ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

9.A

    

         Školní rok 2023/24

          Moje milá třído,

    přeji Vám při zkouškách hodně štěstí, budu na Vás myslet a držet palce. Trému stranou.
    "To dáte."

         Vaše třídní učitelka

 

 

    Třídní schůzky se konají v pondělí 15. 4. 2024 v 18 hodin.

 

 

 

 

        Školní rok 2022/2023

        

        Nový školní řád

          Od 1. 12. 2022 bude v platnosti nový školní řád. Je umístěn na webu školy.

                  Schola Pragensis
Najdi si střední školu, která tě bude bavit.
Veletrh  Schola Pragensis vás provede výběrem střední školy. Uděláte si přehled o stovkách škol na jednom místě 24.–26. listopadu 2022 v Kongresovém centru Praha.

Sraz před školou ve čtvrtek 24. 11. v  8 hodin. Akce se koná během dopoledního vyučování a končí návratem ke škole kolem 13,30. Odpolední výuka se koná. 
S sebou si vezměte průkazku na MHD nebo lístky, svačinu, tašku na letáčky a propagační materiály.

 

 

 

 

 

        Třídní schůzky

 

        Pondělí 14. 11. 2022 v 18 hodin v 8. A.

 

        Projektový den 23. 9. 2022

         Sraz před školou v 8 hodin.
          Muzeum smyslů - Jindřišská
          náměstí Republiky, Obecní dům, Prašná brána, Celetná ulice, Staroměstské náměstí.
          Návrat ke škole okolo 12. 30 hod.
          S sebou jízdenky - legitimace, 200 Kč ( vstup do muzea 143 Kč), oblečení podle počasí   +   slušné chování!

    

 

 

 

 

 

        Školní rok 2021/2022

 

 Karanténa 7. A - do neděle 13. 2. 2022 včetně.

 

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ – II. TURNUS – 6. 2. – 12. 2. 2022

 

Vzhledem k dalším nařízením MZD od 26. 1. 2022 platí:

 • NUTNÉ – jelikož je vašim dětem 12+, je nutné podstoupit PCR test v pátek 4. 2. 2022, aby nebyl starší 72 hodin – výsledek testování je nutné odevzdat před odjezdem u autobusu panu učiteli Mgr. Danielu Zálešákovi
 • Bez dokladu o negativním výsledku testování dítě nemůže odjet na školu v přírodě
 • u dítěte či dospělého od 26. 1. 2022, kdy byl u dotyčných prokázán pozitivní PCR test, je možno tohoto jedince vyřadit z testování a karantény
 • žádáme vždy po této nemoci doručit do školy doklad o prodělané nemoci či výsledek pozitivního PCR testu
 • telefonní číslo na vedoucího pane učitele výjezdu: Mgr. Daniel Zálešák – 607 831 360 - možno volat mezi 19:00 a 20:00 hodin, aby nebyl rušen průběh pobytu
 • dále pojede jako druhý pedagog pan učitel Petr Všetíček

 

    

KARANTÉNA 7. A

Vážení  rodiče,
     dne 21.1. 2022 bylo Vaše dítě v kontaktu s osobou, která je covid-19 pozitivní. Vzhledem
k tomu, že měly děti volno dva víkendové dny a karanténa končila v pondělí 24. 1., HYGIENA nedoporučila další karanténu.

     Pokud by se u dítěte objevily příznaky nemoci, škola doporučuje testování PCR testem.

 

Vážení  rodiče,
     dne 19 .1. 2022 bylo Vaše dítě v kontaktu s osobou, která je covid-19 pozitivní. Karanténní opatření byla shledána do pondělí 24.1. 2022 včetně. V pondělí bude probíhat online výuka. Děti jdou opět do školy  v úterý 25. 1.

     Veškeré pokyny ke karanténě najdete na stránkách školy.

Nezapomeňte dětem odhlásit obědy.

 

 

    Milí rodiče, přeji Vám i Vašim blízkým do nového roku mnoho štěstí. Pokud je štěstí, je i všechno ostatní - zdraví, pohoda, úspěch. Ať je nový rok lepší, než ten uplynulý!

    Dana Kolářová

 

      ŘEDITELSKÉ VOLNO

Zpráva paní ředitelky


Vážení rodiče, milí žáci,
dovoluji si Vám oznámit, že v zájmu zpomalení možnosti šíření infekce covid-19 a na základě současné epidemiologické situace na území České republiky, hlavního města Prahy, vyhlašuji ve dnech 20.-22.12. 2021 ředitelské volno.
Na toto volno plynule naváží od 23.12.2021 vánoční prázdniny.
Žáci nastoupí opět do školy v pondělí 3. ledna 2022.
Zárověň bych Vás při této příležitosti chtěla požádat, abyste před lednovým nástupem do školy absolvovali se svými dětmi PCR testy a pomohli nám tak zpomalit šíření nákazy covid-19 ve škole.
Přejeme Všem krásné a pohodové vánoční svátky a do nového roku hlavně hodně zdraví.
PaedDr. Alena Nídlová
 

 

 

        Třídní schůzka on line se koná v pondělí 15. 11. 2021 v 18 hodin.

 

        Screeningové testování - 8. a 15. 11. 2021 

        Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví,   
        ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu    
        2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol        
        a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní
        formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.

    

Informace pro rodiče a žáky

Přílohy

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 8. A 15. LISTOPADU 2021.pdf

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 8. A 15. LISTOPADU 2021.pdf

 

 

Testování všech žáků školy - 1. 11. 2021

Dopis MČ Praha 9 + Průběh testování + Souhlas zákonného zástupce
26. 10. 2021

Vážení rodiče, 
vzhledem ke zvyšujícímu se výskytu onemocnění COVID 19 a k zajištění maximální možné prezenční výuky v našich školách se Městská část Prahy 9 rozhodla provést dne 1. 11. 2021 testování všech žáků škol, včetně žáků očkovaných i žáků po  prodělaném onemocnění covidu. 

Žáci, kteří dnes v úterý 26. 10. 2021 nejsou ve škole a děti z tříd v karanténě, rodiče vyplní online formulář a odešlou ho na e-mail svému třídnímu učiteli. 

Kdo z rodičů nemá možnost podepsaný formulář naskenovat a zaslat třídnímu učiteli, napíše do e-mailu dovětek, že souhlasí s testováním - toto nahradí podpis na formuláři. 
informace pro rodiče (1.12 MB)
 

     29. 8. 2021

     Milí rodiče,

      ve středu 1. 9. 2021 se ve třídě 7. A  koná třídní schůzka. Začátek v 18 hodin. 
      Nezapomeňte na respirátor.

      Těším se, že se opět uvidíme.
      Zdraví Vás Dana Kolářová, třídní učitelka

 

      Testování vzhledem ke Covid – 19 – školní rok 2021-2022

     Vážení rodiče, milí žáci,

     Na počátku zahájení prezenční výuky ve školním roce 2021-2022 bude provedeno plošné       
     preventivní testování dětí v rozsahu 3 antigenních testů v prvních dvou týdnech v září, aby se 

    zabránilo následnému nekontrolovatelnému šíření onemocnění a nedošlo tak k výraznému   
    zhoršení epidemiologické situace a zároveň se zabránilo výraznějšímu omezení prezenční      
    výuky.


   Termíny testování:

 • 1. září – 2. – 9. ročník
 • 2. září – 1. ročník
 • 6. a 9. září – 1. – 9. ročník

Pokud žák nebude přítomen na testování v daných termínech, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu do školy.

TESTOVÁNÍ PROBĚHNE V KMENOVÝCH TŘÍDÁCH VE VŠECH TERMÍNECH.

Testování nemusí podstoupit žáci:

 • Po prodělaném onemocnění covid-19 – po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19
 • žáci 12+ - 14 dní po plně dokončeném očkování
 • doložením negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě
 • Ag test ne starší 72 hodin
 • PCR ne starší 7 dnů

JE NUTNÉ TATO POTVRZENÍ ZASLAT NA E-MAIL TŘÍDNÍMU UČITELI NEJPOZDĚJI V ÚTERÝ 31. 8. 2021 NEBO DONÉST DO ŠKOLY V LISTINNÉ PODOBĚ VE STŘEDU 1. ZÁŘÍ 2021.   

Pokud dítě testování neabsolvuje:

 • má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, ve třídě, při výuce, ve školní družině a ve společných prostorách školy
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorách školy, převléká se s odstupem od ostatních osob v případě cvičení v přírodě mimo budovu školy
 • nesmí zpívat
 • bude používat hygienické zařízení určené pouze pro žáky, kteří nepodstoupili preventivní testování
 • při konzumaci potravin včetně nápojů – přestávky – musí sedět v lavici nebo u stolu ve školní jídelně 1,5 m od ostatních osob

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci

pracovníci školy

 

     

 

 

 

       Školní rok    2020/2021

   

    9. 6. 2021

     Milí rodiče,

     na kandidátce došlo k záměně křestního jména jednoho kandidáta. Jedná se o pana Kozla. Není to Tomáš, ale je to pan 
    Jaromír Kozel - rodič ze 3. B
. Dnes to byla opravit paní Dita Franklová do protokolu a udělala změnu křestního jména  
     navrhovaného.  

 

 

      8. 6. 2021

 

             Třídní schůzky online se budou konat v úterý 15. 6. v 17 hodin.

             Na třídní schůzku se přihlaste přes účty na Microsoft Teams Vašich dětí – schůzka bude v kalendáři Teams.

 

             Konzultační hodiny v pondělí 14. 6. v 17 - 18 hodin ve škole.

                                

              Vážení rodiče,

      ředitelka Základní školy Špitálská 789, Praha 9 - Vysočany v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o  
     předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské    
     rady.

           Volby dvou zástupců rodičů do školské rady na období 2021 až 2024 se uskuteční korespondenční formou v termínu
     10. 6. - 17. 6. 2021. Prostřednictvím žáků obdržíte hlasovací lístky obsahující jména šesti kandidátů.

     Z nich zaškrtnete 2 kandidáty, pro které hlasujete, a lístek prostřednictvím dítěte vrátíte třídní učitelce či učiteli, kteří si   
     odevzdání hlasovacího lístku zaevidují a zajistí vhození označeného volebního lístku do hlasovací urny.


     Pokud máte ve škole více dětí, vždy hlasujete pouze jednou.


     Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy.

 

                                                                                                                PaedDr. Alena Nídlová

                                                                                                                                            ředitelka školy

 

    3. 6. 2021

         10. 6.   -   Fotografování tříd.

 

    31. 5. 2021

    

       TESTOVÁNÍ PCR VE STŘEDU 2. 6. 2021 

       Informace  – doplnění pro rodiče:

               Pokud má rodič na škole více než 1 dítě, musí každé dítě zaregistrovat zvlášť. To znamená:

       *   1. dítě zaregistruji, naskenuji QR kód a potvrdit naskenování (OK) a odeslat celou žádanku. Zavřít aplikaci.

       *   2. dítě – opět aplikaci otevřít a postupovat stejně, jako při registraci 1. dítěte potvrzení o registraci Vám přijde   

           do maximálně 15 minut na telefon, ze kterého registrace proběhla

       *   v případě, že nedostanete potvrzení o registraci formou SMS, QR kód nebyl načten a postup musíte znovu opakovat   

       *    při registraci si překontrolujte, zda máte správně vyplněna všechna políčka

       *   žádáme o vrácení vyplněného dotazníku k testu – NUTNÉ K PÁROVÁNÍ

 

   17. 5. 2021

    Milí rodiče,

    připomínám středeční PCR testy. Nezapomeňte děti zaregistrovat a oskenovat QR kód a odeslat. To můžete udělat už
    v úterý večer. Ráno dají děti nádobku se vzorkem slin do igelitového obalu. Na obal je potřeba přilepit nálepku se jménem
    dítěte a třídou.

 

   17. 5. 2021

     Milí rodiče,

     přikládám odkaz na informaci paní ředitelky o volbách do školské rady.

     aktuality/aktuality/volby-do-skolske-rady-3159cs.html

 

  12. 5. 2021

   Milí rodiče,

                      přečtěte si prosím informace ke změnám testování dětí. Mění se datum odevzdání PCR testů. Děti je nepřinesou do školy v pátek 14. 5., ale ve středu 19.5. V pondělí budou otestovány antigenními testy.

              

            Vážení rodiče, milí žáci,

    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR   

    dne 10. května 2021 bylo vydáno:

    Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách 

    a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021.

   Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

   Na základních školách:

 • na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotacíosobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotací,
 • na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin.

 

   Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů

   s účinností od 17. května 2021, které se mění oproti současnému stavu:

 • dochází ke změně frekvence RT-PCR testování (na těch školách nebo školských zařízení, které se rozhodnou nahradit antigenní testování testováním metodou RT-PCR) ve školách na 1x za 14 dní,
 • nebude-li žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování antigenním testem se provede v den jeho příchodu,
 • ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

 

              POZOR, ZMĚNA TERMÍNŮ - DŮLEŽITÉ

ZMĚNA ODEVZDÁVÁNÍ PCR TESTŮ – ZKUMAVEK + FORMULÁŘŮ

1. C, 3. A, B, C, 5. A, B,      6. A, B    , 7. A, B, CNEBUDE SVOZOVÝ DEN V PÁTEK 14. 5. 2021

– TERMÍN JE POSUNUT Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ s účinností od 17. května 2021

Zkumavky v igelitovém sáčku s formulářem donesou žáci těchto tříd

ve středu 19. 5. 2021 ráno s sebou do školy, kde budou vyučujícími vybrány.

Nezapomeňte na nutnost se doma zaregistrovat a naskenovat QR kód ze dna zkumavky a odeslat. Je to nutné pro spárování výsledků se vzorkem PCR testů vašich dětí.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Děkujeme za pochopení těchto změn a spolupráci

 

 

 

  

   6. 5. 2021

          Doplnění informací k testování žáků

     6. 5. 2021. – 2. stupeň

     HLAVNÍ BUDOVA – 6. A,B, 7. A,B,C

    Testování bude probíhat ve vestibulu školy a v šatnách 2. stupně s příchodem z boku budovy –

    6. A, B, 7.A, B, C vždy po skupinách.

    5. A, B - povinný příchod v 7, 30 hod.

    6.A, B - povinný příchod v 7, 40 hod.

    6. A  – testování ve vestibulu školy – 7,40 hod.

    6. B – testování v šatnách 2. stupně – 7,40 hod.

    7. A, B  - povinný příchod v 8, 00 hod.

   7. C - povinný příchod v 8, 20 hod.

   7. A  – testování ve vestibulu školy – 8,00 hod.

   7. B – testování v šatnách 2. stupně – 8,00 hod.

   7. C – testování v šatnách 2. stupně – 8,20 hod.

 

            JE NUTNÉ DODRŽOVAT DOBU PŘÍCHODU PRO DANOU TŘÍDU.

   Postup:

          Na odběr půjde vždy skupina dětí dle pokynů zaměstnance školy.

          Žák si sám provede odběr stěru z nosu a vyčká 15 minut na výsledek testu.

          U odběru bude pedagogický pracovník nebo jiný zaměstnanec školy.

         Na výsledky testu vyčkají děti před školou, kde budou dodržovat rozestupy.

         Dítě s negativním výsledkem odchází do své třídy.

         Dítě s pozitivním výsledkem obdrží po ukončení testování celé třídy „Potvrzení o pozitivním výsledku antigenního       
         testu“a vyčká na příchod zákonného zástupce v určené místnosti školy. Škola zákonného zástupce vyrozumí o     

         pozitivním výsledku.

 

 

        Zákonný zástupce se spojí s pediatrem, který rozhodne o dalším postupu.

         Zákonný zástupce je povinen školu informovat o dalších výsledcích testů, pro případnou karanténu celé třídy.

         Prosíme rodiče, aby při vstupu do budovy školy dodržovali všechna doporučená protiepidemiologická opatření   
         a tím nám pomáhali chránit zdraví všech dětí a pracovníků školy. 

        Dle doporučení MŠMT škola není kompetentní obhajovat jednotlivá opatření vlády a jednotlivých ministerstev.

        Děkujeme Vám za pochopení a shovívavost. Situace je komplikovaná nejen pro Vás, rodiče, ale i pro nás, všechny     
        zaměstnance školy. Děti bychom raději vítali za „normálnějších“ okolností, přesto se na ně těšíme. Věříme, že ve    

        vzájemné spolupráci jim návrat do školy nenarušíme zbytečnými negativními emocemi.

        V pátek 7. 5. 2021 obdrží žáci 6. a 7. ročníků sadu PCR testů – plivacích.

        Následující pátek 14. 5. 2021 přinesou ŽÁCI NEBO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ŽÁKŮ do HLAVNÍ BUDOVY ŠKOLY NA 
        VRÁTNICI OD 8:00 DO 10:00                     

                                                 sáček se zkumavkou s odebraným vzorkem svých slin + tištěný formulář.

        I tento formulář je třeba řádně vyplnit a odevzdat ve škole společně s odebraným vzorkem.

        Podmínkou testování PT-PCR je řádná registrace odebraného vzorku do formuláře akreditované laboratoře   

        na https://www.covid-ghc.com/skola.

       Pokud nebude vzorek donesen v pátek 14. 5. 2021 v určeném čase, dítě bude muset být testováno v pondělí 17. 5.   

       2021 a ve čtvrtek 20. 5. 2021 antigenním testem.  

       Před odevzdáním vzorku je třeba on-line vyplnit údaje dítěte a oskenovat QR kód z černého uzávěru na zkumavce.   

       Formulář laboratoře má tlačítko na skenování – Skenovat QR kód - . Pro vyplnění formuláře je nutný chytrý telefon    

       s fotoaparátem. Odevzdání vzorku bez registrace neumožní párování a následné zaslání výsledku testu.  

      V případě, že bude Vaše dítě otestováno PCR testem, nebude se muset znovu testovat antigenním testem. Zároveň 
      PCR  testování umožňuje vyšší citlivost na detekci viru COVID- 19, a proto zaručí větší ochranu žáků před vzájemným 
      přenosem infekce. Pokud se rozhodnete sadu nepoužít, prosím, vraťte ji po dítěti do školy.

     Testování se neprovádí u osob:

     a)   které doloží negativní výsledek RT- PCR nebo POC antigenního testu provedených na odběrovém místě, které nejsou  

     starší 48 hodin,

    b)   které prodělaly onemocnění COVID – 19 a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem.   
    Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře       
    v listinné podobě.

    Jiný den než pátek 14. 5. 2021 k odevzdání vzorku PCR testu – plivací není možný.

 

   3. 5. 2021

     

     Tento text nám zaslalo MŠMT v Informacích k provozu škol a školských zařízení od 3. května.

 

     Na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod.

     Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením. 

 

 

 29. 4. 2021

              Informace o nástupu dětí do školy a o testování jsou na stránkách školy.
            Vyučování bude podle rozvrhu včetně vyučování odpoledního.
            Na tělesnou výchovu budou děti chodit ven, další informace jim podají vyučující Tv.
            Příští pátek - 7. 5. - není ředitelské volno
.
           
  Obědy jsou přihlášeny pro všechny žáky, kteří se stravovali ve školní jídelně. Kdo nemá zájem, nezapomeňte oběd
            odhlásit.

            Děti musí být v pondělí už v 7. 40 před školou!

                                        

  23. 4. 2021

        Milí rodiče, zvu Vás opět na online třídní schůzku. Bude se konat v úterý 27. 4. v 18 hodin. Informace k volitelným předmětům a testování     
        dětí.

        S pozdravem Dana Kolářová

 1. 3. 2021

      

       Vážení rodiče, milí žáci,

       vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci Vláda ČR dne 26.2.2021 přijala krizové  opatření č. 200, kterým 
       se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost  žáků 1. a 2. ročníků ZŠ.

       Distanční výuka pro 3. - 9. ročníky bude pokračovat stejným způsobem jako doposud.

       Ošetřovné: odkaz https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

       PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ŠKOLA JIŽ NEVYPLŇUJE ŽÁDNÁ POTVRZENÍ.

             Žádáme, aby ti rodiče, kteří mají zájem o stravování svých dětí v průběhu distanční výuky,
             si  obědy sami zpět přihlásili.

       Obědy budou vydávány u hlavního vchodu do budovy školy do jednorázových obalů     
       od 12.30    do 13.15 hodin

       Děkujeme za pochopení a spolupráci, prosím, sledujte webové stránky školy.

       Vedení školy

 

 

 

22. 1. 2021

          Milí rodiče, 

     ráda bych Vás pozvala na další on-line třídní schůzku. Sejdeme se v pondělí 25. 1. 2021 v 18. 00 jako posledně       
     na Teams. Připojte se přes přihlašovací údaje svého dítěte.

        S pozdravem Dana Kolářová

 

       31.12.2020

 

      Milí rodiče a žáci,

      chtěla bych Vám poslední den roku, který nebyl úplně nejšťastnější, popřát do roku 2021 hodně štěstí, zdraví, které         
      všichni tolik potřebujeme, spokojenosti a pohody. Doufám, že se už brzy budeme s dětmi setkávat ve škole. Prozatím ale
      zůstává výuka distanční, žáci tedy zůstávají doma na online výuce. 

     Výuka 3. – 9. ročníků bude probíhat dle běžných rozvrhů tříd.

     Rozvrh s barevně vyznačenými video hodinami bude na web školy vyvěšen v pondělí 4. 1. 2021 v odpoledních hodinách
      po poradě pedagogů.

      VŠICHNI ŽÁCI, KTEŘÍ JSOU NA DISTANČNÍ VÝUCE A CHTĚJÍ OBĚD ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY, SI MUSÍ SAMI OBĚDY
      PŘIHLÁSIT. VAŘÍ SE VŽDY JEDNO JÍDLO. OBĚDY BUDOU VYDÁVÁNY DO JEDNORÁZOVÝCH NÁDOB OD 13:00 DO 13:30
      U HLAVNÍHO VCHODU DO ŠKOLY.

 

 

22. 12. 2020

Zimní škola v přírodě

Přeposílám zprávu pana učitele Bendla.

Dobrý den, vážení rodiče,
 
     v příloze Vám posílám bližší informace k zimní škole v přírodě, na kterou jste přihlásili Vaše dítě (v případě, že jste Vaše dítě nepřihlásili, berte prosím tuto zprávu jako bezpředmětnou, byla odeslána hromadně). Vzhledem k aktuální situaci se informativní schůzka nekonala a konat nebude. Doufám, že veškeré informace a případné dotazy dokážeme vyřešit elektronicky. V současné době je přihlášeno přes 80 dětí a stále je možnost se přihlásit. Poprosil bych Vás, ti co ještě neprovedli platbu, aby ji již provedli. Dále prosím ty, kteří budou potřebovat zapůjčit vybavení od zmiňovaného Harfa sportu (boty, lyže, hole, snowboard, helma - rozepsat přesně co potřebujete), ať mi nejpozději do konce prosince dají emailem o tomto vědět. Objednávkový seznam k zápůjčce pak pošlu do Harfa sportu na začátku ledna. Pokud od někoho takovou zprávu nedostanu, beru to tak, že má vlastní vybavení a zapůjčit nepotřebuje.
 
V případě dalších dotazů a nejasností mi neváhejte napsat, ať se vše vyřeší co nejdříve.
Všem přeji krásné a poklidné prožití vánočních svátků a jen to nejlepší do nového roku.
 
 

18. 12. 2020

     Náš stromeček

                                 Stromeček

            Asi jsme byli letos hodní!   DĚKUJEME, JEŽÍŠKU.

 

 

23. 11. 2020

          Milí rodiče, ve středu 25. 11. se od 18 hodin bude konat třídní schůzka on-line. Byla bych ráda, kdybyste se zúčastnili pokud možno
          všichni.
          Dostanete informace o klasifikaci, dalších opatřeních, zimní škole v přírodě a organizaci výuky  do konce kalendářního roku.

          Naše třída nastupuje do školy v pondělí 30. 11.  Nezapomeňte dětem přihlásit obědy.

                                   6. A

     Tak co, děti, už se těšíte?

 

 

1. 11. 2020

         Milí rodiče, nezapomeňte odhlašovat dětem obědy, pokud si je nevyzvedávají.

 

23. 10. 2020

                     

Poučení o bezpečnosti a chování před koronavirem v době prodloužených podzimních prázdnin a státního svátku 

       Jak se mám chovat, abych snížil riziko nákazy? 


       Především být zodpovědný sám k sobě i svému okolí:

       Často a důkladně si myjte ruce mýdlem či dezinfekčním gelem
       Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky také vlastní předměty (např. mobilní telefon)
       Kašlete a kýchejte do kapesníku či rukávu
       Používejte jednorázové kapesníky a poté je vyhoďte
       Vyhýbejte se velkému uskupení osob a udržujte si bezpečný odstup (cca 2 metry)
       Eliminujte kontakt s nemocnými lidmi
       Necestujte do zasažených lokalit
       Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma
       Sledujte aktuální informace na ověřených webech
       Řiďte se doporučením příslušných úřadů a Vlády ČR    

 

   19. 10. 2020

 

            Pokud si chodíte pro obědy, nezapomeňte si je na pátek odhlásit. Nevaří se - dezinfekce školy.

 

    14. 10. 2020

                  Nezapomeňte si odhlašovat nebo vyzvedávat obědy!

                   
                       ROZVRH - DISTANČNÍ VÝUKA


             Na webových stránkách školy je zveřejněný rozvrh, podle kterého učitelé žákům zadávají úkoly.        
               Online hodiny v rozvrhu nejsou vyznačené, učitelé je hlásí žákům přes Teams.     

                Rozvrh hodin pro distanční výuku.pdf (310.2 kB)

                   

    13. 10. 2020

 

                     Milá děvčata a chlapci,  vzhledem k tomu, že ještě upravujeme rozvrh hodin online, dozvíte se veškeré informace během zítřka. Zítra             jste žádnou online výuku mít neměli. Úkoly na zítřek najdete u jednotlivých předmětů v Teams. Ve čtvrtek ráno v 8.00 se všichni připojte   
           přes  český jazyk. Dozvíte se další informace.
           Vaše třídní

 

  13. 10. 2020      

                            Možnost stravování po dobu distanční výuky
       Vážení rodiče,
       omlouváme se, ale vzhledem k rychle měnícím se pokynům z MŠMT vám dodatečně nabízíme stravování pro vaše děti. V tuto chvíli
       mají všechny děti oběd přihlášen. Pokud nemáte zájem, aby si vaše dítě vyzvedávalo teplý oběd (bez polévky) v krabičce, můžete mu          
       dnes,  tj. 13. 10. 2020 do 20:00 hod. odhlásit oběd
prostřednictvím Jídelníčku na stránkách školy (viz www.strava.cz), a to na celou dobu
       distanční  výuky.
       Prosím, přihlašujte dítě k "distančnímu" stravování jen tehdy, pokud oběd opravdu přijde odebrat, apelujeme na zamezení plýtvání jídlem a   
       obalovými materiály.
       Výdej pro žáky 1. stupně bude probíhat od 12:00 do 12:35 hod.
       Výdej pro žáky 2. stupně bude probíhat od 13:00 do 13:35 hod.
       Obědy budou vydávány ve školní jídelně za dodržení hygienických předpisů.
                                                                                                                                                            PaedDr. Alena Nídlová
                                                                                                                                                            ředitelka školy

  7. 10. 2020      Dopis

13. 9. 2020

                       

                ŠvP -  pokyny


                Milí rodiče,
      děkuji za odevzdání všech formulářů formulářů před odjezdem na ŠvP (pondělí mezi 8:00 a 8:30 hod).

      K autobusu dorazte včas se dvěma posledními formuláři (Bezinfekčnost = včetně rámečku "alergií" a      
      COVID čestné prohlášení
  - obojí nesmí být starší jednoho dne).
      Pokud děti užívají léky, odevzdat i ten - podepsaný a označený + seznam s informacemi o dávkování + podpis 
      zákonného zástupce.
      Nezapomeňte také přibalit 10 roušek. Nejlépe v sáčku označeném jménem. Na cestu mohou  mít i roušky látkové.
      Ještě připomínám žákovskou knížku.
     

      POZOR NA ZÁKAZ MOBILŮ, chytrých hodinek, zlatých řetízků atd.

 

 

 



10. 9. 2020

                                       Projektový den

                                                                  

                                                                                    

                         V Národním muzeu
 

     

          Výstava Sluneční králové            Výstava Sluneční králové            Výstava Sluneční králové           Výstava Sluneční králové

                                                       

9. 9. 2020

                          Projektový den 10. 9.

                   
Sraz před školou v 7. 45 hod.
                    Národní muzeum - výstava Sluneční králové. Prohlídka muzea, potom procházka centrem   
                    Prahy, kde si prohlédneme památná místa a budovy.
                    Vyučování končí návratem ke škole kolem 13. hodiny.
                    S sebou: průkazku na MHD, tužku nebo propisku, korunky na zmrzlinu a slušné chování.
                    Nezapomeňte podepsanou ŽK.

 

7. 9. 2020

                 Milí rodiče, kdo ještě neposlal doplatek na školu v přírodě, prosím zaplaťte.

 

  4. 9. 2020

                 Ve čtvrtek 10. 9. se bude konat projektový den 2. stupně. Navštívíme výstavu         
                 Sluneční
králové v Národním muzeu. Další program bude upřesněn.

 

         Odpolední vyučování - výtvarná výchova
        
        
Začátek hodiny:      13.15 hod.
         Konec vyučování:   14.45 hod.
         Dvě hodiny bez přestávky.

        Nutno podepsat v žákovské knížce!

 

      

                  Škola v přírodě   14. 9. - 18. 9. 2020   Desná

        Sraz před školou v pondělí 14. 9. v 8.00 hod, odjezd v pátek 18. 9. v 10 hodin, návrat ke       

        škole kolem 14. hodiny.

 

        V pondělí 7. 9. přinést do školy potvrzení od lékaře ( ti, co mají doma), kopii očkovacího   

        průkazu a kopii průkazky zdravotní pojišťovny ( ti, co ještě neodevzdali). Bezinfekčnost    

        přinést vyplněnou až k autobusu.

       

 

  31. 8. 2020

        Aktuální informace:

 1. Pro žáky - ve škole se sejdeme v úterý 1. září v 8.00 (na 1 vyučovací hodinu). Nezapomeňte na roušky!

 

  26. 8. 2020

 

       Milí rodiče,
       první třídní schůzka se bude konat už  1. 9. v 18 hodin ve třídě 6. A (3. patro).

       Účast nutná!
       Roušky s sebou.
 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 18 °C 11 °C
pátek 14. 6. zataženo 20/9 °C
sobota 15. 6. oblačno 24/12 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 23/13 °C

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Naše škola se účastní projektu Evropské unie s finanční podporou EU.

Ovoce a zelenina do škol

Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol je financován z prostředků Ministerstva zemědělství.

www.skolniprojekty.info

Obědy pro děti

Obědy pro děti LOGO

S podporou MŠMT

Wmen for Women MŠMT LOGO

Pro školy

Rodičům: Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho tak mohou vaše děti nejen ve škole, ale i doma.

Psaní hravě

Psaní všemi deseti:

Psaní hravě LOGO

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.