ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

5.B

Vítám vás na nových stránkách třídy 5.B

Vloženo 05.11.2021

15. 11. 2021 v 17, 00 hodin on-line

ts 

Vloženo 05.11.2021

Screeningové testování - 8. a 15. 11. 2021 

Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.

Vloženo 26.10.2021

s

Testování všech žáků školy - 1. 11. 2021

Dopis MČ Praha 9 + Průběh testování + Souhlas zákonného zástupce

Vážení rodiče, 
vzhledem ke zvyšujícímu se výskytu onemocnění COVID 19 a k zajištění maximální možné prezenční výuky v našich školách se Městská část Prahy 9 rozhodla provést dne 1. 11. 2021 testování všech žáků škol, včetně žáků očkovaných i žáků po  prodělaném onemocnění covidu. 

Žáci, kteří dnes v úterý 26. 10. 2021 nejsou ve škole a děti z tříd v karanténě, rodiče vyplní online formulář a odešlou ho na e-mail svému třídnímu učiteli. 

Kdo z rodičů nemá možnost podepsaný formulář naskenovat a zaslat třídnímu učiteli, napíše do e-mailu dovětek, že souhlasí s testováním - toto nahradí podpis na formuláři. 
informace pro rodiče (1.12 MB)

Vloženo vedením školy .

Poslední informace z hygieny ze dne 26.10 v 9:45 hod.

Karanténa naší třídy končí v pátek 29.10.2021

Připomínám, že po návratu do školy (1.11.2021) se musí žáci prokázat negativním PCR testem.

Sledujte, prosím, i nadále stránky třídy. Moc děkuji třídní učitel.

Vloženo 25.10.2021

z

Při návratu do školy 1.11. 2021 musí děti podle nařízení hygieny doložit platný negativní PCR test. Kdo ho nepřinese, nebude vpuštěn do školy a karanténa se mu prodlužuje o další týden, bez nároku na distanční výuku.

Vloženo 25.10.2021

š

Úkoly pro dnešní a zítřejší den 25.10. a 26.10. 2021 jsou na "nástěnce" v Bakalářích. Online vyučování máte v kalendáři v Teamsech.

Vloženo 24.10.2021

kara

Zítra 25.10. 2021 a v úterý 26.10. 2021 nejdeme do školy z důvodu karantény, sledujte prosím stránky třídy 5.B, stránky školy a nástěnku v Bakalářích i kalendář v Teamsech. Děkuji třídní učitel.

Informace o testování - Bumbálek - 22. 10. 2021 (354.69 kB)

Vloženo 14.10.2021

vši

Vloženo 21.09.2021

rv27.09.2021 2

Vloženo 13.09.2021

vši

Prosím prohlédněte dětem hlavičky !

Vloženo 13.09.2021

f

14.09.2021 vánoční fotografování, cena sady 300,- Kč.

 

Vloženo 26.08.2021

Třídní schůzka "živě" na Bumbálku 1.9.2021 v 17,00 hodin .


ts

Zahájení školního roku 2021/2022

Milí rodiče,

prázdniny jsou u konce, dětem začne druhý školní rok. Moc si přeji, abychom ho s dětmi strávili společně celý ve škole!
Začínáme ve středu 1. září v naší třídě na Bumbálku. První den bude vyučování ukončeno v 9:40 hod. Pak půjdou děti  domů. Prosím, nahlaste dětem obědy.
2. a 3. září bude končit vyučování v 11:40 hod., od pondělí 6. 9. se budeme učit podle rozvrhu.
Testování - proběhne antigenními testy 1., 6. a 9.září vždy ve třídě. Děti zvládaly testy samy, pokud by ale chtěl být některý z rodičů přítomen testování, proběhne v recepci školy.
Pokud žák nebude přítomen na testování v daných termínech, provede si test  bezprostředně po svém příchodu do školy.
Testování nemusí podstoupit žáci:
Po prodělaném onemocnění covid-19 – po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19

 

Vloženo 21.06.2021

PŘESPÁNÍ NA BUMBÁLKU

s

Ve čtvrtek 24.6.2021 přespíme ve škole na Bumbálku, spacák, podložku, polštářek, mycí potřeby, čisté spodní prádlo na ráno, večeři a snídani, čelovku nebo baterku, oblíbenou hračku, nezapomeňte na čip na páteční oběd.

Vloženo 15.06.2021

coV úterý 15.6. donesou děti domů igelitový sáček s PCR testy (plivací)

Ve středu 16. 6. ráno děti naplivou a přinesou do školy zkumavku v igelitovém sáčku s formulářem.
Nezapomeňte na nutnost se doma zaregistrovat a naskenovat QR kód ze dna zkumavky a odeslat. Je to nutné pro spárování výsledků se vzorkem PCR testů vašich dětí.

Vloženo 14.06.2021

buřt

16. 06. 2021 Sportovní den s opékáním. Přinesu: PCR testy, pití, svačinku a čip na oběd.

Vloženo 09.06.2021

ts

Třídní schůzka on-line 14.6.2021 v 17,30 hodin

Vloženo 08.06.2021

v

Vloženo 09.06.2021

Oprava kandidátky: na kandidátce došlo k záměně křestního jména jednoho kandidáta. Jedná se o pana Kozla. Není to Tomáš, ale je to pan Jaromír Kozel - rodič ze 3. B

Vážení rodiče,

ředitelka Základní školy Špitálská 789, Praha 9 - Vysočany v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady.

Volby dvou zástupců rodičů do školské rady na období 2021 až 2024 se uskuteční korespondenční formou v termínu 10. 6. - 17. 6. 2021. Prostřednictvím žáků obdržíte hlasovací lístky obsahující jména šesti kandidátů.

Z nich zaškrtnete 2 kandidáty, pro které hlasujete, a lístek prostřednictvím dítěte vrátíte třídní učitelce či učiteli, kteří si odevzdání hlasovacího lístku zaevidují a zajistí vhození označeného volebního lístku do hlasovací urny.

Pokud máte ve škole více dětí, vždy hlasujete pouze jednou.

Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy.

 

PaedDr. Alena Nídlová

ředitelka školy

Vloženo 07.06.2021

fo

Dne 10.6. se budeme celá třída fotografovat , úsměvy s sebou :)

Vloženo 28.05.2021

pcrinfo

TESTOVÁNÍ PCR VE STŘEDU 2. 6. 2021 – ZMĚNA S VYBÍRÁNÍM ZKUMAVEK

Informace  – doplnění pro rodiče:

Pokud má rodič na škole více než 1 dítě, musí každé dítě zaregistrovat zvlášť. To znamená:

 • 1. dítě zaregistruji, naskenuji QR kód a potvrdit naskenování (OK) a odeslat celou žádanku.
 • Zavřít aplikaci.
 • 2. dítě – opět aplikaci otevřít a postupovat stejně, jako při registraci 1. dítěte
 • potvrzení o registraci Vám přijde do maximálně 15 minut na telefon, ze kterého registrace proběhla
 • v případě, že nedostanete potvrzení o registraci formou SMS, QR kód nebyl načten a postup musíte znovu opakovat
 • při registraci si překontrolujte, zda máte správně vyplněna všechna políčka
 • žádáme o vrácení vyplněného dotazníku k testu – NUTNÉ K PÁROVÁNÍ

Vloženo 27.05.2021

logo

Talentové zkoušky.PDF

Talentové zkoušky.PDF

Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 136,3 kB

Vloženo 18.05.2021

logo

Základní umělecká škola - nabídka
Vážení rodiče a žáci, 
v příloze najdete nabídku ZUŠ, jejíž výuka bude probíhat na naší škole.
V případě zájmu kontaktujte telefonní číslo na konci letáku.
Leták ZUŠ (59.15 kB)

Vloženo 17.05.2021

co

V úterý 18.5. donesou děti domů igelitový sáček s PCR testy (plivací)
Ve středu 19. 5. ráno děti naplivou a přinesou do školy zkumavku v igelitovém sáčku s formulářem.
Nezapomeňte na nutnost se doma zaregistrovat a naskenovat QR kód ze dna zkumavky a odeslat. Je to nutné pro spárování výsledků se vzorkem PCR testů vašich dětí.

 

Vloženo 12.05.2021

covid

Informace pro rodiče:

Od pondělí 17.5. chodíme do školy už pořád prezenčně, bez rotací.

V pondělí 17. 5. - celoškolní testování antigenními testy (šťourací), nebude ranní školní družina. Odpolední ŠD bude normálně do 17:30 hod.
Od 18.5. bude ŠD  6:30 – 17:30 hod.
V úterý 18.5. donesou děti domů igelitový sáček s PCR testy (plivací)
Ve středu 19. 5. ráno děti naplivou a přinesou do školy zkumavku v igelitovém sáčku s formulářem.
Nezapomeňte na nutnost se doma zaregistrovat a naskenovat QR kód ze dna zkumavky a odeslat. Je to nutné pro spárování výsledků se vzorkem PCR testů vašich dětí.
Dochází ke změně frekvence testování touto metodou ve školách
na 1x za 14 dní. Svoz bude vždy pouze ve středu.
Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, provede se testování antigenním testem v den jeho příchodu.
Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.
***********************************************************************************

 

Vloženo 04.05.2021

pcr

Další informace k testování 

Platí pro třídu: 4.B

 7. 5. 2021 

V pátek 7. 5. 2021  přinesete na hlavní budovu do 8,30 hodin PCR test – plivací.Vzorek přinesete  v sáčku. V tomto sáčku je třeba vrátit zkumavku s odebraným vzorkem slin dítěte. Spolu s PCR testovací sadou obdržíte návod pro odběr a tištěný formulář ,,Dotazník část 3 “. I tento formulář je třeba řádně vyplnit a odevzdat ve škole společně s odebraným vzorkem.

Vloženo 29.4.2021

ŘEDITELSKÉ VOLNO - 7. 5. 2021 - ZRUŠENO

Z důvodu nemoci lektora zrušen seminář pro pedagogické pracovníky

Vloženo 23.4. 2021

test

Testování v týdnu od 26. 4. 2021

Pondělí – 26. 4. 2021 – bez ranní školní družiny – zákonní zástupci provedou u svých dětí v dané časy příchodu do školy podle jednotlivých tříd a budov školy ANTIGENNÍ TESTY – stěr z nosu.

Kdo ze zákonných rodičů se nebude moci dostavit k testování svého dítěte osobně, je mu umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (jiná osoba, než zákonný zástupce, která musí mít písemný souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit – jedná se o výjimku ze zákazu vstupu třetích osob do školy.

Současně zákonní zástupci obdrží testovací sadu pro své dítě v označeném sáčku. V tomto sáčku dítě v úterý ráno 27. 4. 2021 vrátí zkumavku s odebraným vzorkem svých slin.

Spolu s PCR testovací sadou obdržíte návod pro odběr a tištěný formulář ,,Dotazník část 3 “. I tento formulář je třeba řádně vyplnit a odevzdat ve škole společně s odebraným vzorkem.

Podmínkou testování PT-PCR je řádná registrace odebraného vzorku do formuláře akreditované laboratoře na https://www.covid-ghc.com/skola.

Pokud nebude vzorek donesen v úterý 27. 4. 2021, dítě bude muset být testováno i ve čtvrtek 29. 4. 2021 antigenním testem.  

Před odevzdáním vzorku je třeba on-line vyplnit údaje dítěte a oskenovat QR kód z černého uzávěru na zkumavce. Formulář laboratoře má tlačítko na skenování – Skenovat QR kód - . Pro vyplnění formuláře je nutný chytrý telefon s fotoaparátem. Odevzdání vzorku bez registrace neumožní párování a následné zaslání výsledku testu.  

V případě, že bude Vaše dítě otestováno PCR testem, nebude se muset znovu testovat ve čtvrtek antigenním testem. Zároveň PCR testování umožňuje vyšší citlivost na detekci viru COVID- 19, a proto zaručí větší ochranu žáků před vzájemným přenosem infekce. Pokud se rozhodnete sadu nepoužít, prosím, vraťte ji po dítěti do školy.

3)   Testování se neprovádí u osob:

    a)   které doloží negativní výsledek RT- PCR nebo POC antigenního testu provedených na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin,

    b)   které prodělaly onemocnění COVID – 19 a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné podobě.

4)   Pokud žák nebude přítomen na testování v testovací den v danou hodinu, ale dostaví se na vyučování později či jiný den, bude testován při svém příchodu do školy pod dohledem pověřené osoby. Jiný den než úterý 27. 4. 2021 k odevzdání vzorku PCR testu – plivací není možný.

 

Vloženo 21.4.2021

Pravidla online vyučování

Vloženo 9.4.2021

zp

Vážení rodiče,

blíží se dlouho očekávaný návrat části žáků do škol. Od 12. 4. 2021 je za přísných podmínek umožněna osobní přítomnost části žáků ve školách.

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o povinném testování žáků, které je v současné době podmínkou pro prezenční formu výuky, a to jak v ZŠ, tak v MŠ.

Dle nařízení vlády a dle pokynů MŠMT bude testování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců probíhat v případě antigenního testování pravidelně 2x týdně či 1× týdně v případě použití RT-PCR testů. Pro první návrat žáků v pondělí 12.4.2021 je povinné použít antigenní testy (více informací na webu MŠMT: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021).

Školy a školky v naší městské části obdržely testy Lepu Medical – Antigen Rapid Test Kit. Tento test bude proveden formou samoodběru 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek).

LEPU test - nejdůležitější informace k samoodběru:

Ø Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem.

Ø Výtěrová tyčinka se vloží do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A).

Ø Do testu se nakape 6 kapek přiloženého roztoku.

Ø Běží odečtový čas v délce 15 minut. (Více informací včetně videonávodu na tomto odkazu: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.)

V případě testování dětí v předškolním vzdělávání a žáků 1. - 3. ročníků 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou, nejlépe rodičem. Pedagogický personál nesmí testy provádět. Vzhledem k věku dětí a žáků, náročnosti testování a zmírnění možných nežádoucích vlivů testování na psychiku dítěte budeme rádi, aby se testování účastnil nejlépe jeden ze zákonných zástupců či jím pověřená osoba.

Uvědomujeme si vážnost epidemické situace v ČR, zároveň však vnímáme neúnosnost současného stavu dětí, žáků a studentů, a to jak z hlediska pedagogického, tak i psychologického a sociálního. Prezenční způsob výuky je nenahraditelný a sebelepší způsob distančního vzdělávání jej nemůže nahradit. Zároveň si uvědomujeme náročnost současného povinného testování nejen pro žáky, ale i pro Vás, zákonné zástupce.

S výše uvedeným testováním se neztotožňujeme, nechceme, aby se ze škol stala odběrová místa na COVID – 19. Samotné antigenní testy dodané MŠMT od čínských výrobců Lepu Medical nebo Singclean nepovažujeme za dostatečně spolehlivé pro bezpečný návrat žáků, zvláště když může tento antigenní test být falešně pozitivní.

Podporujeme neinvazivní testování PCR metodou ze slin jako jedinou bezpečnou a spolehlivou cestu pro návrat dětí do škol.

Navrhujeme alternativní způsob testování - „PCR metoda ze slin“

Jak by to mohlo fungovat?:

Ø Dítě si ráno v bezpečí domova „naplive“ do zkumavky.

Ø Zákonný zástupce zadá osobní údaje a QR kód zkumavky do aplikace (případně zajistí škola).

Ø Dítě po příchodu odevzdá zkumavku paní učitelce ke svozu do laboratoře.

Výhody tohoto způsobu testování

Ø Dítě není stresováno nepříjemným odběrem z nosu

Ø Zákonný zástupce ještě ten den obdrží zprávu o výsledku testu, v případě pozitivního nálezu i informaci o mutaci COVID -19.

V námi navrhovaném případě zákonný zástupce nemusí doprovázet žáka do školy, nemusí 15 minut čekat na výsledek testu (u mladších žáků). Testování v domácím prostředí je pro děti komfortnější a celková zátěž pro psychiku dítěte minimální.

V současné době nám však toto testování systém navržený MŠMT neumožňuje. Do škol byly dodány pouze antigenní testy na výtěr z nosohltanu. Jiné testy ani jiný způsob testování nejsou hrazeny.Je nám to velice líto, že v týdnu od 12. 4. 2021 budou muset být žáci základních škol v naší městské části testováni výhradně způsobem a testy dodanými MŠMT. Společným cílem školek, škol a MČ P9 je možnost testování žáků výše navrhovanou neinvazivní PCR metodou ze slin, která je přesnější, spolehlivější, ale především nejméně zatěžující pro děti a jejich rodiny.

Věříme, že Vy, rodiče, jste dostatečně zodpovědní, vkládáme ve Vás plnou důvěru a myslíme si, že je cílem nás všech především zdraví a bezpečnost našich dětí, proto považujeme domácí testování za vhodné. Budeme velice rádi, když nás v našem záměru podpoříte!

Děkujeme!

Za Městskou část Praha 9 Za Městskou část Praha 9

Mgr. Tomáš Portlík - starosta I Ing. Zdeněk Davídek – radní pro oblast školství

PaeDr. Alena Nídlová – ředitelka ZŠ Špitálská

Vloženo 8.4.2021

test

Doplnění informací k testování žáků12. 4., 15. 4. - 1. skupina

Upozornění – ve dnech testování (pondělí a čtvrtek) NEBUDE v provozu ranní školní družina.

BUMBÁLEK -  1. AB, 4. AB

Testování bude probíhat ve dvou učebnách v přízemí budovy – 3. A a 3. B vždy po skupinách.

4. A a 4. B povinný příchod v 7, 30 hod. vždy s doprovodem zákonného zástupce.

 

JE NUTNÉ DODRŽOVAT DOBU PŘÍCHODU PRO DANOU TŘÍDU.

Postup:

Zákonní zástupci dovedou své děti do školy, kde budou u testování přítomni.

Na odběr půjde do učebny vždy skupina dětí se zákonným zástupcem dle pokynů zaměstnance školy.

Zákonný zástupce sám provede odběr stěru z nosu a vyčká 15 minut na výsledek testu.

U odběru bude třídní učitel/ka, vychovatel/ka a provozní pracovník školy.

Na výsledky testu vyčkají děti se zákonnými zástupci na zahradě školy, kde budou dodržovat

rozestupy.

Dítě s negativním výsledkem odchází do své třídy.

Dítě s pozitivním výsledkem (jeho zákonný zástupce) obdrží po ukončení testování celé třídy

„Potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu“a odchází domů.

Zákonný zástupce se spojí s pediatrem, který rozhodne o dalším postupu.

Zákonný zástupce je povinen školu informovat o dalších výsledcích testů, pro případnou karanténu celé třídy.

Prosíme rodiče, aby při vstupu do budovy školy dodržovali všechna doporučená protiepidemiologická opatření a tím nám pomáhali chránit zdraví všech dětí a pracovníků školy. 

Vloženo 7.4.2021

návrat

Organizace příchodu žáků 1., 2., 3., 4. a 5. tříd do školy:

I. skupina - 12. 4. – 16. 4. 2021PREZENČNÍ VÝUKA

1. A, 1. B, 4. A, 4.B: BUMBÁLEK

 • možnost ranní školní družiny – příchod v 6:30 – 7:20 kromě pondělí 12. 4. 2021
 • děti, které nepůjdou do ranní školní družiny, se shromáždí před školou -  1. A - 7:50, 1. B - 7:45, 4.A - 7:40 , 4. B – 7:35
 • vyučování začne v 8:00
 • konec vyučování –dle platného rozvrhu hodin
 • nástup na oběd pro všechny děti po ukončení vyučování bude řízen dle hygienických předpisů
 • po obědě školní družina odchází zpět do budovy Bumbálek
 • děti, které nechodí do školní družiny, odchází z oběda ihned domů, nezůstávají čekat na rodiče ve vestibulu školy (dodržování hygienických podmínek)

OBĚDY – na dobu prezenční výuky mají všichni žáci I. skupiny, kteří se stravují ve školní jídelně, OBĚDY PŘIHLÁŠENY. VAŘÍ SE VŽDY JEDNO JÍDLO.

II. skupina - 12. 4. – 16. 4. 2021 - 1. stupeň – 1. C, 3. A, 3. B, 3. C,

5. A a 5. B + všechny třídy 2. stupně -  DISTANČNÍ VÝUKA – nutnost obědy přihlásit.

 Výdej obědů do jednorázových nádob bude probíhat od 13:15 do 13:45 u vchodu do ŠKOLNÍ JÍDELNY.

ŠKOLNÍ DRUŽINA KONČÍ NA OBOU BUDOVÁCH V 16:30 HOD.

 

V TÝDNU OD 19. 4. DO 23. 4. 2021 SE SKUPINY 1. STUPNĚ VYMĚNÍ =

I. SKUPINA – DISTANČNÍ VÝUKA, II. SKUPINA - PREZENČNÍ VÝUKA ZA STEJNÝCH PODMÍNEK.    

Další informace k testování zveřejníme po upřesnění pokynů z MŠMT a od zřizovatele.

Žádáme vás o pečlivé sledování stránek školy – AKTUALITY, kde vás budeme informovat o dalších krocích.

Vážení rodiče, děkujeme za trpělivost a spolupráci se školou v době distanční výuky.

Vedení školy

Vloženo 30.3.2021

Mnohokrát vám všem děkuji za vaše velmi laskavé velikonoční pozdravy. Přeji vám milí žáci a vašim dospělákům velmi šťastné a požehnané Velikonoce. Petr Všetíčekvvvv

Vloženo 6.3.2021

!

Vážení rodiče, milí žáci.

Distanční výuka pro 3. - 9. ročníky bude po prázdninách pokračovat stejným způsobem jako doposud.

Ošetřovné: odkaz https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ŠKOLA JIŽ NEVYPLŇUJE ŽÁDNÁ POTVRZENÍ.

Děkujeme za pochopení a spolupráci, prosím, sledujte webové stránky školy.

Žádáme, aby ti rodiče, kteří mají zájem o stravování svých dětí v průběhu distanční výuky, si obědy sami zpět přihlásili.

Obědy budou po prázdninách vydávány u hlavního vchodu do budovy školy do jednorázových obalů od 12.30 do 13.15 hodin.

Vedení školy

 

Vloženo 12.2.2021

ŠKOLY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách dle MŠMT. 

digi.jpg   koronavirus-vykricnik

Vloženo 8.2.202

V Praze konečně napadl sníh

sníhsníh2sníh3sníh4

Vloženo 5.2. 2021

POKRAČUJEME DISTANČNĚ

disDěkuji všem svým žákům, za splnění zadaných úkolů, za snahu a píli, za pěknou úpravu a hezké obrázky, které mi posíláte.

Všem rodičům, prarodičům, dospělákům chci poděkovat za skvělou spolupráci a komunikaci ve stále trvající divné době, za trpělivost jak při učení se svými dětmi, tak při zasílání úkolů . Moc si Vaší spolupráce vážím.

třídní učitel Petr Všetíček

Vloženo 27.1.2021

pes

Zimní škola v přírodě

Zrušení Zimní školy v přírodě

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k epidemiologické situaci se ruší Zimní škola v přírodě.

Peníze budou vráceny zpět na váš účet do 12. 2. 2021.

Děkujeme za pochopení

Vloženo 22.1.2020

Třídní schůzky - 25.1. 2021                                                                                                       

V pondělí 25.1. v 16:00 hod. se konají třídní schůzky online prostřednictvím Teams.     

teams                                                                              

Vloženo 30.12.2020

Vážení rodiče, žáci, od 4.1. 2021 distanční výuka, sledujte Bakaláře-Komens-Nástěnku třídy, děkujeme za trpělivost a spolupráci se školou v době distanční výuky. Sledujte pozorně webové stránky školy a stránky jednotlivých tříd. Viz níže...

sníh

ŠKOLNÍ DRUŽINA KONČÍ NA OBOU BUDOVÁCH V 16:30 HOD.

Výuka 3. – 9. ročníků bude probíhat dle běžných rozvrhů tříd.

Rozvrh s barevně vyznačenými videohodinami bude na web školy vyvěšen v pondělí 4. 1. 2021 v odpoledních hodinách po poradě pedagogů.

· VŠICHNI ŽÁCI, KTEŘÍ JSOU NA DISTANČNÍ VÝUCE A CHTĚJÍ OBĚD ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY, MUSÍ SI SAMI OBĚDY PŘIHLÁSIT. VAŘÍ SE VŽDY JEDNO JÍDLO.

· OBĚDY BUDOU VYDÁVÁNY DO JEDNORÁZOVÝCH NÁDOB OD 13:00 DO 13:30 U HLAVNÍHO VCHODU DO ŠKOLY.

Vloženo 18.12.2020

Veselé Vánoce !

Vánoce

Vloženo 04.12.2020

Mikuláš

 

Děkuji všem svým žákům, za splnění zadaných úkolů, za snahu a píli, za pěknou úpravu a hezké obrázky, které jste mi posílali.

Všem rodičům, prarodičům, dospělákům chci poděkovat za skvělou spolupráci a komunikaci ve stále trvající divné době, za trpělivost jak při učení se svými dětmi, tak při zasílání úkolů . Moc si Vaší spolupráce vážím.
Těším se na pondělí 30.11.2020

Váš třídní učitel Petr Všetíček

Pravidla online vyučování

Vloženo 27.11.2020

Český jazyk str. 45 cv. 4 do školního sešitu , dnešní datum.

Matematika geometrie str. 50 do velkého sešitu nadpis Pravý úhel-pravoúhlý trojúhelník, podtrhnout zelenou pastelkou podle pravítka, dnešní datum cv. 1 a 3 do sešitu. Poučku "všimni si" přepište perem do sešitu. Nápovědné video : https://www.youtube.com/watch?v=Y0R6aGZ29Lc

Český jazyk čtení čítanka str. 59 básničku Hoj, ty Štědrý večere od pana Erbena se naučte zpaměti v pondělí 30.11. vás vyzkouším, na str. 60 přečtěte nahlas nějakému obratlovci Sněhovou královnu od pana Andersena.

Vloženo 26.11.2020

Český jazyk str.45 cv. 2 ústně, cv. 3 vám nadiktuje do sešitu ČJ-Diktáty dospělák po slovo "letiště" (Luky po slovo "nazývá"), nezapomeňte na dnešní datum a číslo diktátu.

Matematika str. 45 cv. 4 do školního sešitu, dnešní datum, cv. 7 vyplňte tužkou, vyfoťte a pošlete , děkuji.

Vlastivěda str. 32 nadpis do sešitu Počasí a podnebí, podtrhnout zelenou pastelkou podle pravítka, dnešní datum a namalujte a popište vysvětlivky jasno, polojasno, zataženo, déšť, bouřka, sníh a celou stránku si přečtěte nahlas, potom shlédněte :https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0

Vloženo 25.11.2020

Český jazyk str .44 cv. 1a-e  ústně potom shlédněte opakování vyjmenovaných slov po -z- : https://www.youtube.com/watch?v=TAW3s82KpK8, do školního sešitu dnešním datum, vypište vyjmenovaná slova po z.

Matematika str. 45 cv .1 do školního sešitu dnešní datum a nadpis "Násobení a dělení zpaměti" podtrhnout zelenou pastelkou podle pravítka, růžovou, modrou a zelenou tabulku přepište do školního sešitu, malá nápověda zde : https://www.youtube.com/watch?v=YKcn0Hcq3hY , cv. 2 první dva sloupečky do sešitu M-Pětiminutovky, 3. a 4. sloupek do sešitu M-DÚ.

Přírodověda str. 20-22 vypište si do sešitu dnešní datum, lesní patra a ke každému patru vypište pár zástupců, můžete si ke každému patru namalovat pastelkami zástupce patra. Potom shlédněte toto video : https://www.youtube.com/watch?v=iFF3b0-SChc 

Vloženo 24.11.2020

Dobrý den vážení rodiče,
tímto vás všechny zvu na on-line třídní schůzku ve čtvrtek 26.11.  v 18 hodin, v Teamsech v kalendáři pouze kliknete na připojit, když se bude blížit čas schůzky. 
Děkuji .

Matematika str. 42 cv. 8 první čtyři sloupečky do školního sešitu, dnešní datum, poslední čtyři sloupečky do sešitu M-DÚ dnešní datum, DÚ vyfotit a poslat, děkuji.

Český jazyk str. 44 cv. 7b vám nadiktuje dospělák do sešitu Čj-Diktáty, dnešní datum a číslo diktátu po slovo "fotbal" (Luky po slovo "vykáme").

Vlastivěda str. 30 do sešitu nadpis Vodní nádrže, dnešní datum, podtrhnout zelenou pastelkou podle pravítka, potom jak jsme si včera říkali zapište jezera-vypsat, rybníky a přehrady ,pouze názvy, Černé jezero můžete namalovat pastelkami do sešitu, potom shlédněte video o obou jezerech : https://www.youtube.com/watch?v=_hhl-eFgD0A

Vloženo 23.11.2020

Český jazyk sloh do sešitu Čj-Sloh dnešní datum, nadpis zážitek z víkendu, vypravování, nápověda osnovy v učebnici str. 7-Osnova-, můžete i malý obrázek pastelkami, vyfoťte a pošlete, děkuji.

Matematika str. 42 písemné odčítání do 10000, malá nápověda na videu : https://www.youtube.com/watch?v=558wydnw5WY  cv. 2  1. a 2. sloupek do školního sešitu, dnešní datum, 3. a 4. sloupek do sešitu M-Pětiminutovky, 5.-8. sloupek do sešitu M-DÚ.

Český jazyk str. 44 cv. 8 prvních pět slov 3 sloupečky do školního sešitu, dnešní datum, poslední dvě slova 3 sloupečky do sešitu Čj-DÚ a zopakujte si s paní učitelkou : https://www.youtube.com/watch?v=PO0rHPI4WXQ

Vloženo 20.11.2020

Český jazyk str. 44 cv. 7b do školního sešitu, dnešní datum po slovo "fotbal" (Luky po slovo "vykáme"), shlédněte video: https://www.youtube.com/watch?v=RhNid3ny4hM

Matematika geometrie str. 47 nadpis do velkého sešitu "Rýsujeme kolmé a rovnoběžné přímky" podtrhnout zelenou pastelkou podle pravítka, dnešní datum, růžovou poučku "Pozoruj" přepište perem do sešitu, cv. 2 narýsujte do sešitu, nápověda : https://www.youtube.com/watch?v=EKPRFygWKs0  a také : https://www.youtube.com/watch?v=-acTEVQnoOE 

Český jazyk čtení str. 56 do sešitu Čj-čtení na novou stránku, dnešní datum, nadpis Vánoce na Starém bělidle, autor Božena Němcová a opište první větu, potom pastelkami namalujte obrázek a ještě jednou celý příběh přečtěte nahlas obratlovci ve vašem okolí a za odměnu shlédněte tuto písničku : https://www.youtube.com/watch?v=KNZ_6-FX6lA

Vloženo 19.11.2020

Pokud půjdeme do školy, jakýkoliv den, platí rozvrh dle ŽK v plném rozsahu, sešity přineste jen na ty předměty co máme, děkuji. Na VV a PČ si v pondělí připravte: (pokud půjdeme) 9 knoflíků různých tvarů , ale jen dvou barev a dvě prázdné roličky od toaletního papíru, ne od Zewy ty se rozpouští ve vodě.

Český jazyk str. 43 cv. 6 ústně, cv. 7a do sešitu Čj-Diktáty dnešní datum, číslo diktátu, vám po slovo "nepovykuj" nadiktuje dospělák ( Luky po slovo "hrazda"), na stránce www.onlinecviceni 4.třída slovní druhy si vyplňte toto cvičení: https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Matematika str. 41 cv. 5 první čtyři sloupky do sešitu M-školní, dnešní datum, 7. a 8. sloupek do sešitu M-Pětiminutovky, cv. 6 do sešitu M-DÚ nezapomeňte na zápis výpočet  a odpověď, odpovídejte na co se vás skutečně ptají, kdo chce může malý obrázek pastelkami.

Vlastivěda přečtěte si stránku 29, do sešitu dnešní datum a nadpis Řeky -práce s mapou, podtrhněte zelenou pastelkou podle pravítka a vyhledejte si všechny řeky na mapě, až bude mít nějaký obratlovec kolem vás čas, tak mu řeky ukažte , shlédněte video : https://www.youtube.com/watch?v=_J080BJH5Js

Vloženo 18.11.2020

Český jazyk str. 43 cv. 4 do školního sešitu, dnešní datum po slovo "roztrhá" cv. 5a ústně s dospělákem. Potom shlédněte pohádku : https://www.youtube.com/watch?v=U6Re1R2p8UE

Matematika str. 41 cv. 1 dva příklady bez tabulek do školního sešitu, dnešní datum, nápověda : https://www.youtube.com/watch?v=PCyjuFNOUrM  do sešitu M-Pětiminutovky str. 41 cv. 2  1. a 2. sloupek, do sešitu M-DÚ str. 41 cv. 2   7. a  8. sloupek do sešitu dnešní datum, vyfoťte prosím a pošlete pouze 1 foto ze sešitu M-DÚ.

Přírodověda do sešitu  dnešním datum nadpis Rostliny našich lesů-lesní patra, podtrhnout zelenou pastelkou podle pravítka a překreslit obrázek ze str. 20 vpravo na hoře včetně popisků a shrnutí zde : https://www.youtube.com/watch?v=_p9wBqRvFEE 

Vloženo 16.11.2020

Český jazyk str. 42/cv. 1a,b,c ústně a potom shlédněte video : https://www.youtube.com/watch?v=EDam7-BwvNs

Matematika str. 40 přečtěte si růžovou tabulku "Pozoruj" , cv. 2 do školního sešitu, dnešní datum, potom shlédněte video : https://www.youtube.com/watch?v=3un_3sLQATE

Český jazyk str. 42/cv. 3 všichni napište do školního sešitu, dnešní datum, po slovo "pták", shlédněte video : https://www.youtube.com/watch?v=WSTPL-LAr70

Angličtina EŠ pani učitelka vám posílá pro jistotu ještě jednou úkoly 4B Distanční výuka Aj Š.docx (1.8 MB)

Vloženo 13.11.2020

Český jazyk sloh str. 58 cv. 1 a 2, popište stavbu králíkárny podle osnovy do sešitu Čj-Sloh, dnešní datum, můžete i obrázek pastelkami, potom vám určitě vykouzlí úsměv toto video : https://www.youtube.com/watch?v=DAViU9_xIyw

Matematika geometrie str. 44 cv 1 na papír s dospělákem, malá nápověda : https://www.youtube.com/watch?v=M6TKQh9Z4iA , potom cvičení 4 do velkého sešitu, dnešní datum s nadpisem "Rýsování rovnoběžek procházejících daným bodem " podtrhnout podle pravítka zelenou pastelkou, vyfoťte a prosím kdo může pošlete, děkuji :)

Český jazyk čtení čítanka str. 56 Vánoce na Starém bělidle přečtěte nahlas živému obratlovci, a protože se TO už blíží shlédněte video : https://www.youtube.com/watch?v=6hRHdtV63Lw

Vloženo 12.11.2020

Český jazyk str. 40/cv. 5 a-d ústně, potom shlédněte video : https://www.youtube.com/watch?v=2Gv2wlYBIOg cv. 6b do školního sešitu, dnešní datum, Luky po slovo "zůstávají"

Matematika str. 38/cv. 26 do školního sešitu,dnešní datum, malá nápověda na tomto videu : https://www.youtube.com/watch?v=1O5owFJORbo  cv. 28  1. a  2. sloupek do sešitu M-Pětiminutovky, 3. a  4. sloupek do sešitu M-DÚ, cv. 29 na papír-písemně- znamená pod sebe, chci vidět postup, ne pouze výsledky, vyfoťte a pošlete prosím , děkuji :)

Vlastivěda- Vodstvo ČR str. 28 voda povrchová a podpovrchová přečíst a do sešitu s dnešním datumem překreslete pavouka v zelené tabulce, potom shlédněte video  : https://www.youtube.com/watch?v=UJ1-RDdvv5I a také : https://www.youtube.com/watch?v=Gr08Y4LtBxw a ještě : https://www.youtube.com/watch?v=yAtwOHne4RI , neseďte celý den u počítače a jděte ven !

Vloženo 11.11.2020

Český jazyk str. 40/cv. 3, utvoříte pouze jednu větu oznamovací, jednu větu tázací a jednu větu přací a napíšete do sešitu Čj-školní , dnešní datum, vyfotíte a pošlete, cv. 4 ústně, nebo můžete i na papír a vypracujte s dospělákem. Na odpověď za e) vám posílám video , ta houba se jmenuje syrovinka a opravdu se dá jíst za syrova :) https://www.youtube.com/watch?v=qioF5DGpxng 

Matematika str. 37/cv. 10  1. a 2. sloupek do školního sešitu, dnešní datum, 3. a 4. sloupek do sešitu M-DÚ, str. 38 cv. 20 do sešitu M-Pětiminutovky, cv. 23 na papír a pak si zopakujte : https://www.youtube.com/watch?v=-wMbjNUsL-o

Přírodověda str. 18 a 19 do sešitu dnešní datum a nadpis Ekosystém les, do sešitu namaluj pastelkami 3 rostliny z lesa a 3 živočichy z lesa a popiš je, potom shlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=FoB9yyPvpZI

Vloženo 10.11.2020

Matematika str. 36/cv. 6  3. a 4. sloupek do školního sešitu, dnešní datum, cv. 7 do sešitu M-DÚ, str. 36/cv. 9  3. a 4. sloupek do sešitu M-Pětiminutovky. Potom vyřeš hádanky : https://www.youtube.com/watch?v=uWvJAw8_W3M

Český jazyk str. 39/cv. 2a napište jako diktát po slovo "dosyta", poproste dospěláka ať vám to nadiktuje do sešitu Čj-Diktáty, dnešní datum a číslo , cv. 2b zdůvodněte nahlas mluvícímu obratlovci.

Vlastivěda str. 26 a 27 do sešitu dnešní datum-Šumava-Plechý, Bílé Karpaty-Velká Javořina, Moravskoslezské Beskydy-Lysá hora a takhle pokračujte až na str. 27, vždy hory a nejvyšší hora, jsou to ta tučně vytištěná písmena. na závěr vypište nížiny 1. Polabská nížina 2. Hornomoravský úval 3.Dolnomoravský úval 4. Dyjsko-svratecký úval.

Vloženo 09.11.2020

Český jazyk str. 37 cv. 7 přečíst nahlas, úkoly a-d ústně, str. 38/cv.8 po slovo "kopyt" všichni do školního sešitu, dnešní datum, do sešitu Čj-DÚ str. 39/cv. 9a-první tři tečky, to znamená napíšete 4 podst. jména, 2 příd.jména a 2 zájmena u první tečky určíte rod číslo a pád, na str. 38/cv. 10 vypíšete první dvě slova, pošlete prosím foto.

Matematika str. 36 cv. 1  1. a 2. sloupek do školního sešitu, dnešní datum, 2. a 3. sloupek do sešitu M-DÚ, cv. 5 1.-4. sloupek do sešitu M-Pětiminutovky, potom si vypracujte pár cvičení na www. onlinecviceni.cz sčítání a odčítání do 10000, nebo zkuste zde : http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=3140&action=show#selid

Český jazyk na str. 39 cv. 1 e, zahrajte si s mluvícím obratlovcem, potom na konci stránky vyplňte cvičení: http://www.ucirna.cz/cestina/vyjmenovana_slova_s.php a taky si opakujte vyjmenovaná slova po -s- s písničkou : https://www.youtube.com/watch?v=dE7zCGgnZZU
 

Vloženo 06.11.2020

Český jazyk-sloh str. 52 dle cvičení 1-4 napište do sešitu Čj-Sloh vypravování podle obrázkové osnovy s dnešním datumem, můžete i obrázek pastelkami.

Matematika geometrie než dneska začnete , shlédněte nápovědné video jak na to : https://www.youtube.com/watch?v=Q3sVPiUVI5A  a na str. 39 do velkého sešitu vypracujte na str. 39/ cv 2 a 5.

Český jazyk čtení str. 51 čítanka Liščí stopa ve sněhu, celé přečtěte nahlas nějakému obratlovci ve vašem okolí. Na novou stránku v sešitě Čj-Čtení napište dnešní datum , nadpis a autora a podtrhněte podle pravítka a opište poslední větu příběhu do sešitu a namalujte obrázek. Potom shlédněte video : https://www.youtube.com/watch?v=IJBHRT5gxfU

Vloženo 05.11.2020

Český jazyk str. 37/cv. 4 první sloupek do školního sešitu, dnešní datum, druhý sloupek do sešitu Čj-DÚ, cv. 5 na papír, cv. 6 ústně a zdůvodnit proč napíšeme i nebo y, potom shlédněte video : https://www.youtube.com/watch?v=cH32iXVJAOI

Matematika str.34 cv. 8 ústně zřetelně a nahlas, cv. 9 slabě tužkou do učebnice, prosím vyfotit a poslat, cv. 15 do sešitu M-DÚ, dnešní datum a potom shlédněte tuto pohádku : https://www.youtube.com/watch?v=gYzSIsismAw

Vlastivěda str. 25 do sešitu, dnešní datum cv.1-5, stručně pouze-Krkonoše-Sněžka 1602 m, Orlické hory-Velká Deštná, Jizerské hory-Smrk atd. výšku v metrech si zapamatujte pouze u Sněžky. Pak shlédněte toto video: https://www.youtube.com/watch?v=x9NArKqHgjY , a taky koukněte na moje milované : https://www.youtube.com/watch?v=kCg1KeMl6Io a pak se jděte proběhnout ven, neseďte celý den u počítače :)

Vloženo 04.11.2020

Český jazyk str. 36/cv. 1 ústně, potom shlédni video : https://www.youtube.com/watch?v=bgcprQx7zjc , cv. 2 do sešitu Čj-Diktáty vám nadiktuje dospělák až po slovo "klopýtl". Na stránkách www.skolakov.eu, čeština pro 4.třídy si vypracuj dvě pravopisná cvičení.

Matematika učebnice str. 33/cv.1 do školního sešitu, dnešní datum, vyfotit, prosím poslat, do sešitu M-Pětiminutovky str.33/cv.3 1. a 2. sloupek, do sešitu M-DÚ cv. 5 1. a 2. sloupek, potom shlédni video : https://www.youtube.com/watch?v=XE9E4ReifS0 .

Přírodověda str. 17 celou stránku přečíst, do sešitu dnešní datum nadpis: Potravní vazby a namalovat příklady potravních vazeb (srnec,liška a prase), potom shlédni video o lišce : https://www.youtube.com/watch?v=6LUWymCsQmc , a také o srnci :https://www.youtube.com/watch?v=eZvCd_qMZR0 a praseti : https://www.youtube.com/watch?v=rYFIARIP2F4

Vloženo 03.11.2020

Informace o online výuce v Bakalářích na Nástěnce

Matematika str. 32 do sešitu M-Pětiminutovky cv.17 1. a 2. sloupek, do školního sešitu ze cv. 19 1. ,5. a 6. sloupek, potom shlédněte video : https://www.youtube.com/watch?v=MA10YGpf7sM  a na papír udělej cvičení 20.

Český jazyk čtení, čítanka str. 44 Pohádka o princezně a pávech od Jana Skácela přečti nahlas, na str. 45 Makaróny od Miloše Macourka také přečti nahlas, potom se rozhodni a do sešitu Čj-čtení opiš buď první sloku z básničky, nebo opiš 1. a 2. větu z Makarónů, nezapomeň na nadpis a autora, namaluj obrázek, na str. 47 se nauč zpaměti báseň Sedm psíků, potom shlédni a zaposlouchej se do čtení : https://www.youtube.com/watch?v=ZpU5W8jpgcM

Vlastivěda shlédni toto video: https://www.youtube.com/watch?v=Rjjq4lCTaAU a přečti si v učebnici str.23-24

Vloženo 02.11.2020

Český jazyk -sloh podle osnovy, co už znáte z učebnice na str. 7, napište do sešitu sloh, dnešní datum 2.listopadu, co jste zažili o prázdninách, kdo zvládne může i obrázek pastelkami.

Matematika str.31/cv. 10 školního sešitu, dnešní datum, cv. 11 do sešitu M-Pětiminutovky, cv. 13 do sešitu M-DÚ, po velkém počítání shlédněte tuto písničku: https://www.youtube.com/watch?v=UPOuORLsCxM&list=RDUPOuORLsCxM&start_radio=1&t=0 

Český jazyk , než začneme procvičovat vyjmenovaná slova, shlédněte možné začátky distanční výuky a opakování vyjmenovaných slov po -m- : https://www.youtube.com/watch?v=MTQjn5EgNNw , potom do školního sešitu, dnešní datum napište cv. 5a na str. 35, Luky po slovo "umyvadlo", do domácího sešitu cv. 5 b, cv. 6 a 7 ústně.

Vloženo 29.10.2020

Pro ty, co zapomněli a pro ty, co již čtou listopadovou knížku "čtenářská karta"

čtenářská-karta 4.B.pdf (247.71 kB)

Distanční výuka i výdej obědů pokračuje i v listopadu, výdej obědů od 12,00-12,35 hodin.

Vloženo 23.10.2020

Poučení o bezpečnosti a chování                                                                                                    

Poučení nelze udělat ve škole, proto ho provádím touto formou a to před dny volna ( opatření č.j.MSMT–39185/ 2020–1 ), státním svátkem 28.10. a podzimními prázdninami (29. – 30.10.).  Vyhýbejte se nebezpečným situacím, abyste si nezpůsobili úraz a chovejte se podle zásad slušného chování.  Pěkně si užijte týden volna.                                                                                     

Český jazyk-sloh učebnice str.41 přečíst celou stránku a do sešitu slohu popište věc nebo děj dle cvičení a, b, c.

Matematika-geometrie  str. 35 rýsování kolmic , které procházejí jedním bodem, cv. 2,3 a 4 do velkého sešitu s dnešním datumem a nadpisem, podtrženým podle pravítka zelenou pastelkou, malá nápověda na tomto videu : https://www.youtube.com/watch?v=BY9dMvWyVCU

Český jazyk-čtení čítanka str. 42 Plamínky svíček od Hany Pražákové do sešitu čtení na novou stránku, datum, nadpis a autor, podtrhout podle pravítka a 1. a 2. větu opsat do sešitu a nakreslit obrázek. Připomínám nezapomeňte na čtenářskou kartu za měsíc říjen. A na závěr shlédněte: https://www.youtube.com/watch?v=jL0UwNofTps a napište mi pár řádků emailem jak se Vám příběh líbil :)

Vloženo 22.10.2020

Český jazyk str.34/cv. 1 ústně, potom shlédněte video: https://www.youtube.com/watch?v=fYvjOlSW8iU , cv. 2a do sešitu Čj-DÚ, cv.2b Vám nadiktuje dospělák do sešitu Čj-Diktáty, Luky po slovo"kousek?", nezapomeňte na datum a číslo diktátu, cv.3 napište na papír, kdo může vyfotí a pošle, děkuji.

Matematika str. 28/cv. 52 do sešitu M-Pětiminutovky, str. 30 numerace do 10 000 cv. 1-6 ústně, potom klikněte na odkaz: https://skolakov.eu/matematika-4-trida/numerace-do-10000 a vypracujte kvíz "Proměny stromů" a "Souboj dinosaurů", komu se to zdá lehké může vypracovat i ostatní kvízy-není povinné.

Přírodověda přečíst str. 15 a 16 a udělat velmi stručné výpisky do sešitu, ze str.15 namalovat a popsat lišku obecnou, ze str. 16 namalovat a popsat včelu medonosnou, obrázek maximálně přes tři řádky, potom shlédněte video: https://www.youtube.com/watch?v=IxO0SyHblac

Vloženo 21.10.2020

Český jazyk str. 32 cv. 5 do školního sešitu, Luky po slovo "lýtko", cv. 6-10 ústně, potom shlédněte video:https://www.youtube.com/watch?v=BviPVVNDAiQ , které se Vám hodí při cvičení10a, a taky :https://www.youtube.com/watch?v=2pp0UEXEaxs

Matematika str. 26/cv. 30 do školního sešitu, str. 27/cv. 38 do do školního sešitu, zápis ,výpočet , odpověď a malý obrázek, nezapomínejte prosím psát každy den do všech sešitů datumy, děkuji, shlédněte video: https://www.youtube.com/watch?v=ADrBHfeYXlk 

Přírodověda str.14 dělení rostlin, přečíst celou stránku a zeleného pavouka překreslit do sešitu na šířku, shlédněte písemku nanečisto: https://www.youtube.com/watch?v=fNM7Eodf2VA

Vloženo 20.10.2020

Upozornění ! Prosím přihlašujte se a odhlašujte se na každý den do Bakalářů-Komens-Nástěnka, nenechávejte připojení nonstop, chápu, že je to jednodušší, ale systém pak neumí vyhodnotit, zda-li jste daný den byli připojeni, děkuji za spolupráci všem přihlášeným P.V.

Matematika str. 26/cv.22 do školního sešitu bez odhadu a modré tabulky, cv. 23 do sešitu M-Pětiminutovky, cv. 24 první dva příklady do sešitu M-DÚ

Český jazyk dneska začneme opakováním vyjmenovaných slov po -m- shlédněte prosím video:https://www.youtube.com/watch?v=bH7wQaVCOJo , potom do školního sešitu napište na str. 31 cv. 2 b, Luky po hmyzožravce. Začněte velkým písmenem Kníže....ukončit tečkou.

Vlastivěda na str. 22 vypracujte do sešitu s dnešním datumem cvičení 4 pod sebe do sloupečku pastelkami a popisky napište perem, potom shlédněte toto video: https://www.youtube.com/watch?v=mNYKhEqx0es nápověda k vypracování domácího úkolu z vlastivědy visí na nástěnce Bakaláři-Komens-Nástěnka.

Vloženo 19.10.2020

Po přihlášení do Bakalářů, klikněte na Komens-rozbalí se Vám sloupeček a klikněte na nástěnku, teprve pak jste přihlášeni na výuku-děkuji P.V.

Český jazyk str. 30/ cv. 12 po slovo "žaludek" do školního sešitu , odpoledne prosím do sešitu Čj-Diktáty, poproste dospěláka ať Vám cvičení nadiktuje . cv. 13 a 14 ústně.

Matematika str. 25/cv. 15 přepsat do školního sešitu bez odhadu (modré tabulky), str. 25/cv. 16 první tři příklady do školního sešitu, zbylé 4 příklady do sešitu M-DÚ, str. 25 cv. 21 k 2. příkladu vymyslete slovní úlohu, udělejte zápis, výpočet a odpověď do sešitu M-Pětiminutovky.
Růžovou tabulku-připomeň si- si zapamatuj a napiš ji do školního sešitu s velikým vykřičníkem ! A shlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=jCzmgRsQKfs  

Český jazyk  str. 31/cv. 1 ústně včetně úkolů a-f. Shlédněte toto vtipné video: https://www.youtube.com/watch?v=XM0LwYtvkXg 

Vloženo 16.10.2020

Český jazyk -sloh-v učebnici na str. 33 přečtěte a proberte s dospělákem celou stránku, potom do sešitu Čj sloh vypracujte 1 a nebo d , nebo si vyberte zadání č.3, vím, že dneska trochu těžké , ale Vy to zvládnete, nemusíte posílat, fotit , skenovat, vše si přečtu až se uvidíme.

Matematika-geometrie str.29 rýsování kolmic, cv. 2 a 3 do velkého sešitu. Zapište datum a nadpis který podtrhněte zeleně podle pravítka, zápis perem a rýsujeme ořezanou tužkou :) . Malá nápověda :https://www.youtube.com/watch?v=7IovmIvaRIE&t=9s 

Český jazyk -čtení- čítanka str. 36 "Opička" celý příběh přečtěte, do sešitu Čj-čtení na novou stránku datum, nadpis, autorku a první tři věty příběhu opište, potom pastelkami namalujte obrázek. Minimálně jednu stránku přečíst komukoliv( třeba i želvě) nahlas.

Vloženo 15.10.2020

Bakaláři                                                                                                                                               14.10.

Po dobu distanční výuky je NUTNÉ, aby se žáci přihlašovali denně v 8:30 hod. do Bakalářů.          Podrobné pokyny uveřejnila paní ředitelka v Aktualitách "Distanční výuka od 14.10.2020".  Distanční výuka je nově pro žáky povinná – dáno novelou zákona vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb.

Distanční výuka není synonymem pro on-line výuku.

 Případná absence žáka při distanční výuce se zapisuje do standardní třídní knihy. Vyučující zapíše rovněž absenci, pokud zjistí, že žák vysílání v průběhu vyučovací hodiny bez omluvy opustil nebo přišel pozdě. Absence bude rovněž zapsána, pokud žák neodevzdá v termínu zadanou práci.  Nemůže-li se žák zúčastnit distančního vzdělávání, je povinností zákonného zástupce jej řádně a včas omluvit, nejpozději do 3 dnů.          

Český jazyk str. 29/cv. 8 ústně, cv. 9 do školního sešitu po slovo "šachy", shlédněte video :https://www.youtube.com/watch?v=Bq0WS01fnBc

Matematika str. 24/cv.11 do školního sešitu, cv. 14 první 4 příklady do sešitu M-DÚ, zbylých 6 příkladů do sešitu pětiminutovky.

Vlastivěda-do sešitu dnešní datum , nadpis "Orientace na mapě" podtrhnout zeleně podle pravítka, přečíst str.20-21 a udělat velmi stručné výpisky, nakreslit do sešitu vlastivědy směrovou růžici, dospělák Vás vyzkouší na str. 21 ze 6 otázek. shlédněte video: https://www.youtube.com/watch?v=AENeXRdhlEY

Vloženo 14.10. 2020

Dobré ráno všichni

Český jazyk str. 29/cv. 7 napsat do školního sešitu, nezapomeňte na opravy, ústně opakovat vyjmenovaná slova po -l-

Matematika str.24/cv.8 opsat do školního sešitu bez modré tabulky, cv. 9 první dva příklady do školního sešitu včetně zkoušky, poslední 4 příklady do M-DÚ, nápověda zde: https://www.youtube.com/watch?v=yzNEt1-St5w

Přírodověda  str.12-13 velmi stručné výpisky do sešitu, namalovat si do sešitu části květu, schéma opylení a oplození v pestíku. Dvě videa shlédněte prosím zde: https://edu.ceskatelevize.cz/barviva-v-listech-5f5bb83a2464c1502c5898a3

 

Vloženo 13.10. 2020

Možnost stravování po dobu distanční výuky

Vážení rodiče,

omlouváme se, ale vzhledem k rychle měnícím se pokynům z MŠMT vám dodatečně nabízíme stravování pro vaše děti. V tuto chvíli mají všechny děti oběd přihlášen. Pokud nemáte zájem, aby si vaše dítě vyzvedávalo teplý oběd (bez polévky) v krabičce, můžete mu dnes, tj. 13. 10. 2020 do 20:00 hod. odhlásit oběd prostřednictvím Jídelníčku na stránkách školy (viz www.strava.cz) a to na celou dobu distanční výuky. Prosím, přihlašujte dítě k "distančnímu" stravování jen tehdy, pokud oběd opravdu přijde odebrat, apelujeme na zamezení plýtvání jídlem a obalovými materiály. Výdej pro žáky 1. stupně bude probíhat od 12:00 do 12:35 hod. Výdej pro žáky 2. stupně bude probíhat od 13:00 do 13:35 hod. Obědy budou vydávány ve školní jídelně za dodržení hygienických předpisů. PaedDr. Alena Nídlová ředitelka školy

Vloženo 13.10. 2020

Dobrý den distanční přátelé školy, prosím přihlašte se každý den do Bakalářů, návod najdete na nových stránkách naší školy. Distanční výuka dle nařízení MŠMT probíhá dle rozvrhu od 8-11,40 bez výchov. Prosím známky v Bakalářích nehledejte, zapisují se až na druhém stupni.

 

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu se do odvolání nekonají zájmové kroužky

Vloženo 5.10. 2020

 

Ve třídě se vyskytují vši, prosím prohlédněte dětem hlavičky, děkuji.

Vloženo 5.10. 2020

 

Dne 24.9 2020 od 7,15 hodin-třídnická hodina. Účast povinná.

Vloženo 21.9. 2020

 

Dopravní hřiště
8. 9. 2020
Ve čtvrtek 10. 9. 2020 jdeme poprvé na dopravní hřiště.
S sebou -Lítačku, věci podle rozvrhu na 3., 4. a 5. hodinu , psací potřeby, sportovní oblečení, plné boty, malý batůžek + helmu (lze ji zapůjčit na hřišti), svačinu, pití, čip na oběd. Kdo neumí na kole, bude jezdit na koloběžce.
Návrat cca 10, 30 hod.

 

Důležité upozornění- vloženo 26.8. 2020

Třídní schůzky pro 2. - 9. ročníky - 1. září 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci se budou konat v úterý 1. září 2020 TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

 • 1. stupeň - od 17:00 v kmenových třídách - 2. - 5. ročníky
 • 2. stupeň - od 18:00 v kmenových třídách
 • 1. třídy - 9:00 v kmenových třídách

PROSÍME, ÚČAST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NA TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH JE DŮLEŽITÁ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU ŠKOLY.

Děkuji Petr Všetíček třídní učitel

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasí

dnes, pátek 3. 12. 2021
polojasno 3 °C 0 °C
sobota 4. 12. déšť se sněhem 6/0 °C

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.