ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

9.B

9.6.2021
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
Vážení rodiče, na kandidátce došlo k záměně křestního jména jednoho kandidáta. Jedná se o pana Kozla. Není to Tomáš, ale je to pan Jaromír Kozel - rodič ze 3. B. Dnes to byla opravit paní Dita Franklová do protokolu a udělat změnu křestního jména navrhovaného. Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče,
ředitelka Základní školy Špitálská 789, Praha 9 - Vysočany v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady.
Volby dvou zástupců rodičů do školské rady na období 2021 až 2024 se uskuteční korespondenční formou v termínu 10. 6. - 17. 6. 2021. Prostřednictvím žáků obdržíte hlasovací lístky obsahující jména šesti kandidátů.
Z nich zaškrtnete 2 kandidáty, pro které hlasujete, a lístek prostřednictvím dítěte vrátíte třídní učitelce či učiteli, kteří si odevzdání hlasovacího lístku zaevidují a zajistí vhození označeného volebního lístku do hlasovací urny.
Pokud máte ve škole více dětí, vždy hlasujete pouze jednou.
Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy.
PaedDr. Alena Nídlová
ředitelka školy

9.6.2021

TŘÍDNÍ SCHŮZKA
Vážení rodiče,  
dne 15.6.2021 se bude konat závěrečná třídní schůzka. Třídní schůzka bude opět online přes Microsoft Teams, prosím, připojte se přes účet svých dětí za týden v úterý 15.6. v 17:00. Každý vyučující bude mít také vypsaný termín na individuální konzultaci, sledujte prosím web. stránky školy.  
Děkuji, 
Lenka Voděrová

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE - Mgr. Lenka Voděrová - po předchozí domluvě (e-mail) - středa 16.6. od 17:00 - 19:00, online Microsoft Teams.
 

19.4.7:52

TŘÍDNÍ SCHŮZKA
Vážení rodiče,
ve čtvrtek 22.4. od 17:00 se bude konat online třídní schůzka 9.B. Prosím, na třídní schůzku se přihlaste přes účty na Microsoft Teams Vašich dětí – schůzka bude v kalendáři Teams.
Děkuji. Lenka Voděrová

 

21.1.2021, 18:25
TŘÍDNÍ SCHŮZKA
Vážení rodiče,
v pondělí 25.1. od 17:00 se bude konat online třídní schůzka 9.B. Prosím, na třídní schůzku se přihlaste přes účty na Microsoft Teams Vašich dětí – schůzka bude v kalendáři Teams.
Děkuji. Lenka Voděrová

4.1.2021, 17:10
ONLINE HODINY
Vážení rodiče, milí žáci, 
v přiloženém souboru najdete nový rozvrh online hodin. V případě absence na online hodiny Vás prosím o zaslání omluvy na Bakaláře-Komens nebo na e-mail voderoval@zsspitalska.cz. 
ONLINE HODINY od 4.1.2021
Děkuji. 
Lenka Voděrová

2.1.2021, 9:30
Výuka od 4. ledna 2021

  • vyučování probíhá distančně podle běžného rozvrhu třídy, rozvrh s online hodinami bude na webu školy po pondělní poradě vyučujících
  • umožněna konzultace 1 učitel - 1 žák
  • stravování - možné vyzvednout si oběd v jednorázovém boxu, oběd je nutné přihlásit

Kompletní informace o organizaci výuky od 4.1. najdete na hlavní web. stránce školy - aktuality 
aktuality/aktuality/vyuka-od-4-1-2021-3018cs.html
Vážení rodiče, prosím, sledujte webové stránky školy a Bakaláře - Komens. Děkuji Vám za spolupráci, v případě dotazů se na mne neváhejte obrátit. 
Lenka Voděrová

23.12. 14:40
Vážení rodiče, 
v Bakalářích-Komens máte zprávu, od pana učitele Bendla, týkající se lyžařského výcviku.

Přeji Vám štěstí, zdraví, krásně prožité Vánoce a hlavně klidný nový rok. 
Lenka Voděrová

15.12.2020, 8:15

Vážení rodiče,
prosím, sledujte Bakaláře. Dnes ráno jsem Vám poslala důležitou informaci. Prosím o její potvrzení - stačí kliknout na políčko nad zprávou - Potvrdit přečtení zprávy. 
Děkuji.
Lenka Voděrová

2.12.2020, 19:25
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - ČTVRTEK - ONLINE
Vážení rodiče, 
jak jsem vás již informovala na třídních schůzkách, čtvrteční volitelné semináře budou probíhat online formou (z důvodu zachování výuky žáků jedné třídy a nemíchání kolektivů). Žáci po skončení dopoledního vyučování odchází na oběd a poté domů, kde se připojí na Microsoft Teams, online se ohlásí vyučujícímu, vypracují zadaný úkol a v daném čase úkol odevzdají. Podrobnosti o zadání se žáci dozví od konkrétního učitele. 
Děkuji. Lenka Voděrová

22.11.2020, 22:20
TŘÍDNÍ SCHŮZKA
Vážení rodiče,
ve středu 25.11. od 17:00 vás zvu na online třídní schůzku 9.B. Prosím, potvrďte informaci, o  konání třídní schůzky, v elektronické žákovské knížce - v Bakalářích.
Děkuji. Lenka Voděrová

3.11.2020, 8:10
Vážení rodiče,
dále pokračujeme v distanční výuce probíhající přes Microsoft Teams, komunikaci přes Bakaláře / e-mail. Znovu žádám rodiče, kteří se přes svůj účet ještě nepřihlásili do Bakalářů, aby tak učinili - posílám přes ně informace a potřebuji, abyste jejich přečtení potvrdili.
Školní jídelna i nadále nabízí odběr obědů. Prosím, hlídejte přihlášení / odhlášení obědů, aby v jídelně zbytečně nepřebývaly nevyzvednuté obědy. 
Dále vás prosím o omluvu svého dítěte, pokud se nemůže zúčastnit distanční výuky.
V LISTOPADU je nutné odevzdat přihlášky na střední školy, kde se skládají TALENTOVÉ ZKOUŠKY. Pokud se vás tento termín odevzdání přihlášky týká, napište mi a domluvíme se na termínu kontroly přihlášky. 
Děkuji. Lenka Voděrová

14.10.2020,17:55
ROZVRH - DISTANČNÍ VÝUKA
Na webových stránkách školy je zveřejněný rozvrh, podle kterého učitelé žákům zadávají úkoly. Online hodiny v rozvrhu nejsou vyznačené, učitelé je hlásí žákům přes Teams. 
Rozvrh hodin pro distanční výuku (1).pdf (310.2 kB)

13.10.2020, 18:27
VYZVEDÁVÁNÍ OBĚDŮ - NUTNÉ HLÍDAT PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ

Obědy - možnost stravování po dobu distanční výuky.pdf (191.94 kB)

13.10.2020, 15:32
DISTANČNÍ VÝUKA OD 14.10.2020
Vážení rodiče,
podle rozhodnutí vlády mají všichni žáci ZŠ od 14.10.2020 nařízenou distanční výuku.
Přehled pravidel pro distanční výuku naleznete v záložce "Aktuality". aktuality/aktuality/distancni-vyuka-od-14-10-2020-2918cs.html 
Učitelé nově aktualizovali seznam online hodin. Hodiny plánované na tento týden jsem žákům vypsala na Teams. Pokud žák není přítomen na online hodině, musí být omluven - k omluvě prosím použijte Bakaláři-Komens.
Děkuji. 
Lenka Voděrová

8.10.2020, 21:20
ORGANIZACE VÝUKY OD 12.10.2020
Vážení rodiče,
dnes jsem Vám zaslala e-mail s informacemi k organizaci výuky od 12.10. Stejné informace naleznete i na webu školy v záložce aktuality. 
V případě dotazů se na mě neváhejte obrátit, 
Lenka Voděrová

16.9.2020, 20:26
BAKALÁŘI - KOMENS - DŮLEŽITÉ
Vážení rodiče,
zkontrolujte si prosím, zda máte přístup do elektronické žákovské knížky - BAKALÁŘŮ a průběžně BAKALÁŘE kontrolujte. V případě, že bychom museli přejít na distanční výuku, budu s vámi komunikovat přes funkci Komens. Přes tuto funkci vám mohou učitelé již nyní zasílat informace týkající se výuky, chování atd. Nově budou mít přístup do elektronické žákovské knížky i žáci, kteří dostanou své vlastní heslo. Je ale důležité, abyste používali své vlastní heslo a ne heslo žáků -  máte více oprávnění. Pokud byste měli s přihlášením problém, napište mi prosím a já zkontroluji nastavení vašeho e-mailu. 
Děkuji. Lenka Voděrová

11.9., 17:47
Vážení rodiče, 
připomínám Vám konání třídních schůzek týkajících se volby povolání (pondělí 14.9.2020 od 17:00 - školní jídelna).  Prosím Vás, kteří jste nebyli na třídní schůzce 1.9., abyste přišli již v 16:45, potřebuji s Vámi mluvit. V pondělí se také konají první konzultační hodiny od 14:00-15:00. Pokud plánujete přijít na konzultaci, ohlašte se prosím dopředu prostřednictvím e-mailu. Nové e-mailové adresy najdete na nových webových stránkách školy v záložce kontakty. kontakty/kontakty/
Přeji Vám pěkný víkend, 
Lenka Voděrová

10.9.2020, 21:31

Fotografie z projektového dne
Rotunda sv. MartinaVýklad u Čertových kamenů

Společná fotografie před bazilikou sv. Petra a Pavla

Projekce o pražských branách před vstupem do kasemat

Sál Gorlice s 6 originály soch z Karlova mostu

Vyhlídka na Prahu

9.9.2020, 13:35
PROJEKTOVÝ DEN
Dne 10.9. se na 2. stupni koná projektový den (žáci mají informaci v ŽK). Navštívíme Vyšehrad. S sebou je nutné mít roušku, lístek/Lítačku (od 15ti let), žákovskou knížku na kontrolu podpisu (odpadající odpolední vyučování), 50 Kč na vstup, svačinu a pití

6.9.2020, 20:51
Vážení rodiče,
v pondělí 14.9. od 17:00 hodin ve školní jídelně se koná třídní schůzka k volbě povolání. Paní učitelka Mgr. Dana Kolářová Vás seznámí s postupem při přijímacím řízení na střední školy/odborná učiliště.

31.8.2020, 17:08
AKTUALIZACE:
Vážení rodiče, milí žáci, 
vzhledem k nové epidemiologické situaci máme ve společných prostorech školy povinnost nosit ROUŠKU. Prosím, nezapomeňte je doma, noste si alespoň 2 na den + sáček. O roušce ve třídě při vyučování bude rozhodovat příslušný vyučující. 


Vítám vás na nových stránkách třídy

26.8.2020, 12:06

  • Ve škole se s žáky sejdeme v úterý 1. září v 8:00 na 1 vyučovací hodinu.
  • Třídní schůzky se konají také 1. září od 18:00 ve třídě 9.B (ve stejné učebně, jako v minulých letech :). 
  • Podrobnější informace naleznete na stránkách školy: aktuality/
  • V případě dotazů se na mne neváhejte obrátit. Má nová e-mailová adresa je: 
    voderoval@zsspitalska.cz

Lenka Voděrová

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Počasí

dnes, čtvrtek 5. 8. 2021
slabý déšť 17 °C 15 °C
pátek 6. 8. slabý déšť 23/13 °C
sobota 7. 8. oblačno 27/14 °C
neděle 8. 8. slabý déšť 22/14 °C

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.