.

 

Systematická péče pro předškoláky (187.39 kB)

 

Co je to spádová škola?

Je to základní škola, kam Vaše dítě „patří“ podle obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, kterou vydává hl. m. Praha. Seznam spádových ulic najdete ZDE
Ředitel školy je ze zákona povinen přednostně přijmout žáky ze svého školského obvodu. Škola má v plánu přijmout 90 žáků.

Podrobnosti k odkladu povinné školní docházky najdete:

37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon v platném znění)

Je možné žádat o zápis dítěte mladšího 6ti let?

Ano, ovšem jen za podmínek stanovených v §36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon v platném znění).

 

Kritéria pro přijímání do 1. tříd a jim přiřazený počet bodů jsou následující:

 

1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v  příslušném školském obvodu základní školy.

2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).

5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.

6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny s největší pravděpodobností v prvním květnovém týdnu.

 

V Praze, 4. 3. 2022

PaedDr. Alena Nídlová

 

Vážení rodiče,

 

Zápis do 1. tříd

 

Bližší informace k zápisu do 1. tříd školního roku 2022/23 budou zveřejněny začátkem měsíce března.

Zápis bude probíhat v měsíci dubnu - bližší informace upřesníme.

 

 

 

Co je to spádová škola?


Jedná se o tradiční pojmenování pro základní školu, kam Vaše dítě „patří“ podle obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, kterou vydává hl. m. Praha. Platnou spádovou vyhlášku najdete ZDE .
Zákonný zástupce dítěte má právo zvolit si pro své dítě i jinou školu než spádovou, ředitel školy je však ze zákona povinen přednostně přijmout žáky ze svého školského obvodu. Z důvodu neustále se zvyšujícího počtu dětí, které se v posledních letech hlásí do základních škol v Praze 9, jsou kapacity našich škol téměř naplněné a je tedy velice nepravděpodobné, že by si základní školy v Praze 9 mohly dovolit přijmout děti, které nemají trvalé bydliště v MČ Praha 9.

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012

§ 183, odst. 2 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní …školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění… Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Počasí

dnes, středa 1. 2. 2023
déšť se sněhem 5 °C 2 °C
čtvrtek 2. 2. déšť se sněhem 4/2 °C
pátek 3. 2. déšť 6/2 °C
sobota 4. 2. mírné sněžení 4/1 °C

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.