ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

8.C

TŘÍDNÍ SCHŮZKY I. A II. STUPNĚ – úvodní pro školní rok 2021-2022

 1. TŘÍDY – 1. 9. 2021 od 9:00 hodin ve svých kmenových třídách – hlavní budova školy
 2. – 9. TŘÍDY – 1. 9. 2021:  2.    –  5. třídy – od 17:00 hodin ve svých kmenových třídách
 3.   –    9. třídy – od 18:00 hodin ve svých kmenových třídách

Při vstupu do vestibulu školy – hlavní budova a Bumbálek žádáme zákonné zástupce žáků, aby si provedli dezinfekci rukou a po celou dobu pobytu v prostorách školy měli nasazenou ochranu nosu a úst.

Děkujeme za spolupráci

Vedení školy

 

 

Testování vzhledem ke Covid – 19 – školní rok 2021-2022

 

Vážení rodiče, milí žáci,

Na počátku zahájení prezenční výuky ve školním roce 2021-2022 bude provedeno plošné preventivní testování dětí v rozsahu 3 antigenních testů v prvních dvou týdnech v září, aby se zabránilo následnému nekontrolovatelnému šíření onemocnění a nedošlo tak k výraznému zhoršení epidemiologické situace a zároveň se zabránilo výraznějšímu omezení prezenční výuky.

Termíny testování:

 • 1. září – 2. – 9. ročník
 • 2. září – 1. ročník
 • 6. a 9. září – 1. – 9. ročník

 

Pokud žák nebude přítomen na testování v daných termínech, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu do školy.

 

TESTOVÁNÍ PROBĚHNE V KMENOVÝCH TŘÍDÁCH VE VŠECH TERMÍNECH.

 

ŽÁCI 1. – 3. TŘÍD – JE UMOŽNĚNA ASISTENCE PŘI TESTOVÁNÍ

(kdo ze zákonných zástupců se nebude moci dostavit k testování svého dítěte osobně, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou - jiná osoba, než zákonný zástupce, musí mít písemný souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit – jedná se o výjimku ze zákazu vstupu třetích osob do školy)

 

 

Testování nemusí podstoupit žáci:

 

 1. Po prodělaném onemocnění covid-19 – po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19
 2. žáci 12+ - 14 dní po plně dokončeném očkování
 3. doložením negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě
 • Ag test ne starší 72 hodin
 • PCR ne starší 7 dnů

JE NUTNÉ TATO POTVRZENÍ ZASLAT NA E-MAIL TŘÍDNÍMU UČITELI NEJPOZDĚJI V ÚTERÝ 31. 8. 2021 NEBO DONÉST DO ŠKOLY V LISTINNÉ PODOBĚ VE STŘEDU 1. ZÁŘÍ 2021.   

Pokud dítě testování neabsolvuje:

 • má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, ve třídě, při výuce, ve školní družině a ve společných prostorách školy
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorách školy, převléká se s odstupem od ostatních osob v případě cvičení v přírodě mimo budovu školy
 • nesmí zpívat
 • bude používat hygienické zařízení určené pouze pro žáky, kteří nepodstoupili preventivní testování
 • při konzumaci potravin včetně nápojů – přestávky – musí sedět v lavici nebo u stolu ve školní jídelně 1,5 m od ostatních osob

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci

pracovníci školy

 

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022

Informace pro žáky a rodiče

Milí žáci, vážení rodiče,

školní rok zahájíme ve středu 1. září 2021 od 8:00 hodin.

Obědy 1. září 2021 budou vydávány od 11:30 do 13:00 hodin.

Vyučování pro 1. ročníky bude končit v 8:45, přihlašování ke stravování je možné od 26. 8. 2021 v kanceláři školní jídelny od 9:00 do 12:00.

Vyučování pro 2. – 9. ročníky bude končit v 9:40.

První den žáci nepotřebují přezůvky ani pomůcky, musí mít s sebou roušku nebo respirátor.

       Tento den proběhne testování na COVID 19 – 2.- 9. ročníky

 1. ročníky – testování proběhne ve čtvrtek 2. 9. 2021.

 

Škola dle doporučení MŠMT bude dodržovat všechna nařízená opatření k zajištění bezpečného provozu školy.

Organizace školního roku bude přizpůsobena současné situaci a doporučením MŠMT a MZd.

V souvislosti s touto situací bude vydán Pokyn ředitelky školy pro žáky, zákonné zástupce a další osoby. Tento POKYN bude dán na webové stránky naší školy začátkem přípravného týdne.

PROSÍME, SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY – AKTUALITY, vzhledem k opatřením a nařízením se mohou některé pokyny a informace do zahájení i v průběhu školního roku měnit.

 

8.A, 8.B, 8. C, 9.A, 9.B

1. září

 • Žáci se dostaví do své kmenové třídy do 7:55 hodin
 • Nově přihlášení žáci se dostaví do školy v 7:40 před kancelář zástupkyně ředitelky
 • 9:40 ukončení

 

2. – 3. září

 • Vyučování bude začínat v 8:00 a končit ve 13:00 hodin
 • Žáci si přinesou přezůvky, školní aktovky a vše po domluvě s třídními učiteli

 

Od 6. září bude výuka probíhat dle stávajícího rozvrhu hodin.

Sledujte aktuality na stránkách školy

Očkování 12+ COVID 19

Možnost očkování 12+ - každý čtvrtek 12:00-16:00

Konzultace - Milan Zuska

 Pondělí 14.6. od 17:00 do 18:00 - ve škole (prezenčně)

 Úterý 15.6. od 18:00 do 19:00 - online  (v případě zájmu mi předem napište email)

Milan Zuska

  TŘÍDNÍ SCHŮZKA
Vážení rodiče,
v úterý 15.6. v 17:30 se bude konat online třídní schůzka 7.C. Prosím, na třídní schůzku se přihlaste přes účty na Microsoft Teams Vašich dětí – schůzka bude v kalendáři Teams.

Milan Zuska

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

ředitelka Základní školy Špitálská 789, Praha 9 - Vysočany v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady.

Volby dvou zástupců rodičů do školské rady na období 2021 až 2024 se uskuteční korespondenční formou v termínu 10. 6. - 17. 6. 2021. Prostřednictvím žáků obdržíte hlasovací lístky obsahující jména šesti kandidátů.

 Z nich zaškrtnete 2 kandidáty, pro které hlasujete, a lístek prostřednictvím dítěte vrátíte třídní učitelce či učiteli, kteří si odevzdání hlasovacího lístku zaevidují a zajistí vhození označeného volebního lístku do hlasovací urny.

Pokud máte ve škole více dětí, vždy hlasujete pouze jednou.

Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy.

 

PaedDr. Alena Nídlová

ředitelka školy

 ZUŠ Folklorika Praha vás zve na TALENTOVÉ ZKOUŠKY

TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO ZUŠ info (59.15 kB)

17. 5. 2021

     Milí rodiče,

     přikládám odkaz na informaci paní ředitelky o volbách do školské rady.

     aktuality/aktuality/volby-do-skolske-rady-3159cs.html

 

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 bylo vydáno:

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021.

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Na základních školách:

 • na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotacíosobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotací,
 • na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin.

Ve školních družinách:

 • na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení, provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin,
 • ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

ŠKOLNÍ DRUŽINA BUDE OD 18. 5. 2021 FUNGOVAT

V BĚŽNÉM REŽIMU OD 6:30 DO 17:30 HODIN.

17. 5.  NEBUDE RANNÍ  ŠKOLNÍ DRUŽINA  Z DŮVODU CELOŠKOLNÍHO TESTOVÁNÍ ANTIGENNÍMI TESTY. ODPOLEDNÍ DRUŽINA BUDE V BĚŽNÉM REŽIMU DO 17:30 HODIN.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů

 s účinností od 17. května 2021, které se mění oproti současnému stavu:

 • dochází ke změně frekvence RT-PCR testování (na těch školách nebo školských zařízení, které se rozhodnou nahradit antigenní testování testováním metodou RT-PCR) ve školách na 1x za 14 dní,
 • nebude-li žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování antigenním testem se provede v den jeho příchodu,
 • ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

 

 

 

 

POZOR, ZMĚNA TERMÍNŮ - DŮLEŽITÉ

ZMĚNA ODEVZDÁVÁNÍ PCR TESTŮ – ZKUMAVEK + FORMULÁŘŮ

1. C, 3. A, B, C, 5. A, B, 6. A, B, 7. A, B, CNEBUDE SVOZOVÝ DEN V PÁTEK 14. 5. 2021

– TERMÍN JE POSUNUT Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ s účinností od 17. května 2021

Zkumavky v igelitovém sáčku s formulářem donesou žáci těchto tříd

ve středu 19. 5. 2021 ráno s sebou do školy, kde budou vyučujícími vybrány.

Nezapomeňte na nutnost se doma zaregistrovat a naskenovat QR kód ze dna zkumavky a odeslat. Je to nutné pro spárování výsledků se vzorkem PCR testů vašich dětí.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.A, B, 2. A, B, C, 4. A, B, 8. A, B, 9. A, B – dostanou PCR testy v úterý 18. 5. 2021 ve škole a přinesou

zkumavky v igelitovém sáčku s formulářem ve středu 19. 5. 2021 ráno s sebou do školy, kde budou vyučujícími vybrány.

Nezapomeňte na nutnost se doma zaregistrovat a naskenovat QR kód ze dna zkumavky a odeslat. Je to nutné pro spárování výsledků se vzorkem PCR testů vašich dětí.

 

Děkujeme za pochopení těchto změn a spolupráci

 

 

 

Vážené kolegyně a kolegové, 

prosím, dejte tuto informaci žákům a rodičům, protože už někteří chtěli toto potvrzení a to se doopravdy nedá takto obcházet a úředničit. 

Tento text nám zaslalo MŠMT v Informacích k provozu škol a školských zařízení od 3. května.

Na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu a pod.

Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením. 

 

Tuto informaci jsem již také dodala na web k Doplnění testování.

Žádám ještě jednou, psala vám i paní zástupkyně, musí se do středy 5. května poslat v exelu seznamy tříd - třída a abecední seznam žáků. Nutné pro PCR testování i 2. stupně.  Prosím tedy všechny třídní učitele 2. stupně, aby tak včas učinili.

Děkuji a s pozdravem

Alena Nídlová

Milan Zuska

 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKA
Vážení rodiče,
v úterý 27.4. od 18 00 se bude konat online třídní schůzka 7.C. Prosím, na třídní schůzku se přihlaste přes účty na Microsoft Teams Vašich dětí – schůzka bude v kalendáři Teams

Děkuji. 

Změny ohledně přijímacích zkoušek.

Jde ale pouze o posunutí termínů. Na čtyřletých oborech se budou konat 3. a 4. května a na víceletých gymnáziích 5. a 6. května. Původně měly být jednotné
přijímací zkoušky mezi 12. a 15. dubnem.

 

1. 3. 2021 - Výuka, stravování po skončení jarních prázdnin

Vážení rodiče, milí žáci, 
předávám informace do paní ředitelky týkající se výuky po skončení jarních prázdnin:
 

VÝUKA

Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci Vláda ČR dne 26.2.2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ZŠ. 

Distančně se bude vyučovat v 1. a 2. třídách podle běžného rozvrhu, hodiny on-line vysílání budou dány na web školy po schůzce vyučujících 1. a 2. ročníků v pondělí 8.3.2021.
Třídní učitelé těchto tříd se s Vámi spojí prostřednictvím Bakalářů a stránek třídy, kdy Vám vše upřesní.

Distanční výuka pro 3. - 9. ročníky bude pokračovat stejným způsobem jako doposud.

Ošetřovné: odkaz https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ŠKOLA JIŽ NEVYPLŇUJE ŽÁDNÁ POTVRZENÍ
Děkujeme za pochopení a spolupráci, prosím, sledujte webové stránky školy.
Vedení školy

STRAVOVÁNÍ

Vážení rodiče, milí žáci,
po vyhlášení krizového opatření budou obědy všem žákům 1. a 2. tříd odhlášeny. 
 

Žádáme, aby ti rodiče, kteří mají zájem o stravování svých dětí v průběhu distanční výuky, si obědy sami zpět přihlásili.
Obědy budou vydávány u hlavního vchodu do budovy školy do jednorázových obalů od 12.30 do 13.15 hodin

 

 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKA
Vážení rodiče,
v úterý 26.1.  od 18. hodin se bude konat online třídní schůzka 7.C. Prosím, na třídní schůzku se přihlaste přes účty na Microsoft Teams Vašich dětí – schůzka bude v kalendáři Teams.
Děkuji.Milan Zuska 

 

Dobrý den, posílám formulaci mailu, který prosím zašlete rodičům v 7C. Ve čtvrtek a v pátek mají volnější rozvrh, takže by jeden z těchto dnů to stihnout měli.

Dobrý den,

tento týden ve čtvrtek a v pátek 21.1. a 22.1. je nutné, aby si žáci vyzvedli ve škole zelenou učebnici PROJECT 3, se kterou budou od února nově pracovat. Připravena pro ně bude na recepci školy, kde se podepíší, že si učebnici převzali. Recepce bude pro žáky otevřena mezi 7.30 a 13.00. V případě, že si nemůžete učebnici vyzvednout během těchto dvou dnů, dejte prosím vědět, kdy by to možné bylo. Bez této učebnice nebudou žáci schopni při hodinách angličtiny pracovat.

S pozdravem

 

 

30.12.2020 - Výuka v novém roce 2021

Vážení rodiče, milí žáci. Jsem tu s poslední zprávou tohoto roku. Popřál bych, aby Nový rok 2021 byl lepší než ten předcházející a ať jsme v něm hlavně zdraví....

Výuka zůstává DISTANČNÍ, tj. žáci zůstávají doma na online výuce. Jen bych Vás rád ještě požádal: čtěte web školy, web třídy.  Děkuji.

 

Výuka 3. – 9. ročníků bude probíhat dle běžných rozvrhů tříd.

Rozvrh s barevně vyznačenými videohodinami bude na web školy vyvěšen v pondělí 4. 1. 2021 v odpoledních hodinách po poradě pedagogů.

 

 • VŠICHNI ŽÁCI, KTEŘÍ JSOU NA DISTANČNÍ VÝUCE A CHTĚJÍ OBĚD ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY, MUSÍ SI SAMI OBĚDY PŘIHLÁSIT. VAŘÍ SE VŽDY JEDNO JÍDLO.
 • OBĚDY BUDOU VYDÁVÁNY DO JEDNORÁZOVÝCH NÁDOB OD 13:00 DO 13:30 U HLAVNÍHO VCHODU DO ŠKOLY.

  Výuka 3. – 9. ročníků bude probíhat dle běžných rozvrhů tříd.

   

 

 

25.11.2020 - Výuka !!!!!!!!!

!! POZOR: od 30.11. probíhá stále distanční výuka doma ( podle rozvrhu distanční výuky). Další týden od 7.12. probíhá prezenční výuka ve škole.  Učí se podle rozvrhu platného od září, s sebou: přezůvky, roušku.!! V týdnu od 14.12. je opět distanční výuka doma. 

 

20.11. 2020 - Třídní schůzky on-line

Vážení rodiče,
rád bych Vás pozval na on-line třídní schůzky, které proběhnou prostřednictvím aplikace Microsoft Teams ve čtvrtek 26. 11. od 17 hodin. K přihlášení k třídní schůzce využijte, prosím, účtů svých dětí. Prosím o účast.
Milan Zuska

 

Přihláška na Zimní školu v přírodě 2021

Termíny: 1. 2. - 6. 2. 2021, 15. 2. - 20. 2. 2021

Zimní škola v přírodě - přihláška.doc (35.5 kB)

Přílohy

Zimní škola v přírodě - přihláška.doc

Zimní škola v přírodě - přihláška.doc

Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 35,5 kB

 

2.11. 2020 - Obědy pro žáky 

Vážení rodiče, milí žáci,

i nadále je možnost si vyzvednout ve škole obědy. Pokud máte o jídlo zájem, přihlašte dětem
v aplikaci jednotlivé obědy. Výdej pro 2. stupeň probíhá od 13.00 do 13.35. 

 

Poučení o bezpečnosti a chování před koronavirem v době prodloužených podzimních prázdnin a státního svátku 

Jak se mám chovat, abych snížil riziko nákazy? 
Především být zodpovědný sám k sobě i svému okolí:

 • Často a důkladně si myjte ruce mýdlem či dezinfekčním gelem
 • Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky také vlastní předměty (např. mobilní telefon)
 • Kašlete a kýchejte do kapesníku či rukávu
 • Používejte jednorázové kapesníky a poté je vyhoďte
 • Vyhýbejte se velkému uskupení osob a udržujte si bezpečný odstup (cca 2 metry)
 • Eliminujte kontakt s nemocnými lidmi
 • Necestujte do zasažených lokalit
 • Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma
 • Sledujte aktuální informace na ověřených webech
 • Řiďte se doporučením příslušných úřadů a vlády ČR  

Rozvrh hodin pro distanční výuku 2. stupně

Upravený rozvrh hodin pro distanční výuku 2. stupně

Přílohy

Rozvrh hodin pro distanční výuku.pdf

Rozvrh hodin pro distanční výuku.pdf

Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 310,2 kB

Datum vložení: 14. 10. 2020 16:14
Datum poslední aktualizace: 14. 10. 2020 16:16

DISTANČNÍ VÝUKA OD 14.10.2020
Vážení rodiče,
podle rozhodnutí vlády mají všichni žáci ZŠ od 14.10.2020 nařízenou distanční výuku.
Přehled pravidel pro distanční výuku naleznete v záložce "Aktuality". aktuality/aktuality/distancni-vyuka-od-14-10-2020-2918cs.html 
Učitelé nově aktualizovali seznam online hodin. Hodiny plánované na tento týden jsem žákům vypsala na Teams. Pokud žák není přítomen na online hodině, musí být omluven - k omluvě prosím použijte Bakaláři-Komens.
Děkuji. 


13.10.2020, 18:27
VYZVEDÁVÁNÍ OBĚDŮ - NUTNÉ HLÍDAT PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ

aktuality/aktuality/stravovani-v-dobe-distancni-vyuky-2919cs.html

Vážení rodiče,

v případě, že dojde k mimořádnému opatření a škola bude muset přejít k distanční výuce z nařízení vlády, KHS nebo naplněním podmínek zákona podle manuálu MŠMT, má škola připraveny a bude pro realizaci distanční výuky používat platformy Komens v Bakalářích a MS Teams v Office 365.

Distanční výuka je nově uzákoněná a tedy povinná.

1)   Pedagogové od 6. tříd s vyučujícím IT a třídními učiteli nacvičují přihlašování a práci v systému

MS Teams. K dispozici je i platforma Komens v Bakalářích.

2)   Pro žáky 1. stupně bude probíhat nácvik v platformě Komens v Bakalářích, malé děti se přesto bez pomoci rodičů neobejdou.

3)   Rodiče žáků 1. a 2. stupně mají na webu školy v Bakalářích návod - Informační systém, jak získat přihlašovací jméno a heslo pro přístup do aplikace.

4)   V případě nařízení distanční výuky pro 2. stupeň nebude provoz školní jídelny pro žáky 2. stupně přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

5)   V případě nařízení distanční výuky pro 2. stupeň bude žákům oběd vydáván ve školní jídelně do jídlonosičů od 13:30 do 14:00 hodin tak, aby výdej jídla respektoval všechna platná epidemiologická nařízení (roušky, dezinfekce, návleky, rozestupy).

6)   Žáci, kteří se po tuto dobu distanční výuky nebudou chtít stravovat ve školní jídelně, musí si své obědy ve školní jídelně odhlásit elektronickou cestou.

7) Povinnost omlouvání z výuky platí ve stejné rovině, jež stanoví Školský zákon – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po počátku absence.

S pozdravem Milan Zuska

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci se budou konat v úterý 1. září 2020 TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

 

 • 2. stupeň - od 18:00 v kmenových třídách

PROSÍME, ÚČAST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NA TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH JE DŮLEŽITÁ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU ŠKOLY.

Milan Zuska

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Počasí

dnes, čtvrtek 16. 9. 2021
slabý déšť 21 °C 14 °C
pátek 17. 9. skoro jasno 18/13 °C
sobota 18. 9. slabý déšť 18/14 °C

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.