ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

6.B

Vážení rodiče, milí žáci,

 

vzhledem k nařízení MŠMT a MZD je nutné před odjezdem na ŠKOLU V PŘÍRODĚ, aby vaše děti měly udělaný PCR test na odběrovém místě NE STARŠÍ 72 hodin.

Žádáme vás o podstoupení tohoto testu a předložení v papírové podobě u odjezdu v sobotu 29. 1. 2021 u autobusu.  

 

Dále ještě uděláme:

v sobotu 29. 1. 2022 před výjezdem na Zimní školu v přírodě – I. turnus – 29. 1. 2022 – 4. 2. 2022 si provedou vaše děti ve VESTIBULU ŠKOLY ANTIGENNÍ TEST – od 7:45 do 8:00 hodin.

Sraz před školou bude tedy v 7:45 hodin.

Odjezd v 8:30 hodin od školy

Není nutné podstoupit z vlastní vůle PCR test.

K odjezdu nutno připravit – bude se vybírat u autobusu: prohlášení o bezinfekčnosti

 

Nutné do konce týdne odevzdat panu učiteli Mgr. D. Zálešákovi:   

 • Kopii očkovacího průkazu a kartičky zdravotní pojišťovny
 • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte od pediatra
 • Čestné prohlášení o seřízení vázání

 

Děkujeme za spolupráci

 

 

 

 

Vloženo 6.1. 2022 v 19:00 hodin
Vážení rodiče,

dne 10. 1. 2022 bude informativní třídní schůzka on-line v aplikaci teams od 18:00 hodin.
Martina Lehnerová
Vloženo 5. 1. 2022 v 8:00 hodin
Vážení rodiče, milé děti,

dne 11.1. 2022 bude třídnická hodina 12:35-13:15. Pak půjdeme společně na oběd a domů nebo do družiny.
Martina Lehnerová
Vloženo 11.11.2021 v 15:00 hodin
Vážění rodiče,
třídní schůzka on-line se koná v pondělí 15. 11. 2021 v 17:00 v aplikaci Teams.

Děkuji Vám za spolupráci a budu se těšit na náš první společný kontakt.
S pozdravem
Martina Lehnerová
Screeningové testování - 8. a 15. 11. 2021 
Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 8. A 15. LISTOPADU 2021.pdf
Vloženo 5. 11. 2021
Vzhledem k tomu, že je velmi nepříznivá epidemiologická situace budou třídní schůzky probíhat on line v aplikaci TEAMS. Termín schůzky včas žákům sdělím a zapíšme si do ŽK.

Matina Lehnerová
Vloženo 26.10.2021

Testování všech žáků školy - 1. 11. 2021
Dopis MČ Praha 9 + Průběh testování + Souhlas zákonného zástupce

Vážení rodiče, 
vzhledem ke zvyšujícímu se výskytu onemocnění COVID 19 a k zajištění maximální možné prezenční výuky v našich školách se Městská část Prahy 9 rozhodla provést dne 1. 11. 2021 testování všech žáků škol, včetně žáků očkovaných i žáků po  prodělaném onemocnění covidu. 

Žáci, kteří dnes v úterý 26. 10. 2021 nejsou ve škole a děti z tříd v karanténě, rodiče vyplní online formulář a odešlou ho na e-mail svému třídnímu učiteli. 

Kdo z rodičů nemá možnost podepsaný formulář naskenovat a zaslat třídnímu učiteli, napíše do e-mailu dovětek, že souhlasí s testováním - toto nahradí podpis na formuláři. 
informace pro rodiče (1.12 MB)

Vloženo vedením školyleták kroužky.pdf (215.59 kB

 

letak-rodice.pdf (215.36 kB

 

Testování všech žáků školy - 1. 11. 2021

Dopis MČ Praha 9 + Průběh testování + Souhlas zákonného zástupce
26. 10. 2021

Vážení rodiče, 
vzhledem ke zvyšujícímu se výskytu onemocnění COVID 19 a k zajištění maximální možné prezenční výuky v našich školách se Městská část Prahy 9 rozhodla provést dne 1. 11. 2021 testování všech žáků škol, včetně žáků očkovaných i žáků po  prodělaném onemocnění covidu. 

Žáci, kteří dnes v úterý 26. 10. 2021 nejsou ve škole a děti z tříd v karanténě, rodiče vyplní online formulář a odešlou ho na e-mail svému třídnímu učiteli. 

Kdo z rodičů nemá možnost podepsaný formulář naskenovat a zaslat třídnímu učiteli, napíše do e-mailu dovětek, že souhlasí s testováním - toto nahradí podpis na formuláři. 
informace pro rodiče (1.12 MB)

 

Informace o testování - Bumbálek - 22. 10. 2021 (354.69 kB)
Vloženo 25. 10. 2021 ve 13:00 hodin
Vážení rodiče,
v pondělí 1. 11. 2021 budeme mít s dětmi třídnickou hodinu v čase od 12:45 -13:15. Potom půjdeme společně na oběd.
Ve středu 3. 11. 2021 jdeme na divadelní představení Záhada hlavolamu do divadla Gong. Vstupné je 110,- Kč. Představení začíná v 10:00 hodin. Pak půjdeme do školy na výtvarnou výchovu a společně na oběd. 
Vloženo 10. 10. 2021 v 15:00 hodin
Vážení rodiče,

ve středu 13. 10. 2021 jdeme od 10:00 - 12:00 do Lanového centra Vysočany. 
Odcházíme ze školy po druhé vyučovací hodině, děti se učí první a druhou hodinu. Vrátíme se na oběd a výtvarnou výchovu.
Je nutné sportovní oblečení, dostatečná svačina.
Děkuji Vám za spolupráci.
Martina Lehnerová
Vloženo 1. 10. 2021 v 9:45 hodin
Vážení rodiče,
v pondělí 4. 10. 2021 jdeme na dopravní hřiště. Sraz před Bumbálkem v 7:45 hodin.
Děti si mohou vzít brusle, svoji helmu (lze ji i zapůjčit) a svačinu. Do školy se vrátíme na čtvrtou vyučovací hodinu.
Hezký víkend přeje 
Martina Lehnerová
Vloženo 25. 9. 2021
Vážení rodiče,
na den 27. 9. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno. Děti přijdou do školy až ve středu 29. 9. 2021.
Martina Lehnerová
Vloženo 15. 9. 2021 v 10:45
Vážení rodiče,
dne 20. 9. 2021 budeme mít šestou vyučovací hodinu od 12:50 - 13:20 třídnickou hodinu.
Martina Lehnerová
Vloženo 27. 8. 2021 ve 14:00 hodin
Vážení rodiče, milé děti,
ve středu 1. září začíná nový školní rok a pevně věřím, že se budeme setkávat stále jen prezenčně.
Budu se na Vás těšit v 7:55 hodin v naší kmenové třídě 4. B. První den nepotřebujete přezůvky ani pomůcky, ale musíte mít s sebou roušku nebo respirátor.
1. září proběhne testování na Covid 19 první hodinu a výuka bude ukončena v 9:40 hodin. Poté lze odejít domů, sami nebo v doprovodu zákonného zástupce. Přineste mi, prosím, písemné prohlášení rodičů, jakým způsobem budete ze školy odcházet.
Zda bude pro čtvrté ročníky fungovat ŠD Vám sdělím ve středu 1. září 2021 na třídní schůzce.
Při zahájení prezenční výuky ve školním roce 2021-2022 bude provedeno plošné preventivní testování dětí v rozsahu tří antigenních testů v prvních dvou týdnech v září, aby se zabránilo následnému nekontrolovatelnému šíření onemocnění a nedošlo tak k výraznému zhoršení epidemiologické situace a zároveň se zabránilo výraznějšímu omezení prezenční výuky.
Termíny testování:

 - 1. září – 2. – 9. ročník
 - 6. a 9. září – 1. – 9. ročník
Pokud žák nebude přítomen na testování v daných termínech, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu do školy.

TESTOVÁNÍ PROBĚHNE V KMENOVÝCH TŘÍDÁCH VE VŠECH TERMÍNECH.
Testování nemusí podstoupit žáci:
a) Po prodělaném onemocnění covid -19 – po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid -19
b) žáci 12+ - 14 dní po plně dokončeném očkování
c) doložením negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě
( Ag test ne starší 72 hodin nebo PCR ne starší 7 dnů)
JE NUTNÉ TATO POTVRZENÍ ZASLAT NA E-MAIL TŘÍDNÍMU UČITELI NEJPOZDĚJI V ÚTERÝ 31. 8. 2021 NEBO DONÉST DO ŠKOLY V LISTINNÉ PODOBĚ VE STŘEDU 1. září 2021.

Pokud dítě testování neabsolvuje:
Ø má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, ve třídě, při výuce, ve školní družině a ve společných prostorách školy
Ø nesmí cvičit ve vnitřních prostorách školy, převléká se s odstupem od ostatních osob v případě cvičení v přírodě mimo budovu školy
Ø nesmí zpívat
Ø bude používat hygienické zařízení určené pouze pro žáky, kteří nepodstoupili preventivní testování
Ø při konzumaci potravin včetně nápojů – přestávky – musí sedět v lavici nebo u stolu ve školní jídelně 1,5 m od ostatních osob

Obědy 1. září jsou vydávány od 11:30 do 13:00 hodin. Je důležité nezapomenout přihlásit nebo odhlásit oběd a zaplatit stravné.
Výuka 2.-3. září:
- vyučování začíná v 8:00 hodin a končí v 11:40 hodin
- přineste si přezůvky, školní tašky a penál. Rozdám Vám sešity a pracovní sešity
- po ukončení výuky v 11:40 odcházíte v mém doprovodu do školní jídelny, po obědě jdete     domů
- žáci, kteří nechodí na obědy, odcházejí v 11:40 sami domů nebo v doprovodu zákonného   zástupce.
Od 6. září probíhá výuka dle rozvrhu, který si zapíšeme.
Informace pro rodiče: 
první třídní schůzka se bude konat 1. září v 17:00 hodin ve třídě 4. B.
Základní pomůcky pro výuku:
Vybavení penálu:
 
- psací pero dle vlastní volby (NE propisku)
 - barevné gelovky alespoň 3 kusy na nadpisy (ne červená nebo příliš světlá)
 - pastelky
 - dvě měkké tužky na kreslení, dvě tvrdé na geometrii
 - pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, ořezávátko, guma
Vybavení kufříku do výtvarné výchovy:
 - sada fixů, vodové barvy, vodové barvy "anilinky"
 - temperové barvy
 - barevné křídy (rozmazky)
 - voskovky
- sada štětců, kelímek na vodu a hadřík
 - igelitový ubrus na stůl, zástěru
Kufřík si necháváte ve škole v policích.
​​​Moc se na Vás těší Martina Lehnerová.

Vloženo 8. 6. 2021 v 18:00 hodin
Vážení rodiče, 
Dopis k volbám do ŠR 2021:
ředitelka Základní školy Špitálská 789, Praha 9 - Vysočany v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady.

Volby dvou zástupců rodičů do školské rady na období 2021 až 2024 se uskuteční korespondenční formou v termínu 10. 6. - 17. 6. 2021. Prostřednictvím žáků obdržíte hlasovací lístky obsahující jména šesti kandidátů.

Z nich zaškrtnete 2 kandidáty, pro které hlasujete, a lístek prostřednictvím dítěte vrátíte třídní učitelce či učiteli, kteří si odevzdání hlasovacího lístku zaevidují a zajistí vhození označeného volebního lístku do hlasovací urny.

Pokud máte ve škole více dětí, vždy hlasujete pouze jednou.

Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy.

PaedDr. Alena Nídlová

ředitelka školy


vzhledem k  tomu, že se blíží konec školního, domluvili jme se s dětmi a zajdeme 17. 6. 2021 po druhé vyučovací hodině MHD do McDonald Prosek.
Peníze nebudu, vybírat, záleží na Vás, jakou hotovost dětem dáte.
Potom se vyřádíme v blízkém parku a do školy se vrátíme na oběd.
DO ŽK Zapsat prosím:
 
             Dne 17.6.2021 se můj syn/dcera zúčastní škoní akce.
Pokud některé dítě produkty MCDonald., nekonzumuje, vezme si svačinu a pití.
Vloženo 18. 5. 2021 18:00 hodin
Vážení rodiče, přečtěte si, prosím nabídku ZUŠ, pokud budete mít zájem přihlaste se na kontaktní adrese.
ZUŠ.PDF (59.15 kB) 
Nabídka je rovněž na webu školy a zasílala jsem Vám ji e-mailem.
Martina Lehnerová
Vloženo 17. 5. 2021 v 18:00 hodin
POZOR!!! ODEVZDÁVÁNÍ PCR TESTŮ – ZKUMAVEK + FORMULÁŘŮ
Zkumavky v igelitovém sáčku s formulářem a ještě i čitelným jménem dítěte na sáčku, mi děti přinesou ve středu 19. 5. 2021 ráno do školy. Osobně je budu vybírat s vyplněnými formuláři. Nezapomeňte se doma ráno zaregistrovat, naskenovat QR kód ze dna zkumavky a odeslat. Je to nutné pro spárování výsledků se vzorkem PCR testů.
Děkuji za spolupráci.
Martina Lehnerová
Vloženo 17. 5. 2021 v 17:00 hodin
Volby do školské rady

Vážení rodiče, na webu školy je dopis a formulář kandidátky k volbám do školské rady.
Zároveň jsem Vám zasílala e-mailem tento dokument s prosbou o vyplnění kandidátky dle pokynů a s nabídkou vytištění formuláře.
Děkuji Vám za spolupráci.
Martina Lehnerová
Vloženo 13. 5. 2021
Vážení rodiče, milí žáci, 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 bylo vydáno: 

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021. 

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: 

Na základních školách: 

 • na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací a osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotací
 • na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin. 

Ve školních družinách: 

 • na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení, provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin, 
 • ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol. 

ŠKOLNÍ DRUŽINA BUDE OD 18. 5. 2021 FUNGOVAT  

V BĚŽNÉM REŽIMU OD 6:30 DO 17:30 HODIN. 

17. 5.  NEBUDE RANNÍ  ŠKOLNÍ DRUŽINA  Z DŮVODU CELOŠKOLNÍHO TESTOVÁNÍ ANTIGENNÍMI TESTY. ODPOLEDNÍ DRUŽINA BUDE V BĚŽNÉM REŽIMU DO 17:30 HODIN. 

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů 

 s účinností od 17. května 2021, které se mění oproti současnému stavu: 

 • dochází ke změně frekvence RT-PCR testování (na těch školách nebo školských zařízení, které se rozhodnou nahradit antigenní testování testováním metodou RT-PCR) ve školách na 1x za 14 dní, 
 • nebude-li žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování antigenním testem se provede v den jeho příchodu, 
 • ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst. 

POZOR, ZMĚNA TERMÍNŮ - DŮLEŽITÉ  
ZMĚNA ODEVZDÁVÁNÍ PCR TESTŮ – ZKUMAVEK + FORMULÁŘŮ 

1. C, 3. A, B, C, 5. A, B, 6. A, B, 7. A, B, C – NEBUDE SVOZOVÝ DEN V PÁTEK 14. 5. 2021  

– TERMÍN JE POSUNUT Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ s účinností od 17. května 2021 

Zkumavky v igelitovém sáčku s formulářem donesou žáci těchto tříd  ve středu 19. 5. 2021 ráno s sebou do školy, kde budou vyučujícími vybrány.  
Nezapomeňte na nutnost se doma zaregistrovat a naskenovat QR kód ze dna zkumavky a odeslat. Je to nutné pro spárování výsledků se vzorkem PCR testů vašich dětí. 
Děkujeme za pochopení těchto změn a spolupráci 

Vloženo 8. 4. 2021
Organizace příchodu žáků 1., 2., 3., 4. a 5. tříd do školy:

I. skupina - 12. 4. – 16. 4. 2021 – PREZENČNÍ VÝUKA

1. A, 1. B, 4. A, 4.B: BUMBÁLEK

· možnost ranní školní družiny – příchod v 6:30 – 7:20 kromě pondělí 12. 4. 2021

· děti, které nepůjdou do ranní školní družiny, se shromáždí před školou - 1. A - 7:50, 1. B - 7:45, 4.A - 7:40 , 4. B – 7:35

· vyučování začne v 8:00

· konec vyučování –dle platného rozvrhu hodin

· nástup na oběd pro všechny děti po ukončení vyučování bude řízen dle hygienických předpisů

· po obědě školní družina odchází zpět do budovy Bumbálek

· děti, které nechodí do školní družiny, odchází z oběda ihned domů, nezůstávají čekat na rodiče ve vestibulu školy (dodržování hygienických podmínek)

I. skupina 2. třídy: HLAVNÍ BUDOVA

· možnost ranní školní družiny – příchod v 6:30 – 7:20 kromě pondělí 12. 4. 2021

· děti, které nepůjdou do ranní školní družiny, se shromáždí před školou - 2. A - 7:40, 2. B - 7:45, 2.C - 7:50

· vyučování začne v 8:00

· konec vyučování – dle platného rozvrhu hodin

· nástup na oběd pro všechny děti po ukončení vyučování – bude řízen dle hygienických předpisů

· po obědě školní družina odchází zpět do tříd školní družiny

· děti, které nechodí do školní družiny, odchází z oběda ihned domů, nezůstávají čekat na rodiče ve vestibulu školy (dodržování hygienických podmínek)

OBĚDY – na dobu prezenční výuky mají všichni žáci I. skupiny, kteří se stravují ve školní jídelně, OBĚDY PŘIHLÁŠENY. VAŘÍ SE VŽDY JEDNO JÍDLO.

II. skupina - 12. 4. – 16. 4. 2021 - 1. stupeň – 1. C, 3. A, 3. B, 3. C,

5. A a 5. B + všechny třídy 2. stupně - DISTANČNÍ VÝUKA – nutnost obědy přihlásit.

Výdej obědů do jednorázových nádob bude probíhat od 13:15 do 13:45 u vchodu do ŠKOLNÍ JÍDELNY.

ŠKOLNÍ DRUŽINA KONČÍ NA OBOU BUDOVÁCH V 16:30 HOD.

V TÝDNU OD 19. 4. DO 23. 4. 2021 SE SKUPINY 1. STUPNĚ VYMĚNÍ =

I. SKUPINA – DISTANČNÍ VÝUKA, II. SKUPINA - PREZENČNÍ VÝUKA ZA STEJNÝCH PODMÍNEK.
Další informace k testování zveřejníme po upřesnění pokynů z MŠMT a od zřizovatele.
Žádáme vás o pečlivé sledování stránek školy – AKTUALITY, kde vás budeme informovat o dalších krocích.
Vážení rodiče, děkujeme za trpělivost a spolupráci se školou v době distanční výuky.

Vedení školy
Vloženo 10. 5. 2021 v 16:00
Vážení rodiče,
dne 11. 5. 2021 bude mimořádná schůzka 3. B on - line v aplikaci TEAMS od 18:00 hodin. Prosím Vás a zároveň děkuji za účast.
Martina Lehnerová

Vloženo 7. 4. 2021
Vážení rodiče,
od 12. 4. 2021 začíná rotační výuka 1. stupně.
3. B nastupuje k prezenční výuce 19. 4. 2021, od 26. 4. - 30. 4. bude opět výuka distanční. 
Při prezenční výuce pracujeme dle platného rozvrhu třídy. Dětem před nástupem do školy řeknu, které pomůcky budou potřebovat.
Prosím o sledování webových stránek školy.
Děkuji Vám za spolupráci a trpělivost.
Martina Lehnerová

Vážení rodiče, milí žáci.
Distanční výuka pro 3. - 9. ročníky bude po prázdninách pokračovat stejným způsobem jako doposud.
Ošetřovné: odkaz https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ŠKOLA JIŽ NEVYPLŇUJE ŽÁDNÁ POTVRZENÍ.

Děkujeme za pochopení a spolupráci, prosím, sledujte webové stránky školy.

Žádáme, aby ti rodiče, kteří mají zájem o stravování svých dětí v průběhu distanční výuky, si obědy sami zpět přihlásili.

Obědy budou po prázdninách vydávány u hlavního vchodu do budovy školy do jednorázových obalů od 12.30 do 13.15 hodin.

Vedení školy dne 1. 3. 2021

Vloženo 2.1. 2021
Vážení rodiče, milé děti,
dovolte mi pozdravit Vás v novém roce a seznámit Vás s některými informacemi, které souvisí
s distanční výukou:

 1. V pondělí 4. 1. 2021 od 9:00-10:00 hodin proběhne první on-line výuka. Děti si připraví pouze sešit ČJ - sloh, kde měly za úkol napsat vypravování o Vánocích a popis oblíbené hračky nebo nejhezčího dárku. Poté je seznámím s průběhem distanční výuky týdne.
 2. Chtěla bych Vás požádat o vyzvednutí sešitů a učebnic v pondělí 4. 1. 2021 15:00-16:00 hodin nebo v úterý 10:00-12:00 hodin. Jiný termín lze se mnou domluvit telefonicky.

Pro zkvalitnění výuky čtení bychom společně s dětmi přečetli knihu Karla Čapka Dášeňka čili Život štěněte. Dětem se úryvek v čítance moc líbil, kniha je velmi pěkně a srozumitelně napsaná větším písmem a odpovídá věku dětí. Chtěla bych Vás tímto požádat o její zabezpečení (vypůjčit, případně zakoupit přes internet).
Budete-li s tím mít problém, mohu ji na požádání zakoupit přes internet.   
Děkuji za spolupráci a přeji příjemný zbytek dne.

Martina Lehnerová

Vloženo 31. 12. 2020
Vážení rodiče, milí žáci,
na základě informace MŠMT – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid – 19 je povolena osobní přítomnost:

• žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,

• žáků 1. a 2. ročníků základních škol,

• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),

• žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a

• žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

· Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

· Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

· Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

· Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

· Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

· Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

· Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat u vchodu do vestibulu školy v jednorázových boxech pořízených školou.

· Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

· Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

· VŠICHNI ŽÁCI, KTEŘÍ JSOU NA DISTANČNÍ VÝUCE A CHTĚJÍ OBĚD ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY, MUSÍ SI SAMI OBĚDY PŘIHLÁSIT. VAŘÍ SE VŽDY JEDNO JÍDLO.

· OBĚDY BUDOU VYDÁVÁNY DO JEDNORÁZOVÝCH NÁDOB OD 13:00 DO 13:30 U HLAVNÍHO VCHODU DO ŠKOLY.

· Obědy pro 1. a 2. třídy přihlásí všem dětem na týden od 4. 1 – do 8. 1. 2021 vedoucí školní jídelny. Kdo se nebude chtít stravovat, musí si oběd odhlásit, u 1. a 2. tříd není možno odebírat obědy do jednorázových nádob.

Organizace příchodu žáků 1. a 2. tříd do školy:

1. třídy: BUMBÁLEK

· možnost ranní školní družiny – příchod v 6:30 – 7:20

· děti, které nepůjdou do ranní školní družiny, odvádí paní učitelky do šaten: 1. A - 7:40, 1. B - 7:45, 1.C - 7:50

· vyučování začne v 8:00

· konec vyučování DLE BĚŽNÉHO ROZVRHU

· nedružinové děti ODCHÁZÍ NA OBĚD PO SKONČENÍ VYUČOVÁNÍ S ODDĚLENÍM DRUŽINY PŘÍSLUŠNÉ TŘÍDY

· po obědě školní družina odchází zpět do budovy Bumbálek

· děti, které nechodí do školní družiny, odchází z oběda ihned domů, nezůstávají čekat na rodiče ve vestibulu školy (dodržování hygienických podmínek)

2. třídy: HLAVNÍ BUDOVA

· možnost ranní školní družiny – příchod v 6:30 – 7:20

· děti, které nepůjdou do ranní školní družiny, odvádí paní učitelky do šaten: 2. A - 7:40, 2. B - 7:45, 2.C - 7:50

· vyučování začne v 8:00

· konec vyučování – DLE BĚŽNÉHO ROZVRHU

· nedružinové děti ODCHÁZÍ NA OBĚD PO SKONČENÍ VYUČOVÁNÍ S ODDĚLENÍM DRUŽINY PŘÍSLUŠNÉ TŘÍDY

· po obědě školní družina odchází zpět do tříd školní družiny

· děti, které nechodí do školní družiny, odchází z oběda ihned domů, nezůstávají čekat na rodiče ve vestibulu školy (dodržování hygienických podmínek)

VŠICHNI ŽÁCI I VŠICHNI ZAMĚSTNANCI ŠKOLY BUDOU MÍT PO CELOU DOBU POBYTU VE ŠKOLE ROUŠKY, BUDOU DORŽOVAT ZÁSADY PROTIEPIDEMICKÉHO OPATŘENÍ.

DĚTI MUSÍ MÍT S SEBOU NEJMÉNĚ 2 ROUŠKY NA KAŽDÝ DEN.

Roušky musí mít s sebou i žáci či osoby jdoucí si pro oběd do jednorázových nádob.

ŠKOLNÍ DRUŽINA KONČÍ NA OBOU BUDOVÁCH V 16:30 HOD.

Výuka 3. – 9. ročníků bude probíhat dle běžných rozvrhů tříd.

Rozvrh s barevně vyznačenými videohodinami bude na web školy vyvěšen v pondělí 4. 1. 2021 v odpoledních hodinách po poradě pedagogů.

Vážení rodiče, žáci, děkujeme za trpělivost a spolupráci se školou v době distanční výuky. Sledujte pozorně webové stránky školy a stránky jednotlivých tříd.

Vedení školy

Vloženo 13. prosince 2020 v 11:00 hodin
Vánoční besídka dne 18. prosince 2020

Vážení rodiče, milé děti,
v pátek 18. prosince od 8:00 hodin oslavíme příchod Vánoc vánoční besídkou.
Program:
- vznik Vánoc a vánoční tradice v ČR
- adventní věnec a čtyři svíce
- vánoční zvyky různých zemí světa
- recitace básní s vánoční tematikou (úkol byl dětem zadán 3. prosince 2020)
- povídání o tom, jak děti tráví Vánoce (dobrovolné, záleží na dětech)
- rozdávání dárečků (losování již proběhlo)
- poslech vánočních písní a koled
- rozloučení s přáním krásných a klidných Vánoc a úspěšného roku 2021.
(Děti si mohou vzít s sebou malé občerstvení).
Martina Lehnerová
Vloženo 7. prosince 2020 v 9:50
Připomínám, že 10. prosince 2020 je třídnická hodina Vašich dětí od 11:50 - 12:35. 
Martina Lehnerová
Vloženo 4. prosince 2020 v 9:30
Vážení rodiče, milé děti,
dne 7. prosince 2020 bude ve 3. B projektový den "Vánoční zvonění". Děti si mohou přinést malé občerstvení.
Děkuji.
Martina Lehnerová

Vloženo 24. listopadu 2020 v 16:00 hodin
Vážení rodiče, milé děti,
prezenční výuka prvního stupně ZŠ začíná  30. 11. 2020 dle rozvrhu 3. B. Místo plaveckého výcviku budou procházky, v hudební výchově pouze teorie.
Školní družina:
Ranní: 6:30 - 7:20 hodin
Odpolední do 16:30 hodin
Třídní schůzka se uskuteční on-line formou dne 25. 11. 2020 od 18:00 hodin v aplikaci Teams dle pravidel při on-line výuce. V rámci třídní schůzky Vás seznámím s dalšími informacemi.
Děkuji Vám za spolupráci.

Martina Lehnerová
Vloženo 16. listopadu 2020
Naše třída 3. B
nejlepší je na Bumbálku,
proto se moc snažíme
sklízíme jen samou chválu.

Je nám doma hodně smutno
do školy se těšíme,
snad ten Covid brzy skončí
a opět se sejdeme!

Vloženo 9. listopadu 2020 17:00 hodin
Milé děti,

přeposílám kontakty na procvičování vyjmenovaných slov a matematiky:
Vyhledávejte na seznamu.cz  (vše pro třetí třídu)

ČJ:  1.Vyjmenovaná slova po b cvičení - vyjmenovaná slova po B-procvičování online-umíme          česky (termín do 27. 11. 2020)
2. Měkké a tvrdé souhásky-Moje čeština-čeština na internetu

M:  matematika.hrou.cz/c/3.trida; Matematika - 3. třída. Vyberte a splňte postupně (termín
do 27. 11. 2020)
Pexeso násobení do 25, pexeso na odčítání do 50, dělení beze zbytku snadné, malá násobilka, procičování násobilky 6 - 8.
Můžete si samozřejmě zvolit na internetu co Vám vyhovuje. Hlavně procvičujte: vyjmenovaná slova, tvrdé a měkké souhlásky, násobení a dělení 1-8.
Pěkné dny
Martina Lehnerová

Stravování v listopadu
Vloženo 30. listopadu 2020 v10:00 hodin
Distanční výuka pokračuje. Rovněž i nadále se vydávají obědy.
Pokud budete obědy vyzvedávat, MUSÍTE SI JE PŘIHLÁSIT
Výdejní doba se nemění - 1. stupeň: 12:00 - 12:35 hod.; 2. stupeň: 13:00 - 13:35 hod.
Martina Lehnerová

Vloženo 13. října 2020 v 17:45
Možnost stravování po dobu distanční výuky

Vážení rodiče, omlouváme se, ale vzhledem k rychle měnícím se pokynům z MŠMT Vám dodatečně nabízíme stravování pro Vaše děti. V tuto chvíli mají všechny děti oběd přihlášen. Pokud nemáte zájem, aby si vaše dítě vyzvedávalo teplý oběd (bez polévky) v krabičce, můžete mu dnes, tj. 13. 10. 2020 do 20:00 hod. odhlásit oběd prostřednictvím Jídelníčku na stránkách školy (viz www.strava.cz) a to na celou dobu distanční výuky. Prosím, přihlašujte dítě k "distančnímu" stravování jen tehdy, pokud oběd opravdu přijde odebrat, apelujeme na zamezení plýtvání jídlem a obalovými materiály.
Výdej pro žáky 1. stupně bude probíhat od 12:00 do 12:35 hod.
Výdej pro žáky 2. stupně bude probíhat od 13:00 do 13:35 hod.
Obědy budou vydávány ve školní jídelně za dodržení hygienických předpisů.
PaedDr. Alena Nídlová

Vloženo 13. října 2020 16:00
DISTANČNÍ VÝUKA
Vážení rodiče, od středy 14. října 2020 dochází k distanční výuce žáků ZŠ.
Všechny úkoly budou zadávány písemně do systému Bakaláři Komens a na nástěnku třídy 3. B.
Bakáláře si otevřete na stránkách školy zsspitalska.cz.
Přihlašovací údaje mají děti vlepeny v ŽK. 
Děkuji Vám za spolupráci. Lehnerová
Vloženo 12. října 2020 7:30
Vážení rodiče,
běhěm nouzového stavu v rámci tělěsné výchovy (s ohledem na počasí), budeme s dětmi chodit k Rokytce.
Připomínám, že 15. října 2020 je třídnická hodina Vašich dětí od 11:50 - 12:35. Obsahem bude tvorba pravidel slušného chování a mezilidské vztahy.

Vloženo 9. října 2020 7:40

vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že je vyhlášen od 12. 10. 2020 nouzový stav, do odvolání se nekonají zájmové kroužky. Rovněž po dobu nouzového stavu nebude ve středu plavání. Děkuji. Lehnerová
Vloženo 7. října 2020 7:55
Vážení rodiče,
zasílám úkoly pro děti na den 8. 10. 2020:
M -  geometrie: úkol zadán do sešitu již v pondělí 5. 10. 2020
ČJ - zelená učebnice str. 19/ cv. 4
V pátek 9. 10. 2020: učebnice a sešity dle rozvrhu, nezapomenout na hudební výchovu.
Děkuji. Lehnerová
Vloženo 5. října 2020 17:00
Vážení rodiče,
v týdnu od 5. do 9. října budeme procvičovat a upevňovat učivo:
M -   násobení v oboru čísel 7
         sčítání a odčítání dvojciferných čísel, aplikace na slovní úlohy
ČJ -  citově zabarvená slova, spisovná a nespisovná slova, slova nadřazená a podřazená
         párové souhlásky uvnitř slov - b, p
Psaní - pokračujeme v písance
Komunikace a sloh - reprodukce společně přečteného textu
PRV - kapitola OBEC - MĚSTO
HV - bohužel nelze zpívat, budeme procvičovat notovou osnovu a houslový klíč, poslech písní
Děkuji. Lehnerová
Vloženo 25. září
Přístup do aplikace - BAKALÁŘI:
Vážení rodiče,
pokud by nastala distanční výuka, komunikace mezi mnou a Vámi bude probíhat přes webovou aplikaci BAKALÁŘI-KOMENS. Na stránkách ZŠ Špitálská naleznete ikonu BAKALÁŘI, po jejím rozkliknutí je vložen návod pro přihlášení do aplikace. Je nutné používat mailovou adresu, kterou má k dispozici ke komunikaci třídní učitelka. Prosím, vyzkoušejte první přihlášení.
Děkuji. Lehnerová
Vloženo 25. září 17:00
Vážení rodiče, 
práce na úterý 29. 9. 2020:
- ČJ zelená učebnice str. 11/cvičení 2, 3. Přečíst a pouze ústně se připravit na hodinu ČJ v rámci     vzájemné komunikace
Matematika - geometrie - pracovní sešit " krteček " přečíst a zopakovat str. 5.
Doporučuji začít s mimočítankovou četbou Děti z Bullerbynu. Alespoň pět stránek.
Zvolte metodu tichého i hlasitého čtení.
Ještě Vás prosím o důslednou kontrolu pomůcek a sešitů, které mají mít děti s sebou v úterý
29. 9. 2020:
- zelenou učebnici - ČJ
- pracovní sešit " krteček " - M
- sešit školní: geometrie, literatura a prvouka.
Děkuji Vám za spolupráci a přeji klidné dny.
Lehnerová
Vloženo 23. září 15:00
Vážení rodiče,
zítra 24. září 2020 je matematika - geometrie. Prosím o kontrolu pomůcek (pravítko a řezané tužky). Domácí úkol do sešitu geometrie: narýsuj přímku p, na přímce p zvol bod A.
Dále budeme pokračovat s " krtečkem ", pracovní sešit mají děti ve škole.
Děkuji za spolupráci. Lehnerová
Vloženo 14. září 2020
připomínám, že je nezbytné procvičovat s dětmi násobení a dělení v oboru čísel 2 - 6.
Dne 17. září je první třídnická hodina pátou vyučovací hodinu 11:50 - 12:35.
Děkuji. Lehnerová
Vloženo 10. září 2020
k pondělní výuce 14. 9. 2020 potřebují Vaše děti: 
- první a třetí hodinu ČJ mluvnice: DÚ (5 slov na zadaná písmena abecedy: A, B, K, S+ jedno si zvolí samy), zelenou učebnici ČJ
- MAT: práce s krtečkem, pracovní sešit je ve škole
- PRV - učebnici + sešit
V pondělí budou mít v ŽK nalepený barevný rozvrh hodin, prosím o kontrolu.
Děkuji za spolupráci a přeji klidný víkend.
Martina Lehnerová
Vloženo 9. září 2020
Vážení rodiče,
první termín konzultačních hodin je po předchozí telefonické domluvě se mnou ve třídě 3. B
14. září 2020 od 14:00 - 15:00 hodin za všech předepsaných hygienických nařízení - návleky, roušky, dezinfekce na recepci a zapsání se do knihy návštěv.
Děkuji. M. Lehnerová
Vloženo 8. září 2020
Prosím rodiče, aby zítra 9. září 2020 doručili do školy posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
k účasti na zotavovací akci. Je nutný do zítřejšího plaveckého kurzu. 
Tento dokument máte z loňského roku, který je platný dva roky.
V igelitové tašce ručník, plavky, plaveckou čepici, občerstvení.
Děkuji. Lehnerová
Vloženo 7. září 2020 16:00
Vážení rodiče,
aktuální informace:
Zítra 8. září 2020 probíhá focení Vašich dětí od 8:00. Děti přijdou hezky oblečeny, poté se převlékneme a pojedeme MHD společně na dopravní hřiště. Výuka končí dle
rozvrhu, bude pouze prvouka.
Na dopravní hřiště batůžek s občerstvením, sportovní oblečení a obuv. Pokud máte, cyklistickou přilbu.
Vloženo 4. září 2020
Od pondělí se již žáci učí dle rozvrhu, který mají  zapsaný v žákovské knížce. 
DÚ: sešit ČJ - domácí. Zapsat psacím písmem alespoť tři věty, jaké jsem měl/a prázdniny.
Ma: zopakovat malou násobilku. Budeme pokračovat v pracovním sešitě z loňského roku
č. 7 - s krtečkem
S pozdravem Martina Lehnerová
Vloženo 4. září 2020
Vážení rodiče, 
ve třídě 3. B jsou zajištěna veškerá hygienická opatření.
Martina Lehnerová

Aktuální informace rodičům. Vloženo 3. září 2020
Třídní fond
Vybírám od každého žáka 1 000,- Kč pro školní rok 2020/2021. Z této částky již byly uhrazeny:
-  pracovní sešity AJ, ČJ (352,- Kč/žák)
- sešity do všech předmětů, písanky, barevné papíry do pracovních činností, tyčinková
  lepidla do penálu, kreslící čtvrtky různých formátů na celý školní rok (146,- Kč/žák)
- složky propisovací transparentní k učebnici matematiky (12,90/žák)
- sešit školní č. 644 - úkolníček (9,90 Kč/žák)
Vyúčtování předložím na následující třídní schůzce dne 9. listopadu 2020, kde se domluvíme na dalším využití třídního fondu (školní akce, vstupné, odměny do třídních soutěží). Zůstatek bude vrácen.
Dále vybírám 150,- Kč do SRPŠ. Čerpání eviduje vedení školy.
Konzultační hodiny
Jsou po předchozí telefonické domluvě zákonných zástupců s třídní vyučující každé třetí pondělí v měsíci od 14:00 - 15:00 hodin.
První se uskuteční 14. září 2020.
Třídnická hodina
Budeme řešit veškeré problémy, prosby, přání žáků. Proběhne každý třetí čtvrtek v měsíci 5. vyučovací hodinu od 11:00 - 12:35. Žáci poté odejdou na oběd.
První třídnická hodina se koná 17. září 2020. 
Žákovská samospráva
Eliška Školoudová a Šarlota Macháčková.
Kurz plavání
V rámci tělesné výchovy každou středu dle rozvrhu na Šutce. Začíná 9. září 2020, společný odjezd autobusem od školy po druhé vyučovací hodině. Návrat ke škole ve 12:00 hodin. Následuje oběd a pokračujeme výtvarnou výchovou. Výuka končí ve 14:00 hodin. 
S sebou:

Malý baťůžek, svačinu, ovoce, pití, plavky, ručník, koupací čepici do bazénu, gumové přezůvky, sprchový gel, hřeben, igelitový sáček na mokré plavky.
Děvčata si upraví vlasy, aby se snadněji nasadila koupací čepice.
Děkuji Vám. Martina Lehnerová
Dopravní hřiště Prosek
Dne 8. září 2020
jdeme společně MHD od 9:45 - 10:45.
S sebou:
-věci dle rozvrhu na 1. a 2. vyučovací hodinu (AJ, MA), psací potřeby, sportovní oblečení, svačinu a pití, čip na oběd
- přilby - helmy s sebou (lze zapůjčit)
- možnost jezdit i na koloběžce
Návrat cca 11:30 hodin.
 
Požadavek na klasická bombičková pera je z metodických důvodů platný  i ve 3. ročníku.

Stravné prosím uhraďte zálohově do 20. dne v měsíci. Normy týkající se množství jídla jsou vyvěšeny na webových stránkách jídelny.
Prosím kontaktujte mě telefonicky, pokud budete mít dotazy, podněty a připomínky. Děkuji
Ing. Martina Lehnerová
Vloženo 3. září 2020
Třídní schůzka

Děkuji Vám za účast na třídní schůzce 1. září 2020 a za Vaši vstřícnost. Těším se na spolupráci.
Martina Lehnerová
Vloženo 31. srpna 2020
Vážení rodiče,
vítám Vás na stránkách třídy 3. B.
Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září v 8:00 hodin v učebně 3. B v přízemí budovy. První hodina skončí v 8:45 hodin. Děti si vezmou s sebou roušku. Družina je v provozu, obědy se vydávají od 11:00 – 12:00 hodin.  
Vzhledem k současné situaci se bude první třídní schůzka konat v úterý dne
1. 9. v 17:00 hodin. Účast zákonných zástupců žáků je nutná, roušky s sebou. 
Prosím všechny rodiče o sledování aktualit a stránek třídy na webu školy zsspitalska.cz. 

Třídní vyučující Ing. Martina Lehnerová

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Počasí

dnes, čtvrtek 28. 9. 2023
zataženo 24 °C 15 °C
pátek 29. 9. slabý déšť 20/14 °C

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.