ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

2.C

 

Zoo PRAHA

GJHGJJH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 přednáška a ukázka vybavení

příslušníka POHOTOVOSTNÍ MOTORIZOVANÉ JEDNOTKY POLICE ČR

zerdgh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malešický park - VODNÍ SVĚT

bxb

 MIKROKLIMA - oslava Světového dne ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

gncfghh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 gsfg

ŠKOLA V PŘÍRODĚ KRKONOŠE 27.-31.5.2024, DVORSKÁ BOUDA 1313 m.n.m. 

HMGCMBVCBV
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jhfjdjjzghg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 výukový program: Medový život včel, EKOCENTRUM PRALES

HGFHG

 DĚTSKÉ MUZEUM V NÁRODNÍM MUZEU

jhhhhhxj

 VYHLÍDKOVÁ PLAVBA PRAŽSKÝMI BENÁTKAMI

„Z přístaviště Judita ukrytého v unikátním vodním podzemí Starého Města jsme se vydáli na plavbu za neopakovatelnými výhledy i nepoznanými a tajemnými kanály mimo hlavní plavební koridory." 

Jsme plní nevšedního zážitku a děkujeme celému týmu z MUZEA KARLOVA MOSTU! 

ll

hp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zahrada naší školy se stala místem plným informací a zážitků. Žáci se zábavnou formou dozvěděli mnoho zajímavého o DNI ZEMĚ. Proč je důležitá ochrana naší planety? Proč se třídí odpad? Jak se máme chovat při pobytu v přírodě? To i mnoho dalšího jsme si vysvětlili díky přírodovědné i tělocvičné úkolové hře: STEZKA DEN ZEMĚ.

thsh

 

 Vyrobili jsme si loutky, divadelní kulisy a na závěr jsme si i zahráli vlastní divadelní představení. Moooc nás to bavilo!! :) 

ffhfhhfNÁRODNÍ GALERIE - KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ 

Vzdělávací program - „Proč slavíme Velikonoce?" 

„Příběh o Kristově utrpení patří mezi ústřední náměty středověkého umění. Co se odehrálo před téměř dvěma tisíci lety, nám pomohla odhalit významná díla v čele s Vyšebrodským oltářem. Vysvětlili jsme si, proč byl Kristus ukřižován, jak vznikl název velikonočních svátků, jak se nazývají jednotlivé dny velikonočního týdne nebo co symbolizuje beránek. Pomocí náhody si poté žáci vytvořili snovou krajinu Getsemanské zahrady." 

gfjxjBŘEZEN = KNIHA, LITERATURA, ČETBA, ...

TÝDEN S KNIHOU nám přichystal následující aktivity, úkoly, akce: Cesta za pohádkou, Alfa box, výroba divadelní masky, dramatizace vlastního příběhu, Odpoledne otevřených dveří,          beseda s výtvarnou redaktorkou nakladatelství ALBATROS Alexandrou Horovou                          a mnoho dalšího. 

Bylo to skvělé a těšíme se za rok znovu!

ghxjhgfhfyhzjtdhfyghhjfgj

gyhhg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22.1.2024 Výchovný koncert skupiny: The CELLO Boys

ghfyh17.1.2024 DIVADLO GONG - KNIHA DŽUNGLÍ: MAUGLÍHO POSLEDNÍ BOJ

fhxgDěkujeme Olince a Petrovi za krásné překvapení

v podobě nacvičené vánoční koledy ,,RYCHLE BRATŘI".

rzjsjNÁVŠTĚVA SV. MIKULÁŠE S ČERTY A ANDĚLY

gjcghjch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vánoční stromeček jsme si letos nazdobili ozdobami, které žáci sami vyrobili. 

jdkjV Tělesné výchově jsme se poslední měsíc věnovali olympijským ideálům, symbolům i smyslu fair play. Zkusili jsme si, jaké to je podávat sportovní výkony, které jsou měřitelné. Chlapci a dívky soutěžili zvlášť. Známe vítěze v disciplínách: běh na 50 m, skok z místa, skok s rozběhem.

Děkujeme všem za účast a gratulujeme vítězům!! 

dsfbssg28.11. PŘEDNÁŠKA PRO ŽÁKY OD POLICE ČR, MĚSTSKÉ POLICE A BESIP

gdyh

 NÁRODNÍ GALERIE – SCHWARZENBERSKÝ PALÁC

Žáci se díky vzdělávacímu programu „Co si šeptají andělé“ seznámili s několika obrazy, ve kterých hlavní i vedlejší roli hrály postavy andělů. O čem si andělé povídají, jací jsou a jak vypadají? Co vyjadřují jejich gesta? Na tyto i jiné otázky hledali žáci odpovědi. Nakonec byla velice působivá návštěva Národní galerie zakončena ve výtvarném ateliéru, kde si mohly děti vytvořit vlastní podobu anděla.

nn

hxhfghjhgjhgHALLOWEEN

fjxfg13.10. 2023 TOULCŮV DVŮR

Žáci se setkali s ovcemi, kozami, prasátky, krávou, drůbeží i králíky. Během programu se  stali kontrolory kvality jejich života. Díky tomu se dozvěděli, co všechno je třeba zajistit, aby byla zvířata spokojená. Na příkladu hospodářských zvířat si ukázali, že i naši domácí mazlíčci mají své potřeby, které bychom se měli snažit naplnit.

dggdgsdgSpaní na Bumbálku jsme si náramně užili, nevíme, jestli se nám nejvíce líbilo opékání buřtů, bojovka, plnění záludných úkolů nebo spaní ve spacím pytli. Těšíme se na příště!!! 

fgdfbndgy

fbhdfbfdnyJJHJgadgdfhdxh29. ČERVEN, DEN NAŠICH DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ

jhfgsjrzsjr28. ČERVEN, DEN DESKOVÝCH A KARETNÍCH HER

FDHYXŠKOLA V PŘÍRODĚ 5.-9.6.2023 v Blatné

Pro žáky byl připravený celotýdenní program s názvem Kouzelnická škola: vyzkoušeli si, jaké nástrahy a dobrodružství, kouzla a hry na ně čekají v magickém světě. Zkusili si stavění kouzelnického zámku, soutěže s čarovnou tématikou, tajenky, vaření kouzelného lektvaru, pavoučí dráhu a mnoho dalšího. Kouzelným okamžikem se stalo také psaní dopisů a pohledů domů. 

Středeční celodenní program pro děti připravil zážtiky v podobě Lego výstavy, kde mimo jiné spatřily model Kouzelnické školy v Bradavích z 1.000.000. kostek lega. V oboře zámku Blatná mohly děti z ruky krmit nádherné daňky a jeden z velkých zážitků byla také jízda vlakem. :-) 

Všechny nás těší, že si žáci školu v přírodě užili a těšíme se zase opět za rok. 

gdhgfgdg

zjdzjtrrsjhtgjhsxj

SPORTOVNÍ DEN A DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 2.6. 2023

Děti si vezmou do školy malý batůžek, sportovní oblečení, pití,

svačinu, CYKLISTICKOU HELMU, BOTY S PLNOU ŠPIČKOU 

 a čip na oběd, školní družina odpoledne funguje normálně. 

GAHHRVe čtvrtek 25.5.2023 se zúčastníme akce MIKROKLIMA.

Děti přijdou do školy jen s malým batůžkem, ve kerém budou mít svačinu, pití a čip na oběd. 

ht18.5. FOCENÍ TŘÍD: v sešitu sdělení naleznete kolik se za fotografie vybírá (moc prosím donést přesnou částku zapsanou v sešitě).                     p2.5. 2023Návštěva PLANETÁRIA 20.4.2023

GDHGHPROJEKTOVÝ TÝDEN S KNIHOU 20.-24. březen

Na začátku týdne jsme ve třídě přivítali žáky vyšších ročníků, kteří si vyzkoušeli roli učitelů a připravenými činnostmi motivovali žáky nejen k četbě. Ve čtvrtek se mohli rodiče s dětmi zúčastnit literárního odpoledne, na žáky čekalo osm stanovišť (tvorba komiksu, balanční chůze s knihou na hlavě, výroba záložky, atd). Každý kdo splnil všech osm úkolů se mohl zúčastnit losování tomboly

A v neposlední řadě žáci celý týden v rámci skupinové práce vytvářeli říše inspirované příběhy z knih. Nejrůznější místa a postavy ve svých říších pojmenovali a přidělovali jim popisky. Příští týden si žáci zkusí ke každé říši vymyslet a napsat příběh. 


​​​​​​GjjHhjj

HreHreHre                                   ​​​​​​    Barevný BUMBÁLEK

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a vytvořili tak s námi barvený BumbáleBumbál

fgfdh

ghghgh

¨hgfhgffVážení rodiče,

pozorně si přečtěte následující informaci. Týká se detašovaného  pracoviště ZŠ -  Elektra.

V případě zájmu, prosím o vyplnění a zaslání e - mailem na MČ (adresa a postup níže) a v kopii třídnímu učiteli (jelinkoval@zsspitalska.cz) i na  e-mail: vasakovam@zsspitalska.cz. Nutno vyplnit do 3.3.2023.

e

Vážení rodiče současných žáků prvního stupně základních škol,

od září 2024 bude ve Vysočanech v ulici Sousedíkova zahájen provoz nové Základní a mateřské školy Elektra. Termín kolaudace budovy je stanoven na konec června 2023. Z důvodu závazné legislativy však nelze splnit veškeré náležitosti, které by umožnily zahájit provoz nové školy v září 2023. MČ Praha 9 se však snaží vyjít vstříc zájmu rodičů a část prostor nové školy zprovoznit pro děti z jejího okolí již ve školním roce 2023-2024. Z výše uvedeného důvodu je to možné pouze formou detašovaného pracoviště jiné základní školy na území MČ Praha 9. Naší snahou je od září 2023 otevřít přípravnou třídu a několik tříd prvního stupně základní školy.

Obracíme se na Vás, jako na rodiče žáků, kteří v letošním školním roce navštěvují 1. – 3. třídu některé základní školy zřízené MČ Praha 9, s dotazem, zda máte zájem, aby Vaše dítě od září 2023 navštěvovalo budovu nové školy v Sousedíkově ulici (budoucí ZŠ a MŠ Elektra). Právě Váš zájem o docházku Vašeho dítěte do budovy budoucí ZŠ a MŠ Elektra již od září 2023 je pro stanovení dalšího postupu rozhodující. Od 1.9.2024 se tito žáci stanou žáky ZŠ a MŠ Elektra.

Budova i učebny nové školy v Sousedíkově ulici budou materiálně i didakticky vybaveny, pedagogové zajištěni. Děti budou moci využít školní stravování i odpolední pobyt ve školní družině.

Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo novou školu, prosíme o vyplnění údajů a zaslání na níže uvedený e-mail.

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu kapacity tříd nemůžeme garantovat budoucí možný přestup dítěte na ZŠ a MŠ Elektra, pokud rodiče neprojeví zájem ve stanoveném termínu.

   Tomáš Portlík                                                                   Tereza Štaubrová

   starosta MČ Praha 9                                                        radní pro oblast výuky a vzdělávání   
                                                                                               v ZŠ a MŠ

 

V zájmu organizačního zabezpečení je nezbytné, aby zákonní zástupci žáků, kteří chtějí uvedenou nabídku od 1. 9. 2023 využít, závazně potvrdili svůj zájem, a to nejpozději do 3.3. 2023 na e-mailovou adresu elektra@praha9.cz  v této podobě:

Předmět emailu: Elektra - ZŠ

Text emailu:  Od 1. 9. 2023 máme zájem o přijetí našeho dítěte do nové budovy školy v Sousedíkově ulici, budoucí ZŠ a MŠ Elektra.

Jméno a příjmení dítěte:

ZŠ, kterou navštěvuje:

Ročník:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Telefonní číslo zákonného zástupce:

E-mail na zákonného zástupce:Návštěva galerie výtvarného umění a předávání diplomů za 1. pololetí. 

Gratulujeme všem prvňáčkům k získání prvního vysvědčení. hgfn

nhhn

hhghp

Nabídka na bezplatné užívání ledové plochy pro žáky v zázemí zahradní restaurace Park Podviňák v pracovních dnech od 9:00-14:00.

Rezervaci prosím domlouvejte na telefonu 608 840 557.

K dispozici jsou k zapůjčení brusle, helmy, pomůcky pro bruslaře.

Ing. Leoš Toman tajemník úřadu městské části Praha 9TVORBA KALENDÁŘE

V měsíci lednu se žáci věnují tématu: orientace v čase. Učí se poznávat hodiny, vyjmenovat dny  v týdnu, měsíce v roce i roční období.

Ve výtvarné výchově jsme se nechali inspirovat jednotlivými měsíci v roce a vytvořili jsme kalendář pro celý rok. Na pozadí výtvoru žáci experimenovali pomocí míchání vodových barev, pro finální podobu jednotlivých měsíců byla použita technika koláže. 
ujtj

fhggdhVOLBY „PREZIDENTA“ TŘÍDY

Dne 18.1.2023 jsme si v 1.C zkusili demokratickou volbu zástupce/předsedy třídy. Navázali jsme na aktuální volbu prezidenta republiky.

Nejdříve měli všichni kandidáti možnost přednést před třídou proslov, ve kterém mohli své voliče přesvědčit. Mezi sliby kandidátů se objevila cesta do Rakouska, Číny i Dubaje. 😊 Celkem se o „post prezidenta třídy“ ucházelo 12 žáků.

V 1. kole získali nejvyšší počet hlasů Jana Křehlíková a Petr Sobotka. Jejich spolužáci tak měli před sebou náročnou volbu, oba kandidáti byli velice přesvědčiví a důvěryhodní.

S radostí oznamujeme, že se prezidentkou 1. C stala Jana Křehlíková. Jejím zástupce i rádcem je Petr Sobotka.

Gratulujeme 😊

gfgfd

tthrKonzultace

Vážení rodiče, v pondělí dne 16. ledna proběhnou individuální stručné konzultace o prospěchu a chování žáků. V případě zájmu se dostavte mezi 17 - 18, 30 hod do učebny 1. C, pořadník nebude veden. Předpokládanou klasifikaci naleznete v notýsku na s. 27.

Děkuji a přeji klidný start nového roku, 

Lucie Jelínková Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků, 

mnoho zdraví a pohody do nového roku 2023. 

frgfdNávštěva Měststké knihovny v Praze, Vysočany 

 V pondělí 19.12.2022 jsme navštívili místní knihovnu.                                                                           V průběhu adventu zde žáci z různých škol vytvářeli betlém. 

 Paní knihovnice nám při té příležitosti ukázala několik krásných knížek s vánoční tématikou,   vyprávěla nám o tom, jak se v jiných zemích slaví Vánoce a mnoho dalšího vážícího   se k vánočním svátkům. Moc děkujeme za zážitek, jistě jsme nebyli v knihovně naposledy. 

fgfdRadovánky na sněhu nás baví!!! :) 

ztztzezProjektový den ,,Čekání na Mikuláše" 

V pondělí 5.12.2022 jsme naši třídu proměnili na tvořivou dílnu a pustili se do projektu s názvem ,,Nebe, peklo, svět".Děti vyráběly z různých materiálů bytosti, předměty, zvířata a vytvořily tak místo, které podle nich demonstruje peklo, nebe a nemohla chybět i planeta Země. gdgfdgd

Nejdříve jsme si všechny tři místa popsali, jak si je představujeme, co nebo koho tam můžeme potkat a následně jsme se ponořili do projektu. 

Žáci práci zvládli výborně, přicházeli s vlastními nápady, pracovali skupinově i samostatně, vymýšleli vlastní řešení problémů a v neposlední řadě si trénovali sebehodnocení, které se učíme od začátku roku. Máme z toho ohromnou radost, většina žáků projektový den zažila poprvé a s výsledkem jsme spokojeni. 

gfjhfjhjhVážení rodiče, 

od 1.12.2022 vstoupí v platnost nový Školní řád, který schválila Školská rada 16. 11 2022. 

Nastudujte si jej: 

Školní řád - platný od 1. 12. 2022 (995.44 kB)   

Děkuji, 

Lucie Jelínková Strašák, bubák, kostlivec nebo superhrdina,

den kdy můžeš být čímkoliv chceš, Halloween.  

rere16.09. 2022

Prosím o kontrolu a podpis sešitu - SDĚLENÍ RODIČŮM. Milí rodiče, prosím překontrolujte dětem notýsek. Najdete v něm rozvrh hodin a další překvapení.

Od pondělí 12.9. se již učíme podle rozvrhu. Volnou ranní hodinu (úterý nebo středa) můžete využít buď pro pozdější příchod do školy v 8:40, nebo mohou žáci zůstat v ranní družině. Jedná se o tzv. půlené hodiny, kdy vyučování probíhá jen s půkou třídy. 
9. září

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
skoro jasno 26 °C 15 °C
pátek 19. 7. jasno 29/17 °C
sobota 20. 7. polojasno 30/19 °C
neděle 21. 7. déšť 32/19 °C

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Naše škola se účastní projektu Evropské unie s finanční podporou EU.

Ovoce a zelenina do škol

Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol je financován z prostředků Ministerstva zemědělství.

www.skolniprojekty.info

Obědy pro děti

Obědy pro děti LOGO

S podporou MŠMT

Wmen for Women MŠMT LOGO

Pro školy

Rodičům: Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho tak mohou vaše děti nejen ve škole, ale i doma.

Psaní hravě

Psaní všemi deseti:

Psaní hravě LOGO

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.