ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

Aktuality

Vážení rodiče,

ve dnech zápisů žáků do prvních tříd tj. 10. a11.4. 2024 budou všichni účastníci ŠD, kromě těch kteří mají uhrazený vstup do DĚTSKÉHO MUZEA v Praze od 13.45h na zahradě Bumbálku.

Při nepříznivém počasí budou naopak všichni na hlavní budově! 

 

                                                                                                           kolektiv ŠD

 

 

Vážení rodiče, milé děti, 

dovolte nám, abychom vám všem popřáli krásné prožití Velikonočních svátků a bohatou nadílku.

velikonoce 

                                                  Kolektiv ŠD

 

Dne 14.září 2023

Vážení rodiče,

 žáků 4. ročníků. Moc si ceníme vašeho zájmu o ŠD , ale jak jsem avízovala v červnu a na začátku roku ŠD pro 4 ročníky se bohužel z kapacitních a prostorových možností  neotvírá.

 ŠD bude doplněna o několik žáků, kde rodiče měli z nějakého důvodu /který popsali v emailu/ vážný zájem o umístění svého dítka do ŠD.  V letošním roce se podařilo všem vyjít vstříc  a žáci budou moci navštěvovat ŠD od 18.9.2023.

  O umístění budou informováni tř. učitelky, aby žáky nasměrovaly k jednotl. odděl. na hlavní budově. Z Bumbálku je přivádí na oběd vždy pedagog a po obědě na základě vašeho čestného prohlášení přecházejí do jednotlivych určených oddělení.

Veškerá další infa sledujte v družináčcích.../platba pozor přes Qkod -termín bude upřesněn!/

Přeji Vám všem pěkný den a dětem příjemně strávený pobyt ve ŠD.

                                                                                         ved.vychovatelka                Adamová

 

 

Dne 29.srpna 2023          Pozor změna v placení ŠD /viz. bod č. 5/

Vážení rodiče všechny, Vás moc zdravíme a chceme Vám popřát, ať pobyt ve školní družině vede k oboustranné spokojenosti, aby čas zde  strávený nebyl časem promarněným...

Ať se všichni pěkně družíme, respektujeme a tudíž máme se fajn.

Letošní rok se ,,ponese" opět v cestovatelském duchu, ale zůstaneme u nás doma v ČR, poté zaskočíme k našim sousedům a podíváme se i do několika evropských destinacích. 

                                    Celoroční družinový plán zakončíme zase v naší domovině, jelikož    VŠUDE DOBŘE DOMA NEJLÉPE....

 

Zahájení školního roku se nám kvapem blíží, tak zde jen několik informací, abychom vše společně zvládli. Za případné komplikace, chaos se již nyní omlouváme. Vše si tzv. sedne v průběhu měsíce září. Děkujeme za vstřícnost a toleratnost.

Informace: 1. ŠD v provozu od 4.9.2023 /od 6.30h ranní ŠD na Bumbálku i po celý školní rok, příp. půlenky též...  konec ŠD v 17.30h na obou budovách popř. sledujte info na dvěřích našich  dvou školních budov/

                     2. Pokud dítko půjde do ŠD první den školy /předá ho třídní učitel/ka/ pí. vychovatelce/ Pokud bude dítko odcházet samo, prosíme, o písemnou informaci -  o PROPUSTKU.

                     3. Kompletní rozdělení účastníků do jednotlivých odděl.ŠD bude známo během prvního týdne v září.

                      4. Družinová odděl. se nacházejí jak na hl.budově /3.tř. a 1.B + 4. tř. budou na doplnění k nám docházet z Bumbálku ... na Bumbálku budou 1.A,C a 2.třídy/

                      5. Platby ŠD letos - pozor změna - bude se hradit QR kódem /info vám bude sděleno v polovině září/.   Prosím, do té doby NEHRADIT na starý v.s. atd...

                      6. Sledovat bedlivě družinový notýsek a podepisovat informace. Je to taková ,,žákovská " pro ŠD a slouží ke vzájemné komunikaci vychovatel/ka/- zákonný zástupce

                      7. Telefonní čísla:  hl.budova 606156780    Bumbálek 720631793 /pokud se nedovoláte, zanechte SMS zprávu, používat jen v nejnutnějším případě/

                    Popř. email ved.vychovatelky:adamovas@zsspitalska.cz /pokud se vám nedostane v blízké době odpovědi, prosím kontaktujte svou vychovatelku v notýsku, obratem vyřídím - děkuji za pochopení - nejsem stále na PC. Po předchozí domluvě si na Vás ráda udělám čas i osobně.

Přijetí dítěte do školní družiny nelze nárokovat a je podmíněno přihlášením dítěte ke stravování ve školní jídelně. Upřednostňují se nižší ročníky a na doplnění kapacity se dobírají během poloviny září jednotlivci ze 4. ročníků.

Vychovatel/ka/ nese zodovědnost za dítě od jeho převzetí od třídního učitele/ky/ do jeho předání zákonnému zástupci /popř. jím pověřené osobě/, nebo vedoucímu zájmového kroužku, či doby samotného odchodu dítěte ze ŠD.

Pokud bude vaše dítko navštěvovat zájmový kroužek - informujte nás v notýsku ŠD. Kde souhlasíte s tím, aby vedoucí zájmového útvaru, který není pedagogickým pracovníkem školy, přebíral mé dítě ze ŠD a vracel ho zpět. Od doby převzetí dítěte od vychovatele/ky/ do doby jeho předání zpět nese za dítě zodpovědnost vedoucí zájmového útvaru.

Má-li být vaše dítko uvolněno k samostatnému odchodu ze ŠD dříve než v čase uvedeném na přihlášce, musí se předem prokázat písemným svolením zákonných zástupců - opatřené datem a jejich podpisem, tzv. propustku. Telefonické oznámení zákonných zástupce NESTAČÍ!!! 

 

 

 

 

 

Dne 30. června 2023 

Příp. zájemci o ŠD z budoucích 4. ročníků / kteří zaslali email./ budou vyrozuměni nejpozději do poloviny září.

Do té doby nám dítko do ŠD prosím neposílejte!!!

Děkuji za pochopení a spolupráci Adamová

 

Dne 30.června 2023     Skočili jsme si pro výzo a do prázdnin jupí...hrad

Školní družina se loučí na dva překrásné prázdninové měsíce a v září zas na viděnou....

                                                                                                                        kolektiv ŠD

 

 

 

 V měsíci květnu do naší družiny přiletěli papoušci se svým zábavně-naučným programem. Celodružinová akce se nám všem moc líbila. Děti se s papoušky mely možnost vyfotografovat a příp. zakoupit dřevěný přívěsek na klíče. Agentura pana Jareše opět nezklamala.papoušci

 

V měsíci dubnu jsme se zaposlouchali do tonů bubnu a jiných nástrojů a prožili jsme tak zážitkové odpoledne plné rytmiky a pohodové akce  organizované agenturou pana Jareše.

 

Bubny

Dne 23.2.2023

masopustní průvod

Proběhl v naší ŠD 1. ročník MASOPUSTNÍHO PRŮVODU - akce se vydařila -  líbila se nejen účastníkům, pí. vychovatelkám, pí. asistentce, ale hlavně kolemjdoucím a o to nám šlo především....

Jednak podporovat tradici , ale hlavně se pobavit, zazpívat a úsměv předávat dál a dál...

Velké díký pani kuchařkám za napečené masopustní uzlíky.... a SRPŠ za finanční příspěvek na zakoupení ,,pamlsků".

 

 

 

 Dne 2.12.2022

Otevírání okének z adventního kalendáře nám už začalo a já vám všem chci popřát za celou ŠD,  ať okénka ve vaší duši jsou plná jen smíchu, něhy, pokory a rodinné pohody...

A v roce 2023 ať nám to všem vydrží.....adventní kalendář

 

A nyní v prosinci - měsíci dárků a překvapení nás čeká spousty vyrábění, veselení, světélkový průvod, Mikuláš, výroba betlému v knohovně Phy 9, vánoční pohádka v divadle Gong a samozřejmě vánoční besídka....

čertiAnděl

  Betlém             Betlém                                            

 

 

V měsíci listopadu nás pohltila fotbalová euforie z Kataru

Katar

poté nás navštívíla uličnice Pipi Dlouhá punčocha s divadélkem

Pipi

Dne 31. října 2022

Celodružinová akce v tomto měsíci

koza

 Kromě prodloužených pobytů venku, které jsme hojně využívali nás dne 13.10. navštívila koza domácí a nebyla sama ...... přivedla si i dvě kamarádky. Program byl složený z edukativní části, ze zážitkové a z interaktivní.

 

 

 

Dne 8.září 2022

 

Vážení rodiče  žáků 4. ročníků moc si ceníme vašeho zájmu o ŠD , ale jak jsem avízovala v červnu a na začátku roku ŠD se neotvírá.

 Z vážnými zájemci, kteří mi psali email, telefonovali atd.. jsem se snažila spojit a vyřešit přijetí, či nepřijetí do ŠD. Všem, kteří podstoupili místo potřebným ještě jednou moc děkuji. O umístění budou informováni tř. učitelky, aby žáky nasměrovaly k jednotl. odděl. Kapacita ŠD je k dnešnímu dni naplněna ,,až po strop"   

                                                                                       ved. vychovatelka Adamová       

platba ŠD QR kód

Datum: 19. 9. 2023

Platba pouze přes QR kód.

Školní družina 2023/2024

Datum: 31. 8. 2023

Školní družina - pozor změna placení!!! A info i pro 4.ročníky

knihy na prodej

beseda se spisovatelkou

Datum: 3. 3. 2023

spisovatelka Katarina Fiala

Masopustní průvod

Datum: 3. 3. 2023

1.ročník masopustního průvodu

Celodružinová akce MASOPUSTNÍ PRŮVOD

Datum: 13. 2. 2023

DNE 23.2.2023 CHYSTÁME USKUTEČNIT MASOPUSTNÍ POCHOD V OKOLÍ ŠKOLY

Poděkování za spolupráci rodičům

Datum: 13. 2. 2023

Ráda bych touto cestou poděkovala za spolupráci rodičům...
Moc si toho všichni vážíme kolektiv ŠD

Poděkování rodičům v den voleb

Datum: 13. 1. 2023

Dobrý den,
chtěla bych za celý kolektiv poděkovat za spolupráci v den voleb dne 13.1.2023.
S pozdravem Adamová ved. vychovatelka

Celoroční plán : Cesta kolem světa za 10 měsíců

Datum: 23. 9. 2022

Celodružinová akce Rokytka

Školní družina info září 2022 / 4.ročníky školní družiny se otvírat nebudou!!!

Datum: 25. 8. 2022

Ať pobyt ve školní družině vede k oboustranné spokojenosti, aby čas zde strávený nebyl promarněný. Ať se všichni pěkně družíme, respektujeme a tudíž máme se fajn.  

Změna telefonního čísla - ŠD Bumbálek

Datum: 8. 10. 2021

Nové telefonní číslo na Bumbálek

Info ŠD pro 4. ročníky

Datum: 6. 9. 2021

Přijetí 4.ročníků

ŠD info k 30.8.2021

Datum: 30. 8. 2021

Informace k zahájení školního roku

Zápis pro budoucí prvňáčky do ŠD r.2021/2022 Termín prodloužen!!!

Datum: 3. 6. 2021

Zaslat přihlášku elektronicky, nebo vyzvednout po telef.domluvě u ved.vychovatelky pí. Adamové tel.606156780

Ranní ŠD od 10.5.2021

Datum: 10. 5. 2021

Info ohledně provozu ranní ŠD

Platby ŠD

Datum: 20. 4. 2021

Platby ŠD

Info o ŠD pro rotační skupiny a IZS oddělení od 19.4.2021

Datum: 16. 4. 2021

Info o ŠD pro rotační skupiny a IZS oddělení od 19.4.2021

info o ŠD od 12.4.2021

Datum: 13. 4. 2021

ŠD od 12.4.2021

Zapojení se do humanitární akce Sněhulák pro Afriku

Datum: 9. 2. 2021

ŠD společně s rodiči a třídními učitelkami se opět letos zúčastnili humanitární akce Sněhulák pro Afriku. Společná spolupráce byla zakončena nejen finančním příspěvkem, ale i krásnými fotečkami z družinového ,,SNĚHULÁKOVA".

Školní družina od 30.11.2020 POZOR změna do 16.30h! Ranní zachovány

Datum: 27. 11. 2020

Info pro rodiče

Šd v jiném režimu

Datum: 3. 11. 2020

Pozdrav

Var.symboly

Datum: 10. 9. 2020

Dnes 10.9.2020 začalo rozdávání var. symbolů do notýsku ŠD. Kdo by ho delší dobu postrádal - prosím kontaktujte svou pí. vychovatelku. Děkuji Adamová

INFO PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

Datum: 31. 8. 2020

Zde naleznete podrobnější informace o školní družině.

Navrácení plateb -odhláška, tabulka odchodů a přihláška na rok 2020/2021

Datum: 19. 5. 2020

Vážení rodiče,
Z Vašich častých dotazů ohledně vrácení plateb za ŠD, která se uzavřela dne 11.3.2020 z nařízení vlády bych zde ráda upřesnila informace:

Oznámení

Datum: 18. 5. 2020

Vážení rodiče, o změně provozní doby rozhodlo vedení školy dne 11.5.2020.

Oznámení

Datum: 29. 4. 2020

Vážení rodiče, případný zájem o ŠD ve zvláštním režimu od 25.5.2020 prosím nahlaste svým třídním učitelkám a učitelům.

Oznámení

Datum: 8. 4. 2020

Dobrý den, ráda bych vás zde informovala ohledně uhrazených plateb za školní družinu.

Oznámení

Datum: 16. 3. 2020

Vážení rodiče a účastníci ŠD, školní družina se bude snažit zasíláním na webové stránky jednotlivych oddělení o nápadité tvoření pro účastníky, kteří jsou nuceni zůstat v izolaci a alespoň tak pomoci odlehčit již vzniklou nelehkou situaci. kolektiv ŠD

Uzavření družiny

Datum: 11. 3. 2020

Od 11.3.2020 se z nařízení vlády uzavírají základní školy i družiny do odvolání.....

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasí

dnes, úterý 21. 5. 2024
zataženo 20 °C 11 °C
středa 22. 5. zataženo 19/12 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 18/13 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 15/11 °C

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Naše škola se účastní projektu Evropské unie s finanční podporou EU.

Ovoce a zelenina do škol

Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol je financován z prostředků Ministerstva zemědělství.

www.skolniprojekty.info

Obědy pro děti

Obědy pro děti LOGO

S podporou MŠMT

Wmen for Women MŠMT LOGO

Pro školy

Rodičům: Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho tak mohou vaše děti nejen ve škole, ale i doma.

Psaní hravě

Psaní všemi deseti:

Psaní hravě LOGO

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.