ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

Družina

Dne 4. dubna 2023

Kolektiv školní družiny přeje pohodově prožité svátky jara   VELIKONOCE velikonoce

 

 

 

Dne 2. března jsme meli možnost uskutečnit setkání se spisovatelkou dětských knih Katarinou Fialou, která u nás již byla jako představitelka Pipi v divadelním představení, ktéré se dětem moc líbilo.

I toto setkání děti nadchlo, dozvěděly se vše od zrození knihy, až po její výtisk a předání čtenáři... Knihy mají možnost si děti  zakoupit po zaslání peněz pí. vychovatelce, která uskuteční hromadnou objednávku. Po obdržení knih budou rozdány čtenářům.

Moc nás těší a určitě i pí.spisovatelku, že se najdou stále děti, které rády čtou...  Děkujeme vedení školy za uhrazení této besedy.

knihy na prodej

 

 

 

 

Dne 23.2.2023

masopustní průvod

Proběhl v naší ŠD 1. ročník MASOPUSTNÍHO PRŮVODU - akce se vydařila -  líbila se nejen účastníkům, pí. vychovatelkám, pí. asistentce, ale hlavně kolemjdoucím a o to nám šlo především....

Jednak podporovat tradici , ale hlavně se pobavit, zazpívat a úsměv předávat dál a dál...

Ráda bych poděkovala pani kuchařkám za napečení masopustních uzlů a SRPŠ za finanční příspěvek na zakoupení ,,cukrátek".

 

 

 

Dne 13.1.2023

Dobrý den,
chtěla bych za  kolektiv na hlavní budově poděkovat za spolupráci v den voleb dne 13.1.2023. 

A i když je pátek 13.  snad nám a naší republice přinese štěstí....


S pozdravem                       Adamová ved. vychovatelka

 

 

Dne 5.12.2022

Otevírání okének z adventního kalendáře nám už začalo a já vám všem chci popřát za celou ŠD,  ať okénka ve vaší duši jsou plná jen smíchu, něhy, pokory a rodinné pohody...

A v roce 2023 ať nám to všem vydrží.....adventní kalendář

 

 

 

 

 

Včera tj. 5.12.2023 nás ve školní družině navštívil Mikuláš v doprovodu krásného anděla a čertů. Děti krásně odříkaly básničku Mikuláš, kterou jsme se v družině společně naučili a pak za odměnu dostaly sladký perník. 

                                     Mikuláš

 

 

Dne 10.11.2022 

Celodružinová akce školní družiny  - Svatomartinské odpoledne na Bumbálku

Děti procházely různými stanovištěmi, které se týkaly svátku svatého Martina. 

Nakonec je čekala odměna v podobě sladkého uzlíku, který pro nás připravila naše školní jídelna.

                                   Svatomartinské odpoledne na Bumbálku

Dne 31. říjma 2022

Celodružinová akce v tomto měsíci

koza

 Kromě prodloužených pobytů venku, které jsme hojně využívali nás dne 13.10. navštívila koza domácí a nebyla sama.... přivedla si i dvě kamarádky. Program byl složený z edukativní části, ze zážitkové a z interaktivní.

 

Vážení rodiče a milé děti, 

omlouvám se že Vás na stránkách zdravím až nyní, ale začátek škol. roku byl a stále ještě doznívá hektikou.....

Dne  23.9.2022 jsme uskutečnili první celodružinovou akci pod názvem Sportovní světové odpoledne u Rokytky. Proč světové?

Jelikož náš celoroční plán se nese pod názvem CESTA KOLEM SVĚTA ZA 10 MĚSÍCŮ....

A tak se soutěžilo v těchto disciplínách: 

  1. skoky s batohem na břiše-   klokaní skoky /Austrálie/
  2.  skoky jako žabáci /Francie/ - ,,žabožrouti"
  3. horolezecká stěna  - Spider - Mani /Amerika/
  4. zeměkoule a přece se točí.... pneumatikové zápolení

Počasí nám též přálo, slunce hřálo a nás všechny dobrý pocit, že děti strávily pár hodin pohybem, který je tak důležitý.....

 

 

 

 

Dne 8.září 2022

 

Vážení rodiče  žáků 4. ročníků moc si ceníme vašeho zájmu o ŠD , ale jak jsem avízovala v červnu a na začátku roku ŠD se neotvírá.

 Z vážnými zájemci, kteří mi psali email, telefonovali atd.. jsem se snažila spojit a vyřešit přijetí, či nepřijetí do ŠD. Všem, kteří podstoupili místo potřebným ještě jednou moc děkuji. O umístění budou informováni tř. učitelky, aby žáky nasměrovaly k jednotl. odděl. Kapacita ŠD je k dnešnímu dni naplněna ,,až po strop"   

                                                                                       ved. vychovatelka Adamová                                    

Dne 25.srpna 2022

Vážení rodiče a účastníci školní družiny /milé děti/,

ráda bych vás těmito řádky ze celý kolektiv školní družiny pozdravila a přivítala do nového školního roku, který se ,,ponese" v duchu cestování  a poznávání vzdálených krajin...

Školní družinový plán:  Cesta kolem světa za deset měsíců....

Zahájení školního roku se nám kvapem blíží, tak zde je několik informací, které nám umožní vše společně zvládnout.

Do školní družiny jsou přijati všichni účatníci ŠD, kteří odevzdali nebo zaslali přihlášku . Bohužel kromě 4. tříd. Moc nás těší velký zájem o ŠD i ve 4.třídě, ale kapacitní i prostorové možnosti jsou vyčerpány.

Do ŠD jsou  přednostně přijímáni žáci 1. až 3. ročníků. 

 Pro žáky 4.ročníků bohužel pro tento školní rok se družinové oddělení otvírat nebude!!! Budeme pouze dopňovat do celkové kapacity, jak jsem již konstatovala na konci školního roku na třídních schůzkách.  O rozhodnutí budete informováni nejdpozději do 9. září 2022/telefonicky popř. emailem/. Do té doby prosím dítko do ŠD neposílejte!!! 

Děkuji za pochopení.

Informace:

1. ŠD v provozu od 1.9.2022 /po skončení uvítání žáků ve svých třídách, kdo bude mít zájem o ŠD, bude předán pí. vychovatelce třídní učitelkou, učitelem. Pokud účastník může odejít domů sám, prosíme o písemnou informaci, popř. propustka ze ŠD v dokumentech školy  na webu.

2.Kompletní rozdělení účastníků do jednotlivých odděl.ŠD  bude známo během druhého týdne v září

3.Ranní ŠD bude po celou dobu škol.roku na Bumbálku od 6.30h a je v provozu od 1.9.2022 

4.Družinová odděl. se nacházejí jak na Bumbálku 1.ročníky, 3.ročníky , tak i na hl.budově 2.ročníky a 4.ročníky   /sledujte infa na nástěnkách u dveří, kde své dítko najdete/ Zřejmě dojde z důvodů kapacitních k převádění některého oddělení na hl.budovu/

5.Co se týče platby za ŠD vyčkejte  nejpozději do 16.9.2022, kdy vám bude přidělen var.symbol, který naleznete ve družinovém notýsku, prosíme tento notýsek bedlivě sledovat a podepisovat!! je to taková ,,žákovská" pro ŠD a slouží ke vzájemné komunikaci vychovatel- zákonný zástupce. Notýsek obdrží dítko během prvních dní v ŠD.

6. Pozor máme nová tel.č. hl.budova 606 156 780 a Bumbálek 720 631 793 /pokud se nedovoláte, zanechte prosím sms, používejte, prosím, v nejnutnějším případě- děkujeme/

7. Pokud budete potřebovat cokoli řešit : email ved. vychovatelky- adamovas@zsspitalska.cz /zdali se vám co nejdřív neozvu, prosím kontaktujte svou vychovatelku zprávou v notýsku, obratem vyřídím - děkuji za pochopení nejsem stále na PC.

 

Odpolední ŠD je od 11.40h do 17.30h na obou budovách školy.

 

Veškeré informace a popř. dotazy vám rády zodpoví pí. vychovatelky na třídních schůzkách dne 1.9.2022.

 

Ať pobyt ve školní družině vede k oboustranné spokojenosti, aby čas zde strávený nebyl promarněný. Ať se všichni pěkně družíme, respektujeme a tudíž máme se fajn.  

 

Za případné komplikace, chaos se již nyní omlouváme. Vše si tzv. sedne v průběhu měsíce září.  Děkuji za všechny kolegyně za vaši příp. spolupráci, vstřícnost a toleranci.

 

 

 

Dne 1.června 2022

Vážení rodiče,

provoz školní družiny poslední den školy - VYSVĚDČENÍ dne 30.6.2022 -  ranní beze změny a konec pozor změna!!! v 16h!!!

Pokud budete mít zájem o ŠD po rozdání vysvědčení prosím informujte svou pí. vychovatelku v družinovém notýsku .

Děkuji za spolupráci  a za celý kolektiv školní družiny Vám i dětem chci popřát krásné pohádkově prožité prázdniny ....

                                                                                                                                                      vedoucí vych. Adamová   

 

 

 

 

Dne 13.dubna 2022

Vážení účastníci školní družiny a vážení rodiče, 

školní družina Vám chce popřát hezké prožití VELIKONOC.... 

                                              velikonoce

 

 

 

 

Čtvrtek 24.2.2022

Masopust tu byl a všem se moc líbil.. :) 

masopust I.masopust II.masopust III.

                                                                      m V.

a na závěr fotogalerie ... naviděnou za rok :) 

                                                        m. IV.

 

 

 

Dne  11.1.2022     koncert

Celodružinová akce, která se měla uskutečnit jako vánoční koncert se bohužel uskutečnit pro náhlé uzavření školy nemohla a tak jsme se rozhodli o uskutečnění hudební akce  dne 10.1.2022  ,,NOVOROČNÍ MUZICÍROVÁNÍ"  kapely  The Cello Boys / violoncello a bicí souprava, klávesy/

Interpreti dětem předvedli hudbu klasickou,filmovou,pop,rock, autorskou tvorbu či hudbu jiné moderní scény.

Skladby volili tak, aby se předvedla virtuózní technika, všechny možnosti nástroje což vedlo k tomu, že se děti  vrtěly na židlích a někdy i povstaly a různě pohupovaly.

Troufám si říci, že jsme tuto kapelu nepozvali naposledy líbila se nám před lety, líbila se i nyní a tak se těšíme zase někdy na setkání.

Velké díky vedení školy za uhrazení této akce.  

                                                                                                                                           

Dne 14.12.2021  

Tak nastává pohádkový čas a já Vám chci popřát za celou školní družinu krásné prožití vánočních svátků, hlavně zdraví, popř. sílu na ,,Covídka" a v roce 2022 naviděnou...Vánoční přání

 

 

Dne 4.12.2021

Jsem jako zástupce školy přebírala cenu Malého Richarda v ZOO Praha za sponzorování a adopci zvířátek. 

Velký dík patří všem dětem a hlavně Vám dospělákům sponzorům....

Cena Malý Richard v ZOO Praha

 

 

V měsíci prosinci 3. a 4. ročníky  navštíví interaktivní výstavu pohádkové spisovatelky Boženy Němcové

Výstava je plně hrazena vedením školy - ŠD mnohokrát děkuje. 

Božena Němcová

 

 

 

 

 

Dne 12.11.2021 ahojky moje ,,šmrdulky" v karanténě...

Už se nemohu dočkat, až se zas uvidíme a v družině to pořádně ,,rozbalíme"....

Prvňáččci vám posílají též pozdraveníčkoSladký pozdrav od prňáčků

 

 

 

 

 

Pozor změna času návratu z družinové akce Plavba lodí za strašidly v 17.30h údaj platný v notýsku. 

Děkuji za pochopení.                                                                                               Adamová

Dne 7.10.2021

Plavba lodí za strašidly

platí pro oddělení ŠD: Rafani Králíčci a celou 1.A

Cena 130Kč 

odchod od školy ve 13h

Návrat kolem 16.15h ke škole

S sebou vhodné oblečení na loď , pláštěnku v batůžku a svačinku s pitím.

Sběrná ŠD zajištěna.

Další oddělení Šd absolvují tento výlet později.

 

Dne 23.9.2021

Sportovní den u Rokytky  plný soutěží a zábavy, zakončený sladkou odměnou....

Od 14h do 17h návrat k hlavní budově.

Platí pro účastníky z hlavní budovy.

 

Dne 16.9.2021 

Před družinovou akcí navštívíme od 14h do 15h  galerii na Vysočanské radnici . Pokud se dítko nezúčastní napiště mi vzkaz do notýsku, bude u jiné pani vychovatelky.

 

 

Dne 16.9.2021 - /čtvrtek/ družinová akce

Družina … továrnou na čokoládu…. 

V tento den prosím vyzvedávat děti 16h.

Pokud   potřebujete dítě vyzvednout dříve prosím napište zprávu pani vychovatelce do notýsku.

Děkujeme za spolupráci                     kolektiv ŠD

 

 

 

Dne 15.9.2021

Pokyny k platbě ŠD:

Variabilní symboly  a č. účtu v notýsku 

Prosíme uhradit do dne splatnosti tj. 20.9.2021.

Uvádějte do zprávy pro příjemce jméno dítěte + třídu.

Do notýsku prosím zprávičku, že jste platbu  uhradili .

Dne 15.9.2021  Děkujeme za spolupráci                                                       kolektiv ŠD

 

 

 

Dne 6.9.2021

 

Vážení rodiče, milé děti 

školní družina pro 4. ročníky, dle ifna zde na stránkách ze dne 30.8.2021 bude od zítra tj. 7.9.2021 kapacitně doplněna do jednotlivých oddělení ŠD dle odevzdaných závazných přihlášek z konce školního roku.

 

Velice děkuji  rodičům  / po telefonickém rozhovoru/ a samozřejmě i dětem za vzájemnou spolupráci a uvolnění míst pro ,, potřebné".

 

Moc nás všechny těší velký zájem o ŠD i ve 4. třídě, ale bohužel kapacitní i prostorové možnosti jsou vyčerpány.

 

S přáním hezkého dne                                                                                                     

                                                                                                                              vedoucí vych. Soňa Adamová

        

 

 

 

 

 

Vážení rodiče a milé děti,

Ráda bych Vás těmito řádky za celý kolektiv školní družiny pozdravila a přivítala do nového školního roku, který se ,,ponese“ v duchu pohádek.

Školní družinový plán – POHÁDKOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Do školní družiny jsou přijati všichni účastníci ŠD, kteří odevzdali nebo zaslali přihlášku na konci školního roku, popř. během prázdnin.

Dle kapacitních a organizačních možností zvažujeme doplnit počty ve ŠD o žáky 4. ročníků, kde zájem na konci školního roku nadále přetrvával. Případný počet volných míst bude zveřejněn dne 6.9.2021 na stránkách školy a ŠD.

O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy, děti nižších ročníků jsou zařazovány přednostně.

ŠD je v provozu od 1. 9. 2021 ranní od 6.30h do 7.45h pro všechny účastníky na Bumbálku. Účastníci z hlavní budovy po skončení ranní ŠD budou převedeny pí. vychovatelkou.

 Zvažte, prosím, zajištění bačkor do ŠD 1. a 3. ročníků, kteří nemají třídy na Bumbálku a budou navštěvovat ranní ŠD.

Doporučujeme vše podepisovat.

Převlečení na ven dle vašeho uvážení /možnost ponechání v šatně/

Odpolední ŠD je v provozu od 11.40 do 17.30h na obou budovách školy.

Poplatek za ŠD – informace ohledně plateb budou zveřejněny v notýscích ŠD nejpozději 15. 9. 2021

Veškeré informace a popř. dotazy vám rády zodpoví paní vychovatelky na třídních schůzkách dne   1.9.2021

Děkuji všem za případnou spolupráci za vstřícnost a tolerantnost než si vše tzv.,,sedne“

V Praze dne 30. 8. 2021                                                                                                                                                                                 

kolektiv ŠD     

 

 

 

 

Vážení rodiče,

blíží se nám poslední den školního roku VYSVĚDČENÍ dne 30.6.2021 (středa).

POZOR! – ŠD v tento den pouze do 16:00 hod.

MÁM  - NEMÁM ZÁJEM o ŠD

Pokud má žák odejít sám – nezapomeňte řádně vyplnit propustku, popř. lístek o uvolnění!!

V Praze  15.6.2021                                                                            kolektiv ŠD

 

 

Dne 3.6.2021

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

kdo máte zájem o ŠD ve školo.roce 2021/2022 - zašlete vyplněnou přihlášku do ŠD /kterou najdete zde, popř. ve formulářích na stránkách školy/ Nejpozději do 11.6.2021!!

Kdo nemá možnost elektronického zaslání může se dohodnout po telef.domluvě s ved.vychovatelkou pí. Adamovou na osobním převzetí. Tel. 606156780 

Postačí prozatím vyplnit pouze horní část a zaslat na email vedoucí vychovatelky adamovas@zsspitalska.cz

 

Přihláška do školní družiny (24.78 kB)

 

Děkuji za spolupráci a už nyní se na budoucí prvňáčky těšíme....

                                                                                                                         vedoucí vychovatelka

 

Dne 3.6.2021

BodlínSurikata

 

Jelikož tento rok nepřeje školním výletům, který jsme měli v plánu. Pozvali jsme si malou zoo do školy. Děti měli možnost uvidět a dokonce si i pohladit roztomilé surikaty a bodlína, který vůbec nebodal... Kromě toho v závěru přednášky nám pani ošetřovatelka ukázala malinkaté miminka opiček o které se nyní stará a tak je má stále u sebe jako tzv. náhradní opičí maminka.

opičky

Akce se všem dětem a nejen jim líbila a tak jsme s touto zoo /Zoopark Zájezd u Kladna/ navázali spolupráci, abychom též mohli trochu pomoci nemocným, zraněným a opuštěným zvířátkům. Např. opětovnou navštěvou v příštím roce snad již přímo v zoologické zahradě a nebo zase u nás ve škole a nebo nějakým menším finančním obnosem.

 

Dne 1.6.2021

Školní družina uspořádala soutěživé odpoledne k MDD. MDD

Soutěžilo se v těchto disciplínách: cvrnkání kuliček, hod na cíl, motanice, slalom se lžící a trefa alobalovou kuličkou na lžíci.

Malá odměna na konci akce byla u každého oddělení sladkou tečkou a dle ohlasu dětí se akce vydařila.

A to je zas tou nejsladší odměnou pro nás pani vychovatelky.


Dne 21.5.2021

Vzdělávací program ,,Mít tak pejska"

Hravou formou měly děti možnost se učit, co to vlastně obnáší mít psa. Děti používaly pracovní karty, pexeso s plemeny, paírové peníze a domů si odnesly i několik dárečků. Program přispěl k rozvoji sociální a personální kompetence při kooperativních a reflektivních činnostech a naplnil tak cíle vzdělávací v oblasti Člověk a příroda.

PesPes

 

Dne 21. května 2021

Zdravíme všechny účastníky ŠD.

Rozhodli jsme se vám závěr školního roku co nejvíce zpříjemnit celodružinovými akcemi a začínáme retro venkovní hrou -  CVRNKÁNÍ KULIČEK.  Pro někoho je tato hra úplnou novinkou  a správný cvrnk je opravdovým ,, oříškem".... 

Plánované akce CANESTERAPIE - aneb, když pes léčí... /pro děti od 2.třídy/ několik pátků po sobě začínáme dne 21.5.2021.

Ve dnech 27.5. a 3.6. 2021  jsem objednala ZOO do školy . Akce s ukázkou a zábavně naučným programem na téma:  Drobní savci z Afriky. / pro všechna oddělení ŠD/ Akce bude hrazena vedením školy.

Červnové akce si necháme prozatím překvapením....

                                                                                                                                        vedoucí vychovatelka

 

 

 

 

 

Dne 12.května 2021

Přeji pěkný den, 

od pondělí 17.května 2021 přivítáme opět všechny účastníky ŠD.

Ranní ŠD nebude pouze v pondělí dne 17.5.2021 / toto pondělí musíme otestovat všechny žáky antigen.testem, došlo ke změně frekvence testování z nařízení MZDR/. Od středy bude 19.5.2021  bude 1x za 14 dní PCR test, který se vybere každou určenou středu ráno před vyučováním třídním učitelem. Další info k testování budou na webu školy. Doufejme že již naposledy. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Od úterý 18.5.2021 bude ranní probíhat již po celou dobu na budově Bumbálek. 

Koncová ŠD od 17.5.2021 bude opět do 17.30h na obou budovách. 

                                                                                                                                      kolektiv ŠD

 

Dne 10.5.2021

Vážení rodiče,

od 10.5.2021 je ranní ŠD po celý týden a na obou budovách. 

                                                                                                                   kolektiv ŠD

 

Dne 20.dubna 2021

Vážení rodiče co se plateb za ŠD týče 1. a 2. tř.. druhé pololetí mělo býti uhrazeno do konce února.

Ročníky 3. a 4. tř. prosíme o posečkání - sledujte info v ŠD notýsku a  na nastěnkách.

Adekvátní částka za nevyužitou možnost pobytu v ŠD /uzavření škol/ Vám bude navrácena na konci škol. roku / během letních prázdnin

                                                                                                                                             ved.vychovatelka

 

Dne 16.dubna 2021

Vážení rodiče a milí žáci,

rotace nadále pokračuje a tak nyní přivítáme v ŠD všechny třídy 3. ročníků a 1.C a nově vzniklé oddělení IZS složek - předem nahlášených dětí

1.C a 3.B  zůstávají na Bumbálku .

3.A a 3.C bude odpolední ŠD mít na hlavní budově. /jako v běžném provozu/

IZS oddělení ŠD bude  na hlavní budově. Ranní ŠD při příp. zájmu, který zjistíme v pondělí při  testování, bude na hlavní budově.

 1.Ranní ŠD není v provozu ve dnech testování /tj. v po a čt/,   v ostatní dny z důvodu zachování homogenity  je v provozu pro předem přihlášené děti, kdy je zájem o ranní ŠD zjišťován ve  dnech testování nebo rodiče informují svou pí.vychovatelku. Ranní bude pro všechna tato oddělení na Bumbálku, jak jste též zvyklí.

 2.Koncová ŠD  do 16.30h / vzhledem k současné situaci, kdy děti tráví celý den v rouškách, Vás chceme poprosit, pokud máte možnost o dřívější vyzvedávání/

 3. Žádáme Vás o dostatečné množství jednorázových roušek.

 4. ŠD se bude snažit trávit co nejvíce času venku.

Apelujeme na rodiče, sledujte infa v ŠD notýsku, na nástěnkách  a web.stránkách.

                                                                                                                               vedoucí vychovatelka

 

 

 

Dne 13.dubna 2021

Vážení rodiče, milé děti 

přikládám pár informací ohledně provozu ŠD od 12.4.2021 :

1. Ranní ŠD není v provozu ve dnech testování /tj. v po a čt/   v ostatní dny z důvodu zachování homogenity  je v provozu pro předem přihlášené děti , kdy je zájem o ranní ŠD zjišťován ve  dnech testování, nebo rodiče informují svou pí.vychovatelku .

 2.Koncová ŠD  do 16.30h / vzhledem k současné situaci, kdy děti tráví celý den v rouškách Vás chceme poprosit pokud máte možnost o dřívější vyzvedávání/

3. Žádáme Vás o dostatečné množství jednorázových roušek.

 4. ŠD se bude snažit trávit co nejvíce času venku.

Apelujeme na rodiče, sledujte infa v ŠD notýsku, na nástěnkách  a web.stránkách.

                                                                                                                                                                         vedoucí ŠD

 

Dne 30.března 2021 

 Školní družina přeje pohodově strávené svátky jara - hlavně v klidu a v pohodě i když ještě v koroně....

slepicka

 

Dne 25.března 2021

 

 

Školní družina zasílá pozdravení a pár řádek k zamyšlení.... Pomoc zvířátkům v ZOO

Letos máme náš celodružinový plán koncipován ,,Máme rádi zvířata" a tak si myslíme, že pomoci zvířátkům v ZOO, která se snaží najít peníze , kde se dá je  dobrým nápadem a  zmírnit tak dopad koronavirové krize, která je pro všechny ZOO v dnešní době díky citelnýmu finančnímu výpadku již delší dobou neúnosná.  Díky obnosu z fondu ŠD jednotlivých oddělení družiny / samozřejmě po vašem schválení/ pozveme  zvířátko na snídani, oběd či večeři -  zakoupením stravenky do pražské ZOO a učiníme tak dobrý skutek... Na  stránkách jednotlivých oddělení sledujte, které že to zvířátko jsme pozvali o některém jsme hlasovali společně ještě před uzavřením škol.

                                                                                                                                                              vedoucí ŠD

 

 Dne 28.března jukněte do kalendáře -  historické jméno se k němu váže...učitel národů /nápověda/

 

Dne 20.března 2021

Jarní pozdraveníčko od všech pí.vychovatelek zasíláme a stále na Vás všechny vzpomínáme...

A pár tipů na tvoření  - na jednotlivých stránkách oddělení přidáváme...

jarní pozdrav

 

Dne 25.1.2021 Info ohledně plateb ŠD pro rok 2021

Info ohledně plateb ŠD

  1. a 2. ročníky Kč 2500,- /únor až červen/

platbu prosím uhraďte do 15.2.2021!!!

/variabilní symboly stejné jako v září viz info notýsek ŠD/

 O úplatě za ostatní ročníky budete včas informováni na stránkách ŠD, v notýsku a na nástěnkách.

/ až budeme vědět, kdy děti nastoupí do škol bude ponížena o dobu, kdy u nich probíhala distanční výuka.

V případě že jste již platbu zaslali bude vám adekvátní část navrácena na konci školního roku.

                                                                                                                                                      vedoucí ŠD

V Praze dne 25.1.2021                                                                                                          

 

 

Dne 11.ledna2021

Info ohledně placení ŠD na rok 2021 - PROZATÍM NEPLAŤTE!!!

Bližší infa budou zveřejněna v družinovém notýsku, na webu školy a na nástěnce. Sledujte!

Pokud již někdo tak učinil, adekvátní část za nevyužitý čas dle nařízení vlády o uzavření školy vám bude navrácen na účet koncem škol.roku.  

 

 Dne 23.prosince 2020

Školní družina chce popřáti krásné prožití vánočních svátků, hlavně ve zdravíčku se sluncem v srdíčku.

V roce 2021 ať je Covid fuč a ty školo nedistančně uč!!

/Když píši tyto řádky , bohužel už vím, že do lavic v lednu jdou zpátky jen 1. a 2. třídy./

Ale družina se N E V Z D Á V Á   s optimismem  zůstává.

 Společně to zvládneme a to si všichni přejeme!!!

Ať rok 2021 je na 1*.

přání

ŠD od 30.listopadu 2020

ranní od 6.30h na hl.budově pouze pro 2.tř. a na Bumbálku pro 1., 3. a 4.tř.

koncová POZOR do 16.30h !!!     hl.budova 2.tř. a 3.A, 3.C                       Bumbálek 1.tř. 3.B a 4.tř.

Od 14h do 15h nelze dítě vyzvednout - vycházky, pobyt venku...

Dočasná změna ve zvláštním režimu z organizačních a provozních důvodů do odvolání...

 

Dne 27.listopadu 2020                                                         Děkujeme za pochopení a spolupráci

                                                                                                                     kolektiv ŠD

 

Dne 11. listopadu 2020

  Martin -  na bílém koni nedorazil, ale dalším zvířatkem, které se v řádku objeví je svatomartinovská husička. Legenda o svatém Martinovi a malé tvořeníčko najdete  v některých oddělení. Zpětná vazba potěší - na houf husiček se již moc těšíme ....

Husa 01

 

Dne 2.listopadu 2020 nadále praacujeme - tvoříme distančně..

Sledujte stránky svých pí. vychovatelek.

Vše je dobrovolné  -  zpětná vazba nás však moc potěší.

Už nyní se moc na všechny těšíme 

Kolektiv ŠD

Pozdravení

 

Dne 19.října 2020 se školní družina zapojila do distanční výuky. 

Budeme se opět snažit jako na jaře loňského roku, přinášet dětem trochu té tvořivé radosti.

 Kdo bude mít čásek a hlavně chuť sledujte webové stránky svých pí. vychovatelek.

Zpětná vazba potěší ......

 

Dne 13.října 2020

Vážení rodiče a milé děti,

zakletá, nebo prokletá doba....

Nebojte vše dobře skončí jako v pohádce.

Tak princezny a princové snad se sejdeme dříve než budou čarodky.

Hlavně zdravíčko Vám přeje kolektiv ŠD.

Šípkový keř

 

 

Dne 10.9. 2020 variabilní symboly v družinovém  notýsku. Platbu uhraďte nejpozději do 21.9.2020. Kdo v.s. neobdržel kontaktujte svou pí.vych. na email. Kdo zaplatil na starý - máme jen více práce ho dohledat... S pozdravem Adamová

 

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

veškerá infa o ŠD obdržíte  1.9.2020 od mé zástupkyně Pavlíny Erlmanové ve školní jídelně, kam se prosím odeberete, až si převezmou vaše dítka pani učitelky. Zde vám budou představeny vaše paní vychovatelky.

 Během informační schůzky je  zde nutné vyplnit přihlášku do ŠD a odevzdat své pani vychovatelce , platí pouze pro ty, kteří ji neposlali v řádném termínu, nebo se nezúčastnili v červnu Dne otevřených dveří, kde probíhal zápis do ŠD. 

Pokud tak neučiníte, kapacita ŠD bude naplněna a možnost přijetí vašeho dítka je nejistá!

V Praze dne 31.srpna 2020                                                                        Soňa Adamová ved.vych.

 

Vážení rodiče a účastníci školní družiny, 

všechny Vás moc zdravíme a chceme Vám popřát,

ať pobyt ve školní družině vede k oboustranné spokojenosti, aby čas zde strávený nebyl promarněný. Ať se všichni pěkně družíme, respektujeme a tudíž máme se fajn.  

Zahájení školního roku se nám kvapem blíží, tak zde je několik informací, které nám umožní vše společně zvládnout. Za případné komplikace, chaos se již nyní omlouváme. Vše si tzv. sedne v průběhu měsíce září.  Děkuji za všechny kolegyně za vaši vstřícnost a toleranci.

Informace:

1. ŠD v provozu od 1.9.2020 /po skončení uvítání žáků ve svých třídách, kdo bude mít zájem o ŠD, bude předán pí. vychovatelce třídní učitelkou, učitelem. Pokud účastník může odejít domů sám, prosíme o písemnou informaci, popř. propustka ze ŠD v dokumentech školy  na webu.

2.Kompletní rozdělení účastníků do jednotlivých odděl.ŠD  bude známo během prvního týdne v září

3.Ranní ŠD pro tento škoní rok je opět na Bumbálku od 6.30h a je v provozu též od 1.9.2020 

4.Družinová odděl. se nacházejí jak na Bumbálku 1.ročníky, 3.ročníky a 4.ročníky , tak i na hl.budově 2.ročníky  /sledujte infa na nástěnkách u dveří, kde své dítko najdete/

5.Co se týče platby za ŠD vyčkejte  nejpozději do 14.9.2020, kdy vám bude přidělen var.symbol, který naleznete ve družinovém notýsku, prosíme tento notýsek bedlivě sledovat a podepisovat!! je to taková ,,žákovská" pro ŠD a slouží ke vzájemné komunikaci vychovatel- zákonný zástupce

6. Pozor máme nová tel.č. hl.budova 606 156 780 a Bumbálek 722 503 434  /pokud se nedovoláte, zanechte prosím sms, používejte, prosím, v nejnutnějším případě- děkujeme/

7. Pokud budete potřebovat cokoli řešit email ved. vychovatelky- adamovas@zsspitalska.cz /zdali se vám co nejdřív neozvu, prosím kontaktujte svou vychovatelku zprávou v notýsku, obratem vyřídím - děkuji za pochopení nejsem stále na PC.

8. Pokud by kapacita ŠD nebyla naplněna, je možné přibrat vážné zájemce z 5.tříd / info bude upřesněno též během prvního týdne v září/

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, pondělí 29. 5. 2023
jasno 22 °C 10 °C
úterý 30. 5. oblačno 20/10 °C
středa 31. 5. jasno 21/8 °C
čtvrtek 1. 6. skoro jasno 23/7 °C

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.