ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

7.B

7.B ŠKOLNÍ ROK 2022-23

Nový Školní řád
Od 1.12. platí nový Školní řád. Prosím všechny zákonné zástupce, aby se s novým Školním řádem seznámili. K dispozici je na web. stránce školy: evt_file.php?file=4047 
Dne 28.11. od 8:00 proběhne třídnická hodina, kde budou žáci s novým Školním řádem seznámeni. 

 

23.9. Projektový den - Poznáváme Prahu - Návštěva Národního technického musea a procházka po Letné.

Národní technické muzeum 23.9.2022

1. září opět v naší třídě

1.září 2022

23.6.2022 Letecké muzeum KbelySpolečné foto - Kbely
21.6.2022 Návštěva Planetária (Holešovice), program "Naše bouřlivá planeta"

Společné foto - Planetárium2.6.2022 Projektový den - Liberec - Ještěd, iQLANDIA

Společné foto - Ještěd

JeštědSpolečné foto - Ještěd

Konzultační hodiny
Dne 6.6. od 17:00 - 19:00 jsou konzultační hodiny. Konzultace probíhají v kabinetech vyučujících. 

 

29.4.2022 - Kino - Planeta Země - Madagaskar, procházka Prahou - Střelecký ostrov, Kampa, Karlův most

29.4.2022 Na Střeleckém ostrově29.4.2022 Na Karlově mostě

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ – II. TURNUS – 6. 2. – 12. 2. 2022

 

Vzhledem k dalším nařízením MZD od 26. 1. 2022 platí:

 • NUTNÉ – jelikož je vašim dětem 12+, je nutné podstoupit PCR test v pátek 4. 2. 2022, aby nebyl starší 72 hodin – výsledek testování je nutné odevzdat před odjezdem u autobusu panu učiteli Mgr. Danielu Zálešákovi
 • Bez dokladu o negativním výsledku testování dítě nemůže odjet na školu v přírodě
 • u dítěte či dospělého od 26. 1. 2022, kdy byl u dotyčných prokázán pozitivní PCR test, je možno tohoto jedince vyřadit z testování a karantény
 • žádáme vždy po této nemoci doručit do školy doklad o prodělané nemoci či výsledek pozitivního PCR testu
 • telefonní číslo na vedoucího pane učitele výjezdu: Mgr. Daniel Zálešák – 607 831 360 - možno volat mezi 19:00 a 20:00 hodin, aby nebyl rušen průběh pobytu
 • dále pojede jako druhý pedagog pan učitel Petr Všetíček

 

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA - 17.12.2021
Na fotografiích z vánoční besídky se můžete podívat, jak jsme si užili poslední školní den před Vánoci. 
Přeji Vám příjemné strávení vánočních svátků a do nového roku především hodně zdraví.
Lenka Voděrová

Vánoční besídka 17.12.2021
Vánoční besídka 17.12.2021

Vánoční besídka 17.12.2021

Vánoční besídka 17.12.2021

Vánoční besídka 17.12.2021

Vánoční besídka 17.12.2021

Vánoční besídka 17.12.2021

Vánoční besídka 17.12.2021

Vánoční besídka 17.12.2021

Vánoční besídka 17.12.2021

Vánoční besídka 17.12.2021

Vánoční besídka 17.12.2021

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO
Vážení rodiče, milí žáci,
dovoluji si Vám oznámit, že v zájmu zpomalení možnosti šíření infekce covid-19 a na základě současné epidemiologické situace na území České republiky, hlavního města Prahy, vyhlašuji ve dnech 20.-22.12. 2021 ředitelské volno.
Na toto volno plynule naváží od 23.12.2021 vánoční prázdniny.
Žáci nastoupí opět do školy v pondělí 3. ledna 2022.
Zárověň bych Vás při této příležitosti chtěla požádat, abyste před lednovým nástupem do školy absolvovali se svými dětmi PCR testy a pomohli nám tak zpomalit šíření nákazy covid-19 ve škole.
Přejeme Všem krásné a pohodové vánoční svátky a do nového roku hlavně hodně zdraví.
PaedDr. Alena Nídlová

 

KARANTÉNA DO 9. 12. POPŘ. DO 10. 12. 2021 VČETNĚ

Vážení rodiče,

Dne 2. 12. popř. 3. 12. 2021 bylo Vaše dítě v kontaktu s osobou, která je covid-19 pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly shledány důvody pro karanténní opatření do 9. 12. popř. 10. 12. 2021 včetně.

Karanténní opatření v souladu s § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu s Metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

 

 

 

Vážení rodiče,
dne 18.11. v 18:00 se bude konat třídní schůzka  přes aplikaci  MS Teams. Připojte se prosím přes účet svého dítěte. Schůzka bude naplánovaná v týmu dějepisu, ale najdete ji i v kalendáři.

Konzultace pro rodiče žáků z jiných tříd bude 18:11. od 17:00 také prostřednictvím MS Teams. Prosím, pokud máte zájem o konzultaci, napište mi dopředu na e-mail voderoval@zsspitalska.cz .

Děkuji.

Lenka Voděrová

 

 

Vážení rodiče,
termín třídních schůzek, které se měly konat dne 8. 11. 2021, se posouvá o týden.
Třídní schůzky budou probíhat formou ON-LINE NA TEAMSECH
VE DNECH 15., 16., 18. a 19. listopadu 2021
 z důvodu karantén a epidemiologické situace.
Termín třídní schůzky 6.B upřesním ke konci týdne. 
Lenka Voděrová

Screeningové testování - 8. a 15. 11. 2021 
Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.

Karanténa třídy - informace hygieny

Informace pro rodiče a žáky (13.72 kB)

 

Testování všech žáků školy - 1. 11. 2021

Dopis MČ Praha 9 + Průběh testování + Souhlas zákonného zástupce
26. 10. 2021

Vážení rodiče, 
vzhledem ke zvyšujícímu se výskytu onemocnění COVID 19 a k zajištění maximální možné prezenční výuky v našich školách se Městská část Prahy 9 rozhodla provést dne 1. 11. 2021 testování všech žáků škol, včetně žáků očkovaných i žáků po  prodělaném onemocnění covidu. 

Žáci, kteří dnes v úterý 26. 10. 2021 nejsou ve škole a děti z tříd v karanténě, rodiče vyplní online formulář a odešlou ho na e-mail svému třídnímu učiteli. 

Kdo z rodičů nemá možnost podepsaný formulář naskenovat a zaslat třídnímu učiteli, napíše do e-mailu dovětek, že souhlasí s testováním - toto nahradí podpis na formuláři. 
informace pro rodiče (1.12 MB)

 

10. září - Projektový den POZNÁVÁME PRAHU - procházka přes Pražský hrad, Hradčanské náměstí, Strahovský klášter, Petřín s návštěvou zrcadlového bludiště

Naše třída u sochy T.G.Masaryka na Hradčanském náměstí

Zrcadlové bludiště, expozice boj Švédů za třicetileté války

U historického kolotoče na Petříně

U historického kolotoče na Petříně

1. září - První den na 2. stupni

První den na 2. stupni

Testování -začátek školního roku

Testování vzhledem ke Covid – 19 – školní rok 2021-2022

Vážení rodiče, milí žáci,

Na počátku zahájení prezenční výuky ve školním roce 2021-2022 bude provedeno plošné preventivní testování dětí v rozsahu 3 antigenních testů v prvních dvou týdnech v září, aby se zabránilo následnému nekontrolovatelnému šíření onemocnění a nedošlo tak k výraznému zhoršení epidemiologické situace a zároveň se zabránilo výraznějšímu omezení prezenční výuky.

Termíny testování:

 • 1. září – 2. – 9. ročník
 • 2. září – 1. ročník
 • 6. a 9. září – 1. – 9. ročník

Pokud žák nebude přítomen na testování v daných termínech, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu do školy.

TESTOVÁNÍ PROBĚHNE V KMENOVÝCH TŘÍDÁCH VE VŠECH TERMÍNECH.

Testování nemusí podstoupit žáci:

 1. Po prodělaném onemocnění covid-19 – po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19
 2. žáci 12+ - 14 dní po plně dokončeném očkování
 3. doložením negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě
 • Ag test ne starší 72 hodin
 • PCR ne starší 7 dnů

JE NUTNÉ TATO POTVRZENÍ ZASLAT NA E-MAIL TŘÍDNÍMU UČITELI NEJPOZDĚJI V ÚTERÝ 31. 8. 2021 NEBO DONÉST DO ŠKOLY V LISTINNÉ PODOBĚ VE STŘEDU 1. ZÁŘÍ 2021.   

Pokud dítě testování neabsolvuje:

 • má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, ve třídě, při výuce, ve školní družině a ve společných prostorách školy
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorách školy, převléká se s odstupem od ostatních osob v případě cvičení v přírodě mimo budovu školy
 • nesmí zpívat
 • bude používat hygienické zařízení určené pouze pro žáky, kteří nepodstoupili preventivní testování
 • při konzumaci potravin včetně nápojů – přestávky – musí sedět v lavici nebo u stolu ve školní jídelně 1,5 m od ostatních osob

Děkujeme za pochopení a spolupráci

pracovníci školy

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY I. A II. STUPNĚ – úvodní pro školní rok 2021-2022

 1. TŘÍDY1. 9. 2021 od 9:00 hodin ve svých kmenových třídách – hlavní budova školy
 2. – 9. TŘÍDY – 1. 9. 2021:  2.    –  5. třídy – od 17:00 hodin ve svých kmenových třídách
 3.   –    9. třídy – od 18:00 hodin ve svých kmenových třídách

Při vstupu do vestibulu školy – hlavní budova a Bumbálek žádáme zákonné zástupce žáků, aby si provedli dezinfekci rukou a po celou dobu pobytu v prostorách školy měli nasazenou ochranu nosu a úst.

Děkujeme za spolupráci

Vedení školy

 

 

Očkování 12+ - COVID 19

Výlety 28. a  29. června 

Pod Klíčovem

výlet do Lysolají

 

Výlet do Roztok a na Levý Hradecpo stopách sv. Ludmily a Vojtěcha

výročí železnice Vídeň Praha

9.6.2021

Rodiče a zákonní zástupci, velmi rád bych Vás pozval na online třídní schůzky v úterý 15. června v 17:30. Po nich následují soukromé konzultace. Pro zájemce o osobní setkání mám vyhrazený termín ve středu 16. června mezi 14 a 15h ve kmenové třídě v budově školy. uč Luděk 

9.6. 2021 

Vážení rodiče,

ředitelka Základní školy Špitálská 789, Praha 9 - Vysočany v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady.

Po žácích jsem poslal hlasovací lístky, na nich ž prosím zaškrtněte dva kandidáty, pošlete po dětech obratem zpět do konce týdne. Hlasovací lístky vhodím ve škole do speciální urny. (Jméno jednoho z kandidátů je na lístku napsáno chybně. Správné jméno je Jaromír Kozel)

Pokud máte ve škole více dětí, hlasujte pouze jednou. Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy. 

 

27. 5. 2021 

Talentové zkoušky do ZUŠ Folklorika Praha už 24. června.   zuš folklorika.PDF (136.3 kB)

12. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví se mění od 17. května testování žáků a studentů.

 • dochází ke změně frekvence RT-PCR testování ve školách na 1x za 14 dní,
 • nebude-li žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování antigenním testem se provede v den jeho příchodu,
 • ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

POZOR!!! změna termínů ODEVZDÁVÁNÍ PCR TESTŮ – ZKUMAVEK + FORMULÁŘŮ

14. května 2021 NEBUDE svozový den 

Zkumavky v igelitovém sáčku s formulářem žáci donesou až ve středu 19. 5. 2021 ráno do školy. Budu je osobně vybírat s vyplněnými formuláři. Nezapomeňte se doma zaregistrovat, naskenovat QR kód ze dna zkumavky a odeslat. Je to nutné pro spárování výsledků se vzorkem PCR testů.

V pondělí 17. května se budou všichni žáci ve třídě za mého dohledu testovat vatovými tyčinkami do nosu. 

 

 

8.4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

návrat do školy je tady!  Od 12. dubna se třídy prvního stupně budou točit v týdenních intervalech v prezenční docházce. Žáci 5.B půjdou do školy poprvé 19. dubna. Více se o rotacích dozvíte v aktualitách na webu školy. 

 

13.3.2021

Info k termínům přijímacích zkoušek 

Původně měly být jednotné přijímací zkoušky mezi 12. a 15. dubnem.  Nyní se pousouvají a na víceletá gymnázia se budou konat 5. a 6. května. 

 

7.3.2021

Vážení rodiče, milí žáci 

Školní jídelna zůstává i po dobu nozového stavu v provozu. Máte-li zájem, přihlaste se. Obědy budou vydávány u hlavního vchodu do budovy školy do jednorázových obalů od 12.30 do 13.15 hodin.

Distanční výuka pro 3. - 9. ročníky bude pokračovat stejným způsobem jako doposud.

Ošetřovné: odkaz https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ŠKOLA JIŽ NEVYPLŇUJE ŽÁDNÁ POTVRZENÍ

 

7.3.2021

Přátelé 5. B si můžou prohlédnout krátké video zdramatizované básně Král Lávra od K. Havlíčka Borovského. 

Kral Lavra 002.mp4 (422.97 MB)

 

 

22.1.2021

Vážení rodiče, milí žáci, zvu vás na online třídní schůzky v úterý 26. ledna v 17:30. uč Luděk 

30.12.2020

Distanční výuka od 4. 1. 2021

na webu školy i zde najdete informace k organizaci výuky od 4. ledna 2021 - dopis rodičům a žákům

 

 

18.12.2020

Vánoční kvíz - křížovka 

poslední den školy před vánočními prázdninami jsme se loučili besídkou, na které nechyběly hry a soutěže. Patrik Cichra připravil ostatním žákům originální vánoční kvíz. Ve skupinách luštili tajenku. Byla to prima zábava. Zkuste to i vy! Dozvíte se hodně o vánočních zvycích v různých zemích. Zde je křížovka a zadání. Patrikův vánoční kvíz

Patrikovo zadání

skupinová práce

7.12.2020

Vánoční zvonění se nazývalo letošní předvánoční tvoření. Žáci 5.B zapáleně vyvalovali těsto, vykrajovali perníčky a zdobili je. Stejně zruční byli i při pečení vanilkových rohlíčků. 

5.B odsadila školní cvičnou kuchyni5.B odsadila školní cvičnou kuchyni

6.12.2020

Skupinový projekt - představení Prodaná nevěsta 6x jinak. Šest týmů z naší třídy odehrálo v našem divadýlku loutkové představení s vlastnoručně vytvořenými kulisami a loutkami. Bravo!!! Veverčin týmTým Áji Pohodové Mayin tým Denisin týmTým Honzy Marciána Kaččin tým

13.10.2020 

Obědy během distanční výuky

6. října 2020
Badatelsky orientovaná výuka

Po přečtení příběhu o kamarádství vajíčka a hlemýždě jsme v přírodovědě v pondělí uskutečnili badatelský pokus. Anička přišla na to, že jejich úhlavním nepřítelem je ocet. Udělali jsme proto pokus a do lahví s octem vložili 2 ulity, 2 vajíčka. To byli zástupci živé přírody. Do třetí láhve jsme naložili kus vápence jako zástupce neživé přírody. Žáci rozdělení do tří skupin napsali hypotézu toho, co se s předměty stane, pozorovali děj v lahvích a zakreslili obrázky. Druhý den v úterý jsme pokus ukončili a skupiny měly popsat, co se stalo a proč. Hodně zajímavé bádání badatelsky orientovaná výuka!!!     

badatelsky orientovaná výuka

 

16. září 2020
Školní výlet do Troje se vydařil. Byl plný zajímavého tvoření a vzpomínky nám zůstanou i z prohlídky zahrady a zámku. fotky z výletu do Troji

 

11. září 2020

Vážení rodiče a žáci, 

Posílám info na příští týden.

Elektronická pošta funguje z mé nové adresy už bez problémů. V následujících dnech žáky proškolí s aplikací TEAMS moje kolegyně Vladimíra Šebková. Děti zároveň dostanou emailové adresy.
Pokud budete mít zájem mě ve škole navštívit na konzultaci, využijte prosím těchto termínů a objednejte se předem : Konzultační hodiny   

16. září máme plánovaný školní výlet s exkurzí. Navštívíme areál Trojského zámku, kde nás kromě prohlídky zámku čeká tvoření v eko ateliéru. Výlet zrealizujeme v doprovodu rodičů žáků.
Dopravovat se budeme vlakem a autobusem MHD. 

 

  

 

6.září 2020 

Milí rodiče a žáci, 

elektronická pošta stále nefunguje, volím tuto cestu sdělení. Rozvrh na pondělí 7. a úterý 8. 9. vypadá následovně: 

Po  1h - Čj (sloh), 2h - M, 3h - Aj, 4h - Pří, 5h - Hv 

Út   1h - M, 2h - Čj (mluvnice), 3 h - vlast (dějepis), 4h - Aj, 5h - Čj (liter.v.)

uč. Luděk 

 


Vážení rodiče, milí žáci,

Prázdniny končí a já vám přeji úspěšné zahájení nového školního roku. Uvidíme se spolu, doufám v plném počtu, 1. září, a to nejen s žáky ale s rodiči. Odpoledne od 17 h se totiž z nařízení školy konají třídní schůzky. 
učitel Luděk

vzhledem k současné situaci se budou konat v úterý 1. září 2020 TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

 • 1. stupeň - od 17:00 v kmenových třídách - 2. - 5. ročníky

PROSÍME, ÚČAST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NA TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH JE DŮLEŽITÁ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU ŠKOLY.

 • Na stránkách školy v záložce AKTUALITY naleznete plán pro první vyučovací týden od 1. do 4. 9. 2020  

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Počasí

dnes, pátek 2. 12. 2022
zataženo 4 °C 3 °C
sobota 3. 12. zataženo 5/1 °C
neděle 4. 12. mírné sněžení 0/-3 °C

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.