ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

9.B

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

20. 3. - 24. 3. Týden s knihou

tyden s knihou 1
tyden s knihou 2

 

27. 6.   Výlet do Stromovky na konci roku 2022  - Maroldovo panorama 

stromovka

 

Karanténa třídy od 22. 11. 2021

 

Dne 19. 11. 2021 bylo Vaše dítě v kontaktu s osobou, která je covid-19 pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly shledány důvody pro karanténní opatření do 26. 11. 2021 včetně.

Karanténní opatření v souladu s § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu s Metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR zahrnujídomácí karanténu minimálně po dobu 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

 

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

 

 

Testování v dalším období
   5. 11. 2021

Screeningové testování - 8. a 15. 11. 2021 

Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.

Informace pro rodiče a žáky

Přílohy

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 8. A 15. LISTOPADU 2021.pdf

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 8. A 15. LISTOPADU 2021.pdf

 

Testování všech žáků školy - 1. 11. 2021

Dopis MČ Praha 9 + Průběh testování + Souhlas zákonného zástupce
26. 10. 2021

Vážení rodiče, 
vzhledem ke zvyšujícímu se výskytu onemocnění COVID 19 a k zajištění maximální možné prezenční výuky v našich školách se Městská část Prahy 9 rozhodla provést dne 1. 11. 2021 testování všech žáků škol, včetně žáků očkovaných i žáků po  prodělaném onemocnění covidu. 

Žáci, kteří dnes v úterý 26. 10. 2021 nejsou ve škole a děti z tříd v karanténě, rodiče vyplní online formulář a odešlou ho na e-mail svému třídnímu učiteli. 

Kdo z rodičů nemá možnost podepsaný formulář naskenovat a zaslat třídnímu učiteli, napíše do e-mailu dovětek, že souhlasí s testováním - toto nahradí podpis na formuláři. 
informace pro rodiče (1.12 MB)

 

Informace pro rodiče a žáky - karanténa (15.77 kB)

Od úterý 19. 10. 2021 přecházejí žáci 7. B na distanční výuku.

Žáci se v 8:45 se povinně připojí přes aplikaci Teams a vyčkají pokynů vyučujících.

Žáci , kteří mají ukončené očkování nebo jsou do 180 dní po prodělání nemoci COVID 19,  jsou zařazeni na výuku do třídy 7.A dle jejího rozvrhu.

Další informace podá třídní učitelka Mgr. Ivana Václavková

 

Očkování 12+ - COVID 19

8. 6.

VOLBY ZÁSTUPCŮ RODIČŮ DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče,

ředitelka Základní školy Špitálská 789, Praha 9 - Vysočany v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady.

Volby dvou zástupců rodičů do školské rady na období 2021 až 2024 se uskuteční korespondenční formou v termínu 10. 6. - 17. 6. 2021. Prostřednictvím žáků obdržíte hlasovací lístky obsahující jména šesti kandidátů.

 Z nich zaškrtnete 2 kandidáty, pro které hlasujete, a lístek prostřednictvím dítěte vrátíte třídní učitelce či učiteli, kteří si odevzdání hlasovacího lístku zaevidují a zajistí vhození označeného volebního lístku do hlasovací urny.

Pokud máte ve škole více dětí, vždy hlasujete pouze jednou.

Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy.

 

PaedDr. Alena Nídlová

ředitelka školy

18. 5.

ZÍTRA - TESTOVÁNÍ - NUTNÁ REGISTRACE !!!!!

PODLE PŘILOŽENÉHO NÁVODU -dnes registrace

zítra - sliny - přinést do školy v podepsaném sáčku

13.5.2021

TESTOVÁNÍ - ZMĚNA !!!!!!!

V pátek se netestujeme!!!

Nenoste vzorky, test uschovejte do středy 19. 5.

V podělí 17.5. proběhne antigenní testování ( z nosu) ve třídě 6. B - 1. hod..

Podrobnosti na webu školy.

29. 4. 2021

Návrat 2. stupně do školy – od 3. 5. 2021 - 6. A, B, 7. A, B, C

Organizace příchodu žáků do školy:

II. skupina            5. A, B,       6. A, B,           7. A, B, C :              HLAVNÍ BUDOVA

  • děti se shromáždí před školou – v 7, 40 hod.
  • vyučování začne v 8:00
  • konec vyučování – dle platného rozvrhu hodin
  • nástup na oběd pro všechny děti po ukončení vyučování – bude řízen dle hygienických předpisů
  • děti odchází z oběda ihned domů, nezůstávají čekat na rodiče ve vestibulu školy (dodržování hygienických podmínek)

 

OBĚDY – na dobu prezenční výuky mají všichni žáci II. skupiny, kteří se stravují ve školní jídelně,                         OBĚDY PŘIHLÁŠENY.                     VAŘÍ SE VŽDY JEDNO JÍDLO.

Pokud oběd nechcete, musíte si ho odhlásit.

 

TESTOVÁNÍ  žáků – 3. 5. 2021. – 2. stupeň

HLAVNÍ BUDOVA – 6. A,B, 7. A,B,C

Testování bude probíhat ve vestibulu školy a v šatnách 2. stupně s příchodem z boku budovy –

6. A, B, 7.A, B, C vždy po skupinách.

!!!!!!!!!  6. B – testování v šatnách 2. stupně – 7,40 hod.   !!!!!!!!

V TÝDNU OD 10. 5. DO 14. 5. 2021 SE SKUPINY 1. i 2. STUPNĚ VYMĚNÍ = II. SKUPINA – DISTANČNÍ VÝUKA, I. SKUPINA - PREZENČNÍ VÝUKA ZA STEJNÝCH PODMÍNEK.   

Sledujte prosím pečlivě stránky školy – AKTUALITY, kde vás budeme informovat o dalších krocích.

Podrobnější informace o nástupu dětí do školy a o testování jsou na stránkách školy.

SHRNUTÍ:
            Vyučování bude podle rozvrhu včetně vyučování odpoledního.
            Na tělesnou výchovu budou děti chodit ven, další informace jim podají vyučující Tv.
            Příští pátek - 7. 5. - není ředitelské volno.
             Obědy jsou přihlášeny pro všechny žáky, kteří se stravovali ve školní jídelně. Kdo nemá                   zájem, nezapomeňte oběd odhlásit.

            Děti musí být v pondělí už v 7. 40 před školou!

 

1. 3. 2021

      

       Vážení rodiče, milí žáci,

       vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci Vláda ČR dne 26.2.2021 přijala krizové  opatření č. 200, kterým 
       se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost  žáků 1. a 2. ročníků ZŠ.

 

       Distanční výuka pro 3. - 9. ročníky bude pokračovat stejným způsobem jako doposud.

       Ošetřovné: odkaz https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

       PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ŠKOLA JIŽ NEVYPLŇUJE ŽÁDNÁ POTVRZENÍ.

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   OBĚDY     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

             Žádáme, aby ti rodiče, kteří mají zájem o stravování svých dětí v průběhu distanční výuky,
             si  obědy sami zpět přihlásili.

       Obědy budou vydávány u hlavního vchodu do budovy školy do jednorázových obalů     
       od 12.30    do 13.15 hodin

       Děkujeme za pochopení a spolupráci, prosím, sledujte webové stránky školy.

       Vedení školy

 

PROGRAM TS 25.1. 2021

 Prázdniny:

Pololetní – pátek 29. ledna 2021

Jarní – pondělí 1. března – neděle 7. března 2021

Velikonoční – čtvrtek 1. dubna 2021

Ředitelská volna - 30. 4. 2021 a 7. 5. 2021 – pro žáky, pedagogové budou mít semináře

Pedagogická rada – 1. pololetí – 18. ledna 2021 – proběhla pedagogická rada

Vysvědčení za 1. pololetí – čtvrtek 28. ledna 2021 – vysvědčení se nebude rozdávat tento den, až v den nástupu dětí na prezenční výuku

Chování  a prospěch - zhodnocení žáka - zasílání úkolů při distanční výuce + přihlašování a práce na on-line hodinách, souhrn ze září a října + práce při distanční výuce

NUTNÉ!!! - sledovat webové stránky školy - budou tam dávány další informace, které škola obdrží z MŠMT

 

21. 1. 2021

Vážení rodiče, 

ráda bych Vás pozvala na další on-line třídní schůzku.

Sejdeme se v pondělí 25. 1. 2021 v 18. 00 jako posledně na Teams. Pro připojení užijte přihlašovací údaje svého dítěte.

Těším se na Vás

Ivana Václavková

 

2. 1 . 2021

Milí rodiče a žáci,

chtěla bych Vám popřát do roku 2021 hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a pohody. Doufám, že se už brzy budeme s dětmi  setkávat ve škole. Prozatím bude výuka distanční, žáci tedy zůstávají doma na online výuce. 

     Výuka 3. – 9. ročníků bude probíhat dle běžných rozvrhů tříd.

Rozvrh s barevně vyznačenými video hodinami bude na web školy vyvěšen v pondělí            4. 1. 2021 v odpoledních hodinách po poradě pedagogů.

VŠICHNI ŽÁCI, KTEŘÍ JSOU NA DISTANČNÍ VÝUCE A CHTĚJÍ OBĚD ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY, SI MUSÍ SAMI OBĚDY  PŘIHLÁSIT. VAŘÍ SE VŽDY JEDNO JÍDLO. OBĚDY BUDOU VYDÁVÁNY DO JEDNORÁZOVÝCH NÁDOB OD 13:00 DO 13:30 U HLAVNÍHO VCHODU DO ŠKOLY.

 

13.10. 2020

POZOR ZMĚNY, STRAVOVÁNÍ V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY

aktuality/aktuality/stravovani-v-dobe-distancni-vyuky-2919cs.html

13. 10. 2020      

                            Možnost stravování po dobu distanční výuky
       Vážení rodiče,
       omlouváme se, ale vzhledem k rychle měnícím se pokynům z MŠMT vám dodatečně nabízíme stravování pro vaše děti. V tuto chvíli
       mají všechny děti oběd přihlášen. Pokud nemáte zájem, aby si vaše dítě vyzvedávalo teplý oběd (bez polévky) v krabičce, můžete mu          
       dnes,  tj. 13. 10. 2020 do 20:00 hod. odhlásit oběd
 prostřednictvím Jídelníčku na stránkách školy (viz www.strava.cz), a to na celou dobu
       distanční  výuky.
       Prosím, přihlašujte dítě k "distančnímu" stravování jen tehdy, pokud oběd opravdu přijde odebrat, apelujeme na zamezení plýtvání jídlem a   
       obalovými materiály.
       Výdej pro žáky 1. stupně bude probíhat od 12:00 do 12:35 hod.
       Výdej pro žáky 2. stupně bude probíhat od 13:00 do 13:35 hod.
       Obědy budou vydávány ve školní jídelně za dodržení hygienických předpisů.
                    PaedDr. Alena Nídlová

 

8. 10. 2020

Vážení rodiče,

v případě, že dojde k mimořádnému opatření a škola bude muset přejít k distanční výuce z nařízení vlády, KHS nebo naplněním podmínek zákona podle manuálu MŠMT, má škola připraveny a bude pro realizaci distanční výuky používat platformy Komens v Bakalářích a MS Teams v Office 365.

Distanční výuka je nově uzákoněná a tedy povinná.

1)   Pedagogové od 6. tříd s vyučujícím IT a třídními učiteli nacvičují přihlašování a práci v systému

MS Teams. K dispozici je i platforma Komens v Bakalářích.

2)   Pro žáky 1. stupně bude probíhat nácvik v platformě Komens v Bakalářích, malé děti se přesto bez pomoci rodičů neobejdou.

3)   Rodiče žáků 1. a 2. stupně mají na webu školy v Bakalářích návod - Informační systém, jak získat přihlašovací jméno a heslo pro přístup do aplikace.

4)   V případě nařízení distanční výuky pro 2. stupeň nebude provoz školní jídelny pro žáky 2. stupně přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

5)   V případě nařízení distanční výuky pro 2. stupeň bude žákům oběd vydáván ve školní jídelně do jídlonosičů od 13:30 do 14:00 hodin tak, aby výdej jídla respektoval všechna platná epidemiologická nařízení (roušky, dezinfekce, návleky, rozestupy).

 

6)   Žáci, kteří se po tuto dobu distanční výuky nebudou chtít stravovat ve školní jídelně, musí si své obědy ve školní jídelně odhlásit elektronickou cestou.

7) Povinnost omlouvání z výuky platí ve stejné rovině, jež stanoví Školský zákon – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po počátku absence  

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci se budou konat v úterý 1. září 2020 TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

  2. stupeň - od 18:00 hod. v 6. B (3. patro vpravo) - ROUŠKU S SEBOU

PROSÍM O ÚČAST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NA TŘÍDNÍ SCHŮZCE, JE DŮLEŽITÁ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU ŠKOLY.
                                                                 Těším se na Vás           Mgr. Ivana Václavková

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 18 °C 11 °C
pátek 14. 6. zataženo 20/9 °C
sobota 15. 6. oblačno 24/12 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 23/13 °C

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Naše škola se účastní projektu Evropské unie s finanční podporou EU.

Ovoce a zelenina do škol

Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol je financován z prostředků Ministerstva zemědělství.

www.skolniprojekty.info

Obědy pro děti

Obědy pro děti LOGO

S podporou MŠMT

Wmen for Women MŠMT LOGO

Pro školy

Rodičům: Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho tak mohou vaše děti nejen ve škole, ale i doma.

Psaní hravě

Psaní všemi deseti:

Psaní hravě LOGO

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.