ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

4.B

Botanicus - centrum řemesel

 

 

Škola v přírodě - Doubice

 

 

Toulcův dvůr - Cesta ke chlebu

Děti se prakticky seznámily s tradiční výrobou chleba. Pomocí cepů vymlátily zrno, umlely mouku, zadělaly těsto a nakonec si domů odnesly své vlastní chlebánky.

Během pečení chlebánků plnily úkoly, které jim pomohly si uvědomit vztah mezi upečeným chlebem a péčí o zemědělskou půdu.

 

Co se děje na poli.

Mletí mouky - žito a pšenice.

Mletí a prosévání bylo třeba 3x zopakovat.

Zadělávání těsta.

Závěrečný úklid.

 

 

Vánoční svátky v míru, klidu a kruhu rodinném a spokojený rok 2024 z celého srdce přeje 4.B.

PS: Děkuji všem za krásné společné 4 měsíce. Rodičům za spolupráci a milé dárky.

 
Vánoční stromeček zavoněl v pokoji, maminka na stole jablíčko rozkrojí. A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku, co byla schovaná v červeném jablíčku.
 

Exkurze v České televizi

 

Začínáme.

První seznámení.

Technika.

Rekvizity.

Jak to bylo před lety.

Večerníček - černobíle.

Pohled na zmenšený komplex ČT.

To všechno je nahoře?

Technika nad námi.

Pauza mezi natáčením - čas pro nás.

A je to tu naše. Kdepa, my se neperem. My se jen předvádíme před kamerami. A že nám to jde.

 

Třídní schůzky - 13.11. v 17 hodin na Bumbálku (4.B).

 

 

9.11. - Ekurze v České televizi

 

- budeme vyrážet po 8 hodině z budovy Bumbálku

- pojedeme autobusem na Prosek, odtud metrem na stanici Pražského povstání, dále 2 zastávky autobusem číslo 134

- s sebou svačinu a žákovskou knížku

- prohlídka trvá zhruba 2 hodiny (začátek má být v 10:00)

- návrat cca 13:30 na hlavní budovu, kde se děti naobědvají (poté jdou buď do družiny nebo domů)

 

 

Halloween ve 4.B

Halloween.

Výtvarné tvoření.

Společně vyráběné strašidelné hrady.

Závěrečné focení s vyrobenými netopýry.

 

 

Náhradní termín - Dopravní hřiště - 24.10. 2023

- společný odjezd v 8:00 (pojedeme jako minulý rok autobusem MHD)

 

 

Exkurze - Pražský hrad 

Poslední zastávka před mučírnou.

Zlatá ulička.

Uvnitř katedrály.

Příjezd a první svačina.

 

Blížící se společné akce:

20.9. - focení na vánoční kalendář (zájemci)

4.10. - exkurze - Pražský hrad a okolí (cena 120 kč)

19.10. - Dopravní hřiště

20.10. - divadlo Gong - Dobrodružství Toma Sawyera (cena 140 kč)

9.11. - exkurze v České televizi

 

 

 

Školní prázdniny

Podzimní prázdniny ... 26.10. 2023 - 27.10. 2023

Vánoční prázdniny ... 23.12. - 2.1. 2024

Pololetní prázdniny ... 2.2. 2024

Jarní prázdniny ... 12.2. 2024 - 18.2. 2024

Velikonoční prázdniny ... 28.3. 2024

Ředitelské volno ... 29.9. 2023

 

 

Milí rodiče!

Vítám vás i děti v letošním školním roce 2023/24

4. září bude jen první vyučovací hodina ... 8:00 - 8:45.

4. září - třídní schůzky od 17:00.

 
 
 
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 - DDM Třinec

 

 

 

 

12.6. Pedagogická rada a následují konzultace - 17:00 - 18:30.

 

29.5. Výlet parníkem do pražské zoo jsme si moc užili a těšíme se na další celodenní výlet v červnu.

 

Toulcův dvůr - Setkání u lesa.

Jakmile našla každá skupina opuštěné zvíře v podobě plyšové hračky, dali se všichni do práce na vlastním plakátu. Ty jsme si odnesli do školy.

Ten den jsme se toho hodně nového dozvěděli o divokých zvířatech a činnosti záchranných stanic.


 

 

18.5. - Focení třídy - dopoledne

staré objektívy

 

Přehled prvních květnových dnů                                                                                        

1.5.       Státní svátek

2.5.       Ředitelské volno

8.5.       Státní svátek    

 

BAREVNÝ BUMBÁLEK

 Od pondělí 6.3. 2023 chodíme do školy oblečeni v barvách, které jsme si na každý den zvolili.   V pondělí 6.3. - v červené, v úterý 7.3. - ve žluté, ve středu 8.3. - v zelené, ve čtvrtek 9.3 -               v modré a  pátek 10.3. - je bláznivý den, oblečeme si, co nás napadne.

                                                         a

 

Planetárium (u Stromovky) - vstupné 75 Kč

Ve čtvrtek 16.2. půjdeme do Planetária. Program začíná v 9:00, takže žáci přijdou do školy jako obvykle.

Odcházet budeme v 8:00 ze školy. Na tento den dejte svým dětem do batůžku žákovskou knížku, penál a svačinu (samozřejmě čip na oběd). Více nebudou potřebovat. Návrat do školy bude po 11:00.

Tam i zpět pojedeme tramvají číslo 6.

 

 

Geometrie - kružítko

Protože jsme před jarními prázdninami začali rýsovat kružnice a rýsovat je ještě budeme (třetina třídy kružítko neměla), potřebují žáci v hodině geometrie kružítko - každý pátek.

Prosím, dohlédněte na to, že Vaše dítě má na pátek v penále či aktovce funkční kružítko.

 

Pololetní a jarní prázdniny                                                                                                         

V pátek 3.2.2023 jsou pololetní prázdniny.
Ve dnech 6. - 10. 2. 2023 na ně navazují jarní prázdniny.

 

Užívání ledové plochy v Parku Podviní                                                                                    Nabídka na bezplatné užívání druhé ledové plochy pro žáky v zázemí zahradní                restaurace Parku Podviňák v pracovních dnech od 9:00-14:00. Rezervaci prosím        domlouvejte na telefonu 608840557. K dispozici jsou k zapůjčení brusle, helmy,                pomůcky pro bruslaře.                                                                                                                                    MČ Praha 9

 

Konzultace                                                                                           V pondělí 16.1.2023 od 17:00 do 18:30 hodin se budou konat konzultace ve třídě 3.B.

 

 

12.12. - Ve třídě se objevily vši. Prohlédněte, prosím, dětem důkladně vlasy.

 

 

 

5. 12. 2022 - Projektový den - Čekání na Mikuláše

 

Celé dopoledne žáci ve skupinách pracovali na různých úkolech, které spojovalo jedno jediné - Mikuláš.

Žáci se tak dozvěděli nové informace o svatém Mikuláši a společně vytvářeli prezentace na dané téma. V další hodině počítali zapeklité slovní úlohy, společně vybarvovali anděla, vymýšleli různé věty dle zadání a dokončovali rozepsaný příběh. Dokonce zvládli i trochu geometrie, kdy v síti dokreslovali chybějící části obrázku. Nakonec si podle svých představ vybarvili Miluláše, čerta a anděla.

Na konci nechyběla sladká odměna pro všechny v podobě výborné čokolády a Kinder vajíčka od samotného anděla. ... Samozřejmě do naší třídy přišel skutečný Mikuláš s čerty a anděly a některé hříšníky si vzal na chvíli stranou. ... Naštěstí se nám všichni v pořádku vrátili s kousky uhlí od čertů.

 V průběhu dne jsme si zazpívali některé koledy.

 

 

 

Byl schválen nový Školní řád - platný od 1. 12. 2022

 

Školní řád - platný od 1. 12. 2022 - Oficiální stránky ZŠ Špitálská (zsspitalska.cz)

 

18.11. - ředitelské volno

 

Týden - 24.10. - 28.10.

Český jazyk - párové souhlásky uvnitř a na konci slov

Matematika - pamětné násobení a dělení čísly 0 - 7

Prvouka - využití krajiny a voda v krajině

 

Týden - 17.10. - 21.10.

Český jazyk - párové souhlásky uvnitř slov (p/b, t/d, ť/ď, h/ch, v/f, s/z, š/ž) - opakování, zdůvodňování a upevňování učiva (zelený pracovní sešit - strana 10 - 13)

Matematika - násobení a dělení v oboru malé násobilky - čísly 6 a 7 (násobení čísly 1 - 7 by žáci měli zvládat pamětně) - pracovní sešit z druhé třídy

Geometrie - vzájemná poloha přímek v rovině

Prvouka - Naše vlast, sousední státy ČR, krajina v okolí domova (učebnice strana 13 - 15, pracovní sešit - strana 17 - 19)

V pondělí (24.10.) budou žáci psát z prvouky písemné opakování z probrané látky tohoto týdne.

 

27.9. - dopravní výchova - dopravní hřiště na Proseku - společný odjezd MHD - odchod ze školy cca 9:00 (s sebou vlastní helma na kolo - pokud je to možné)

 

Týden - 19.9. - 23.9.

Český jazyk - opakování tvrdých a měkkých souhlásek, psaní ú/ů ve slovech, věta jednoduchá a souvětí, sloveso a podstatné jméno; osnova a nadpis

Matematika - násobení a dělení čísly 0 - 5, zápis slovní úlohy; úsečka - měření délky, jednotky mm a cm

Prvouka - dopravní výchova - dopravní značky, cesta do školy, cyklista, chodec

 

20.9. - proběhne fotografování na vánoční foto - předpokládaná cena je 330,-

 

Týden - 12.9. - 16.9.

Český jazyk - psaní ú/ů ve slově, tvrdé a měkké souhlásky; osnova - úvod, stať, závěr

Matematika - pamětné sčítání a odčítání do 100, závorky a jejich přednost při počítání, slovní úlohy; bod, přímka, úsečka

Prvouka - škola, spolužáci, pravidla slušného chování

 

Týden - 5.9. - 9.9.

Celé září se budeme věnovat opakování látky druhého ročníku.

V českém jazyce jsme si zopakovali druhy vět - oznamovací, rozkazovací, tázací a přací. Věnovali jsme se nauce o slově - slabika, hláska, písmeno. Psaní skupin dě, tě, ně a bě, pě, vě.

V matematice jsme procvičovali pamětné sčítání a odčítání do sta spolu se slovními úlohami a zápisem slovní úlohy. Geometrie - bod, přímka, úsečka.

V prvouce jsme si zopakovali základy bezpečného chování ve škole a venku a připomněli si telefonní čísla integrovaného záchranného systému.

 

 

 

Organizace školního roku 2022/2023

 

Podzimní prázdniny - 26.10. a 27.10. 2022

Vánoční prázdniny - 23.12. 2022 - 2.1. 2023

Pololetní prázdniny - 3.2. 2023

Jarní prázdniny - 6.2. - 12.2. 2023

Velikonoční prázdniny - 6.4. 2023

Hlavní prázdniny - 1.7. - 3.9. 2023

 

Ředitelské volno - 21.12. a 22.12. 2023

 

Třídní schůzky a konzultace:

1.9. 2022 - třídní schůzky - 17:00

14.11. 2022 - třídní schůzky - 17:00

16.1. 2023 - konzultace - 17:00 - 18:30

17.4. 2023 - třídní schůzky - 17:00

12.6. - konzultace - 17:00 - 18:30

 

 

 

 

 

 

Vítejte na stránkách 3.B

 

 

 

 

Zobrazit zdrojový obrázek
 

 

 

 

 

      Vítejte na stránkách  2.B    7

 

                                                                                                           8.dubna 2022      

V pondělí 11. 4 . 2022 se koná ve třídě 2.B třídní schůzka. Čas zahájení  17.00 hodin.

 

 

                                                                                                            7.ledna 2022      

       Dne 10.1.2022 od 17.30 hodin se uskuteční on - line třídní schůzka.

___________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                 15. prosince 2021

                                       Náš projektový den - Čas Vánoc

        1  2

 

 

 

 

                                         Čerti byli i u nás na Bumbálku

                                                                                                                                                         1

___________________________________________________________________________

                                                                                                 10. prosince 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

dovoluji si Vám oznámit, že v zájmu zpomalení možnosti šíření infekce covid-19 a na základě současné epidemiologické situace na území České republiky, hlavního města Prahy, vyhlašuji ve dnech 20.-22.12.2021 ředitelské volno.

Na toto volno plynule naváží od 23.12.2021 vánoční prázdniny.
Žáci nastoupí opět do školy v pondělí 3.ledna 2022.

Zároveň bych Vás při této příležitosti chtěla požádat, abyste před lednovým nástupem do školy absolvovali se svými dětmi PCR testy a pomohli nám tak zpomalit šíření nákazy covid-19 ve škole.

Přejeme Všem krásné a pohodové vánoční svátky a do nového roku hlavně hodně zdraví.

 

                                                                                            PaedDr. Alena Nídlová

___________________________________________________________________________

                                                                                                              6.12.2021

 

      Zítra 7.12.2021 projektový den - Vánoce. Děti přijdou bez učebnic.

      S sebou penál, nůžky, lepidlo, svačinu a čip na oběd.                                       __________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                         1.12.2021

 

                                Čerti na Bumbálku

                                    V pátek 3.12. bude výuka probíhat v čertovském.

                                    Vyučování končí jako každý pátek  v 11:40 hod.

                                                  a                                                                                             Těšíme se na vaše masky!

___________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                       30.11.2021

Milí rodiče,

prosím o zaslání PCR testu e-mailem  nebo je děti mohou zítra 1.12.2021 přinést  osobně, musím je odevzdat.  

                                                                                   Děkuji a přeji hezký den

                                                                                                                                                                                                                                                  30.11.2021                  Obědy na dnešní den byly všem odhlášeny.    

 

                                                                                                                                           29.11.2021            

Karanténa naší třídy :

Vážení rodiče,

Dne 22. 11. popř. 23. 11. 2021 bylo Vaše dítě v kontaktu s osobou, která je covid-19 pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly shledány důvody pro karanténní opatření do 29. 11. popř. 30. 11. 2021 včetně.

Karanténní opatření v souladu s § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu s Metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

   

___________________________________________________________________________

 

                                                                                                            5.11.2021

Třídní schůzky 

z důvodu nepříznivé epidemiologické situace se třídní schůzky 8.11. odkládají.

Informace o konání třídní schůzky vám sdělím. Sledujte, prosím, stránky třídy.

 

Screeningové testování - 8. a 15. 11. 2021 

Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.

___________________________________________________________________________

Testování všech žáků školy - 1. 11. 2021

Dopis MČ Praha 9 + Průběh testování + Souhlas zákonného zástupce
26. 10. 2021

Vážení rodiče, 
vzhledem ke zvyšujícímu se výskytu onemocnění COVID 19 a k zajištění maximální možné prezenční výuky v našich školách se Městská část Prahy 9 rozhodla provést dne 1. 11. 2021 testování všech žáků škol, včetně žáků očkovaných i žáků po  prodělaném onemocnění covidu. 

Žáci, kteří dnes v úterý 26. 10. 2021 nejsou ve škole a děti z tříd v karanténě, rodiče vyplní online formulář a odešlou ho na e-mail svému třídnímu učiteli. 

Kdo z rodičů nemá možnost podepsaný formulář naskenovat a zaslat třídnímu učiteli, napíše do e-mailu dovětek, že souhlasí s testováním - toto nahradí podpis na formuláři. 

informace pro rodiče (1.12 MB)

 

___________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                        26.října 2021

                                                     v

Poslední informace z hygieny ze dne 26.10 v 9:45 hod.

Karanténa naší třídy končí v pátek 29.10.2021

Připomínám, že po návratu do školy (1.11.2021) se musí žáci prokázat negativním PCR testem.

Sledujte, prosím, i nadále stránky třídy.                                                                                                                                                                             Moc děkuji

___________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                         25.října 2021

                                                             z

Při návratu do školy 1.11. 2021 musí děti podle nařízení hygieny doložit platný negativní PCR test. Kdo ho nepřinese, nebude vpuštěn do školy a karanténa se mu prodlužuje o další týden, bez nároku na distanční výuku.

                                                                                                                                                                                                                                                   25. října 2021

Vážení rodiče,

poslední informací, kterou mám, je, že karanténa trvá do konce tohoto týdne. V pondělí 1.11.2021 by měla být běžná výuka podle rozvrhu.

Připomínám, že 1.11.2021 a 8.11.2021 budou všichni žáci testováni ve škole antigenními testy.

OČR řeší dětský lékař.

Prosím, sledujte stránky třídy.

Úkoly:

                                                                                                                                 Pondělí 25.10.2021

Český jazyk  - Učebnice str. 14/1,2

                       - do sešitu Čj1 opis cvičení 14/3

Matematika - Pracovní sešit str. 16/1,2

                       - samostatná práce - slovní úloha str.16/4

Čítanka          - Vážka - str. 14

                        - Podzim - str. 15

Písanka 4      - str. 8 celá

Prvouka         - Zvířata vlese - učebnice str. 14 - 15

___________________________________________________________________________

Úkoly:                                                                                                                          Úterý 26.10.2021

Český jazyk  - Učebnice str.15

                       -  cvičení 15/3

                       -  do sešitu Čj1 - cv.4 na str.15

Matematika - pětiminutovka - procvičování +a - do sta po desítkách

                      - Pracovní sešit str. 16/3 a 8

                      - samostatná práce - slovní úloha 16/5

Čítanka        - str.16

Písanka 4    - str.11

Hudební výchova - opakování naučených písní Pásla ovečy a Černé oči

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                      21.října 2021

              Informace o testování - Bumbálek - 22. 10. 2021 (354.69 kB)

___________________________________________________________________________                                              

                                                                                                                                                                                                                                                      13. září 2021

                                           vši

                                     Prosím, prohlédněte dětem vlasy !

                                                                                                                                                                                                                                                    13. září 2021

                    14.09.2021 vánoční fotografování, cena sady 300,- Kč.

                                                                                                

                                    f

 

___________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30.8.2021

            Zahájení školního roku 2021/2022                           

Milí rodiče,

prázdniny jsou u konce, dětem začíná druhý školní rok. Doufám, že ho s dětmi strávíme společně celý ve škole!
Začínáme ve středu 1. září v naší třídě na Bumbálku. První den bude vyučování ukončeno v 9:40 hod. Pak půjdou děti do ŠD nebo s doprovodem domů. Prosím, nahlaste dětem obědy.
2. a 3. září bude končit vyučování v 11:40 hod.,
od pondělí 6. 9. se budeme učit podle rozvrhu.
Testování - proběhne antigenními testy 1., 6. a 9.září vždy ve třídě. Děti zvládaly testy samy, pokud by ale chtěl být některý z rodičů přítomen testování, proběhne v recepci školy.
Pokud žák nebude přítomen na testování v daných termínech, provede si test  bezprostředně po svém příchodu do školy.
Testování nemusí podstoupit žáci:
Po prodělaném onemocnění covid-19 – po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19
Doložením negativního výsledku testu - provedeného v odběrovém místě
( Ag test ne starší 72 hodin nebo PCR ne starší 7 dnů)
Toto potvrzení je možné zaslat učiteli e-mailem nebo donést do školy 1.září (papírově).

___________________________________________________________________________

 

                                                                                                                                                                                                                                                         26.8.2021

Třídní schůzka "živě" na Bumbálku 1.9.2021 v 17.00 hodin .


ts

 

                                                                                                                                                                                                                                                        29.6.2021         

Zítra 30.6.2021 je vyučování od 8.00 hodin do 8.45 hodin. S sebou desky na vysvědčení, přezůvky a čip na obědy. Děti si můžete vyzvedávat již od 8.45 hodin, pokud nepůjdou na oběd. 

                                                                                                                                                                                                                                                         21.6.2021        

SPÁNÍ NA BUMBÁLKU

s

Ze čtvrtka 24.6.2021 na pátek 25.6.2021,přespíme na Bumbálku. 

Rodiče přivedou děti v 18.30 hod. na Bumbálek, kde si je převezme třídní učitel. Rodiče si mohou vyzvednou své děti nejdříve v pátek po vyučování. (Kromě odchodů k lékaři, na logopedii apod.) 

S sebou si děti přinesou spacák, karimatku nebo jinou podložku, polštářek, oblíbenou hračku, pyžamo, penál, nějakou knížku, mycí potřeby, čelovku nebo baterku, po budíčku se normálně učíme, jako v pátek, učení i čip na obědy si necháme od čtvrtka ve škole.

___________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              9.6.2021          

Oprava jména kandidáta do Školské rady

Vážení rodiče,
na kandidátce došlo k záměně křestního jména jednoho z  kandidátů. Jedná se o pana Kozla. Není to Tomáš, ale pan Jaromír Kozel - rodič ze 3. B. Dnes to také opravila paní Dita Franklová do protokolu.  

Přípravný výbor se moc omlouvá za toto nedopatření.

                                                                                        PaedDr. Alena Nídlová
                                                                                                                                                                                                                                      ředitelka školy

______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                            9.6.2021             

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

V pondělí  14.6.2021 od 17.00 hod. se koná třídní schůzka. Kdo bude mít zájem, následují individuální konzultace.

Rodiče  musí mít s sebou respirátor nebo roušku a při příchodu podepíší prohlášení o negativitě Covidu.

                                                                                                                                               8.6.2021            

Vážení rodiče,

ředitelka Základní školy Špitálská 789, Praha 9 - Vysočany v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady.

Volby dvou zástupců rodičů do školské rady na období 2021 až 2024 se uskuteční korespondenční formou v termínu 10. 6. - 17. 6. 2021. Prostřednictvím žáků obdržíte hlasovací lístky obsahující jména šesti kandidátů.

Z nich zaškrtnete 2 kandidáty, pro které hlasujete, a lístek prostřednictvím dítěte vrátíte třídní učitelce či učiteli, kteří si odevzdání hlasovacího lístku zaevidují a zajistí vhození označeného volebního lístku do hlasovací urny.

Pokud máte ve škole více dětí, vždy hlasujete pouze jednou.

Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy.

                                                                              PaedDr. Alena Nídlová

                                                                                    ředitelka školy

 

                                                                                                                                                  27.5.2021       

Testování 2.6.2021

Informace  – doplnění pro rodiče:

Pokud má rodič na škole více než 1 dítě, musí každé dítě zaregistrovat zvlášť. To znamená:

 • 1. dítě zaregistruji, naskenuji QR kód a potvrdit naskenování (OK) a odeslat celou žádanku.
 • Zavřít aplikaci.
 • 2. dítě – opět aplikaci otevřít a postupovat stejně, jako při registraci 1. dítěte
 • potvrzení o registraci Vám přijde do maximálně 15 minut na telefon, ze kterého registrace proběhla
 • v případě, že nedostanete potvrzení o registraci formou SMS, QR kód nebyl načten a postup musíte znovu opakovat
 • při registraci si překontrolujte, zda máte správně vyplněna všechna políčka
 • žádáme o vrácení vyplněného dotazníku k testu – NUTNÉ K PÁROVÁNÍ                                                                      
 •                                                                Děkujeme za pochopení a spolupráci.
 • ___________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                 26.5.2021       

Vážení rodiče,
po dohodě s vedením školy bude "Škola v přírodě" přesunuta na podzim roku 2021, případně na jaro 2022 dle aktuální epidemiologické situace.
                                                                                                                                                                                                                                      Děkujeme za pochopení.

______________________________________________________________________________________________​

                                                                                                                                                    19.5.2021      

     Milí rodiče,

     v přiloženém odkazu najdete informace k volbách do Rady školy.

     aktuality/aktuality/volby-do-skolske-rady-3159cs.html

     Děti je domů donesou ještě v tištěné podobě spolu s kandidátní listinou.

 

                                                                                                                                                    18.5.2021     

logo

Základní umělecká škola - nabídka
Vážení rodiče, 
v příloze najdete nabídku ZUŠ, jejíž výuka bude probíhat na naší škole.
V případě zájmu volejte na telefonní číslo uvedené v letáku.
Leták ZUŠ (59.15 kB)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 17.5.2021____

Milí rodiče,

PCR testy dostanou Vaše děti v úterý 18. 5. 2021 ve škole. 

Doma si provedete "plivací" test a "naplivané zkumavky" přinesete v igelitovém sáčku s formulářem, ve středu 19. 5. 2021 ráno s sebou do školy, kde budou vyučujícím vybrány.

Nezapomeňte na nutnost se doma zaregistrovat a naskenovat QR kód ze dna zkumavky a odeslat. 
Je to nutné pro spárování výsledků se vzorkem PCR testů vašich dětí.

______________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, milí žáci,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 bylo vydáno:

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021.

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Na základních školách:

 • na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotacíosobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotací,
 • na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin.

Ve školních družinách:

 • na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení, provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin,
 • ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

ŠKOLNÍ DRUŽINA BUDE OD 18. 5. 2021 FUNGOVAT

V BĚŽNÉM REŽIMU OD 6:30 DO 17:30 HODIN.

17. 5.  NEBUDE RANNÍ  ŠKOLNÍ DRUŽINA  Z DŮVODU CELOŠKOLNÍHO TESTOVÁNÍ ANTIGENNÍMI TESTY. ODPOLEDNÍ DRUŽINA BUDE V BĚŽNÉM REŽIMU DO 17:30 HODIN.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů

 s účinností od 17. května 2021, které se mění oproti současnému stavu:

 • dochází ke změně frekvence RT-PCR testování (na těch školách nebo školských zařízení, které se rozhodnou nahradit antigenní testování testováním metodou RT-PCR) ve školách na 1x za 14 dní,
 • nebude-li žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování antigenním testem se provede v den jeho příchodu,
 • ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

POZOR, ZMĚNA TERMÍNŮ - DŮLEŽITÉ

ZMĚNA ODEVZDÁVÁNÍ PCR TESTŮ – ZKUMAVEK + FORMULÁŘŮ

1. C, 3. A, B, C, 5. A, B, 6. A, B, 7. A, B, CNEBUDE SVOZOVÝ DEN V PÁTEK 14. 5. 2021

TERMÍN JE POSUNUT Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ s účinností od 17. května 2021

Zkumavky v igelitovém sáčku s formulářem donesou žáci těchto tříd

ve středu 19. 5. 2021 ráno s sebou do školy, kde budou vyučujícími vybrány.

Nezapomeňte na nutnost se doma zaregistrovat a naskenovat QR kód ze dna zkumavky a odeslat. Je to nutné pro spárování výsledků se vzorkem PCR testů vašich dětí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.A, B, 2. A, B, C, 4. A, B, 8. A, B, 9. A, B – dostanou PCR testy v úterý 18. 5. 2021 ve škole a přinesou

zkumavky v igelitovém sáčku s formulářem ve středu 19. 5. 2021 ráno s sebou do školy, kde budou vyučujícími vybrány.

Nezapomeňte na nutnost se doma zaregistrovat a naskenovat QR kód ze dna zkumavky a odeslat. Je to nutné pro spárování výsledků se vzorkem PCR testů vašich dětí.

 

                                             Děkujeme za pochopení těchto změn a spolupráci

____________________________________________________________________________

                                                                               Domácí příprava 7.5.2021            

 

Český jazyk

1. Ze skládací abecedy slož větu podle diktátu: Kuba plete pomlázku.

2. Opětovné čtení článku Bára vypravuje, ve Slabikáři na str. 59, příprava čtení na známku. 

     (v pondělí zkouším)

3. Písanka 3 str. 1 dokončit, str.2 také dokončit. (na každém řádku bude slovo napsané dvakrát)

                                      

Matematika

1. Pětiminutovka

2. Hrajeme si v matematice.

3. Do sešitu M3 vyřeš slovní úlohu:

    Mám doma 6 hrnečků červených a 9 hrnečků zelených. Kolik mám doma celkem hrnečků?

    Nezapomeň – Z – V - O

Tělesná výchova

1. Pobyt v přírodě a činnosti dle možností a nálady.

 

                                                                                  Krásný víkend a v pondělí se na vás moc těším.

 V neděli 9.5. mají všechny maminky svátek, nezapomeň!   

____________________________________________________________________________

                                                                               Domácí příprava 6.5.2021            

 Připomínám, že v pátek 7.5. je nutno ráno udělat plivací test a donést ho do školy na hlavní  budovu od 8.00 do 10.00 hodin.

Český jazyk

1. Práce ve Slabikáři na str. 59

2. Písanka 3, str.1 dokončíme

Matematika

1. Počítej hbitě zpaměti tyto příklady:

    9+4, 5-2, 9+6, 8-3, 9+2, 7-4, 9+9, 4-2, 9+7, 8-8

2. Do sešitu M1 nebo M2 opiš a vypočítej následující příklady:

     9+4          9+8

     9+7          9+1

     9+2          9+6

     9+0          9+3

3. Do téhož sešitu vyřeš slovní úlohu:

    Ve třídě je 9 dívek a 7 chlapců. Kolik dětí je celkem ve třídě?

    Nezapomeň znázornit, zapsat příklad a jednoduchou odpověď.

4. Nasbírej si 10 víček od láhví jedné barvy a 10 víček jiné barvy. Můžeš mít i knoflíky nebo jiné         menší předměty. ( na pondělí )

Prvouka

1. Přečti si vyprávění v učebnici Prvouky na str. 63. Škrtni v každé větě obrázek, který do ní                nepatří a doplň chybějící písmena ve slovech v rámečcích.

Výtvarná výchova

1. Vybarvi si, hezky bez přetahování, v Prvouce na str. 62 vlajku a strom a dopiš do rámečků pod       obrázky chybějící písmena.

 

                                                                                                  Mějte se fajn!

___________________________________________________________________________

                                                                              Informace k testování 7.5.2021   

 

Doplnění informací k testování žáků

10. 5. 2021. – 1. a 2. stupeň

HLAVNÍ BUDOVA + BUMBÁLEK

I. stupeň - 1.A, B, 2. A, B, C, 4. A, B – testovací sady v sáčku již obdrželi ve škole dne 29. 4. 2021. 

V pátek 7. 5. 2021 od 8:00 do 10:00 přinesou žáci či zákonní zástupci žáků 

sáček se zkumavkou s odebraným vzorkem svých slin + tištěný formulář.

I tento formulář je třeba řádně vyplnit a odevzdat ve škole společně s odebraným vzorkem.

Podmínkou testování PT-PCR je řádná registrace odebraného vzorku do formuláře akreditované laboratoře na https://www.covid-ghc.com/skola.

Pokud nebude vzorek donesen v pátek 7. 5. 2021 v určeném čase, dítě bude muset být testováno v pondělí 10. 5. 2021 antigenním testem.  

Před odevzdáním vzorku je třeba on-line vyplnit údaje dítěte a oskenovat QR kód z černého uzávěru na zkumavce. Formulář laboratoře má tlačítko na skenování – Skenovat QR kód - . Pro vyplnění formuláře je nutný chytrý telefon s fotoaparátem. Odevzdání vzorku bez registrace neumožní párování a následné zaslání výsledku testu.  

V případě, že bude Vaše dítě otestováno PCR testem, nebude se muset znovu testovat antigenním testem. Zároveň PCR testování umožňuje vyšší citlivost na detekci viru COVID- 19, a proto zaručí větší ochranu žáků před vzájemným přenosem infekce. Pokud se rozhodnete sadu nepoužít, prosím, vraťte ji po dítěti do školy.

Testování se neprovádí u osob:

    a)   které doloží negativní výsledek RT- PCR nebo POC antigenního testu provedených na                    odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin,

    b)   které prodělaly onemocnění COVID – 19 a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR                    testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit                              potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné podobě.

Jiný den než pátek 7. 5. 2021 k odevzdání vzorku PCR testu – plivací není možný.

                                                                                                                                                                                                                                                       vedení školy

___________________________________________________________________________

                                                                                        Domácí příprava 5.5.2021   

 

Český jazyk

1. Ze skládací abecedy slož větu: U domu kvetou tulipány.

2. Práce ve Slabikáři na str. 58 dle pokynů 1 – 4, ve spodní části stránky.

3. V Písance 3 na str. 1 napiš první čtyři řádky. Každé slovo bude na řádku dvakrát.

6. Do sešitu Čj 1 napiš následující věty: Máme novou konev. Zuzana nese košík. Roman je malý.

 

Matematika

1. Pětiminutovka

2. Matematické hry.

3. Procvičování sčítaní přes desítku.

4. Řešení slovní úlohy do sešitu M1 nebo M2:

    Slávek má 18 kuliček. Bára má o 4 kuličky méně. Kolik kuliček má Bára?

    Z: Slávek  OOOOOOOOOOOOOOOOOO

         Bára    OOOOOOOOOOOOOOOOOO

    V: 18-4=14

    O: Bára má 14 kuliček.

Tělesná výchova

1. Pobyt venku, činnost dle nálady.

Pracovní činnosti

1. Výroba čápa dle https://youtu.be/FvZtVhdNDHs

 

                                                                                                                   Užijte si pěkný den!

___________________________________________________________________________

 

                                                                                      Domácí příprava 4.5.2021     

 

Český jazyk

1. Přečti si znovu článek Bledule ve Slabikáři na str. 57

2. U zeleného čtverečku s fajfkou si odpověz na otázky a zakroužkuj správnou odpověď.

3. Ve cvičení u otazníku zkus vyřešit hádanky.

4. Splníš – li úkoly, můžeš si vybarvit sluníčko.

5. V Písance 2 na str. 35 přepiš daná slova psacím písmem.

6. Do sešitu Čj 1 napiš následující věty: Vilém válí sudy. Jana veze Páju. Ola myje vanu.

 

Matematika

1. Místo pětiminutovky zajdi na adresu: skolakov. eu, Matematika pro 1. třídu, Počítáme do 10,        Početní trenažér do 10 a dej si hbitou rozcvičku.

2. Na téže stránce v oddělení Číselná řada 0 – 20, Pirátská hlídka, doplňuj čísla podle číselné          řady.

3. V oddělení Sčítání a odčítání do 20, Puzzle pohádky 1, počítej a odhaluj obrázky z pohádek.          Znáš je všechny?

4. Zopakuj si pamětné sčítání přes desítku v příkladech 9+2, 9+3, 9+4,……

5. Do sešitu M1 nebo M2 vyřeš tuto slovní úlohu:

    Radek vykoledoval 13 kraslic. Lucie vykoledovala o 5 kraslic více.

     Kolik kraslic má Lucie?

    Z: Radek OOOOOOOOOOOOO

        Lucie   OOOOOOOOOOOOO XXXXX

    V: 13+5=18

    O: Lucie má 18 kraslic.

Prvouka

   1. Opakování tématu Místo, kde žijeme, učebnice str. 62

   2. Nové téma - Na výletě, učebnice str. 63
       
                                                                                  Pěkný den a s úsměvem !

___________________________________________________________________________

                                                                                      Domácí příprava 3.5.2021     

 

Další pracovní sešit k Matematice již nemáme, takže ho doma nehledejte. Nyní budeme pracovat jen do sešitů M1, M2, M3.

 

Český jazyk

1. Ze skládací abecedy slož větu podle diktátu: Bára má nové šaty.

2. Práce ve Slabikáři na str. 57

3. Písanka str. 35, první čtyři řádky.

 

Matematika

1. Jako pětiminutovku si vypočítej do sešitu pětiminutovek tyto příklady:

    10+7, 9-6, 17+2, 15-2, 6+4, 20-8, 14+5, 16-4, 10-10, 12+6

2. Do sešitu M3 pokračuj ve znázorňování a zápisu příkladů 9+5, 9+6, 9+7, 9+8, 9+9 podle vzoru.

     OOOOOOOOO XXXXX         (vyznač desítku oválkem) 9+5 = 9+1+4 = 14

     OOOOOOOOO XXXXXX       (vyznač desítku oválkem) 9+6 = 9+1+5 = 15

     OOOOOOOOO XXXXXXX     (vyznač desítku oválkem) 9+7 = 9+1+6 = 16

     OOOOOOOOO XXXXXXXX    (vyznač desítku oválkem) 9+8= 9+1+7 = 17

     OOOOOOOOO XXXXXXXXX (vyznač desítku oválkem) 9+9 = 9+1+8 = 18

     U příkladu 9+10 si utvoříš opačný příklad tj. 10+9 =, a to již umíš vypočítat.

3. Počítej zpaměti (i s rozkladem) a procvičuj: 9+0, 9+5, 9+7, 9+4, 9+1, 9+8, 9+2, 9+10, 9+3, 9+6…

4. Do sešitu M2 znázorni, vypočítej a napiš odpověď k této slovní úloze:

    Teta přinesla ze zahrady 9 růží červených a 5 žlutých. Kolik růží přinesla teta celkem?

    Z: OOOOOOOOO XXXXX  Vyznač desítku oválkem.

    V: 9+5 = 9+1+4 = 14

    O: Teta přinesla 14 růží.

Hudební výchova

1. Poslech české státní hymny, čtení textu. Youtube.com

                                                                                  Hezký start do nového týdne.

___________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

dnes dostaly děti domů "plivací " testy. Protože je opět od pondělka distanční výuka, budou děti plivat až v pátek 7.5​. ráno a test musí být ještě týž den donesen do vestibulu hlavní budovy, v době od 7.00 do 9.00 hodin. 
                                             Moc děkuji za pochopení, vaši ochotu a vstřícnost.​

___________________________________________________________________________

 Ředitelské volno dne 7.5.2021 je zrušeno z důvodu nemoci lektora semináře po pedagogické  pracovníky.

___________________________________________________________________________

 

                                                                                                                                                                                                                                          Ředitelská volna           

 

Ve dnech 30. 4. 2021 a 7. 5. 2021 uděluje žákům ředitelka školy dny ředitelského volna.

Důvodem jsou školení a semináře celého pedagogického sboru, které byly objednány již v průběhu měsíce září 2020 a jsou hrazeny z fondů EU - Šablony II.

V tyto dny nebudou vydávány obědy, budou všem odhlášeny.

                                                                   Děkujeme za pochopení vedení školy

__________________________________________________________________________

                                     V týdnu od 26.4. do 30.4.2021 opět prezenční výuka.

___________________________________________________________________________

 

                                                                 Informace k testování od 26.4.2021        

 

Testování v týdnu od 26. 4. 2021

1. skupina – 1. A, 1. B,

                       2. A, 2. B, 2. C,

                       4. A, 4. B

 

Pondělí – 26. 4. 2021 – bez ranní školní družiny – zákonní zástupci provedou u svých dětí v dané časy příchodu do školy podle jednotlivých tříd a budov školy ANTIGENNÍ TESTY – stěr z nosu.

 

Kdo ze zákonných rodičů se nebude moci dostavit k testování svého dítěte osobně, je mu umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (jiná osoba, než zákonný zástupce, která musí mít písemný souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit – jedná se o výjimku ze zákazu vstupu třetích osob do školy.

 

Současně zákonní zástupci obdrží testovací sadu pro své dítě v označeném sáčku. V tomto sáčku dítě v úterý ráno 27. 4. 2021 vrátí zkumavku s odebraným vzorkem svých slin.

Spolu s PCR testovací sadou obdržíte návod pro odběr a tištěný formulář ,,Dotazník část 3 “. I tento formulář je třeba řádně vyplnit a odevzdat ve škole společně s odebraným vzorkem.

Podmínkou testování PT-PCR je řádná registrace odebraného vzorku do formuláře akreditované laboratoře na https://www.covid-ghc.com/skola.

Pokud nebude vzorek donesen v úterý 27. 4. 2021, dítě bude muset být testováno i ve čtvrtek 29. 4. 2021 antigenním testem.  

Před odevzdáním vzorku je třeba on-line vyplnit údaje dítěte a oskenovat QR kód z černého uzávěru na zkumavce. Formulář laboratoře má tlačítko na skenování – Skenovat QR kód - . Pro vyplnění formuláře je nutný chytrý telefon s fotoaparátem. Odevzdání vzorku bez registrace neumožní párování a následné zaslání výsledku testu.  

V případě, že bude Vaše dítě otestováno PCR testem, nebude se muset znovu testovat ve čtvrtek antigenním testem. Zároveň PCR testování umožňuje vyšší citlivost na detekci viru COVID- 19, a proto zaručí větší ochranu žáků před vzájemným přenosem infekce. Pokud se rozhodnete sadu nepoužít, prosím, vraťte ji po dítěti do školy.

3)   Testování se neprovádí u osob:

    a)   které doloží negativní výsledek RT- PCR nebo POC antigenního testu provedených na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin,

    b)   které prodělaly onemocnění COVID – 19 a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné podobě.

4)   Pokud žák nebude přítomen na testování v testovací den v danou hodinu, ale dostaví se na vyučování později či jiný den, bude testován při svém příchodu do školy pod dohledem pověřené osoby. Jiný den než úterý 27. 4. 2021 k odevzdání vzorku PCR testu – plivací není možný.

 

JE NUTNÉ DODRŽOVAT DOBU PŘÍCHODU PRO DANOU TŘÍDU.

Postup:

Zákonní zástupci dovedou své děti do školy, kde budou u testování přítomni.

Na odběr půjde do učebny vždy skupina dětí se zákonným zástupcem dle pokynů zaměstnance školy.

Zákonný zástupce sám provede odběr stěru z nosu a vyčká 15 minut na výsledek testu.

U odběru bude třídní učitel/ka, vychovatel/ka a provozní pracovník školy.

Na výsledky testu vyčkají děti se zákonnými zástupci před školou, kde budou dodržovat rozestupy.

Dítě s negativním výsledkem odchází do své třídy.

Dítě s pozitivním výsledkem (jeho zákonný zástupce) obdrží po ukončení testování celé třídy

„Potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu“a odchází domů.

Zákonný zástupce se spojí s pediatrem, který rozhodne o dalším postupu.

Zákonný zástupce je povinen školu informovat o dalších výsledcích testů, pro případnou karanténu celé třídy.

Prosíme rodiče, aby při vstupu do budovy školy dodržovali všechna doporučená protiepidemiologická opatření a tím nám pomáhali chránit zdraví všech dětí a pracovníků školy. 

Dle doporučení MŠMT škola není kompetentní obhajovat jednotlivá opatření vlády a jednotlivých ministerstev.

Děkujeme Vám za pochopení a shovívavost. Situace je komplikovaná nejen pro Vás, rodiče, ale i pro nás, všechny zaměstnance školy. Děti bychom raději vítali za „normálnějších“ okolností, přesto se na ně těšíme. Věříme, že ve vzájemné spolupráci jim návrat do školy nenarušíme zbytečnými negativními emocemi.

                                                                             Děkujeme Vám za spolupráci.

___________________________________________________________________________

 

                                                                                  Domácí příprava 23.4.2021       

 

Český jazyk

1. Ze skládací abecedy slož větu podle diktátu: Helena myje jahody.

2. Ve Slabikáři na str. 54 si přečti vyprávění Jedeme na hory.

3. U zeleného čtverečku s fajfkou na téže straně vyber do věty vhodné slovo podle vyprávění.

4. Doplň si křížovku a podle tajenky splň úkol.

5. Na pondělí se nauč zpaměti básničku na písmeno H a hezky číst vyprávění Jedeme na hory.        Zkouším na známku!

Matematika

1. Pětiminutovka

2. Práce v Pracovním sešitě na str. 28 (cv. 5 a 8)

3. Práce na str. 29 (cv. 1 a 3)

Tělesná výchova

1. Výlet do přírody – pozorování rostlin a živočichů.

                                                 Krásný víkend a v pondělí se na vás moc těším!

___________________________________________________________________________

                                                                                     Domácí příprava 22.4.2021    

 

Český jazyk

1. Práce ve Slabikáři na str.53

2. Písanka str. 36

Matematika

1. Počítej hbitě zpaměti tyto příklady:

     7-4+10=, 6+4+9=, 12-2+5=, 11+4+4=, 6-3+7=, 9+1-6=, 12+3+2=, 8-4+5=, 13+6-5=, 14-1+5=

2. V Pracovním sešitě na str. 28 nejprve nahlas čti dané údaje a pak je opiš na spodní modrou           linku.

3. Vyřeš slovní úlohu cv.2 na str. 28

4. Do sešitu M1 opiš a vypočítej cv.6 na téže stránce.

Prvouka

1. Zopakuj si téma Svátky jara v učebnici na str. 51.

2. Vybarvi obrázky, již bez přetahování, a ke každému obrázku řekni několik pěkných vět.

3. Čti nahlas věty, škrtni obrázek, který do věty nepatří a do rámečků doplň chybějící písmena.

Výtvarná výchova

1. Vybarvi kraslici v učebnici Prvouky na str.51 podle své fantazie.

______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                      Domácí příprava 21.4.2021       

 

Český jazyk

1. Ze skládací abecedy slož větu: Sam krájí ovoce.

2. Ve Slabikáři na str. 52 si nejprve přečti básničku na H,h a pak červenou pastelkou zakroužkuj       velké písmeno H a modrou pastelkou malé písmeno h.

3. Ve cvičení u pusinky pojmenuj obrázky a říkej si, kde slyšíš písmeno H.

4. U růžového balónku čti nahlas slabiky a tužkou je spoj se slovem, ve kterém se slabika                  vyskytuje.  

5. U žlutého balónku čti slova ve sloupečcích a pastelkou podtrhni slovo, které je na obrázku.

6. U modrého balónku čti nahlas věty a větu, která odpovídá obrázku barevně podtrhni.  

7. V Písance dokonči str. 33                                      

Matematika

1. Pětiminutovka

2. Řešení slovní úlohy – Pracovní sešit str. 30 cv. 3

3. Úvod k jednotce hmotnosti

4. Pracovní sešit str. 28 cv. 7, 1, 5.

5. Kolik vážíš kilogramů? Zvaž se a výsledek si zapiš do sešitu M1.

Tělesná výchova

1. Pobyt venku – skoky přes švihadlo, skákání gumy.

Pracovní činnosti

1. Vyrob si podle návodu některé zvířátko: https://youtu.be/yN22advKsEM

                                                                                                                                            
                                                                                                                              Krásný den všem!​

______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                    Domácí příprava 20.4.2021       

 

Pozor – Prvouka pro skupinu 2 začíná v 8.45 a končí 9.15, pro skupinu 1 začíná 9.15 a končí 9.45 hodin, z důvodu přestávky mezi předměty.

Český jazyk

1. Ze skládací abecedy slož větu: Milan koupil starý mlýn.

2. Ve Slabikáři na str. 50 u zeleného čtverečku s fajfkou připoj čarou ke každé otázce správnou         odpověď.

3. U zavíracího špendlíku spoj barevnou čarou slova, která mají opačný význam (slova                         protikladná).

4. U modrého balónku čti slova s předložkou a utvoř s nimi hezké věty.

5. U druhého zeleného čtverečku s fajfkou vyber a dej do kroužku slova, která správně                        odpovídají na otázku.

6. U červeného pera vymysli a napiš jednoduchou větu podle obrázku.

7. V Písance na str. 38 napiš zbývající čtyři řádky. Na každém řádku bude 1 slovo.

Matematika

1. Počítej hbitě zpaměti následující příklady:

     4+6=, 5+10=, 16-4=, 7+2=, 8-5=, 11+3=, 19-5=, 17+3=, 20-6=, 18-0=

2. V pracovním sešitě na str.30 vyřeš slovní úlohy cv. 2 a cv. 6

3. Do sešitu M1 opiš a vypočítej poslední sloupeček ze cv. 4 na str. 30

Prvouka

1. Práce v pracovním sešitě na str. 50 - Jaro na statku, plníme úkoly pod obrázky.

2. Do sešitu prvouky si ve volné chvíli namaluj nebo vystřihni a nalep                    obrázek některého  domácího zvířete.

                                                                                                                       Hezký den vám všem​

______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                    Domácí příprava 19.4.2021       

      Český jazyk

1. Ze skládací abecedy slož větu podle diktátu: Cilka má dlouhé vlasy.

2. Práce ve Slabikáři na str. 50

3. Práce v Písance na str. 32 a 38

      Matematika

1. Do sešitu pětiminutovek vypočítej následující příklady, piš jen výsledky:

          16-3-1=, 9-5-2=, 20-6-4=, 3-2-1=, 15-5-5=, 6+4+7=, 3+3+3=, 11+2+7=, 5+1+4=, 12+4+3=

     2. V Pracovním sešitě vyřeš na str. 31 slovní úlohy cv. 2 a cv.3

3. Na str. 30 ve cv.1 si zopakuj písemné sčítání.

4. Do sešitu M1 opiš a vypočítej první sloupeček ze cv.4 na str. 30

      Hudební výchova

      1.Poslechni si písničku: https://youtu.be/8hjV6-GKbCI

                                                                                                            Krásný začátek nového týdne . 

______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                   Výuka od 19.4. do 23.4.2021     

Milí rodiče,

v týdnu od 19.4.2021 do 23.4.2021 bude opět probíhat online výuka.​ Následující týden se opět všichni sejdeme na prezenční výuce. Takto budeme rotovat pravděpodobně až do konce školního roku.                                                                                                                                      Prosím, sledujte školní webové stránky, stránky třídy i nástěnku třídy.

Na online výuku zůstaneme rozděleni na skupiny, vyměníme si akorát pořadí. Nejprve se tedy bude přihlašovat k výuce skupina 2, t.j. od 10.00 do 10.45 hodin, poté skupina 1, t.j. od 10.50 do 11.35.

Žáci rodičů IZS - zdravotníci, policisté, hasiči... budou mít výuku každý den od 8.00 do 12.00 hodin na hlavní budově.
Sraz je každý den v 8.00 hodin před vchodem do hlavní budovy, kde si děti přebere pedagogický pracovník.
V pondělí 19.4.2021 budou i tito žáci testováni.

______________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                      Domácí příprava 16.4.2021     

Slabikář str. 50
Písanka str.31 dokončit, str.33 - 3 řádky
Matematika str. 27 cv.3,4,  do ​sešitu M1 opsat a vypočítat cv.5

______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                      Domácí příprava 15.4.2021     

Slabikář str.49
Písanka str.32 (3 řádky) + str.38 (2 řádky)
Matematika str. 26 cv. 4,5 + str. 27 cv. 1,2
Prvouka ​ dokončení strany 49

______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                       Domácí příprava 14.4.2021    

Slabikář str. 48, Písanka str. 30

Matematika -  pamětné procvičování sčítání a odčítaní bez přechodu čísla 10
Tělesná výchova - pobyt venku 
Pracovní činnosti - procházka jarní přírodou, pozorování rostlin a živočichů

______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                      Domácí příprava 13.4.2021     

 Informace o učivu pro děti, které nechodí do školy:

 Slabikář
 - str. 47

 Písanka -  str. 29+31

 Matematika - str. 26 cv. 1,2,3, 

 Prvouka - str. 49 

______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                     Domácí příprava 12.4.2021      

 Informace o učivu pro děti, které nechodí do školy:

 Slabikář - opakování čtení str. 44 a 45, Písanka str. 28 celá - vždy 1 slovo   na řádek,

 Matematika pracovní sešit str.25 cv. 2,4,7.

 

______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                  SNAD POSLEDNÍ INFORMACE    

Od  12.4.2021 budou děti každé pondělí a čtvrtek testovány antigenními testy – stěr z nosu.

Přítomnost rodičů u provádění testu je nutná!

 

Pokud s tímto testem nesouhlasíte, sdělte mi, prosím, tuto informaci e- mailem. Tak bude nepřítomnost dítěte omluvena. Úkoly budou zadávány na stránkách třídy.

 

Všechny podrobné informace najdete v Aktualitách na stránkách školy.

 

Vedení Prahy 9 v současné době zajišťuje testy ze slin, takže by mohlo příští testování vypadat jinak…

Všechny podrobné informace najdete v Aktualitách na stránkách školy, nástěnce třídy i stránkách třídy.

                                                                                                                                       Hezký víkend

______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                   DOPIS RADNICE PRAHY 9          

 

                                                                                                                                       Praha 9.4.2021

Vážení rodiče,

blíží se dlouho očekávaný návrat části žáků do škol. Od 12. 4. 2021 je za přísných podmínek umožněna osobní přítomnost části žáků ve školách.

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o povinném testování žáků, které je v současné době podmínkou pro prezenční formu výuky, a to jak v ZŠ, tak v MŠ.

Dle nařízení vlády a dle pokynů MŠMT bude testování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců probíhat v případě antigenního testování pravidelně 2x týdně či 1× týdně v případě použití  RT-PCR testů. Pro první návrat žáků v pondělí 12.4.2021 je povinné použít antigenní testy (více informací na webu MŠMT: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021).

Školy a školky v naší městské části obdržely testy Lepu Medical – Antigen Rapid Test Kit. Tento test bude proveden formou samoodběru 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek).

LEPU test - nejdůležitější informace k samoodběru:

 • Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem.
 • Výtěrová tyčinka se vloží do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A).
 • Do testu se nakape 6 kapek přiloženého roztoku. 
 • Běží odečtový čas v délce 15 minut.

(Více informací včetně videonávodu na tomto odkazu: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.)

V případě testování dětí v předškolním vzdělávání a žáků 1. - 3. ročníků 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou, nejlépe rodičem. Pedagogický personál nesmí testy provádět. Vzhledem k věku dětí a žáků, náročnosti testování a zmírnění možných nežádoucích vlivů testování na psychiku dítěte budeme rádi, aby se testování účastnil nejlépe jeden ze zákonných zástupců či jím pověřená osoba.

Uvědomujeme si vážnost epidemické situace v ČR, zároveň však vnímáme neúnosnost současného stavu dětí, žáků a studentů, a to jak z hlediska pedagogického, tak i psychologického a sociálního. Prezenční způsob výuky je nenahraditelný a sebelepší způsob distančního vzdělávání jej nemůže nahradit. Zároveň si uvědomujeme náročnost současného povinného testování nejen pro žáky, ale i pro Vás, zákonné zástupce.

S výše uvedeným testováním se neztotožňujeme, nechceme, aby se ze škol stala odběrová místa na COVID – 19. Samotné antigenní testy dodané MŠMT od čínských výrobců Lepu Medical nebo Singclean nepovažujeme za dostatečně spolehlivé pro bezpečný návrat žáků, zvláště když může tento antigenní test být falešně pozitivní.

Podporujeme neinvazivní testování PCR metodou ze slin jako jedinou bezpečnou a spolehlivou cestu pro návrat dětí do škol.

Navrhujeme alternativní způsob testování -   „PCR metoda ze slin“

Jak by to mohlo fungovat?:

 • Dítě si ráno v bezpečí domova „naplive“ do zkumavky.
 • Zákonný zástupce zadá osobní údaje a QR kód zkumavky do aplikace (případně zajistí škola).
 • Dítě po příchodu odevzdá zkumavku paní učitelce ke svozu do laboratoře.

Výhody tohoto způsobu testování

 • Dítě není stresováno nepříjemným odběrem z nosu
 • Zákonný zástupce ještě ten den obdrží zprávu o výsledku testu, v případě pozitivního nálezu i informaci o mutaci COVID -19.

V námi navrhovaném případě zákonný zástupce nemusí doprovázet žáka do školy, nemusí 15 minut čekat na výsledek testu (u mladších žáků). Testování v domácím prostředí je pro děti komfortnější a celková zátěž pro psychiku dítěte minimální.

V současné době nám však toto testování systém navržený MŠMT neumožňuje. Do škol byly dodány pouze antigenní testy na výtěr z nosohltanu. Jiné testy ani jiný způsob testování nejsou hrazeny.

Je nám to velice líto, že v týdnu od 12. 4. 2021 budou muset být žáci základních škol v naší městské části testováni výhradně  způsobem a testy dodanými MŠMT. Společným cílem školek, škol a MČ P9 je možnost testování žáků výše navrhovanou neinvazivní PCR metodou ze slin, která je přesnější, spolehlivější, ale především nejméně zatěžující pro děti a jejich rodiny.

 

Věříme, že Vy, rodiče, jste dostatečně zodpovědní, vkládáme ve Vás plnou důvěru a myslíme si, že je cílem nás všech především zdraví a bezpečnost našich dětí, proto považujeme domácí testování za vhodné.

 

Budeme velice rádi, když nás v našem záměru podpoříte!

Děkujeme! 

 

 

Za Městskou část Praha 9                                                                      Za Městskou část Praha 9

Mgr. Tomáš Portlík - starosta                    I                            Ing. Zdeněk Davídek – radní pro oblast školství

 

Za ZŠ zřizované MČ Praha 9

Ing. Jaroslava Davidová – ředitelka ZŠ Litvínovská 500

RNDr. Věra Cyprichová – ředitelka ZŠ Litvínovská 600

Ing. Tereza Štaubrová – ředitelka ZŠ Novoborská

Mgr. Michal Vítek – ředitel Základní a Mateřské školy Na Balabence  

PaeDr. Alena Nídlová – ředitelka ZŠ Špitálská

 

Za MŠ zřizované MČ Praha 9

Renata Šindelářová – ředitelka MŠ Kovářská                 Mgr. Hana Šolcová – ředitelka MŠ Litvínovská 490

Jitka Vilímovská – ředitelka MŠ Novoborská                 Bc. Libuše Kopecká – ředitelka MŠ Pod Krocínkou

Petra Jindráčková – ředitelka MŠ Šluknovská        Mgr. Miroslava Karásková – ředitelka MŠ U Nové školy

Marie Ledererová – ředitelka MŠ U Vysočanského pivovaru

Bc. Renáta Šibravová – ředitelka MŠ Veltruská                  Bc. Kateřina Navarová – ředitelka MŠ

Kytlická

______________________________________________________________________________________________

 

                      Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí:         

v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:

· zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

· pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní              škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo                  Praktická škola dvouletá, nebo

· pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

· zaměstnanci bezpečnostních sborů,

· příslušníci ozbrojených sil,

· zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

· zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

· zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

· zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

· zaměstnanci Finanční správy České republiky.

______________________________________________________________________________________________

 

Doplnění informací k testování žáků – 12. 4., 15. 4. - 1. skupina

 

Upozornění – ve dnech testování (pondělí a čtvrtek) NEBUDE v provozu ranní školní družina.

 

BUMBÁLEK -  1. AB, 4. AB

Testování bude probíhat ve dvou učebnách v přízemí budovy – 3. A a 3. B vždy po skupinách.

4. A a 4. B povinný příchod v 7, 30 hod. vždy s doprovodem zákonného zástupce.

1. A a 1. B povinný příchod v 8, 00 hod. vždy s doprovodem zákonného zástupce.

JE NUTNÉ DODRŽOVAT DOBU PŘÍCHODU PRO DANOU TŘÍDU.

Postup:

Zákonní zástupci dovedou své děti do školy, kde budou u testování přítomni.

Na odběr půjde do učebny vždy skupina dětí se zákonným zástupcem dle pokynů zaměstnance školy.

Zákonný zástupce sám provede odběr stěru z nosu a vyčká 15 minut na výsledek testu.

U odběru bude třídní učitel/ka, vychovatel/ka a provozní pracovník školy.

Na výsledky testu vyčkají děti se zákonnými zástupci na zahradě školy, kde budou dodržovat

rozestupy.

Dítě s negativním výsledkem odchází do své třídy.

Dítě s pozitivním výsledkem (jeho zákonný zástupce) obdrží po ukončení testování celé třídy

„Potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu“a odchází domů.

Zákonný zástupce se spojí s pediatrem, který rozhodne o dalším postupu.

Zákonný zástupce je povinen školu informovat o dalších výsledcích testů, pro případnou karanténu celé třídy.

Prosíme rodiče, aby při vstupu do budovy školy dodržovali všechna doporučená protiepidemiologická opatření a tím nám pomáhali chránit zdraví všech dětí a pracovníků školy. 

Dle doporučení MŠMT škola není kompetentní obhajovat jednotlivá opatření vlády a jednotlivých ministerstev.

 

______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                       Domácí příprava 9.4.2021       

 

V pátek 9.4.2021 je zrušena online výuka.

Český jazyk

1. Ze skládací abecedy slož podle diktátu tuto větu: Tereza zavírá vrata.

2. Ve Slabikáři na str. 46 si nejprve přečti básničku úplně nahoře a barevně vyznač                               dvojhlásku au a ou, au červeně, ou modře.

3. Nauč se básničku nazpaměť, v pondělí zkouším!

4. Ve cvičení u žlutého balónku si přečti slova a utvoř s nimi pěkné věty.

5. U fialového balónku si nejprve přečti slova v barevných sloupečcích a pak celé vyprávění o            Mourkovi.

6. V písance dokonči stranu 27.

 

Matematika

1. Počítej hbitě zpaměti:

     7+3, 9-5, 12+4, 14-3, 5+5, 20-8, 6+2, 9-9, 13+5, 19-3

2. V Pracovním sešitě na str. 24 vypracuj cvičení 4, nezapomeň i u výsledků psát litry.

3. Na str.25 vyřeš slovní úlohu cv. 1, nezapomeň si vyznačit důležité údaje a podtrhnout otázku.

4. Při vypracování cv.5 na str. 25 požádej o pomoc rodiče.

    

Tělesná výchova

1. Zacvič si spolu s dětmi na   https://www.youtube.com/watch?v=Mf8FYm9NnVM                                                                                                                       

 

                                                               Krásný víkend a v pondělí se na vás všechny už moc těším!

______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                       Domácí příprava 8.4.2021      

Český jazyk

1. Ze skládací abecedy slož podle diktátu tuto větu: U stolu je Marek i Renata.

2. Ve Slabikáři na str. 45 u zavíracího špendlíku si nejprve věty přečti a potom barevnou čarou           spoj stejné věty.

3. U modrého balónku čti otázky a odpovídej na ně celou větou. Chybějící slova v odpovědích          dopiš perem. (může být tiskacím nebo psacím písmem)

4.U otazníku poskládej ze slabik slova podle obrázku a tužkou je napiš na linku.

5. U zeleného čtverečku s fajfkou si přečti věty, které vymyslel Ruda Popleta a zkus je říci                  správně.

6. V Písance na str. 27 napiš první čtyři řádky.

Matematika

1. Vypočítej do sešitu na pětiminutovky následující příklady, piš jen výsledky:

    18+2, 20-7, 11+7, 16-6, 13+4, 19-8, 2+3, 7-5, 10+4, 18-5

2. V Pracovním sešitě na str. 24 vypracuj cvičení 1, 2, 3.

3. Do sešitu M1 nebo M2 opiš a vypočítej cv.5 na str. 24

   

Prvouka

1. Dokonči si úkoly na str. 48 (v pracovním sešitě prvouky) podle pokynů pod obrázky.

 

Výtvarná výchova

1. Do sešitu prvouky si namaluj nebo vystřihni z letáku a nalep nějaké náčiní nebo nářadí, které        můžeme použít na zahradě.

 

                                                                                                                             Milý den vám všem. 

______________________________________________________________________________________________                                                                        

Vážení rodiče, milí žáci 1., 2., 3., 4., a 5. ročníků,

v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 začíná prezenční výuka žáků 1., 2., 3., 4. a 5. tříd od 12. 4. 2021 formou týdenní rotace tříd, kdy se po týdnu bude střídat prezenční výuka s distanční výukou.

Provoz základních škol:

Je povolena osobní přítomnost:

• žáků 1., 2., 3., 4. a 5. ročníků základních škol.

Pro ostatní žáky 2. stupně pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:
 •  Všem osobám se s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
 • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat u vchodu do JÍDELNY ŠKOLY v jednorázových boxech pořízených školou.
 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit ochranné prostředky dýchacích cest, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

 

Organizace příchodu žáků 1., 2., 3., 4. a 5. tříd do školy:

I. skupina - 12. 4. – 16. 4. 2021PREZENČNÍ VÝUKA

1. A, 1. B, 4. A, 4.B: BUMBÁLEK

 • možnost ranní školní družiny – příchod v 6:30 – 7:20 kromě pondělí 12. 4. 2021
 • děti, které nepůjdou do ranní školní družiny, se shromáždí před školou -  1. A - 7:50, 1. B - 7:45, 4.A - 7:40 , 4. B – 7:35
 • vyučování začne v 8:00
 • konec vyučování –dle platného rozvrhu hodin
 • nástup na oběd pro všechny děti po ukončení vyučování bude řízen dle hygienických předpisů
 • po obědě školní družina odchází zpět do budovy Bumbálek
 • děti, které nechodí do školní družiny, odchází z oběda ihned domů, nezůstávají čekat na rodiče ve vestibulu školy (dodržování hygienických podmínek)

I. skupina 2. třídy: HLAVNÍ BUDOVA

 • možnost ranní školní družiny – příchod v 6:30 – 7:20 kromě pondělí 12. 4. 2021
 • děti, které nepůjdou do ranní školní družiny, se shromáždí před školou - 2. A - 7:40, 2. B - 7:45, 2.C - 7:50
 • vyučování začne v 8:00
 • konec vyučování – dle platného rozvrhu hodin
 • nástup na oběd pro všechny děti po ukončení vyučování – bude řízen dle hygienických předpisů
 • po obědě školní družina odchází zpět do tříd školní družiny
 • děti, které nechodí do školní družiny, odchází z oběda ihned domů, nezůstávají čekat na rodiče ve vestibulu školy (dodržování hygienických podmínek)

OBĚDY – na dobu prezenční výuky mají všichni žáci I. skupiny, kteří se stravují ve školní jídelně, OBĚDY PŘIHLÁŠENY. VAŘÍ SE VŽDY JEDNO JÍDLO.

II. skupina - 12. 4. – 16. 4. 2021 - 1. stupeň – 1. C, 3. A, 3. B, 3. C,

5. A a 5. B + všechny třídy 2. stupně -  DISTANČNÍ VÝUKA – nutnost obědy přihlásit.

 Výdej obědů do jednorázových nádob bude probíhat od 13:15 do 13:45 u vchodu do ŠKOLNÍ JÍDELNY.

ŠKOLNÍ DRUŽINA KONČÍ NA OBOU BUDOVÁCH V 16:30 HOD.

 

V TÝDNU OD 19. 4. DO 23. 4. 2021 SE SKUPINY 1. STUPNĚ VYMĚNÍ =

I. SKUPINA – DISTANČNÍ VÝUKA, II. SKUPINA - PREZENČNÍ VÝUKA ZA STEJNÝCH PODMÍNEK.    

 

Další informace k testování zveřejníme po upřesnění pokynů z MŠMT a od zřizovatele.

Žádáme vás o pečlivé sledování stránek školy – AKTUALITY, kde vás budeme informovat o dalších krocích.

Vážení rodiče, děkujeme za trpělivost a spolupráci se školou v době distanční výuky.

                                                                                                                                             Vedení školy

______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                      Domácí příprava 7.4.2021        

 

Český jazyk

1. Ze skládací abecedy slož větu podle diktátu: Ríša má raketu.

2. Hezky a pěkně nahlas přečti znovu vyprávění u růžového balónku ve Slabikáři na str. 44

3. Říkej si opakovaně některý z jazykolamů.

4. Ve Slabikáři na str. 44 u žlutého balónku čti slova v barevných sloupcích. Z každého sloupce         si vyber 1 slovo a utvoř s ním pěknou větu.

5. U zeleného balónku čti jednotlivá slova a podtrhni pastelkou to slovo, které odpovídá obrázku.

6. V Písance dokonči str. 26 (3 řádky)

Matematika

1. Jako pětiminutovku vypočítej do sešitu na pětiminutovky následující příklady, piš jen výsledky:

    2+8, 9-5, 4+6, 10+0, 8-3, 10-9, 7+3, 2+7, 10-3, 4+4

 

2. V Pracovním sešitě na str. 23 vyřeš slovní úlohy cv. 4 a cv. 5

 

3. Do sešitu M1 nebo M2 opiš a vypočítej cv. 7 na str. 23

   

Tělesná výchova 

1. Pobyt venku – skok do dálky z místa s následným měřením délky skoku.

 

Pracovní činnosti

1. Vezmi si malou mističku, dej do ní navlhčenou vatu nebo kosmetické tampónky a na ně polož       hrášek, čočku, fazole…Nech vyklíčit a pozoruj růst rostlinky. Pěkně se o ni starej a pravidelně       zalévej, vata nesmí uschnout. Až budou klíčky větší, můžeš si rostlinky přesadit do květináče       se zeminou.                                                                                                                                                                                                                                                                       Ať se daří, malí zahradníci!

______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                      Domácí příprava 6.4.2021       

 

Český jazyk

1. Ze skládací abecedy slož větu podle diktátu: Roman je můj kamarád.

2. Ve Slabikáři na str. 44 se nauč hezky číst vyprávění u růžového balónku. (budu zkoušet na             známky)

3. Ve cvičení, u kterého je nakreslené pero, doplň a napiš správné slovo. (můžeš i tiskacím                písmem)

4. Jazykolam, Vrána zrána kráká, si opakuj dokola. Kolikrát to zvládneš bez přeřeknutí? Znáš            nějaký jiný  jazykolam? Připrav si ho.

5. V Písance na str. 26 si pozorně prohlédni, jak se píše písmeno malé z, obtahuj a pak zkus               sám/a, jedním tahem, napsat. (šikmo nahoru, mistička, šikmo dolů, klička a nožku                         vytáhneme do výšky písmene)

Matematika

1. Jako pětiminutovku vypočítej do sešitu na pětiminutovky následující příklady, piš jen výsledky:

    12+4, 11-1, 14+5, 16-2, 18+1, 19-5, 16+4, 15-3, 17+1, 20-10

 

2. V Pracovním sešitě na str. 23 ve cv. 1 znázorni příklady pomocí koleček a zapiš příklady.

 

3. Vyřeš slovní úlohu cv. 3 na téže straně.

 

4. Na závěr vypočítej celé cvičení 6 na str. 23.

 

Prvouka

1. Téma: U babičky na zahradě. Učebnice str. 48

     Pracuj podle pokynů pod obrázky.

    

                                                                                                                                  Hezké úterý všem.

______________________________________________________________________________________________

 

                                      obrázek 1

 

                                                                                                                   Domácí příprava 31.3.2021        

 

Český jazyk

1. Ze skládací abecedy slož větu podle diktátu: Vašík loví myš.

2. Ve Slabikáři na str. 43 u první tužky doplň do každého řádku slovo rak a čti slova, která Ti               vznikla.

     Každé slovo potom spoj tužkou s obrázkem, který slovu odpovídá.

3. U druhé tužky čti jména ve sloupečcích a vždy pastelkou podtrhni to, které odpovídá                      napsanému jménu.

4. U růžového balónku si přečti nahlas článek Můj kamarád. Vyprávěj rodičům o svém

    kamarádovi/kamarádce.

5. Ve cvičení u zeleného čtverečku s fajfkou vyber a pastelkou podtrhni správné slovo, podle            článku.

6. Když splníš všechny úkoly, můžeš si vybarvit sluníčka.

7. Do sešitu Čj 1 nebo Čj 2 přepiš následující věty:

    Míla má tele.    Ilona je malá.    U tety je veselo.    Jája volá na Otu.

Matematika

1. Jako pětiminutovku vypočítej v Pracovním sešitě na str. 23 celé cv. 6.

 

2. Vyřeš slovní úlohy na str. 22 cv. 2 a 3.

    Pozor při znázorňování!

    Lída má:     1 1 1 1 1

    Mirek má:  1 1 1 1 1 + 1 1 1

 

    Helena nese:  K K K K                                                       K  = koláč

    Roman nese:  K K K K + K K K K K

 

3. Ve cv. 4 na str. 22 nakresli kolečka a dopiš příklady.

     Znázornění:

                         D D D D                                                        D = domeček

     O 3 více      D D D D + D D D

 

4. Do sešitu M1 nebo M2 opiš a vypočítej na str.22 cv.5 žluté

 

Tělesná výchova

1. Pobyt venku – skákání panáka, cvrnkání kuliček

 

Pracovní činnosti

1. Malování kraslic – libovolná technika  typ: https://www.youtube.com/watch?v=Rj_d8fxpgsk

 

Dnes je Škaredá středa. Tento den se vymetaly komíny. Podle pověry byste se neměli mračit, abyste se nemračili všechny středy v následujícím roce. Na Škaredou středu se pečou jidáše, ale jedí se ke snídani až na Zelený čtvrtek.

                                                                                                                                         Hezký den všem!

______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                   Domácí příprava 30.3.2021        

 

Český jazyk

1. Šimon slaví svátek. To je věta, kterou si slož ze skládací abecedy.

2. Ve Slabikáři na str. 42 cv. u ruky si pojmenuj obrázky a do mřížek zkus tužkou napsat první          slabiku.

3. Ve cv. u otazníku čti slabiky a pak se pokus složit, z těchto slabik, co nejvíce slov. Můžeš si je      psát na papír.

4. Ve cv. u zeleného čtverečku s fajfkou čti slova a do barevného kroužku dej to, které odpovídá      obrázku.

5. Na str. 43 čti slova v barevných žebřících.

6. V Písance na str. 24 přepiš obě jména z tiskacího písma do psacího a na str. 25 napiš psacím      písmem slova k obrázkům.

 

Matematika

1. Jako pětiminutovku si vypočítej v Pracovním sešitě na str. 20 cv. 5, modré sloupečky.


2. Vyřeš slovní úlohu cv. 6 na str. 20


3. Na str. 22 ve cv. 1 nakresli v prvních dvou obrázcích stejný počet koleček a ve druhých dvou        obrázcích vždy o 3 čtverečky více.

    Např.  K  K  K  K  K            Z  Z

                .    .   .   .   .             *  *  *  *  *        K = kytička  Z = zvoneček


4. Do sešitu M1 nebo M2 vzorně opiš a vypočítej cv. 5 na str. 22 (jen zelené)

 

Prvouka


1. Opakování – jarní měsíce, jarní počasí, jarní květiny, části rostliny, ptáci, kteří se vracejí                  z teplých krajin


2. Čtení textu Je jaro v učebnici na str. 47


3. Řízený rozhovor o Velikonocích.

 

 

Krásné šedivé úterý.

V tento den by všechny hospodyňky měly vzít do ruky košťata a ze všech rohů a zákoutí

v domě vymést prach a pavučiny. Měli bychom umýt okna, dříve se bílily i stěny.

Tak šup, vstáváme od úkolů a jdeme pomoci mamce s úklidem, alespoň si ukliď svůj pokojíček.

 

 

                                                                                                                    Hezký den a s úsměvem!

______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                   Domácí příprava 29.3.2021        

 

Pozor změna:

online vyučovací hodina ve dny pondělí, středa, čtvrtek, pátek je pro skupinu 1 od 10.00 do 10.45 hodin a pro skupinu 2 od 10.45 do 11.30 hodin. Úterý zůstává stejné.

 

Ve středu 31.3.2021 online výuka odpadá, z důvodu návštěvy lékaře – přeočkování Covid.

                                                                                                                    Děkuji za pochopení S.B.

 

Český jazyk

1. Ze skládací abecedy slož větu podle diktátu: V košíku je myška.

2. Ve Slabikáři na str. 41 u zavíracího špendlíku spojuj čarou vhodná slova.

3. Ve cvičení u zeleného čtverečku s fajfkou čti slova. V každém řádku škrtni slovo, které tam          nepatří a řekni si, proč tam nepatří.

4. Na str. 42 začínáme novou hlásku a písmeno R,r. Nejprve si přečti básničku, poté vezmi                červenou pastelku a zakroužkuj velká písmena R, modrou všechna malá písmena r.

5. Ve cvičení u pusinky si pojmenuj obrázky a řekni, kde slyšíš hlásku R.

6. U žlutého balónku zkus číst slabiky.

7. V Písance na str. 25 napiš vzorně prvních 6 řádků. (v každém řádku bude 1 slovo)

8. Nauč se nazpaměť básničku na R.

 

Matematika

1. Jako pětiminutovku si nahlas čti příklady ze cv. 2 na str. 20 a hbitě říkej výsledky.

2. Ukazuj si na číselné ose a počítej červeně napsané příklady ve cv. 4 na str. 20.

3. Vyřeš slovní úlohu cv. 3 na str. 20

4. Ve cv. 5 na str. 20 dočítej. Pouze první dva sloupečky.

 

Hudební výchova

1. Zopakuj si písničku s pohybovým doprovodem: https://youtu.be/3ZRq_4Kh7tk

 

Mějte pěkné modré pondělí, v tento den by se podle tradice nemělo pracovat, ale my se do toho dáme, ať máme hotovo a můžeme si zase jít hrát.

______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                  Domácí příprava 26.3.2021         

 

Český jazyk

1. Ze skládací abecedy slož větu podle diktátu: Míša si nese tašku.

2. Ve Slabikáři na str. 41 u růžového balónku utvoř slova a vymýšlej na ně věty.

3. U modrého balónku si slova, napsaná psacím písmem, pouze přečti.

4. U žlutého balónku čti slova napsaná ve vagóncích a pokračuj v řadě. (Je to slovní kopaná na        poslední  slabiku.)

5. U zeleného čtverečku s fajfkou nejprve čti věty a pak vyber správné slovo. (Napoví Ti                      obrázek.)

6. Do sešitu Čj 1 nebo Čj 2 napiš psacím písmem následující věty:

    Véna mává na mámu.    Nela nemá šálu.    Jula volá na tátu.    Pepa nejí maso.


Matematika

1. Jako pětiminutovku vypočítej následující příklady, piš pouze výsledky do sešitu na                           pětiminutovky.

     2+6, 10+7, 13+3, 4+12, 9+0, 8-4, 10-6, 18-8, 14-2, 20-5

2. V pracovním sešitě matematiky dopočítej cv. 3 na str. 19

3. Na téže straně vyřeš slovní úlohu, cv. 6

4. Na str. 20 ve cv. 1 nejprve příklad znázorni a pak i vypočítej.

 

Tělesná výchova

1. Pěší výlet do přírody, pozorování jarní přírody.


                                                                                                                Užijte si báječný víkend​!

______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                  Domácí příprava 25.3.2021         

 

Český jazyk

1. Opakování čtení – Slabikář str.39 u žlutého a růžového balónku.

2. Ve Slabikáři na str. 40 u zavíracího špendlíku si nejprve věty přečti, v obou sloupečcích                   vyhledej vhodné  věty, patřící k sobě, spoj je podle vzoru pastelkou a vybarvi. (každá dvojice         vět bude jinou pastelkou)

3. U otazníku se pokus vyřešit tajenku a řešení doplň do věty.

4. U červené tužky si věty přečti a spoj barevnou čarou stejnou větu napsanou tiskacím a                  psacím písmem.

5. V Písance na str.24 trénuj velké psací písmeno V. Napiš prvních 5 řádků.

   

Matematika

1. Jako pětiminutovku si vypočítej cv. 1 na str. 31

2. Vyřeš slovní úlohy cv.2 a 5 na str. 19 (nezapomeň znázornit na číselné ose, zapsat příklad a           jednoduchou odpověď.

3. Do sešitu M1 nebo M2 opiš a vypočítej cv. 4 na str. 19

 

Výtvarná výchova

1. Výroba jarních kytiček z papíru:

    https://www.youtube.com/watch?v=_sl29s4LFcg

                                                                                                                     Všem co nejmilejší den.​

______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                  Domácí příprava 24.3.2021         

 

Český jazyk

1. Ze skládací abecedy slož větu: Máša píše dopis.

2. U žlutého balónku ve Slabikáři na str. 39 čti slova v barevných žebřících.

3. U růžového balónku si přečti vyprávění o Dáše.

4. Podle vyprávění zvol a podtrhni, ve cvičení u zeleného čtverečku s fajfkou, správné slovo.

5. Ve cvičení u zavíracího špendlíku spoj dvojici slov se správným obrázkem. Nech si                          dospělákem zkontrolovat a pokud to máš správně, můžeš si vybarvit sluníčko.

 6. V Písance na str.23 vzorně dopiš zbývající řádky.

 

Matematika

1. Do sešitu pětiminutovek si nech nadiktovat následující příklady, píšeš pouze výsledky:

    16-2, 18-6, 17-5, 16-0, 19-6, 13-3, 12-1, 15-2, 14-3, 20-10

2. V Pracovním sešitě matematiky na str. 18, vypracuj cv. 4

3. Na str. 19 vyřeš slovní úlohy cv. 1 a 2

4. Vypočítej pouze první sloupeček ze cv. 3 na str. 19 (za výsledkem nezapomeň psát také                 metry: 2m + 7m = 9 m)

 

Tělesná výchova

1. Pobyt venku - hod míčkem do dálky, měření délky hodu a vyznačení na číselné ose                          v Pracovním sešitě  matematiky str. 18, cv. 3

 

Pracovní činnosti

1. V Prvouce na str. 47 si vystřihni a nalep do rámečků části rostliny.

 

                                                                                                     Prima den a co nejdelší hod do dálky!

______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                  Domácí příprava 23.3.2021         

 

Český jazyk

1. Ze skládací abecedy slož větu podle diktátu: Pepík jde na nákup.

2. U fialového balónku ve Slabikáři na str. 39 čti jména a slova. Tři si vyber a utvoř s nimi pěkné        věty.

3. Ve cvičení u zavíracího špendlíku čti věty a ke každé připoj pastelkou vhodný obrázek. Pokud       to zvládneš bez chyby, můžeš si vybarvit sluníčko.

4. V Písance na str.23 vzorně napiš první čtyři řádky.

 

Matematika

1. Jako pětiminutovku si vypočítej cv.4 na str. 31.

2. Vyřeš slovní úlohu cv.4 na str. 17, doplň číslice do textu, napiš příklad do řádku „Vypočítej“ a         napiš jednoduchou odpověď.

3. Do sešitu M1 nebo M2 vzorně opiš a vypočítej cv.7 na str. 17 (jen zelené příklady)

 

Prvouka

1. Opakování – Orientace v čase – str. 61 cv. 2,3,4

2. Dokončení str. 46 – vybarvi vhodné oblečení na procházku jarní přírodou.

3. Nové téma Příroda na jaře str. 47 – doplň názvy jarních květin a pojmenuj části rostliny                (kořen, stonek, list,květ), nic nestříhej, tuto práci si necháme do pracovních činností.

 

                                                                                                                                   Mějte krásný den !

______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                  Domácí příprava 22.3.2021         

 

Český jazyk

1. Přečtěte si společně básničku Š,š na str. 38 ve Slabikáři.

2. Červenou pastelkou zakroužkuj v básničce všechna velká písmena Š a modrou pastelkou             všechna malá písmena š.

3. Ve cvičení u pusinky si pojmenuj obrázky a řekni si, kde slyšíš písmeno Š.

4. U zeleného balónku čti slabiky a vymýšlej slova, ve kterých se tato slabika objevuje.

5. U zeleného čtverečku s fajfkou nejprve pojmenuj obrázek a pak vyber slabiku, na kterou                obrázek začíná.  Vybarvi ji pastelkou.

6. U otazníku máš přijít na to, jak se oba kluci jmenují. Zjistíš to, když správně poskládáš                    písmena stejné barvy.

7. U žlutého balónku čti slabiky napsané psacím písmem.

8. V Písance napiš celou stranu 22

9. Nauč se nazpaměť básničku na Š,š. Zítra zkouším!

 

Matematika

1. Jako pětiminutovku si vypočítej druhý sloupeček ze cv. 7 na str. 31 v Pracovním sešitě.

2. Vyřeš slovní úlohy cv. 5 a 6 na str. 16. Výsledek nezapomeň zapsat do odpovědi.

3. Při odčítání v příkladech typu 20-5, 20-7,…. postupujeme následovně:

    Např. 20-6=, číslo 20 si rozložíme na 10+10 a pokračujeme 10+(10-6)=, nejprve vypočítáme          závorku 10-6=4 a dále 10+4=14. Vyzkoušej si to ve cv. 6 na str. 17

4. Do sešitu M1 nebo M2 vzorně opiš a vypočítej cv.4 na str. 16.

 

Hudební výchova

1. Zazpívej si písničku, ve které se objevuje nějaké zvířátko. Kolik jich znáš?

 

 

                                                                                            Co nejbáječnější den a hlavně s úsměvem!

______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                  Domácí příprava 19.3.2021         

Český jazyk – pro všechny

1. Ze skládací abecedy slož větu podle diktátu: Vítek jede na kole.

2. Ve Slabikáři na str. 37 u hnědého balónku čti nejprve jednoslabičná slova, pak dvojslabičná.

    Vyber si ze sloupečků 5 slov a utvoř s nimi věty.

3. U růžového balónku na téže straně si přečti příběh o Vítkovi. Jestli si četl/a s porozuměním,        hravě splníš úkol u zeleného čtverečku s fajfkou. Škrtni ty věci, které nemá Vítek koupit. Když      to zvládneš, můžeš si vybarvit sluníčko.

4. V Písance na str.20 přepiš psacím písmem jména Ina a Nela a str. 21 dokonči celou.

 

Matematika – pro nepřipojené

1. Jako pětiminutovku piš do sešitu pětiminutovek pouze výsledky těchto příkladů:

    16+3=, 17+2=, 18+1=, 15+1=, 14+2=, 13+5=, 11+5=, 12+2=, 15+4=, 16+4=

2. V Pracovním sešitě na str. 16 vypočítej první dva sloupečky ve cv.3.

3. Na str. 17 vyřeš slovní úlohu, cv. 1.

4. Na téže stránce společně s dospělákem řešte slovní úlohu, cv. 5.

5. Vyřeš si na závěr tajenku:

 

 

 

    x

 

 

    x

 

 

 

 

 

    x

    1

   15

    x

    6

   18

    x

   11

    3

    0

    18  

    7

     .

 

2-1=U   7-4=O   10+1=K   16-10=J   10+5=Ž   12+6=E   5+2=C   9-9=N

 

Tělesná výchova – pro všechny

1. Jízda na kole, koloběžce, bruslích.

 

                                                                             Krásný sluníčkový a hlavně odpočinkový víkend!

______________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                            Domácí příprava 18.3.2021               

 

Český jazyk – pro nepřipojené

1. Vytleskej a řekni počet slabik u těchto slov:

     Kamil, kos, krokodýl, kravata, kůl, Karolína

2. Dávejte si doma hádanky např.

    a) Je to zvíře, bučí to a má telátka. Co je to?

    b) Je to jídlo, dává se na špagety. Co je to?

    c) Je to věc, zalévají se s tím květiny. Co je to?  Atd…..

3.  Ve Slabikáři na str. 36 u zeleného balónku čti slova ve sloupečcích. Jedno slovo z každého            sloupečku si  vyber a utvoř na něj hezkou větu.

4.  Ve Slabikáři na str. 37 u žlutého balónku si nejprve přečti slova v zelených rámečcích a pak si        přečti článek o tom, jak jdou kluci do kina. Dokážeš odpovědět na otázku? Jestliže ano,                můžeš si vybarvit sluníčko.

5.  V Písance na str. 21 si vyzkoušej psaní malého písmene v, sleduj, jak se na písmeno malé              v napojují další písmena. (vždy nahoře) Pouze 3 řádky!!!!

 

Matematika – pro všechny

1.  Jako pětiminutovku si vypočítej v Pracovním sešitě cv. 7 na str. 31. Pouze 1 sloupeček !!!!!

2.  V Pracovním sešitě na str. 16 si prohlédni úvodní slovní úlohu a zkus si říci, jak bys ji                      vypočítal.

3.  Ve cv. 2 si projdi postup při odčítání do 20 bez přechodu desítky.

      např. 15-4, číslo 15 si rozložíme na 10+5, dále počítáme 10+(5-4), spočítáme závorku 5-4=1          a dále 10+1=11

      např. 18-2, číslo 18 si rozložíme na 10+8, dále počítáme 10+(8-2), spočítáme závorku 8-2=6          a dále 10+6=16

4.  Vypracuj cv. 2 na téže stránce. Ke znázorněným barevným puntíkům piš příklady na odčítání       a vypočítej. Znázorni též pomocí mincí, podle vzoru.

5.  Do sešitu M1 nebo M2 napiš a vypočítej cv. 7 na str. 15.

 

Prvouka – pro všechny

1. Úkol do Prvouky jsi dostal/a již včera v Pracovních činnostech.

 

Výtvarná výchova – pro všechny

1. Vystřihni si z papíru základní geometrické útvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník) a                   vybarvi si je. Pokud máš barevný papír, nemusíš vybarvovat.                                                              

                                                                                             Ať vám jde práce od ruky, hezký den!

______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                  Domácí příprava 17.3.2021         

 

Český jazyk – pro všechny

1.  Ze skládací abecedy si, podle diktátu, vyskládej větu: Jana nese noviny.

2.  Ve Slabikáři na str. 36 na nás čeká nové písmenko K, k.

     Nejprve si přečti nebo si nech přečíst básničku, červeně pak vyznač všechna velká K a modře       malá písmena k.

3.  Ve cvičení u pusinky si pojmenuj obrázky, řekni si, kde slyšíš písmeno K a se slovy utvoř               pěkné věty.

4.  Ve cvičení u růžového balónku čti slabiky. Znáš některá slova, která začínají těmito                         slabikami?

5.  Ve cvičení u ručičky si řekni, co vidíš na obrázku, vytleskej si první slabiku a pak ji tužkou                napiš do mřížky.

6.  Do sešitu Čj 1 nebo Čj 2 si nech některým dospělákem nadiktovat následující slova a pak je         společně opravte.

      Diktát: tele, Mája, pije, les, lípa, nemá, tón

7.  V Písance na str. 20 napiš čtvrtý a pátý řádek (Nána, Jana)

 

Matematika – pro nepřipojené

1.  Říkej hbitě výsledky těchto příkladů:10+5, 10+1, 10+9, 4+10, 8+10, 10+10, 10+2, 10+6, 3+10,         7+10

2.  V Pracovním sešitě na str. 15 ve cv. 5 dočítej. ( 13 a kolik mi chybí do 20? )

3.  Vyřeš slovní úlohu, cv. 6 na str. 15. Nezapomeň napsat výsledek do odpovědi.

4.  Vyhledej doma předměty, které mají tvar čtverce, obdélníku, trojúhelníku a kruhu.

5.  Na str. 32 si nejprve přečti slovní úlohu, cv. 4, vyznač si barevně důležité údaje a podtrhni si         otázku. Potom barevně znázorni, napiš příklad a jednoduchou odpověď.

 

Pracovní činnosti - pro všechny

1.  Do sešitu Prvouky si napiš na novou stránku nadpis JARO a nakresli si jednu jarní kytičku.

 

Tělesná výchova - pro všechny

1.  Pobyt na čerstvém vzduchu – rychlá chůze, cca 30 minut.

 

                                                                                                                             Úžasný celý den všem!

______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                  Domácí příprava 16.3.2021         

Český jazyk – pro všechny

 

1.  Ze skládací abecedy si vyskládej větu: Lída dává do vázy tulipán.

2.  Přečti si znovu všechny články ze Slabikáře na str. 34 a 35

3.  V Písance na str. 20 si vyzkoušej psaní velkého písmene N, napiš první tři řádky.

 

Matematika – pro všechny

 

1.  Jako pětiminutovku si vypočítej cv. 6 na str. 32 v Pracovním sešitě.

2.  Vezmi si žlutou, zelenou, modrou a červenou pastelku a podle vzoru vybarvi geometrické             útvary ve cv. 9 na str.32

3.  Vyřeš slovní úlohu, stále pracujeme v Pracovním sešitě, na str. 15, cv. 4

 

 

Prvouka – pro nepřipojené

 

Opakování:

 

1.   Řekni si, jaké je dnes datum a měsíc zařaď do některého ze čtyř ročních období.

2.   Vyjmenuj zbývající roční období.

3.   Přiřaď k následujícím číslům názvy měsíců. 5____,2____,7_____,11_____,9____

4.   Vyjmenuj pracovní dny v týdnu. (my chodíme do školy)

5.   Ukaž na hodinách tento čas: 6 hodin, 10 hodin, 3 hodiny, 14 hodin, 20 hodin.

6.   Které typy hodin znáš? (náramkové, budík, nástěnné…..)

 

Nové:

 

1.   V učebnici Prvouky si najdi str. 46, téma Jaro je tady.

2.   Řekni si, jaké změny v počasí můžeme sledovat na jaře, srovnej se zimou.

3.   Vzpomeň si, k jakým změnám dochází v přírodě, také srovnej se zimou.

4.   Vyjmenuj si jarní měsíce a doplň jejich názvy v učebnici na str.46 u zeleného domečku.

5.   Znáš nějaké květiny, které vyrůstají na jaře? Zkus si, bez nápovědy, pojmenovat květiny na            obrázcích na str. 44.

6.   V zavařovací sklenici na str. 46 vybarvi jen ty obrázky, které patří k jaru. (prosím již bez                  přetahování)

     

 

 

                                                                                                                 Přeji vám všem krásný den

______________________________________________________________________________________________

 

                                                        

                                                                                                                  Domácí příprava 15.3.2021         

    Český jazyk – pro nepřipojené

 

 1. Ze skládací abecedy si vyskládej větu: Teta Milada má nový dům.
 2. Zkus vyjmenovat několik jmen, která začínají na písmeno D.
 3. Ve Slabikáři na str. 35 u fialového balónku čti slova v barevných žebřících a na některá z nich zkus utvořit hezkou větu.
 4. Přečti si dopis u modrého balónku a zkus si odpovědět na následující otázky:
 1. Kdo komu píše dopis?
 2. Od koho dostal Adam kolo?
 3. Za jak dlouho pojedou s rodiči na výlet?
 4. Kam pojedou a proč?
 1. Pokračuj ve čtení u žlutého balónku, do vět doplňuj obrázky.
 2. V Písance na str. 19 dole, přepiš 1x každé slovo psacím písmem. (celkem 4 slova)

 

     Matematika – pro všechny

 

 1.  Jako pětiminutovku si vypočítej cv. 5 na str. 32
 2. V Pracovním sešitě vypracuj cv. 1,2,3 na str. 15

         (počítáme stejným způsobem jako předcházející příklady např. 16+4 =?, číslo 16 rozložíme            na 10+6 a přičteme číslo 4, tedy 10+6+4. Nejprve spočítáme 6+4 = 10, pak 10+10=20. A je            to!)

 1. Do sešitu Matematika 1 vyřeš slovní úlohu na str. 32, cv. 3. Nejprve si slovní úlohu přečti a pak do sešitu na jeden řádek znázorni pomocí koleček, na druhý řádek napiš příklad, kterým slovní úlohu vypočítáme a na třetí řádek napiš jednoduchou odpověď, např. Nyní má x a bonbón namaluj.

 

     Pracovní činnosti – pro všechny

 

 1. Vyrob si z papíru dopisní obálku a nakresli na ni známku, takovou, jaká by se ti líbila.

 

 

                                                                                                                Krásný den a s úsměvem!

______________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                     Domácí příprava 12.3.2021    

     POZOR – ZMĚNA!

     V pondělí 15.3.2021 bude online výuka od 9.00 do 9.30 pro skupinu 1

                                                                           od 9.30 do 10.00 pro skupinu 2

     Moc děkuji za pochopení.   

 

      Český jazyk – pro všechny

1.Ze skládací abecedy dnes vyskládej větu: Táta Pepa nese dopis.

            (Pozor, dnes jsou ve větě dvě velká písmena – na začátku věty a ve jméně Pepa)

2.Ve Slabikáři na str.34 ve cvičení u tužky vybarvi modrou pastelkou všechna písmena p a      žlutou pastelkou  všechna d.

              Co Ti vzniklo za obrázek, už víš?

3.Ve Slabikáři na str.35 ve cvičení u zeleného balónku tvoř slova a následně říkej celé věty,     co dělá Ája a co Míša.

4.Přečti si nahlas dopis u modrého balónku.

5.V Písance dopiš stranu 18 a na str. 19 si každé slovo nejprve přečti, pak si ho obtáhni a        následně 1x krasopisně napiš. (jen 6 řádků) Opravdu jen 6, nepracujte, prosím napřed.        Máme potom problémy při online výuce.

 

      Matematika – pouze pro ty, kteří se neúčastní online výuky

1.Nech si diktovat 10 příkladů a hbitě říkej výsledky.

2.V Pracovním sešitě na str. 14 zkus sám/a vypočítat cvičení 1.

3.S dospělákem po boku pokračuj v písemném sčítání – str. 14, cv.5.

4.Ve slovní úloze na str. 14, cv.8 si nejprve vyznač důležité údaje, podtrhni si otázku a             uvědom si, zda je to slovní úloha na sčítání nebo odčítání. Pak znázorni, napiš příklad a       jednoduchou odpověď. (Má 16 a kytičku namaluj.)

 

  Všem přeji krásný a zasloužený víkend a děkuji za super spolupráci při online výuce.       Jste skvělí!    

  Dnes mi to nějak nejde barevně odlišit, ať se snažím, jak se snažím.... 

______________________________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                                    Domácí příprava 11.3.2021       

 

Český jazyk – pouze pro ty, kteří se neúčastní online výuky

 1. Vyskládej si ze skládací abecedy větu: Dáda jede na výlet.

        (Pozor na velké písmeno na začátku a na ukončení věty)

 1. Přečti si znovu nahlas článek Jedeme na výlet.
 2. Ve Slabikáři na str.34 pracuj podle pokynů k jednotlivým cvičením, úkoly 1 – 3.
 3. V Písance na str. 18 piš písmeno malé n, píše se stejně jako malé m, jen ubereš jeden kopeček.                                                                                                                                           Před psaním udělej vše, co máš!

 

   Matematika – pro všechny

 1. Jako pětiminutovku si vypočítej na str. 32 cv. 2
 2. Na str. 14, cv. 3 je slovní úloha. Přečti si nahlas zadání, vyznač si barevně vše důležité a nezapomeň si podtrhnout otázku. Pak slovní úlohu znázorni pomocí barevných koleček, napiš příklad a na závěr napiš jednoduchou odpověď.
 3. Popros některého dospěláka, ať je nyní u Tebe a kontroluje Tě, podívej se na cv. 4 na téže stránce a nahlas říkej, jak budeš počítat příklady při písemném sčítání (nezapomeň – počítáme vždy odzdola nahoru), zapisuj výsledky.
 4. Na závěr počítej příklady ve cv. 6, zde dočítáme (12 a kolik mi chybí do 14?)

 

   Prvouka – pro všechny

      1.  Učebnice str. 60, téma Kolik je hodin? Pracuj dle pokynů v růžovém rámečku dole                           na stránce.

 
    Výtvarka

     
      1. Do sešitu Prvouky si ve volné chvíli navrhni a nakresli hodiny, které máte by se líbily Tobě. 

______________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                     Domácí příprava - 10.3.2021

Milí rodiče a moji žáčci,
protože vím, jak pilně a zodpovědně jste pracovali při první vlně distanční výuky, stačí mi, když pošlete každý den na ukázku jen jeden splněný úkol. Vše vám zkontroluji a oznámkuji, až se opět vrátíme do školních lavic.
Děkuji vám všem za bezvadné včerejší připojení a výbornou spolupráci při úvodní online hodině.
Jste opravdu skvělí.​


     Český jazyk - pro všechny děti

 1. Vyskládej si ze skládací abecedy větu: Zina zametá zem.

         (Pozor na velké písmeno na začátku a ukončení věty)

 1. Ve Slabikáři na str. 33 pracuj podle pokynů k jednotlivým cvičením, úkoly 1 – 4.
 2. Nauč se hezky nahlas číst článek Jedeme na výlet.
 3. V Písance pokračuj na str. 17 (zopakuj si napojení písmen na malé písmeno o, zároveň si vzpomeň na napojení písmen k velkému O)

 4.  

     Matematika - jen pro děti, které se s námi nezúčastní online hodiny. S připojenými                           dětmi úkoly vypracujeme  společně.

 1. Jako pětiminutovku si, do sešitu na pětiminutovky, nech nadiktovat 10 příkladů

         ze cv. 6 na str. 12

 1. Na str. 13 ve cvičení 2, podle znázornění barevnými tečkami, napiš příklady a pokus se znázornit i pomocí mincí, podle vzoru.
 2. Do sešitu M1 opiš a vypočítej sloupečky na str. 13, cv. 4                                                                                                                                                     

 3.  

                                                                                               Všem přeji krásný den, vaše paní učitelka

_____________________________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                                         Domácí příprava - 9.3.2021

Český jazyk

 1. Vyskládej si ze skládací abecedy větu: Zmije se plazí.
 2. Zopakuj si básničku u písmene D,d. Přednes ji zpaměti.
 3. Ve Slabikáři na str. 32 pracuj podle pokynů k jednotlivým cvičením, dole na stránce, úkoly    1 – 7.
 4. V Písance vypracuj str. 16


Matematika

 1. Jako pětiminutovku vypočítej v Pracovním sešitě na str. 32 cvičení 1
 2. Vrať se na str. 13 a zkus vypočítat úvodní slovní úlohu o motýlech, jak budeš počítat?

         Přijdeš na to?

         Následně se podívej na cvičení 1 – v příkladu 11+4 = ? rozložíme číslo 11 na 10+1 a                       počítáme 10+(1+4)= nejprve spočítáme závorku tj. 1+4=5 a poté počítáme 10+5=15.

         Zde je znázorněno pomocí puntíků. Můžeš si znázornit i pomocí mincí, jako v příkladu                   hned vedle - 14+2=?

     3. Zkus vypočítat ve cv.3 na str.13 dva sloupečky (béžové).

 

Prvouka

 1. Vyjmenuj všechna roční období.
 2. Vyjmenuj všechny měsíce v roce a přiřaď k nim jejich čísla (leden – 1, březen – 3…)
 3. Zařaď měsíce k jednotlivým ročním obdobím.
 4. Vyjmenuj dny v týdnu a zopakuj si, které dny jsou pracovní a které dny volna.
 5. V Učebnici na str.59 si nech přečíst nebo si sám/a přečti úvodní básničku. Vzpomeň si, jak jsme si ukazovali na hodinách celé hodiny, co značí velká ručička a co malá. Ukazuj si na hodinách celé hodiny. Zároveň si připomeň, jak je to s hodinami po 12 – té hodině dopolední.
 6. Na str.59 si vypracuj cvičení u zeleného domečku, vyznačuj ručičky na hodinách tak, aby to odpovídalo Tvému dennímu režimu.

_______________________________________________________________________________________________

 

Milí rodiče,

distanční výuka bude probíhat během následujících čtrnácti dnů stejně jako na podzim. Úkoly budou zadávány na stránkách třídy a na nástěnce  v Bakalářích.

V následujících dnech se také pokusíme s dětmi spojit v aplikaci Teams. Přesné termíny najdete v kalendáři aplikace Teams. Stačí kliknout na termín schůzky a připojit se. Třída se rozdělí na dvě skupiny tak, jak jsou v angličtině. 

Skupina 1 (např. ČJ 1) jsou děti paní učitelky Voděrové, skupina 2 (např. ČJ 2) jsou děti pana učitele Bendla.

Děti, které nebyly v pátek 26.2.2021 ve škole, mají učebnice a sešity na recepci v hlavní budově. (Ne na Bumbálku!) K vyzvednutí denně  Po – Pá  9 – 12 hod.

 

Milí rodiče,

po pondělní poradě (8.3.2021) budou vyvěšeny na stránkách třídy i na nástěnce třídy                        ( Bakaláři - Komens - Nástěnka ) informace o dalším postupu při výuce.

 

Stravování při distanční výuce od 8.3.2021

Obědy budou všem žákům odhlášeny do ukončení krizového opatření. Rodiče, kteří mají zájem o stravování svých dětí v době distanční výuky si musí obědy zpět přihlásit. Obědy budou vydávány do jednorázových obalů od 12:30-13:15 hodin. 

 

 

Tělák nás prostě baví...

123

                                                               

                              Výuka od 4.1.2021

Milí rodiče,

zítra 4.1.2021 nastupují vaše děti do školy k prezenční výuce.

Ranní družina je v provozu od 6.30 do 7.20 hodin. Poté žáci odcházejí do tříd.

Odpolední družina navazuje na výuku a končí v 16.30 hodin.

Děti, které nejdou do ranní družiny, si osobně vyzvednu před školou v 7.45 hodin.

Výuka začíná každý den v 8.00 hodin a končí dle platného rozvrhu.

Po skončení výuky přebírá děti paní vychovatelka a odvádí všechny ( i nedružinové děti ) na oběd.

Děti, které na oběd nejdou, odcházejí ihned po výuce domů. ( pouze s písemným svolením rodičů )

Prosím všechny, aby svým dětem přihlásili obědy, pokud se bude dítko stravovat.

Podrobnější informace získáte na webových stránkách školy.

Na všechny se již moc těším, vaše paní učitelka. 

 

                                    a

 

m

 

 

                                                                    Náš čertí den 

                                       2 

 

 

 

 

                                      

 

                                      

                                      

                                      

                                      

               V pátek 4.12. 2020 se bude výuka konat v čertovském převleku.

                                             Těšíme se na vaše masky !

čert

 

 

Milí rodiče,

od 23.11. 2020 bude výuka probíhat podle starého rozvrhu​. Tedy:
Pondělí  8.00 - 11.40 hodin
Úterý      8.00​ - 12.35 hodin
Středa    8.00 - 11​.40 hodin
Čtvrtek   8.00 - 12.35 hodin
Pátek     8.00 - 11.40 hodin​

Hodiny HV budou naplněny teorií a  hodiny TV, pokud to počasí dovolí, budeme trávit venku.​

   

  Ukončení distanční výuky

      Milí rodiče,

předem bych vám všem chtěla moc poděkovat za vynikající spolupráci, ochotu, trpělivost a nasazení při distanční výuce. Doufejme, že se jí již vyhneme obloukem.

Na základě informací z tiskové konference vlády ze dne 11.11.2020 začíná prezenční výuka      1. a 2. tříd dne 18.11.2020.

Žáci jsou povinni nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Prosím, dejte jim dostatečné množství roušek na celou dobu vyučování, na oběd i do školní družiny.

Hudební a Tělesná výchova se konat nebude, místo nich budeme mít jiné předměty nebo chodit na vycházky. Dávejte proto dětem oblečení na ven, podle počasí a přibalte mikinu nebo svetr kvůli častému větrání třídy během dne.

Všichni, kteří budete chtít oběd, přihlaste si ho. Vaří se pouze jedno jídlo.

Režim dne:

Ranní družina – 6.30 –  7.20 hodin

Nástup do školy 1.B –   7.45 hodin

Začátek výuky –             8.00 hodin

Konec výuky –              11.40 hodin

Nástup na oběd 1.B – 12.10 hodin

Po obědě odchází školní družina na Bumbálek, ostatní ihned domů. Z hygienických důvodů není možné čekat na rodiče ve vestibulu školy.

Konec školní družiny – 16.30 hodin

 

                                                                        Zítra se těším se všemi na viděnou, vaše paní učitelka

P.S. Pokud budu mít nějaké nové informace, ihned vám je pošlu. S.B.​

 

      Domácí úkoly - pondělí 16.11.2020

 

                   A poslední domácí výuka a ve středu se na vás všechny moc těším.

 

     Český jazyk

 1. Podle diktátu vyskládej tyto slabiky:

         Mo, le, Pa, La, me, po, MA, Lo, PE

 

 1. V Živé abecedě na str. 37 u modrého balónku nejprve pojmenuj obrázky a pak spoj pastelkou s vhodným slovem (slovo odpovídá na otázku – Co ke komu patří?)

 

 1. U cvičení s rukou zkus pomocí skládací abecedy utvořit slova z daných písmen, poskládej je na linku a po kontrole je na linku tužkou napiš.

 

 1. U cvičení s ? hádej slova, slovo vždy začíná na danou slabiku. Se slovy utvoř celé věty.

 

 1. V písance na str. 2 dopiš poslední řádek a na str. 6 napiš první 4 řádky. Na co jsem zapomněla?

 

 

     Matematika

 1. Jako pětiminutovku vypočítej celé cvičení Vypočítej na str. 30 v Matematice.

 

 1. Na str. 32 ve cvičení Rozlož rozkládej podle vzoru číslo 6.

 

 1. Do sešitu Matematika 1 znázorni, napiš příklad a pak ústně odpověz tyto dvě slovní úlohy:

 

         Na stromeček jsme dali 2 červené ozdoby, 3 ozdoby modré a 1 bílou.

         Kolik ozdob jsme dali na stromeček celkem?

 

 

         Na míse byly 2 vanilkové rohlíčky, 2 ořechy a 1 linecké kolečko. Snědli jsme 1 ořech a 1                 vanilkový rohlíček. Kolik kousků cukroví zbylo na míse?

     SPLNĚNÉ ÚKOLY JIŽ NEPOSÍLEJTE, ZKONTROLUJEME JE SPOLEČNĚ S DĚTMI VE ŠKOLE.

     DĚKUJI.

      Pro volné chvíle:

 1. Popros maminku, aby Ti dala 10 stejných knoflíků nebo nějakých koleček a

         připrav si je do sáčku nebo krabičky. Budeme je potřebovat ve škole.

 

 1. Další obrázky pro Tebe: 

     obrázek 1

 

obrázek 2

 

     Domácí úkoly - pátek 13.11.2020

     Český jazyk

 1. Ze slabik zkus složit větu, kterou Ty sám/a vymyslíš. Věta musí obsahovat jen hlásky a slabiky, které jsme se učili.

 

 1. V Živé abecedě na str. 36 u zeleného balónku přečti slabiky ve sloupečcích. Pojmenuj obrázky a spoj pastelkou se správnou slabikou (peněženka – pe, ponožky – po, panenka – pa)

 

 1. U fialového balónku ústně doplň slova, která značí, co osoby nebo věci dělají. (oheň – pálí, pračka – pere……) S oběma slovy potom utvoř hezkou větu.

 

 1. U žlutého balónku čti slabiky ve sloupečcích i v řádcích. Když je přečteš všechny správně, můžeš si vybarvit obrázek Áji, Míši a Sama.

 

 1. Po rozcvičení prstů a správném posazení, vezmi správně do ruky tužku a v Písance na str. 2 napiš další 4 řádky.

 

     Matematika

 1. Do sešitu Matematika 1 opiš zelené cvičení na str. 30 v Matematice a příklady vypočítej.

 

 1. Na str. 32 utvoř sám/a slovní úlohu – Dana má…….

         Nezapomeň Z, V, O

 1. Na téže stránce ve cvičení Rozlož na součet rozkládej číslo 6 na čísla podle barevných koleček.

 

 1. K dominové kartě vpravo dole na str. 32 napiš dva příklady na sčítání, odčítání NE!

         Pomůže Ti dominová karta vlevo, u té vypočítej příklady také pouze na sčítání.

 

     Pro volné chvíle:

 1. Na malou čtvrtku nakresli vodovými barvami kmen stromu, pak si nabarvi ruku (dlaň) barvami podzimu a otiskávej ruku, otisky tvoří korunu stromu.

 

 1. Nové obrázky: 

     obrázek 1

obrázek 2

      Domácí úkoly - čtvrtek 12.11.20202

     Český jazyk

 1. Podle diktátu si vyskládej slabiky:

         Sá, LA, so, má, le, se, MO

         Zkus je přečíst bez chyby a na každou slabiku vymyslet slovo, které na ni začíná.

 

 1.  V Živé abecedě na str. 35 ve cvičení u ruky pojmenuj obrázky a vlož písmeno P na správné   místo do mřížky. Pak ho můžeš zapsat tužkou.

 

 1. Ve cvičení u tužky a pastelky napiš do prázdného okénka vedle každého obrázku písmeno, na které začíná obrázek vedle okénka (míč – M, list – L, lampa – L), pak spoj rámeček s písmenem se správným písmenem u obrázku – stejnou pastelkou.

 

 1. Na str. 36 nahoře u růžového balónku zkus skládat nové slabiky. Nejprve čti hlásky např. P a A, pak dej dohromady PA…….

 

 1. V Písance na str. 1 napiš tužkou zbývající 3 řádky a na str. 2 první dva řádky.

 

 

     Matematika

 1. Jako pětiminutovku si vypočítej cvičení Doplň na str. 29 v Pracovním sešitě. (Počítáme 2 a kolik mi chybí do 6?....Dočítáme)

 

 1. Na str. 30 doplň číselné řady.

 

 1. Na str. 32 utvoř podle sebe slovní úlohu: Teta nám dala…..                                                                           Nezapomeň :  Z – znázornit, V – vypočítat, O – odpovědět

 

 1. V Písance na str. 12 – strana od zvířátek, napiš 3 příklady, které sám/a vymyslíš.

 

 

      Prvouka

 1. Najdi si v učebnici str. 21, téma Máme miminko

 

 1. Popiš, co vidíš na obrázku a pojmenuj všechny členy Ájiny rodiny.

 

 1. Zkus z písmenek na balóncích sestavit jméno Ájina bratříčka.

 

 1. Mezi nevybarvenými obrázky vpravo najdi věci, které potřebuje miminko a vybarvi je (zkus nepřetahovat)

 

 

 1. Vystřihni obrázky členů rodiny, úplně vpravo na stránce (čerchovaná čára s nůžkami)

         a nalep je správně do okének ve cvičení u Kašpárka.

 

 

 

      Pro volné chvíle:

 1. Popros maminku, aby Ti našla fotku, když jsi byl/a miminko a připrav si ji do školy. Budeme hádat, kdo je kdo.

 

 1. A nové obrázky:

    obrázek 1

 

obrázek 2

 

 

 

  Domácí úkoly - středa 11.11.2020 

 

     Český jazyk

 1. V Živé abecedě na str. 46 čti u růžového balónku slabiky v housence číslo 1. Přečteš – li je bez chyby, vybarvi housence hlavu. Na každou slabiku vymysli slovo, které značí, že někdo něco dělá (slovesa).

 

 1. V Živé abecedě na str. 34 u červené pastelky vybarvi všechna políčka, kde vidíš písmeno P, p. Jaký obrázek Ti vznikl?

 

 1. U cvičení s tužkou obtáhni a piš tužkou nebo pastelkou písmena P, p.

 

 1. Na str. 35 u cvičení s rukou – úplně nahoře, nejprve pojmenuj obrázky, u každého slova si řekni, kde slyšíš hlásku P, vezmi si písmeno P ze skládací abecedy a polož do každého okénka na správné místo. (na začátku, uprostřed, na konci) Zkontroluj si práci a písmeno P napiš do okénka tužkou.

         Co máš Ty v pokojíčku začínajícího na P?

 1. V Písance na str. 39 dopiš poslední řádek. Vezmi si novou, malou Písanku (malý sešit – Písanka 1 – obrázek dětí s drakem), ořezanou tužku číslo 2 a hezky napiš první čtyři řádky.

 

     Matematika

 1. Jako pětiminutovku si vypočítej cvičení Vypočítej v Matematice na str. 29.

 

 1. Na str. 30 utvoř slovní úlohy na daná zadání

         Ve školce mají……., Panenek mají……..

         Nezapomeň znázornit – Z, vypočítat – V – znamená napsat příklad a O – odpovědět hezky           celou větou.

 

 1. Vrhni se na dominové karty na téže straně a porovnej počty teček. (zobáček je vždy otevřený na větší číslo)

 

 1. Posledním úkolem v Matematice je barevné označování talířů s cukrovím, návod najdeš nad talíři.

 

 1. V Písance na str. 10 – strana od zvířátek, napiš předposlední řádek.

 

 

       A pro dnešek máš hotovo. Hurá!!!!

 

       Pro volné chvíle:

 1. Vymysli alespoň 2 věty, ve kterých všechna slova začínají na P (Pepa peče palačinky…)

 

 1. Poper se s obrázky, máš – li chuť. Jsou v příloze.

 

 

     Krásný den a s úsměvem, hned všechno půjde líp, vaše paní učitelka

     Příloha:

obrázek 1

obrázek 2

Anglický jazyk - Mgr. Martin Bendl     10.11.2020

Dobrý den, milé děti a vážení rodiče, 

posílám úkoly z angličtiny pro tento týden:
- Pracovní sešit (nebarevný) str. 9 - vybarvěte obrázky a přiřaďte správné samolepky 

- Učebnice str. 12-13 – poproste rodiče, aby vám četli slovíčka dole pod obrázkem a vy se snažte správně ukazovat na obrázku, co které slovíčko znamená.  

- A teď je čas na čísla, která jsme začali minulý týden. Lépe nám to půjde s podle videa s medvědy   

nebo s rajčaty   

- V pracovním sešitě na str. 15 (anglicky) spočítejte různé předměty a poté je přiřaďte ke správným číslovkám.  
 

Hezký den všem a pokud budete s něčím pomoci, neváhejte se na mě obrátit.


Martin Bendl

 

   Domácí úkoly - úterý 10.11.2020

   Český jazyk

 1. Přečtěte si společně s rodiči básničku na P, p v Živé abecedě na str.34.

 

 1. Nauč se ji zpaměti

 

 1. Vymysli jméno pro pejska z básničky, musí však začínat na písmeno P, pak pojmenuj i ostatní kamarády Pepíka. Jejich jména začínají také písmenem P.

 

 1. Vezmi si červenou a modrou pastelku a zakroužkuj v básničce červeně všechna velká P a modře všechna malá p.

 

 1. Totéž proveď v řadě písmen u žluté tužky, na téže straně učebnice.

 

 1. Ve cvičení s pusinkou pojmenuj obrázky a řekni si, kde slyšíš písmeno P. Na slova utvoř hezké věty.

 

 1. V Písance na str. 39 napiš nejprve 4.řádek – malé dolní kličky a teprve potom 3. a 5. řádek. Modré tvary několikrát obtáhni pastelkou a zbytek piš už jen jednou, také pastelkou.

         Co jsem nepřipomněla?

 

  Matematika

 1. Místo pětiminutovky si vypočítej na str. 33 – desky, poslední volné cvičení. Začínáme počítat od středu hvězdičky, tedy od čísla 3, pak jdeme vždy po jedné ze šipek a sčítáme nebo odčítáme (podle znaménka u čísla) ve směru šipky. Výsledek píšeme do prázdného čtverečku.

 

 1. Na str. 29 si utvoř a vypočítej slovní úlohy:

 

         Máma upekla 2 borůvkové, 3 rybízové a 1 tvarohový koláč. Kolik koláčů upekla dohromady?

         Znázornění -                          Z: 2 kolečka modrá, 3 červená a 1 žluté

         Příklad – řádek Vypočítej - V: 2+3+1= 6

         Odpověď -                             O: Hezky celou větou.

 

         Tom maluje 3 kluky a 3 holky. Kolik dětí namaluje dohromady?

         Z: 3 kolečka modrá, 3 červená

         V: 3+3= 6

         O: Celou větou.

 

 

 1. V Písance na str. 12 – strana od zvířátek, napiš další tři příklady (na odčítání). Předepsané obtáhni a pak příklady tužkou napiš sám/a.

 

   Prvouka

 1. V učebnici na str. 19 si zopakuj, co víš o podzimu. Splň úkoly 1 a 2, popis najdeš pod obrázky.

 

 1. Na str. 20 v tématu Moje rodina si do prázdného domečku namaluj svoji rodinu (všechny členy domácnosti – mamka, taťka, ségra, brácha, pes, kočka……)

         Když se Ti nebude chtít malovat, můžeš do okénka vlepit fotku.

 

   Pro volné chvíle (nemusíš splnit)

 1. Zahrajte si hru „Teta balí kufr‘‘, balte však pouze věci, které začínají hláskou P.

 

 1. Vymodeluj z modelíny všechna písmena, která jsme se již učili.

 

 

 1. Víš, co značí věta – Martin přijede na bílém koni? Zkus to zjistit.

 

 

Mějte se moc krásně, myslím na vás o posílám všem kopec pozdravů, vaše paní učitelka.

 

 

   Domácí úkoly - pondělí 9.11.2020

     Český jazyk

 1. Vyjmenuj si 3 listnaté a 3 jehličnaté stromy. U každého názvu vytleskej slabiky, řekni jejich počet a také urči, na jakou hlásku slovo začíná.

 

 1. Vyskládej za skládací abecedy podle diktátu tato slova:      
    
   máma, málo, mele, maso 

   Slova přečti a na každé utvoř hezkou větu.

 

 1. V Živé abecedě na str. 33 u fialového balónku zkus přečíst věty. Nakreslený obrázek větu končí. Nejprve si však barevně vyznač slabiky pomocí obloučků.

         (Ola má míč. Ema má zmrzlinu….)

 

 1. Ve cvičení u ruky s tužkou si nejprve přečti a vybarvi slabiky ve sloupečku uprostřed

         (ME – modrou, LÁ – žlutou, LE – červenou, MA – zelenou), pak vždy stejnou pastelkou                  vepiš vhodnou slabiku do některého prázdného okénka tak, aby vzniklo slovo.

         (MA – LÁ, MÁ – MA, LÁ – ME, ME – LE)

 

 1. Ve cvičení u ruky si nejprve pojmenuj obrázky, pak vezmi jedno slovo po druhém a pod obrázek slož pomocí skládací     abecedy do prázdných okének slabiku, na kterou dané slovo začíná.

         (labuť – LA, sekyra – SE, salát – SA, lopata – LO)

         Až budeš hotov/a, zkontroluj si čtením, zda máš vše správně a slabiku do okénka napiš                 tužkou.

 

 1. V Písance na str. 39, ale až po rozcvičení prstů a správném úchopu tužky, napiš

      1.      řádek – tvary několikrát obtahuj pastelkou dle směru šipky
      ​2.      řádek – první tvar několikrát obtáhni a další piš už jen jednou, budeme psát tužkou.

 

    Čeština je za Tebou, hurá! Po přestávce se vrháme na matematiku.

 

     Matematika

 1. Místo pětiminutovky se zamysli nad čtverečky s čísly na str. 33 (desky).

         U čtverečku s kočičkou musí být součet všech čísel v řádku i ve sloupečku rovný 6.

         U čtverečku s pejskem musí být součet všech čísel v řádku i ve sloupečku rovný 5.

         Už víš, jaká máš doplnit čísla?

         První čtverec:  1. řádek 2+1=3 a kolik mi chybí do 6? Tři, zapíšeme 3 do volného okénka.

                   2. řádek 1+2=3 a kolik mi chybí do 6? Tři, píšeme opět 3 do volného okénka.

                   3. řádek 1+2=3 a kolik mi chybí do 6? Tři, píšeme opět 3 do volného okénka.

         Nebo můžeš počítat stejným způsobem po sloupečcích:

                           1.sloupeček – 2+1=3 a kolik mi chybí do 6? Tři, do volného okénka píšeme 3

                           2.sloupeček – 2+1=3 a kolik mi chybí do 6? Tři, do volného okénka píšeme 3

                           3.sloupeček – 1+2=3 a kolik mi chybí do 6? Tři, do volného okénka píšeme 3

 

    U pejska počítáme stejně, buď v řádcích, nebo ve sloupečcích, ale pouze do pěti.

 

 1. V pracovním sešitě na str. 29 si zkus vypočítat, kolik vojáků jede do bitvy.

         5 jich jede vpředu a 1 vzadu. Kolik jich jede dohromady? 5+1=6

         Příklad si znázorni pomocí knoflíků, tužek, fazolí….

         Ve druhém příkladu zjisti, kolik s sebou vezou děl.

         2 děla jsou vpředu a 4 za nimi. Kolik děl vezou celkem? 2+4=6.

         Zase si znázorni.

 

      3.Číselné osy:

         Nejprve si přečti na číselných osách čísla, jak jdou za sebou.

         Vrať se k první číselné ose a podívej se, kolik je na ní vyznačeno modrých dílků (2), kolik                 červených (4) a již můžeš utvořit příklad na sčítání, který napíšeš na první modrý řádek                   vlevo 2+4, výsledek Ti ukáže počet žlutě vyznačených dílků (6). Celý příklad je tedy 2+4=6.

         Vpravo na první modrý řádek, napíšeš jen opačný příklad tzn. 4+2=6

         2.číelná osa 1+5=6 a 5+1=6

         3.číselná osa 3+3=6 a 3+3=6

 

 1. V Písance na str. 12 – strana od zvířátek, napiš vzorně tužkou první tři příklady(na sčítání). Nejprve si ale příklad přečti nahlas, ten již v písance napsaný obtáhni a teprve pak sám/a napiš.


  A zazvonil zvonec a dnešnímu učení a mučení je konec, zase až zas zítra.

 

 

Pro volné chvíle

Vezmi si čtvrtku (malou nebo velkou, podle velikosti papírové čepice, kterou jsi měl/a v pátek poskládat) a nakresli na ni obličej skřítka nebo skřítkové. Pak obličej vystřihni a přilep k papírové čepici tak, že čtvrtku vsuneš do čepice.  Obličej bude tak velký, aby mu seděla čepice na míru tzn. ne malý obličej a obrovskou čepici, ne malou čepici a veliký obličej. Určitě se Ti práce podaří, pošli mi obrázek. Už teď se těším.

 

Krásný den vám všem a moc pozdravů posílá Vaše paní učitelka
 

P.S. Během tohoto týdne bych se s vámi ráda spojila přes počítač a trochu vás vyzkoušela ze čtení a počítání. Dáme si vědět, jak a kdy se připojíme.

 

 

  Domácí úkoly - pátek 6.11.2020

  Český jazyk

 1. Vyskládej a přečti slabiky:

         Má, LO, me, So, lé, mo, se, La, Sá

         Na každé slovo vymysli slovo, které označuje, že někdo něco dělá.

         (Má – mává, LO – loupe, me – mete…….)

 

 1. V Živé abecedě na str. 32 si u modrého balónku zopakuj slabiky.

         Čti tak, že přečteš růžovou slabiku u Alenky a růžovou u Míši, modrou u Alenky, modrou u             Míši atd.

 

 1. V Živé abecedě na str. 33 u zeleného balónku spojuj známé slabiky do slov.

         (slabiky si nejprve označ barevnými obloučky, jaké vidíš u slova máma)

         Až slova přečteš, podtrhni barevně slovo, které bys přiřadil k obrázku.

 

 1. V Písance na str. 38 si nech některým dospělákem nebo sourozencem, který už umí číst, přečíst básničku o komínu a pak vyzkoušej psaní dolní kličky.                                                    1.řádek obtáhni pastelkou, 2.řádek obtáhni a dopiš do konce tužkou.

         Rozcvičení prstíků, správný posaz a také držení tužky či pastelky určitě nemusím                             připomínat.

 

  Matematika

 1. Jako pětiminutovku si vypočítej na str. 33 (desky) schůdky u dětí, které bobují.

         Když to zvládneš jsi opravdu skvělý počtář!

 

 1. V Pracovním sešitě na str. 28 do cvičení Nakresli…, dokresli vždy do levého i pravého prázdného okénka tolik puntíků, aby jejich počet odpovídal číslu, které je napsané pod okénkem. Pak obě čísla porovnej. (porovnáváme pomocí zobáčků a rovná se, zobáček je vždy otevřený na větší číslo, nezapomeň)

 

 1. V Písance na str. 10, ze strany od zvířátek, napiš tužkou 1., 2. a 5.řádek. Nejprve čísla obtáhni a pak pokračuj v řadě, pěkně je střídej.

 

 

 1. Za odměnu jdi na chvíli k počítači a vyber si libovolné cvičení z matematiky na webu: skolakov.eu   Prvouka

 1. Najdi si v učebnici str. 18 téma Stromy na podzim

 

     2. Popiš několika celými větami barevný obrázek.

 

    3.Podívej se z okna, jsi – li doma, nebo procházce kolem sebe a zkus říci rodičům, jak se                 změnily teď na podzim stromy a proč tomu tak je.

 

    4.Zkus vyjmenovat stromy a keře, které už znáš. Pamatuješ si ještě, jaký je rozdíl mezi                     stromem a keřem?(strom má kmen)

 

     5.Stromy a keře, které jsi vyjmenoval se pokus rozdělit na listnaté a jehličnaté.

 

     6.V učebnici vybarvi listy a plody a plody potom správně přiřaď ke stromům či keřům.

        (dub – žalud, jírovec maďal – kaštan, šípková růže – šípek)

 

 1. Do sešitu Prvouky si nalep vylisovaný list a pokus se napsat, z kterého stromu či keře je.

 

  Pro volné chvíle:

 1. Zahrajte si všichni společně pexeso.

 

 1. Zkus složit z novinového papíru čepici a schovej si ji, budeme ji ještě potřebovat. A na co? Nech se překvapit v pondělí.

 

      Krásný víkend, odpočiňte si od úkolů a v pondělí se zase na vás všechny těším,

      vaše paní učitelka

 

      Domácí úkoly - čtvrtek 5.11.2020

 

     Český jazyk

 1. Vyskládej podle diktátu:

         E, ma, Má, MA, Lé, SE, le

         Přečti jednotlivé hlásky a slabiky a opět zkus utvořit větu. (Ema má malé sele.)

 

 1. Vyskládej všechna velká písmena, která již umíme (A, E, M, L, S, O), pod ně dej ke každému velkému písmenu písmeno malé.

         Na každé písmeno zkus říci jedno dívčí a jedno chlapecké jméno, znáš taková?

 

 1. V Živé abecedě na str. 32 u modrého balónku zkus přečíst slabiky na balónech Alenky a Míši.

 

 1. U žlutého balónku si pojmenuj obrázek a připoj k němu barevnou čarou slabiku, na kterou dané slovo začíná. (motýl – mo, lavička – la, sekyra – se) Na každé slovo se pokus utvořit větu.

 

 1. V Písance dopiš stranu 37, nejprve si zacvič, pak se hezky posaď, správně uchop pastelku a při psaní měj pěkně hlavu nahoře, nepiš nosem.

 

 

 

     Matematika

 1. Vyskládej si číslice od 0 do 6, přečti je nahlas a ke každému číslu přilož kartičku se stejným počtem teček.

 

 1. V Pracovním sešitě na str.33 – opět zadní desky, si jako pětiminutovku vypočítej slalom u sněhuláků. Pošli mi výsledek.

 

 

 1. Vrať se na str. 28 a ve cvičení Dej do kroužku příslušné číslo, dej do kroužku takové číslo, které odpovídá počtu puntíků v řádku. (Jestliže je řádek bez puntíků, kroužkujeme číslici 0)

 

 1. Ve cvičení Doplň čísla, napiš do okénka tužkou číslici, podle toho, kolik je v řádku perníčků, kytiček… (Je – li řádek prázdný, píšeme číslici 0)

 

 

 1. Ve cvičení Nakresli daný počet prvků, kresli do prázdných okének tvary nebo předměty, které Ty sám chceš, ale počet musí odpovídat červené číslici v okénku. (Je – li v okénku napsána 0, nekreslíme do řádku nic)

 

 1. V Písance na str. 6 napiš tužkou předposlední řádek – malé šestky a pak barevně obtáhni číslice v poslední řadě. Každá bude jiná.

 

     Pro volné chvíle:

 1. Běž na chvilku ven a proběhni se. Můžete si zahrát hru Cukr, káva, limonáda………

 

 1. Zkuste z papíru poskládat lodičku nebo parník.

 

 

      Mějte se sluníčkově, usmívejte se a všechno půjde líp. Vaše paní učitelka

 

  Domácí úkoly - středa 4.11.2020

 

  Český jazyk

 1. Vyskládej slabiky podle diktátu, pak si je přečti a zkus z nich utvořit větu:

         MA, lá, E, ma, ME, le

 1. V Živé abecedě na str. 32 u fialového balónku přidávej ke známým hláskám hlásku O.

         V horním řádku vždy přečti první hlásku ( M ), pak druhou ( O ) a následně ji přečti celou                 vázaně MO. Tu máš vždy ve druhém řádku.

 

 1. Až zvládneš toto cvičení, zkus u růžového balónku jít po schodech. Když uděláš chybu, oběhni dokola svůj pokojík, když schody přečteš bez chyby, jsi vítěz a zasloužíš si pohár za první místo. Vybarvi si ho. Na každou slabiku zkus vymyslet slovo, které na danou slabiku začíná.

 

 1. V Písance na str. 37 napiš pastelkou první řádek. Jinou pastelkou piš druhý a třetí řádek. Dbej na správný sklon. Samozřejmostí je rozcvičení prstů a správné posazení ke psaní!

 

  Matematika

 1. Jako pětiminutovku si vypočítej řetěz v pracovním sešitě na str. 33                                  (úplně poslední strana – desky sešitu).

         Nech si zkontrolovat výsledek a bude – li dobře, vybarvi si parník a rybku.

 

 1.  Vrať se na str. 28 a uvědom si, co značí číslice 0. Pak si zodpověz otázky:

           Kolik bude na obrázku velbloudů, když 3 odejdou?(jsou škrtnuti)

           Dej do kroužku v červené řadě čísel správnou odpověď.

           Kolik čápů je na obrázku?(žádný není škrtnutý)

           Dej do kroužku v modré řadě čísel správnou odpověď.

 

 1. Přeříkej si číselnou řadu od 0 do 6 tam i zpět.

 

 1. Ve cvičení Čti/opiš nejprve přečti řady čísel ve žlutém rámečku, pak čti jednotlivá čísla   pod žlutým rámečkem a pod číslo napiš tužkou číslo stejné.

 

 

 1. Vyzkoušej si psaní číslice 0 – oba řádky. Stále jsme na str. 28 v Pracovním sešitě.

         Nulu začínáme psát shora a točíme doleva.

 

 1. V Písance na str. 6 napiš jeden řádek šestek pod velkou šestkou, piš pastelkou.

 

 

  Prvouka

 1. Otevři si učebnici na str. 17, téma Na poli.
 2. Zkuste si s rodiči vysvětlit, co je pole, k čemu se používá, kdo na něm pracuje, jaké stroje se používaly dříve a nyní a následně zkus vyjmenovat, co všechno by se na poli dalo pěstovat.
 3. Podívej se na obrázky plodin pod barevným obrázkem, zkus je pojmenovat a říci, proč je pěstujeme. Pak si je vybarvi. ( nepřetahuj )

  Pro volné chvíle:

  Výtvarná výchova

       Na volný list papíru nakresli všechna zvířátka, která pomáhala v pohádce O řepě, řepu                   vytáhnout.

       Přitom zkus rodičům převyprávět svými slovy celou pohádku.

 

  Pracovní činnosti

       Máš – li doma modelínu, zkus vymodelovat alespoň dva druhy zeleniny.

 

  Hudební výchova

       Zazpívejte si písničku Šla Nanynka do zelí.

 

Krásný den všem, moc na vás myslím a stýská se mi po vašich rošťárnách.   Vaše paní učitelka

       

 

Pod úkoly z anglického jazyka máte úkoly pro dnešní den.                                       3.11.2020

Anglický jazyk - Lenka Voděrová

Vážení rodiče, 
za září a říjen jsme ve škole probrali vše z lekce 1 (v učebnici i v pracovním sešitě). Tento týden prosím s dětmi opakujte slovíčka a písničky z lekce 1. Slovní zásoba je uvedena vzadu v pracovním sešitě. K naší učebnici je podpora i na internetu – viz odkazy. Pokud by Vám stránky nešly zobrazit, je potřeba povolit flash (většinou je vlevo na řádku s web. adresou zámeček).

Obrázkový slovníček 1. lekce - https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_01?cc=cz&selLanguage=cs

Hry se slovíčky z 1. lekce - https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/games_01/games_01_01/?cc=cz&selLanguage=cs

Pusťte si písničky a říkanky k lekci 1 - https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_01/?cc=cz&selLanguage=cs The Happy House song, The Hello song, Who’s this?

Pokud budete mít dotazy, neváhejte se na mne obrátit. 
Děkuji Vám za spolupráci.

Za vyučující AJ Lenka Voděrová

 

 

Anglický jazyk - Martin Bendl

Dobrý večer,

zasílám angličtinu pro tento týden. V sobotu se slavil, především, americký svátek Halloween. U nás slavíme podobný den jako "Dušičky" a připadá na něj právě dnešek, 2.listopadu.

Zde je několik základních slovíček, která si můžete i poslechnout a pro ty šikovné je i možnost jednoduchých testíků v podobě spojování. 

- Dále přikládám video, které jsme si pouštěli ve škole. Podívejte se na něj a zopakujte si základní pozdravy a slovíčka.

- Učebnice (barevná) str. 12: ukažte a řekněte anglicky co nejvíce barev. S paní učitelkou jste se učily i nějaké školní potřeby, tak si zkuste vzpomenout na pár slovíček. 

- Kdo bude mít vše hotové, může se začít učit počítat do 10 ... anglicky!!! :) 


Hezký den všem a pokud budete s něčím pomoci, neváhejte se na mě obrátit.


Martin Bendl

 

     Domácí úkoly  -  úterý 3.11.2020

      Český jazyk

 1. Jako diktát si vyskládej tato písmena: M, a, L, m, E, l, é.
 2. Čti hbitě 5. a 6. řádek z velkého papíru.
 3. V Živé abecedě na str. 31 nahoře, u žluté tužky, pojmenuj obrázky a utvoř s nimi věty. Slova, která začínají na O spoj červenou pastelkou s modrou kartou O, o.
 4. Ve cvičení u ruky, na téže straně, pojmenuj obrázek, poskládej do okének písmena, která znáš pomocí skládací abecedy, vytleskej slabiky u těchto slov a pod okénkem tečkami vyznač jejich počet (sova  so – va, ..)(oko o – ko, ..)(poleno po – le – no, …)
 5. U horní pusinky, stále jsme na str. 31, se podívej do knížek a řekni celými větami o čem asi knížka je.
 6. U pusinky dole na písmeno, které je vždy nad obrázkem, vymysli jméno dítěte a celou větou řekni, co dělá.(Večer si Martin čte pohádkovou knížku. Alenka zalévá svoje sazenice jahod…)
 7. V Písance na str. 36 si nejprve nech přečíst básničku o autobusu, pak si procvič prstíky, posaď se ke psaní, jak to nejlíp umíš a vyzkoušej si, jak Ti půjde horní klička. Oba řádky píšeme pastelkou, plynule – jednu kličku za druhou a obtahujeme několikrát po sobě.

 

     Matematika

 1. Jako pětiminutovku si vypočítej zpaměti tyto příklady:

         4+1, 5-2, 1+3, 4-2, 3+2, 3-1, 1+4, 3-3, 2+1, 2-1

     2.Vyskládej si číslice od 1 do 6 a říkej si:

 •    Které číslo je za jedničkou? ( 2 )
 •    Které číslo je před pětkou?  ( 4 )
 •    Které číslo je mezi dvojkou a čtyřkou? ( 3 )
 •    Která všechna čísla jsou za trojkou? ( 4,5,6 )
 •    Která všechna čísla jsou před šestkou? ( 1,2,3,4,5 )

 

 1. V Pracovním sešitě na str. 27 ve cvičení Pokračuj v řadě, dopiš tužkou čísla

          1.řádek 456 456 456, 2.řádek 123456 123456, 3.řádek 654321 654321

 

 1. Ve cvičení Dokresli srdíčka, dokresli zelenou pastelkou srdíčka tak, aby jich bylo na každém řádku 6 a pak zapiš kolik je červených srdíček + zelených a máš hned příklad                          ( 1.řádek  5 srdíček – dokreslíme jedno  = celkem 6, příklad 5+1, 2.řádek 3 srdíčka –                dokreslíme 3  = celkem 6, příklad 3+3……)

 

 1. Ve cvičení  Dopiš, doplňujeme čísla, která chybí.                                                                   V prvním sloupečku do šesti (1+5, 3+3, 2+4, 4+2).

          Ve druhém do pěti (1+4, 4+1, 2+3, 3+2).

 

 1. V Písance na str. 6, trénuj podle šipek psaní číslice 6. Barevně napiš velkou šestku, několikrát ji obtáhni a pak piš i 3 menší šestky, hned vedle vpravo. Každá bude jinou pastelkou.​                                                                                                                                              Ať se práce daří a můžete si zase brzy hrát, pěkný den, vaše paní učitelka​

 2.  

Chtěla bych touto cestou poprosit všechny rodiče o zasílání ukázky maximálně 1 úkolu z Českého jazyka, 1 z Matematiky a 1 z Prvouky, případně jiného zadaného domácího úkolu např. z Vv, Pč, Hv či Tv. Paní ředitelka byla informována o zasílání úkolů od vás všech. Veškeré písemnosti budou hodnoceny po návratu do školních lavic. Další známky získají děti při ústním projevu a zkoušení.                                                                                                      Moc děkuji, S.B.

 

                                                                                                                                            2.11.2020

Vážení a milí rodiče,  

vzhledem k tomu, že netušíme, kdy se do školy vrátíme a děti budou i nadále pracovat doma, pod  Vaším bedlivým dozorem a přísným okem, budeme potřebovat další sešity, číslice i písmenka.

Vše najdete ve složce, kterou budete mít připravenu na hlavní budově, v šatně, kam si děti odkládají oblečení, když jdou na oběd. Každý má svou složku podepsanou a v ní najde: písmenka a slabiky - prosím rozstříhat, podepsat a uložit do desek na písmena, číslice a tečky, Písanku 1, Český jazyk 1 a 2, 2 papíry na procvičování čtení, Matematiku 2, 2 papíry s příklady, papír s natištěnou zeleninou a ovocem.

Desky si můžete vyzvednout na hlavní budově – v šatně, denně (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.30 hodin.  

Moc prosím sami nic nedoplňujte, nepište, nevybarvujte….. kdy, kam, co a jak psát se dozvíte při zadávání úkolů.   

                                      Moc děkuji a přeji hezké odpoledne, vaše paní učitelka                                           

 

                                                                                                                                        1.11.2020

Milí rodiče,

chtěla bychom Vás informovat o tom, že od 2. 11. 2020 bude škola i nadále pokračovat ve výuce formou distanční výuky.

Škola dosud neobdržela žádné oficiální vyjádření k průběhu výuky od 2. 11. 2020.

Ředitelka školy proto svolává na pondělí 2. 11. 2020 poradu všech pedagogů, kde bude společně zhodnocen dosavadní systém distanční výuky a zároveň bude společně vypracován a doporučen další postup pro všechny ročníky na další období.

Naše děti pojedou ve výuce opět pomocí platformy  Bakaláři – Komens pro ověřenou a šifrovanou komunikaci mezi školou - rodičem - žákem.

Úkoly budou též denně vyvěšeny na Stránkách třídy 1.B

Budou zadávány od úterý 3.11.2020, každý den kolem 8.00 hod.

Komunikace mezi námi zůstává stejná, tedy přes  e-mail , WhatsApp nebo Messenger.

Po dobu distanční výuky pokračuje i provoz školní jídelny, výdej pro žáky 1. stupně je určen na dobu od 12:00 do 12:35 hod.

Prosím o kontrolu, zda máte pro děti obědy odhlášeny nebo v případě zájmu naopak přihlášeny….

Obědy jsou vydávány ve školní jídelně za dodržení zvýšených hygienických podmínek.

 

Prosím, sledujte i nadále webové stránky školy, na kterých bude zveřejněno stanovisko vlády i další informace.

                                                                                                                                                                                                                                       Moc děkuji, S.Blínová

 

 

     Domácí úkoly - pátek 23.10.2020

 

Protože se vždy před dny volna ( opatření č.j.MSMT – 39185/ 2020 – 1 ), státním svátkem 28.10. a podzimními prázdninami (29. – 30.10) ve škole poučujeme o bezpečnosti a chování během těchto dní, prosím vás tedy touto cestou, abyste se chovali dle zásad slušného chování a zvýšeně dbali o svou bezpečnost, abychom se všichni zase spolu sešli ve zdraví a spokojeni.

Dnes jsou úkoly obsáhlejší, neboť následují dny volna a úkoly dostávat nebudete. Huráááá!

Moc prosím, čtěte slabiky, slova i jednoduché věty každý den alespoň 10 minut, jen tak si je zafixujete a budeme mít po návratu na čem stavět. Též si každý den spočítejte pár příkladů, stačí pamětně, nemusíte nic psát.

Zároveň bych chtěla poděkovat touto cestou všem rodičům i prarodičům za výbornou spolupráci v těchto těžkých chvílích. Moc mi pomáháte a jste, podle toho, co mi posíláte, vynikajícími učiteli. Za chvíli mne ani nebudete potřebovat. Dětem též děkuji za to, s jakou vervou se vrhly do učení, jak to všechno zvládaly, i když to někdy nešlo hladce a objevily se i slzičky. Jsou prostě skvělí a zaslouží obrovskou pochvalu. Jejich snaha je i pro mne velikou odměnou. Díky!

Tak tedy do práce, ať je pro dnešek hotovo a hurá na prázdniny! Doufejme, že se po nich už zase shledáme ve školních lavicích.

Český jazyk

 1. Jako diktát si vyskládej následující slabiky:

         Sa, MA, Le, E, la, Me, le, Sé, lá

         Až budeš hotov/a, hledej schovanou větu, už ji znáš z Živé abecedy.

 1. Zkus přečíst bez chyby 4., 5. a 6.nepodtržený řádek  z velkého papíru. Za každou chybu udělej 3 dřepy.
 2. V Živé abecedě na str.30 si nech přečíst některým dospělákem básničku na O.

         Nauč se ji nazpaměť.

         Vyhledej v ní všechna velká O a zakroužkuj je červenou pastelkou, vyhledej i malá o a                     zakroužkuj je modrou pastelkou.

 1. Cvičení s pusinkou na téže straně značí, že pojmenuješ obrázky a řekneš si, kde slyšíš písmeno O. Řekni si i jiná slova, která začínají na O, slova, kde je O uprostřed i slova, kde je O na konci.
 2. U červené pastelky vybarvi všechna okénka, kde vidíš O nebo o.
 3. U žluté pastelky obtáhni písmena, přečti si je a do prázdných okének napiš.
 4. V Písance na str. 35 natrénuj dolní zátrh a také spojení obou ( dolního i horního zátrhu ), napíšeš tedy celou stránku. Nezapomeň na cvičení prstů, správný posaz a správný úchop tužky či pastelky.

 

Matematika

 1.  Do sešitu pětiminutovek piš výsledky těchto příkladů:

          2+2, 5-1, 2+3, 4-1, 1+4, 5-4, 3-1, 4-2, 5-5, 1+1

 1. Vymysli slovní úlohy k obrázkům v Pracovním sešitě na str.25 dole. Tam, kde děti jezdí na bobech, bude úloha na sčítání, u sněhuláků na odčítání. Pozor na znázornění (u dětí na bobech, budou 3 kolečka červená – to jsou děti sedící na bobech a jedno kolečko modré, to je dítě, které padá z bobů, otázka je: Kolik dětí jezdí na bobech? Příklad je tedy potom 3+1=4. U sněhuláků budou 3 kolečka zelená – to jsou všichni sněhuláci na obrázku a 1 z nich škrtnuté – to je sněhulák, který se roztává, otázka: Kolik na kopci zůstalo sněhuláků? Příklad je 3-1=2.
 2. Na str.27 nahoře spočítej po jednom medvídky a brouky.

         Vyskládej na stůl stejný počet libovolných předmětů např. knoflíků.

         Ukazuj si i na prstech daný počet.

 1. Ve cvičení Doplň čísla, doplňuj do žlutých okének čísla, která odpovídají počtu prvků v daném okénku.
 2. Ve cvičení Doplň a porovnej, doplň chybějící čísla a zapiš porovnávací znaménka: je větší, je menší, rovná se. Určitě si na ně vzpomínáš, ano, jsou to zobáčky (zobáček je otevřený vždy na větší číslo).
 3. V Písance – odzadu, trénuj psaní číslic 4 a 5 (při psaní postupuj podle čísel ve vzoru, 5 – nejprve nožička, pak bříško a na konec stříška.

 

 

Pomáhej doma rodičům, každý den si po učení pěkně ukliď svoje místo a dnes můžeš pomoci mamince při utírání nádobí. Odměna Tě určitě nemine.

 

Místo tělesné výchovy ordinuji každodenní pobyt venku, alespoň chvilku, za každého počasí a přitom vykonávej pohybové aktivity, které Tě budou bavit (jízda na kole, bruslích, pouštění draka, skákání panáka, hraní kuliček atd.)

Za odměnu navštěvuj web: skolakov.eu a přidávám další www.rysava.websnadno.cz

 

Mějte se pohádkově a po prázdninách se na vás všechny už moc těším, vaše paní učitelka

 

 

     Domácí úkoly - čtvrtek 22.10.2020

     Český jazyk

 1. Zahrajte si slovní kopanou

        ( řekni slovo a další vymýšlí slovo na písmeno, kterým Tvoje slovo končí př. auto – o – oliva            – a - anděl….Když vám to půjde, zkuste hrát na poslední slabiku např.máma – ma – mašle            – le- lepidlo - lo …

 1. Čti hbitě z velkého papíru druhý a čtvrtý nepodtržený řádek.
 2. V Živé abecedě si zopakuj čtení u fialového a červeného balónku na str.29 a pak se pust do slov u modrého balónku, nejprve si ale obloučky vyznač slabiky, jako to vidíš u slova mele.
 3. Čti věty u žlutého balónku, větu pak spoj čarou se správným obrázkem. Vybarvi obrázek k větě ELA LÁME.
 4. V Písance na str.34 je básnička o Janě, nech si ji přečíst, pak si rozcvič prstíky pomocí básničky, kterou umíš, pěkně se ke psaní posaď, správně uchop pastelku a cvičíme  „dolíky‘‘. Každý obtáhni alespoň 3 krát, vždy jinou pastelkou.

     Matematika

 1. Jako pětiminutovku si vypočítej modré cvičení na str.25  Pracovním sešitě a zapiš výsledky.
 2. Vezmi si červenou, modrou, zelenou, žlutou a fialovou pastelku a vybarvuj lyžaře podle návodu:

        Poslední je zelený, prostřední je fialový, první je modrý, předposlední červený a druhý je                  žlutý.

 1. Doplň si číselné řady na téže stránce.
 2. Do Matematiky 1 opiš a vypočítej zelené cvičení.

         Budou to krásné dva sloupečky, číslo pod číslem, znaménko pod znaménkem, jinak se                   budu mračit!

 1. Za odměnu si na chvilku otevři web: skolakov.eu a vyber si libovolné cvičení, které Tě bude bavit a zvládneš ho.    

     Prvouka

 1. Najdi si v učebnici str.17 téma Na poli.
 2. Prohlédni si a popiš barevný obrázek.
 3. Do sešitu Prvouka si namaluj obrázek draka.
 4. Poslechni si pohádku O řepě (Youtube.com) a zkuste si ji doma zahrát.

     Výtvarná výchova

     Z nasbíraných listů vytvoř vílu Listěnku nebo víláka Lisťáka. Nalep listy na papír A4 a dotvoř         podle vlastní fantazie na vílu nebo víláka pomocí pastelek, fixek…. Pošli mi obrázek, jak se Ti       to povedlo.   

 

     Moc hezký den, dávejte na sebe pozor, myslím na vás na všechny, nebojte to zvládneme!                                                                                                                                         

                                                                                                                                  Vaše paní učitelka                                                            

 

Domácí úkoly - středa 21.10.2020

Moc se omlouvám za pozdní vyvěšení úkolů, nemohla jsem se připojit k netu.

Český jazyk 
 

 1. Jako diktát si vyskládej:  

          l, M, á, E, L, má, MA, Le   

          nyní hledej v diktátu slovo, které označuje jednoho člena rodiny, toho nejmilejšího.

          Povedlo se Ti?

 1. U slov:

         penál, tužka, aktovka, úterý, sešit, guma, ořezávátko

         vytleskej slabiky, řekni jejich počet, urči první písmeno ve slově a vyber z řady slovo, které             tam nepatří. Našli???

 1. V Živé abecedě na str. 29 zkus přečíst pěkně po slabikách slova u fialového balónku.

         Pokud Ti to půjde, vrhni se na čtení vět u červeného balónku. Slovo přečti a doplň                           obrázkem, pak Ti vznikne věta. Huráááá!

 1.  V Písance na str. 33 piš zbývající 2 řádky. Ke dvěma kopečkům přidej třetí a už brzy budeš   umět psát písmeno M.
 2.  Zahrajte si ve volnu hru: Teta balí kufr. Znáš ji, hrajeme ji ve škole.                                                                                                                                  

 

 Matematika

 1. Když jsi venku na procházce, určuj si, co vidíš vlevo, vpravo, nahoře, za sebou, vedle sebe….
 2.  Jako pětiminutovku vypočítej v Pracovním sešitě na str. 25 cvičení tělové barvy, sám/a si ho překontroluj, oprav chyby a dej si známku.
 3.  Na str. 24 dole, vymysli slovní úlohy s Mikuláši a s pejsky, nezapomeň úlohu znázornit do řádku Znázorni, zapsat příklad do řádku Vypočítej a řekni celou větou odpověď.
 4.  V sešitě Matematika 1 zkus psát číslici 4 (jen 2 řádky), píšeme šikmo dolů, vodorovně a překřížit, tedy shora dolů nikoli naopak!

 

Místo pracovních činností se pust do práce doma, ukliď si svůj koutek na učení, ať aspoň trochu pomůžeš mamce. Uvidíš, že bude mít radost.

 

Tak prima den a s úsměvem, opatrujte se

Vaše paní učitelka

 

Domácí úkoly - úterý 20.10.2020

Krásný den vám všem, ať vás dnešní učení baví a zvládnete ho rychle, abyste si mohli jít zase brzy hrát nebo se proběhnout.

 Český jazyk

 

 1. Vyjmenuj 5 druhů ovoce, u každého vytleskej a řekni počet slabik, uvědom si první a poslední písmeno a řekni ho nahlas.
 2. Z velkého papíru nahlas čti slabiky v pátém a šestém podtrženém řádku.
 3. Až se pěkně rozcvičíš, otevři si Živou abecedu na str.29 a čti slabiky na hrnečcích. Když slabiku přečteš správně, vybarvi ouško hrnečku. Když přečteš celý řádek bez chyby, vybarvi poličku,na které stojí hrnečky.
 4. Po rozcvičení prstíků přejdi do Písanky na str.33 a napiš další 2 řádky. (vylezu kopeček, padám dolů a po strmé straně lezu opět nahoru a tvořím další kopeček)
 5.  Za odměnu si zaskoč na web : skolakov.eu – Český jazyk pro 1. třídu – Zrakové vnímání – Tvary písmen, můžeš si ale vybrat i jiné cvičení, které Tě bude bavit.

 

 Matematika

 

 1.  Místo dnešní pětiminutovky si najdi v Pracovním sešitě na str.24 zelené cvičení a hbitě říkej výsledky.
 2.  Když Ti to dobře půjde, vypočítej i cvičení vlevo od zeleného, výsledky zapiš tužkou do   modrých okének.
 3.  Nakonec se pust do cvičení s trojúhelníky, kruhy, čtverci….(podle daného příkladu   znázorňuješ pomocí libovolných tvarů, např: 1+4 =1 trojúhelník + 4 kruhy, 2+3= 2 srdíčka +   3 čtverce…..)

 

 

 Prvouka

 1. Najdi si v učebnici Prvouky str.16, Podzim na zahradě
 2. Pojmenuj jednotlivé druhy zeleniny a vybarvi na obrázcích jen tu část, kterou jíme.
 3. Uvědom si a řekni si, proč vlastně zeleninu pěstujeme a hlavně, proč ji jíme.
 4. Znáš nějaká zeleninová jídla, pověz.
 5. Do sešitu Prvouky nakresli obrázek jednoho druhu zeleniny, který máš nejraději.
 6. Ve volných chvílích si můžete doma zahrát hru na poznávání ovoce a zeleniny. Jeden si zaváže oči , druhý mu dá buď přičichnout nebo ochutnat kousek nějakého ovoce nebo zeleniny a on hádá, co mu bylo podáno.​

 

Domácí úkoly - pátek 16.10.2020

Český jazyk

1)Nech si nadiktovat tato písmena a slabiky a vyskládej je :

   S, l, M, ma, s, le, E

2)Zopakuj si čtení slabik na hřbetech knížek na str. 25 v Živé abecedě

3)Vytleskej si a řekni si počet slabik u těchto slov:

   slunečnice, pes, maso, sasanka, prstýnek, sklo

4)Napiš si fixou na jednu ruku ( tak jako já ve škole ) S a na druhou

    ruku A,později E a spojuj a rozkládej slabiku S + A = SA, S + E = SE

5) V Živé abecedě na str.28 u červeného balonku si přečti slabiky,

    následně zakroužkuj velké S červeně a malé s modře, u žlutého

    balonku přiřaď ke každé slabice slovo, které na ni začíná

    sa – salám, se – sekyra…… a spoj čarou, piš  pastelkou

6) V Písance na str. 32 natrénuj kopečky, poté, co si procvičíš prstíky a

    vzorně se ke psaní posadíš.

Matematika

1)Do sešitu pětiminutovek si nech nadiktovat tyto příklady, píšeš jen

    výsledky:

    2+1, 4-2, 1+3, 3-2, 4+1, 2-1, 2+2, 5-1, 3+1, 1-1

2)Zkus do sešitu Matematika 1 opsat příklady ze zeleného cvičení na

    str. 23 v Pracovním sešitě (pěkně do sloupečků tak, jak jsme se

   učili) a vypočítej je.

3)Vymysli slovní úlohu k obrázku andělů na str. 23, na sčítání nebo  

   odčítaní, znázorni kolečky  na řádek  - znázorni a napiš příklad do

   řádku – vypočítej. Odpověz celou větou.

 Např.

 Ke stromečku přišli 3 andělé s hvězdou a 2 bez hvězdy. Kolik andělů

 bylo u  stromečku? (3+2 = 5 )

nebo

Ke stromečku přišlo 5 andělů. 2 z nich neměli hvězdu. Kolik přišlo

andělů s hvězdou ?

 

Něco navíc :

Zazpívej si písničku Žabička zelená i s rodiči a nauč je k tomu i

taneček, uvidíš, že bude legrace.

 

Hezkou sobotu a neděli, myslím na vás a v pondělí zase ahoj,

vaše paní učitelka

 

Domácí úkoly - čtvrtek 15.10.2020

Milí rodiče,

všem vám děkuji za posílání úkolů, děti jsou velké šikulky a práce se jim pod vaším vedením daří. Moc si vás za vaši práci s nimi vážím. Pevně věřím, že to vše společně zvládneme, vždyť je to jen týden!!! Úplně bude stačit, když mi pro kontrolu zašlete každý den vždy jen jeden z úkolů na ukázku. Až se děti vrátí do školy, všechny sešity si od nich vyberu a zkontroluji.

Moc pozdravů všem distančákům, opatrujte se, vaše paní učitelka

Český jazyk

1)Vyskládej si slabiky podle diktátu :

   Ma, la, Le, mé, Lá, me

2) Z velkého papíru, který jsi dostal/a, si přečti první a třetí řádek slabik                pěkně nahlas.

3) V Živé abecedě na str. 27 si splň úkoly 1 – 3 dole pod obrázky.

4) V Písance dokonči str. 31 ( každý řádek opět jinou pastelkou ).

Matematika

1)Do sešitu na pětiminutovky si nech nadiktovat dalších 10 příkladů a piš            pouze výsledky :

   1+3, 2+3, 4-3, 3-1, 4+1, 2+2, 4-2, 3+2, 1+1, 3-3

2)V Pracovním sešitě na str. 23 si najdi cvičení se žlutými kolečky ( levý              sloupeček ) – nezapomeň poškrtat kolečka         podle zadání příkladů,            číslo za znaménkem   - , značí počet škrtnutých koleček, např. 5-1,                    škrtáme 1 kolečko, a příklady vypočítej. V pravém sloupečku naopak  ke          kolečkům piš příklady , nejprve spočítej, kolik je koleček                                      celkem např.5,  potom, kolik jich je škrtnutých např.3, z toho plyne příklad        5-3 = 2, počet neškrtnutých koleček udává výsledek.

3)Do sešitu Matematika 1 trénuj psaní číslice 3 ( napiš první dva řádky )

Prvouka

1)Podzim v sadu  - učebnice str. 15, najdi si sám/a  tuto stránku.

2)Popiš, co vidíš na obrázku  ( hovoř celými větami ).

3)Pojmenuj nářadí pod obrázkem a řekni, k čemu se používá ( nevíš-li, zeptej se rodičů ).

4)Vzpomeň si, co všechno můžeme v sadu pěstovat, vyjmenuj.

5)V modrém rámečku vpravo, vybarvi ovoce, které sklízíme na podzim a              pojmenuj ho.

6)U žluté hvězdičky poznávej ovoce, které se u nás nepěstuje, znáš i jiné ?         Vybarvi jen to, co Ti chutná.

7)Do sešitu Prvouky nakresli  nebo vystříhej a nalep ve volném čase mísu           s ovocem ( podle své fantazie – pastelky, fixy, křídy, obrázky z časopisů,         letáků apod.)

 

Domácí úkoly - středa 14.10.2020

Český jazyk
1) Nech si od rodičů nadiktovat tato písmena a skládej je do řady, tak jako ve škole
    S, m, A, M, é, l, a, L
2) Zopakuj si čtení slabik v Živé abecedě na stránkách 18 a 24
3) V Živé abecedě​ na str. 26 najdi v úkolu u červené tužtičky  všechna S, s a obrázek vybarvi
4) V Živé abecedě na téže stránce v úkolu u žluté tužtičky obtáhni S, s a zkus je sám/a napsat          do prázdných okének
5) Pěkně se posaď k psacímu stolu tak, jak se učíme ve škole, procvič si prstíky s básničkou a        pak v  Písance na str. 31 napiš ​první tři řádky. ( každý jinou pastelkou )


Matematika

1) Do sešitu na pětiminutovky si nech od rodičů nadiktovat 10 příkladů na sčítání a odčítání do         5, píšeš jen výsledky, jako ve škole
     1+1, 4-3, 2+1, 3-2,1+3, 2-1, 2+2, 4-1, 3+2, 3-3
2) V Pracovním sešitě na str. 22 dole vymysli ​slovní úlohu o krtečkovi např: U lesa je 1 krtčí               hromádka, kde krtek ještě        pracuje a 4 hromádky, kde mají krtečkové již hotovo. Kolik               krtčích hromádek uvidíš u lesa, až budou mít všichni              hotovo ?
     Úlohu znázorni pomocí barevných koleček ( 1 zelené + 4 červená ), napiš příklad ( 1+4 = 5 ),         kterým úlohu vypočítáme a řekni odpověď nahlas celou větou.
3) Na str. 23 začínáme odčítání do 5, prohlédni si horní obrázky ( veverky, pomněnky,.....),                   podívej se, jak je znázorněno odčítání​ a příklady vypočítej

Až přestane pršet, proběhni se venku, přitom si nasbírej listy stromů, usuš je a dej vylisovat, budeme je potřebovat na pracovní činnosti.

Budeš-li mít chuť ( stejně venku prší ), najdi si obrázek draka, který jsi dostal/a a pust se do něho, nezapomeň mi poslat obrázek, jak se Ti povedl.

Moc pozdravů ​vám všem, vaše paní učitelka 

 

 

Domácí úkoly

 

Milí rodiče,

po dnešní poradě, kdy ani na ministerstvu nemají jasno, jsme se s kolegyní z 1.třídy po zkušenostech z jarní distanční výuky, domluvily na následujícím postupu:

Nepanikařte!  Zatím se jedná o pouhý týden nepřítomnosti dětí ve škole.

Vzhledem omezeným možnostem některých dětí k přístupu do Bakalářů, budeme vyvěšovat úkoly denně na stránky třídy a současně na nástěnku do Bakalářů.

On-line výuka v první třídě nám připadá nevhodná vzhledem k zátěži nejen vás rodičů, ale i dětí, které při práci na počítači stejně budou odkázány na vaši pomoc a přítomnost. Úkoly můžete s dětmi dělat kdykoliv a ne pouze v daný čas.

V každém případě vás prosíme o zaslání některých úkolů e-mailem jako přílohu, případně komunikujte přes Messenger nebo WhatsApp. Telefonní číslo pošleme na vaši e-mailovou adresu.

Pokud by situace trvala déle, zvládneme i to!!

 

Světlana Blínová                                                                                                           14.10.2020

 

 

 

 

Vážení rodiče,

omlouváme se, ale vzhledem k rychle měnícím se pokynům z MŠMT vám dodatečně nabízíme stravování pro vaše děti. V tuto chvíli mají všechny děti oběd přihlášen. Pokud nemáte zájem, aby si vaše dítě vyzvedávalo teplý oběd (bez polévky) v krabičce, můžete mu dnes, tj. 13. 10. 2020 do 20:00 hod. odhlásit oběd prostřednictvím Jídelníčku na stránkách školy (viz www.strava.cz) a to na celou dobu distanční výuky. Prosím, přihlašujte dítě k "distančnímu" stravování jen tehdy, pokud oběd opravdu přijde odebrat, apelujeme na zamezení plýtvání jídlem a obalovými materiály. Výdej pro žáky 1. stupně bude probíhat od 12:00 do 12:35 hod. Výdej pro žáky 2. stupně bude probíhat od 13:00 do 13:35 hod. Obědy budou vydávány ve školní jídelně za dodržení hygienických předpisů.

PaedDr. Alena Nídlová ředitelka školy

 

 

 Distanční výuka

            

  Milí rodiče,

  od zítřka 14.10.2020 začíná distanční výuka pro naše děti.

 

  Úkoly budou pravidelně každý den dopoledne  vyvěšeny na nástěnce Bakalářů na stránkách          školy www.zsspitalska.cz

  Na titulní stránce vpravo najdete ikonku Bakaláři, po rozkliknutí je zde postup pro přihlášení.

  Vaše e-mailové adresy jsou zavedeny do systému tak, jak jste je uvedli v posledním dotazníku.  

  Prosím o zpětnou vazbu na můj soukromý e-mail ( svetlanablinova@seznam.cz), zda se vám      přihlášení zdařilo.

 

  Děkuji, Světlana Blínová

 

            Náš tělocvik venku...

           132023

 

 

 

 

 

                   Tak nám chutnají svačinky, co nám připravily maminky...

             232

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,
při zahájení školního roku dne 1.9.2020 bude vstup do budovy umožněn pouze dětem, roušky jsou povinné ve společných prostorách školy. Děti si u vchodu převezmou paní učitelky.
Rodiče si převedou paní vychovatelky školní družiny na společnou třídní schůzku do jídelny školy na hlavní budově.
Po skončení této schůzky následují třídní schůzky pro rodiče v jednotlivých třídách na Bumbálku
od 9:00 hod.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci, prosíme o účast pouze jednoho z rodičů s rouškou.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 18 °C 11 °C
pátek 14. 6. zataženo 20/9 °C
sobota 15. 6. oblačno 24/12 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 23/13 °C

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Naše škola se účastní projektu Evropské unie s finanční podporou EU.

Ovoce a zelenina do škol

Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol je financován z prostředků Ministerstva zemědělství.

www.skolniprojekty.info

Obědy pro děti

Obědy pro děti LOGO

S podporou MŠMT

Wmen for Women MŠMT LOGO

Pro školy

Rodičům: Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho tak mohou vaše děti nejen ve škole, ale i doma.

Psaní hravě

Psaní všemi deseti:

Psaní hravě LOGO

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.