ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

7.B

Vloženo 19.5. 2021
 ZUŠ Folklorika Praha vás zve na TALENTOVÉ ZKOUŠKY

TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO ZUŠ info (59.15 kB)

 


Vloženo 12.5. 2021

POZOR, ZMĚNA TERMÍNŮ - DŮLEŽITÉ

ZMĚNA ODEVZDÁVÁNÍ PCR TESTŮ – ZKUMAVEK + FORMULÁŘŮ

1. C, 3. A, B, C, 5. A, B, 6. A, B, 7. A, B, CNEBUDE SVOZOVÝ DEN V PÁTEK 14. 5. 2021

– TERMÍN JE POSUNUT Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ s účinností od 17. května 2021

Zkumavky v igelitovém sáčku s formulářem donesou žáci těchto tříd

ve středu 19. 5. 2021 ráno s sebou do školy, kde budou vyučujícími vybrány.

Nezapomeňte na nutnost se doma zaregistrovat a naskenovat QR kód ze dna zkumavky a odeslat. Je to nutné pro spárování výsledků se vzorkem PCR testů vašich dětí.


Vloženo 26.4. 2021

Testování uchazečů o střední školy a víceletá gymnázia ve školním roce 2020/2021

pro účely přijímacích zkoušek

TESTOVÁNÍ PROBĚHNE, BUDE VYHODNOCENO A VYDÁNO POTVRZENÍ O VÝSLEDKU TESTU:  pátek 30. 4. 2021 ve vestibulu hlavní budovy školy od 9:00 do 11: 00 hodin. Jiný termín není k dispozici.

 

 • Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
 • Testování na onemocnění COVID – 19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případě situace, kdy výuka probíhá distančně.
 • Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.
 • Žáci mohou využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb.
 • Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

 

 •  Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru ARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálního platného mimořádného opatření k provádění testů.


Vloženo 15.3.2021

Změny termínů přijímacích zkoušek!

  Přijímací řízení na čtyřletých oborech se budou konat v termínu 3. - 4. května 2021.

  Přijímací řízení na víceletá gymnázia budou konat v termínu 5. - 6. května 2021.

  Více informací najdete v záložce O škole - Výchovné a katiérové poradenství.


Vloženo 1.3.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci Vláda ČR dne 26.2.2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ZŠ.

Distančně se bude vyučovat v 1. a 2. třídách podle běžného rozvrhu, hodiny on-line vysílání budou dány na web školy po schůzce vyučujících 1. a 2. ročníků v pondělí 8.3.2021.

Třídní učitelé těchto tříd se s Vámi spojí prostřednictvím Bakalářů a stránek třídy, kdy Vám vše upřesní.

Dále po vyhlášení krizového opatření budou obědy všem žákům 1. a 2. tříd odhlášeny.

Žádáme, aby ti rodiče, kteří mají zájem o stravování svých dětí v průběhu distanční výuky, si obědy sami zpět přihlásili.

Obědy budou vydávány u hlavního vchodu do budovy školy do jednorázových obalů od 12.30 do 13.15 hodin

Distanční výuka pro 3. - 9. ročníky bude pokračovat stejným způsobem jako doposud.

Ošetřovné: odkaz https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ŠKOLA JIŽ NEVYPLŇUJE ŽÁDNÁ POTVRZENÍ

Děkujeme za pochopení a spolupráci, prosím, sledujte webové stránky školy.

S pozdravem

Jana Jandová


 

Vloženo dne 25.1.2021

Dobrý den, třídní schůzka se bude konat zítra 26.1. v 18h přes aplikaci TEAMS, jako posledně. 
Kdo se nebude moci účastnit zítra z důvodu krytí termínu v jiné třídě, dávám k dispozici náhradní termín  ve středu 27.1. v 18h. Prosím, dejte mi vědět, kdo se nezúčastní zítra, ale ve středu.
S pozdravem

Jana Jandová
Vloženo dne 4.1.2021

Dobrý den, posílám v příloze rozvrh online hodin. Hodiny začínají ve stejný čas, jako by začínaly při prezenční výuce.rozvrh.PDF (200.47 kB)


Vloženo dne 31.12.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě informace MŠMT – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid – 19 je povolena osobní přítomnost:

• žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,

• žáků 1. a 2. ročníků základních škol,

• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),

• žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a

• žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
 • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat u vchodu do vestibulu školy v jednorázových boxech pořízených školou.
 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • VŠICHNI ŽÁCI, KTEŘÍ JSOU NA DISTANČNÍ VÝUCE A CHTĚJÍ OBĚD ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY, MUSÍ SI SAMI OBĚDY PŘIHLÁSIT. VAŘÍ SE VŽDY JEDNO JÍDLO.
 • OBĚDY BUDOU VYDÁVÁNY DO JEDNORÁZOVÝCH NÁDOB OD 13:00 DO 13:30 U HLAVNÍHO VCHODU DO ŠKOLY.
 • Online výuka 3. – 9. ročníků bude probíhat dle běžných rozvrhů tříd.

  Rozvrh s barevně vyznačenými videohodinami bude na web školy vyvěšen v pondělí 4. 1. 2021 v odpoledních hodinách po poradě pedagogů.


   

Vloženo 23.11.2020

Dobrý den skupino NJ

str. 13 PS cv. 9a

1. doplňte bist, bin, kommst, bin a připravte si se spolužákem rozhovor, který předvedete až se příští týden uvidíme

2. doplňte hei(ostré s)t, ist, spielst, spiele a připravte si se spolužákem rozhovor, který předvedete až se příští týden uvidíme

str. 16, znovu připomínám "Lernwortschatz"( česky slovní zásoba :))

Vloženo 19.11.2020

Dobrý den,

příští týden je možnost individuálních online schůzek s učiteli. Já osobně jsem si vyhradila mezi 17 a 20h večer každý den v příštím týdnu od úterý 24.11. do pátku 27.11. Na každého, kdo bude mít zájem o konzultaci budu mít 15 minut.  

Dejte mi prosím vědět do konce tohoto týdne emailem, kdo bude mít zájem.

S pozdravem

Jana Jandová


Vloženo 11.11.2020

Dobrý den, něco málo na tento týden :)

NJ

str.11 PS cv. 4

1. Wer ist das Madchen ?( nad a dvě tečky)

2.Wer ist der Junge....věty si přeložte do češtiny a napište do PS

cv. 5 všude doplníte ist...přeložte a napište

cv. 6

1-b

2-c.... zbytek zkuste sami a opět přeložte

str. 12 cv. 7a

1.Wer

2.Wie

3.Woher

4.Wer

 

Vloženo 03.11.2020

Dobrý den skupino  NJ :)
Úkoly na tento týden, prac.sešit str.10 cv. 2b
str.11 cv. 3 přepište perem
1. Die Lampe ist toll.
2.Das Fahrrad ist super.
3.Das Shirt ist cool.
4.Das Madchen ist suss(ve slově Madchen 2 tečky nad a nad u 2 tečky a na konci ostré s)
5.Der Rucksack ist blod(nad o 2 tečky)

V příloze máte slovesa, naučit, popište si je česky, obrázek napoví :) NJ slovesa.pdf (2 MB)

23.10. 2020
Dobrý den, zde posílám poučení žáků před prázdninami. Užijte si je a naberte síly.

Poučení žáků před prázdninami.pdf (84.63 kB)

Dále vás chci poprosit, aby ti, kteří chyběli na nějaké online hodině mi poslali omluvenku přes KOMENS. Návod, jak poslat e-omluvenku jsem posílala minulý týden do vašeho mailu.

_________________________________________________________________________________________

Německý jazyk-připomínám slovíčka na str. 16, až se uvidíme bude písemná zkouška ! Děkuji P.V.

Obědy při distanční výuce - důležité

Obědy při distanční výuce
_____________________________________________________________________________________________

 

Vítám vás v novém školním roce!

Jmenuji se Jana Jandová a jsem vaše nová třídní učitelka.

Nemůžu se dočkat, až vás všechny poznám!

Budu se na vás těšit v úterý 1.9. v 8.00 v naší nové třídě.

Svou novou třídu najdete ve 2. patře nad ředitelnou (bývalá 5.A)

Ve stejný den 1.9. se také uskuteční informativní třídní schůzka pro rodiče v 18.00 v naší třídě.

Užijte si poslední dny prázdnin! ❤️

​​

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Počasí

dnes, čtvrtek 5. 8. 2021
slabý déšť 17 °C 15 °C
pátek 6. 8. slabý déšť 23/13 °C
sobota 7. 8. oblačno 27/14 °C
neděle 8. 8. slabý déšť 22/14 °C

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.