ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

9.A

 

Vítám vás na nových stránkách naší třídy
a přeji všem úspěšné vykročení v posledním školním roce

10. dubna 2022 

Přijímací zkoušky nanečisto

Dne 1.dubna 2022 proběhly na naší škole pro 9. ročník celkové přijímací zkoušky nanečisto, které proběhly v takovém čase, jaký má na zvládnutí zkoušky být. Žáci si vyzkoušeli, jak zvládnou napětí a stres, jak jsou připraveni. Zkouška proběhla jak z matematiky, tak i z českého jazyka a žáci byli s výsledky seznámeni.

Dne 8. dubna 2022 proběhlo 2. kolo přijímacích zkoušek z matematiky na přání žáků a celkovou atmosféru v podobě fotografie a výsledky zde přinášíme:

Přijímací zkoušky 9AVýsledky: 4 - 37 bodů    5 - 34 bodů    16 - 31 bodů    14 - 28 bodů    12 - 22 bodů    9 - 21 bodů     3 -  18 bodů    8 - 18 bodů    13 - 15 bodů    15 - 15 bodů    1 - 11 bodů    11 - 10 bodů    6 - 10 bodů    2 - 9 bodů    10 - 7 bodů    7 - 6 bodů

Poznámka: Pro rozbor si najděte na Cermatu test z roku 2018, řádný termín.

 

A k těm skutečným, které proběhnou 12. a 13. dubna přejeme pohodu a úspěšné zvládnutí.

DRŽÍME VÁM VŠEM PALCE !

 

10. dubna 2022

Dne 11. dubna 2022 v 18 hodin proběhnou ve třídě 9A třídní schůzky.

Prosím ty, kteří si ještě nevyzvedli zápisový lístek, aby určitě přišli. Děkuji.

Vladimíra Šebková, třídní učitelka

                         

17. února 2022

Třída 9A od 18. - 21. února v KARANTÉNĚ.

Distanční výuka přes aplikaci TEAMS.

17.února 2022

ZÁPISOVÉ LÍSTKY jsou k vyzvednutí v úterý 22.2. od 15.30-16.30 a ve čtvrtek 24.2. od 14.30-15.30 nebo po e-mailové domluvě. Díky za spolupráci. Vladimíra Šebková

 

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ – II. TURNUS – 6. 2. – 12. 2. 2022

Vzhledem k dalším nařízením MZD od 26. 1. 2022 platí:

  • NUTNÉ – jelikož je vašim dětem 12+, je nutné podstoupit PCR test v pátek 4. 2. 2022, aby nebyl starší 72 hodin – výsledek testování je nutné odevzdat před odjezdem u autobusu panu učiteli Mgr. Danielu Zálešákovi
  • Bez dokladu o negativním výsledku testování dítě nemůže odjet na školu v přírodě
  • u dítěte či dospělého od 26. 1. 2022, kdy byl u dotyčných prokázán pozitivní PCR test, je možno tohoto jedince vyřadit z testování a karantény
  • žádáme vždy po této nemoci doručit do školy doklad o prodělané nemoci či výsledek pozitivního PCR testu
  • telefonní číslo na vedoucího pane učitele výjezdu: Mgr. Daniel Zálešák – 607 831 360 - možno volat mezi 19:00 a 20:00 hodin, aby nebyl rušen průběh pobytu
  • dále pojede jako druhý pedagog pan učitel Petr Všetíček

 

 Důležité!

     PhDr. Vaňková - PPP - ruší všechny pohovory s rodiči žáků 9. tříd k profi vyšetření.
     Výsledky sdělí rodičům telefonicky.

 

 

Karanténa - vyučování - pondělí 1. 11. 2021

Online vyučování přes TEAMSY - vysílání - dle rozvrhu:

matematika, český jazyk, chemie, anglický jazyk

Zadání úkolů bez vysílání přes TEAMSY: hudební výchova, dějepis  

Přihlašte se včas - 8:00, matematiku zastupuje paní zástupkyně

 

Od úterý 2. 11. 2021běžné vyučování, karanténa končí v pondělí 1. 11. 2021.

 

Karanténa- 9. A 

informace a dopis Hygienické stanice hl. m. Prahy

 

Informace pro rodiče a žáky (71.22 kB)

 

Testování všech žáků školy - 1. 11. 2021

Dopis MČ Praha 9 + Průběh testování + Souhlas zákonného zástupce
26. 10. 2021

Vážení rodiče, 
vzhledem ke zvyšujícímu se výskytu onemocnění COVID 19 a k zajištění maximální možné prezenční výuky v našich školách se Městská část Prahy 9 rozhodla provést dne 1. 11. 2021 testování všech žáků škol, včetně žáků očkovaných i žáků po  prodělaném onemocnění covidu. 

Žáci, kteří dnes v úterý 26. 10. 2021 nejsou ve škole a děti z tříd v karanténě, rodiče vyplní online formulář a odešlou ho na e-mail svému třídnímu učiteli. 

Kdo z rodičů nemá možnost podepsaný formulář naskenovat a zaslat třídnímu učiteli, napíše do e-mailu dovětek, že souhlasí s testováním - toto nahradí podpis na formuláři. 
informace pro rodiče (1.12 MB)

 

14. 9. 2021 TŘÍDNÍ SCHŮZKY 9.ROČNÍKŮ

Vážení rodiče.

Dne 14.9. od 17h proběhnou třídní schůzky 9.ročníků k volbě povolání.

                                      Vladimíra Šebková, třídní učitelka

10. 9. 2021 PROJEKTOVÝ DEN - POZNÁVÁME PRAHU

V rámci projektového dne II. stupně jsme se prošli Královskou cestou: Pražský hrad - Betlémská kaple - Malostranské náměstí - Karlův most - Staroměstské náměstí - Prašná brána, čímž jsme uzavřeli poznávání Prahy v rámci těchto projektových dní.

Pražský hrad

Karlův most

30.8.2021 ORGANIZACE ÚVODU ŠKOLNÍHO ROKU


Ve středu 1. září začíná nový školní rok a pevně věřím, že se budeme setkávat už stále jen prezenčně. Čeká nás náročný rok, tak se na vás těším a s úsměvem.
Nástup: 7:55 hodin v 9A - bez přezůvek, ale musíte mít s sebou roušku nebo respirátor.
1. září proběhne testování na Covid 19 první hodinu a výuka bude ukončena v 9:40 hodin. 


Při zahájení prezenční výuky ve školním roce 2021-2022 bude provedeno plošné preventivní testování dětí v rozsahu tří antigenních testů v prvních dvou týdnech v září, aby se zabránilo následnému nekontrolovatelnému šíření onemocnění a nedošlo tak k výraznému zhoršení epidemiologické situace a zároveň se zabránilo výraznějšímu omezení prezenční výuky.
Termíny testování:

 - 1. září – 2. – 9. ročník
 - 6. a 9. září – 1. – 9. ročník
Pokud žák nebude přítomen na testování v daných termínech, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu do školy.

TESTOVÁNÍ PROBĚHNE V KMENOVÝCH TŘÍDÁCH VE VŠECH TERMÍNECH.
Testování nemusí podstoupit žáci:
a) Po prodělaném onemocnění covid -19 – po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid -19
b) žáci 12+ - 14 dní po plně dokončeném očkování
c) doložením negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě
( Ag test ne starší 72 hodin nebo PCR ne starší 7 dnů)
JE NUTNÉ TATO POTVRZENÍ ZASLAT NA E-MAIL TŘÍDNÍMU UČITELI NEJPOZDĚJI V ÚTERÝ 31. 8. 2021 NEBO DONÉST DO ŠKOLY V LISTINNÉ PODOBĚ VE STŘEDU 1. září 2021.

Pokud dítě testování neabsolvuje:
Ø má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, ve třídě, při výuce, ve školní družině a ve společných prostorách školy
Ø nesmí cvičit ve vnitřních prostorách školy, převléká se s odstupem od ostatních osob v případě cvičení v přírodě mimo budovu školy
Ø nesmí zpívat
Ø bude používat hygienické zařízení určené pouze pro žáky, kteří nepodstoupili preventivní testování
Ø při konzumaci potravin včetně nápojů – přestávky – musí sedět v lavici nebo u stolu ve školní jídelně 1,5 m od ostatních osob

Obědy 1. září jsou vydávány od 11:30 do 13:00 hodin. Je důležité nezapomenout přihlásit nebo odhlásit oběd a zaplatit stravné.
Výuka 2.-3. září:
- vyučování začíná v 8:00 hodin a končí v 13 hodin,
- po ukončení výuky v 13 h odcházíte v mém doprovodu do školní jídelny, po obědě jdete     domů.

Výuka od 6.září podle školního rozvrhu.
 

30.8.2021 TŘÍDNÍ SCHŮZKY 

Dne 1.9.2021 proběhnou úvodní třídní schůzky pro I. a II. stupeň ZŠ, a to pro 6.-9.ročník od 18 hodin v kmenových třídách.

30.8.2021 OČKOVÁNÍ proti COVID 19 

Očkování 12+ - COVID 19

8A

13.6.2021 - KONZULTACE A TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče.
Dne 14. června od 17 do 19 hodin proběhnou u většiny učitelů II. stupně prezenční konzultační hodiny ve školní budově a následně 15. června v 18 hodin proběhne přes aplikaci Teams třídní schůzka 8A online formou.

 

10.6.2021 - VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče,

ředitelka Základní školy Špitálská 789, Praha 9 - Vysočany v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady.

Volby dvou zástupců rodičů do školské rady na období 2021 až 2024 se uskuteční korespondenční formou v termínu 10. 6. - 17. 6. 2021. Prostřednictvím žáků obdržíte hlasovací lístky obsahující jména šesti kandidátů.

Z nich zaškrtnete 2 kandidáty, pro které hlasujete, a lístek prostřednictvím dítěte vrátíte třídní učitelce či učiteli, kteří si odevzdání hlasovacího lístku zaevidují a zajistí vhození označeného volebního lístku do hlasovací urny.

Pokud máte ve škole více dětí, vždy hlasujete pouze jednou.

Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy.

                                                                              PaedDr. Alena Nídlová

                                                                                    ředitelka školy

 

31.5.2021 - DALŠÍ INFORMACE K TESTOVÁNÍ doplnění pro rodiče

TESTOVÁNÍ PCR VE STŘEDU 2. 6. 2021 – ZMĚNA S VYBÍRÁNÍM ZKUMAVEK

Pokud má rodič na škole více než 1 dítě, musí každé dítě zaregistrovat zvlášť. To znamená:

· 1. dítě zaregistruji, naskenuji QR kód a potvrdit naskenování (OK) a odeslat celou žádanku.

· Zavřít aplikaci.

· 2. dítě – opět aplikaci otevřít a postupovat stejně, jako při registraci 1. dítěte

· potvrzení o registraci Vám přijde do maximálně 15 minut na telefon, ze kterého registrace proběhla

· v případě, že nedostanete potvrzení o registraci formou SMS, QR kód nebyl načten a postup musíte znovu opakovat

· při registraci si překontrolujte, zda máte správně vyplněna všechna políčka

· žádáme o vrácení vyplněného dotazníku k testu – NUTNÉ K PÁROVÁNÍ

 

17.5.2021 - POZOR: ZMĚNA TESTOVÁNÍ

V úterý 18. 5. 2021 žáci dostanou ve škole PCR testy a ve středu 19. 5. 2021 ráno s sebou do školy přinesou zkumavky v podepsaném igelitovém sáčku se formulářem,  kde budou vyučujícími vybrány.

Nezapomeňte na nutnost se doma zaregistrovat a naskenovat QR kód ze dna zkumavky a odeslat. Je to nutné pro spárování výsledků se vzorkem PCR testů vašich dětí.

17.5.2021 - VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče.

Přikládám dopis pí ředitelky jako info k volbám do školské rady.

Dopis rodičům.PDF (99.88 kB)

15.5. 2021 - VÝUKA OD 17.5.2021

Vážení rodiče a žáci.

Od 17. května 2021 budu probíhat prezenční výuka podle nového upraveného rozvrhu.

2.5. 2021 - VÝUKA

Vážení rodiče, žáci.

V týdnu 3.- 7.5. bude probíhat distanční výuka, tj. výuka online. Ředitelské volno stanovené na pá 7.5. je zrušeno, v pátek probíhá normální online výuka.

 

29.4. 2021 - ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vážení žáci, rodiče.

Dne 30.4. je ředitelem školy stanoveno ředitelské volno.

21. 4. 2021 - TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče.
Dne 22. dubna 2021 v 18 hodin proběhnou třídní schůzky. 

Přihlášení opět online přes teams dětí. Budu ráda za vaši účast. Děkuji. Vlaďka Šebková

 

1. 3. 2021 - Výuka, stravování po skončení jarních prázdnin

Vážení rodiče, milí žáci, 
předávám informace do paní ředitelky týkající se výuky po skončení jarních prázdnin:
 

VÝUKA

Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci Vláda ČR dne 26.2.2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ZŠ. 

Distančně se bude vyučovat v 1. a 2. třídách podle běžného rozvrhu, hodiny on-line vysílání budou dány na web školy po schůzce vyučujících 1. a 2. ročníků v pondělí 8.3.2021.
Třídní učitelé těchto tříd se s Vámi spojí prostřednictvím Bakalářů a stránek třídy, kdy Vám vše upřesní.

Distanční výuka pro 3. - 9. ročníky bude pokračovat stejným způsobem jako doposud.

Ošetřovné: odkaz https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ŠKOLA JIŽ NEVYPLŇUJE ŽÁDNÁ POTVRZENÍ
Děkujeme za pochopení a spolupráci, prosím, sledujte webové stránky školy.
Vedení školy

STRAVOVÁNÍ

Vážení rodiče, milí žáci,
po vyhlášení krizového opatření budou obědy všem žákům 1. a 2. tříd odhlášeny. 
 

Žádáme, aby ti rodiče, kteří mají zájem o stravování svých dětí v průběhu distanční výuky, si obědy sami zpět přihlásili.
Obědy budou vydávány u hlavního vchodu do budovy školy do jednorázových obalů od 12.30 do 13.15 hodin

 

26.2.2021 - JARNÍ PRÁZDNINY - 1.-5.března 2021

Milí žáci.

Užijte si ve spokojenosti jarní prázdniny. Přeji spoustu pohody, sluníčka a dobrou náladu. S přáním: Ať je lépe ....

24.1.2021 - Třídní schůzky online

Vážení rodiče.

Dne 26. ledna, případně 27.ledna, v 18h proběhnou třídní schůzky 8.ročníků online. Děkuji za Vaši účast. Vladimíra Šebková

30.12.2020 - Výuka v novém roce 2021

Vážení rodiče, milí žáci. Jsem tu s poslední zprávou tohoto roku. Předně bych ráda poděkovala za všechny dárečky, udělaly mi moc velkou radost a popřála ještě jednou ať je ten nový rok 2021 lepší než ten předcházející a ať jsme v něm hlavně zdraví....

V příloze máte vložen dopis k zahájení školního roku v novém roce 2021. Výuka zůstává DISTANČNÍ, tj. žáci zůstávají doma na online výuce. Jen bych vás ráda ještě požádala: čtěte web školy, web třídy, nástěnku třídy a zprávy poslané přes Komens. Děkuji.

Web školy - 1-2021 Dopis rodičům a žákům.docx (16.74 kB)

21.12.2020 - Vánoční přání

Vážení rodiče. Ráda bych vám popřála krásné a příjemné prožití svátků vánočních a do Nového roku 2021 ať vykročíme správnou nohou a s nadějí, že bude lépe ... Děkuji vám za Vaší pomoc v neutěšeném školním stavu spojeným s Covid-19 a věřím, že to nakonec společně zvládneme. 

PF 2021

18.12.2020 - ZŠVP 2021

Vážení rodiče. Na bakalářích a v poště máte vloženy informace k pořádané zimní škole v přírodě.

6.12.2020  - Zprávy v bakalářích

Vážení rodiče. Chtěla bych vás požádat, abyste, prosím, četli zprávy i v bakalářích. Stránky školy (třídy) a bakaláři jsou dvě prostředí, ve kterých jsou pro vás důležitá upozornění, využívejte je obě. Děkuji.

25.11.2020 - Výuka

!! POZOR: od 30.11. probíhá prezenční výuka ve škole. Učí se podle rozvrhu platného od září, s sebou: přezůvky, roušku.!! Další týden od 7.12. probíhá distančně (podle rozvrhu distanční výuky) a v týdnu od 14.12. je opět prezenční výuka ve škole. 

 

25.11. 2020 - Třídní schůzky on-line

Vážení rodiče,
ráda bych Vás pozvala na on-line třídní schůzky, které proběhnou prostřednictvím aplikace Microsoft Teams ve čtvrtek 26. 11. od 18 hodin. K přihlášení k třídní schůzce využijte, prosím, účtů svých dětí. 

                                                                                         Vladimíra Šebková, třídní učitelka

 

8. 10. 2020 - Pokyny pro případ přechodu na distanční výuku

Vážení rodiče, prosím vás o přečtení následujícího textu, který se týká vzdělávání vašich dětí, pokud by došlo k přechodu na distanční výuku. 

K přečtení: Dopis rodičům.docx (11.66 kB)

Vladimíra Šebková

 

15. září 2020 - PROJEKTOVÝ DEN - fotografie

Návštěva ZOOhrátkyDarwinův kotelU klokanůVe voliéře

9. září 2020 - PROJEKTOVÝ DEN

Vážení rodiče.

Dne 10. září 2020 proběhne v rámci II. stupně projektový den Poznáváme Prahu. Naše třída společně s 8.B navštíví zoologickou zahradu v Praze. Sraz v 8h před školou, návrat 13.30 před školou. S sebou: lítačka (openkarta), vhodné oblečení, poznámkový blok, propisovací tužku, 200,- (vstup) + peníze na případnou útratu.                                                                                                P.S. Odpolední vyučování volitelných předmětů odpadá. 

                                                                                     Vladimíra Šebková, třídní učitelka

26. srpna 2020 - AKTUÁLNÍ INFORMACE:

  • nástup žáků do školy je v úterý 1. září v 8 hodin (pouze 1 vyučovací hodina),
  • 1.září 2020 od 18hod ve třídě 8.A proběhnou třídní schůzky - seznámení rodičů s pokyny vydanými k současné situaci, účast zákonných zástupců důležitá.
  • podrobnější informace o novém školním roce naleznete v záložce Aktuality,
  • případné dotazy pište, prosím, na nový e-mail sebkovav@zsspitalska.cz.

                                                                                        Vladimíra Šebková, třídní učitelka 8.A

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Počasí

dnes, úterý 4. 10. 2022
oblačno 17 °C 9 °C
středa 5. 10. zataženo 21/9 °C
čtvrtek 6. 10. jasno 18/11 °C
pátek 7. 10. skoro jasno 20/9 °C

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.