ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

5.A

Vítejte ve školním roce 2021/2022 

 

            Sdělení                                                                        Vloženo     

Přesunutí termínu třídních schůzek                                                                          5.11.2021  Vážení rodiče,                                                                                                                                                termín třídních schůzek, které se měly konat dne 8. 11. 2021, se posouvá o týden.                          Třídní schůzky budou probíhat formou ON-LINE NA TEAMSECH dne 15.11.2021                            v 17:00 hodin z důvodu karantén a epidemiologické situace.                                                                 

Screeningové testování - 8. a 15. 11. 2021                                                          5.11.2021  Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní        formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.                                                                        Informace pro rodiče a žáky                                                                                                                          

Testování všech žáků školy - 1. 11. 2021                                            26.10.2021  Dopis MČ Praha 9 + Průběh testování + Souhlas zákonného zástupce

Vážení rodiče, 
vzhledem ke zvyšujícímu se výskytu onemocnění COVID 19 a k zajištění maximální možné prezenční výuky v našich školách se Městská část Prahy 9 rozhodla provést dne 1. 11. 2021 testování všech žáků škol, včetně žáků očkovaných i žáků po  prodělaném onemocnění covidu. 

Žáci, kteří dnes v úterý 26. 10. 2021 nejsou ve škole a děti z tříd v karanténě, rodiče vyplní online formulář ( ZŠ Špitálská, Praha – PETONAtestovani.cz ) a odešlou ho na e-mail svému třídnímu učiteli. 

Kdo z rodičů nemá možnost podepsaný formulář naskenovat a zaslat třídnímu učiteli, napíše do e-mailu dovětek, že souhlasí s testováním - toto nahradí podpis na formuláři. 
informace pro rodiče            

                                                                                                                                                               

Karanténní opatření                                                                                                         26.10.2021  Nařízení Hygienické stanice: karanténní opatření platí do 28.10.2021 včetně.                                  Při návratu do školy 1.11. 2021 musí děti podle nařízení Hygienické stanice doložit                  platný negativní PCR test. Kdo ho nepřinese, nebude vpuštěn do školy a karanténa                          se mu prodlužuje o další týden bez nároku na distanční výuku.

Plné znění dopisu z Hygienické stanice: Karanténní opatření                                                                  

Učivo 26.10.2021                                                                                                                     26.10.2021  

Čj  Učebnice str. 34/30 určit slovní druhy ústně. 34/31,32 napsat do tří sloupců určité      slovesné tvary podle slovesného způsobu (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací).                    34 růžový rámeček přečíst, umět. 35 shrnutí přečíst, umět.                                                                    M  Učebnice str. 37/1, 2 přečíst a ukázat na teploměru. 37/5 část cvičení procvičit                      na papír, 37/6 do sešitu zápis, výpočet, odpověď. 37/7, 8 ústně, 37/9 dobrovolně.                            Vl  Učebnice str. 30, 31 Moravskoslezský kraj přečíst, najít na mapce, udělat zápis do                    sešitu a naučit se.                                                                                                                                      Vv  Ilustrace přečtené knihy do Čtenářského deníku.

   

Distanční výuka v úterý 26.10.2021                                                                        25.10.2021  V úterý 26.10. proběhne výuka prostřednictvím aplikace Teams od 8:00 do 10:45 hod.                    Předměty Čj, M, Vl.                                                                                                                                            

Letáky pro rodiče                                                                                                                25.10.2021  Programy komunitního centra                      Tvořivé kroužky                                                                        

Informace o testování - Bumbálek - 22. 10. 2021                                                                21.10.2021     

Podzimní prázdniny 2021                                                                                             19.10.2021  Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.                                Státní svátek 28.10.2021.                                                                                                                                        

Třídní schůzky 5.A                                                                                                              27.8.2021  Středa 1.9.2021 v 17:00 hodin                                                                                                                      Místo konání: Bumbálek - podrobnosti 

Pokyny k začátku školního roku:                                                                                        Začátek školního roku 2021                               Testování od 1.9.2021

                                                                                                                                                                            

                                              Školní rok 2020/2021:                      

Třídní schůzky 4.A                                                                                                              11.6.2021  V pondělí 14.6. v 17:00 hod. proběhnou třídní schůzky prostřednictvím aplikace Teams.                Pro přihlášení použijte přihlašovací údaje žáků.                                                                                        

Oprava kandidátky                                                                                                                      10.6.  Na kandidátce došlo k záměně křestního jména u pana Kozla, jedná se o pana Jaromíra              Kozla (ne Tomáše) - rodič ze 3.B.                                                                                                                             

Vyhlášení voleb do školské rady                                                                                           8.6.  Popis: (75.04 kB) Na hlasovacím lístku je třeba do 17.6. zaškrtnout dva kandidáty a                        prostřednictvím dítěte vrátit třídní učitelce.                                                                                                

Fotografování celé třídy                                                                                                             7.6.  Dne 10.6.2021 proběhne fotografování, celá třída 45 Kč, skupinky 35 Kč.                                             

Doplňující informace k testování ve středu 2.6. a ZUŠ Folklorika                    28.5.  PCR test 2.6.: Testování PCR ve středu 2.6.2021 (107.72 kB)                                                                ZUŠ Folklorika: Talentové zkoušky (136.3 kB)                                                                                             

ZUŠ Folklorika Praha - talentové zkoušky pro školní rok 2021/2022              19.5.  Podrobnosti o zkouškách, které proběhnou na naší škole, jsou v dokumentu:                                    Nabídka ZUŠ (59.15 kB)                                                                                                                                            

Volby do Školské rady                  Dopis rodičům (99.88 kB)                                                17.5.                                                      

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví pro školy od 17.5.2021     13.5.

Základní školy: Umožňuje se osobní přítomnost žáků bez rotací,                                                                                      ruší se povinnost homogenních tříd a skupin.

Školní družina:  Provoz je v běžném provozu, ruší se povinnost homogenních tříd a skupin,                                        ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí.                                                          17.5. nebude ranní ŠD z důvodu celoškolního testování antigenními testy,                                        odpolední ŠD bude do 17:30 hodin.                                                                                                              Od 18.5. bude školní družina fungovat v běžném režimu od 6:30 - 17:30 hod.

Testování:         Dochází ke změně frekvence RT-PCR testování na 1 x za 14 dní,                                                         nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování antigenním                                 testem se provede v den jeho příchodu do školy.                                                                                     Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

                           Poslední hromadné antigenní testování proběhne 17.5.2021, pak již budou                                    pouze PCR ve 14 denních cyklech.                                                                                                             Pozor, změna termínů odevzdávání PCR testů: zkumavky v igelitovém sáčku                                   s formulářem donesou žáci ve středu 19.5.2021 ráno s sebou do školy, kde                                       budou vyučujícími vybrány. Nezapomeňte na nutnost se doma zaregistrovat                                     a naskenovat QR kód ze dna zkumavky a odeslat. (Testy žáci obdrží 18.5.).

Školní jídelna:  Od 17.5.2021 bude opět běžný provoz školní jídelny.                                                                               Obědy do krabiček se ruší. 

Další informace jsou v dokumentu: Režim výuky od 17.5.2021 (14.25 kB) a Aktualitách.                                                                                         

Doplnění informací k testování                                                                                               4.5.  V pátek 7. 5. 2021 od 8:00 do 10:00 přinesou žáci či zákonní zástupci žáků  sáček se zkumavkou s odebraným vzorkem svých slin + tištěný formulář, který je třeba řádně        vyplnit a odevzdat ve škole společně s odebraným vzorkem.                                                                Sledujte, prosím, také stránky školy.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ředitelské volno 7.5. ZRUŠENO!                                                                                         29.4.  Z důvodu nemoci lektora je zrušeno ředitelské volno v pátek 7.5.2021.                                              V tento den proběhne původně plánovaná distanční výuka.                                                                                         

Testování žáků 26.4.2021                                                                                                       23.4.  Podobně jako 12.4. proběhne v pondělí příchod žáků v 7:30 hod. se svými zákonnými                    zástupci, kteří budou provádět dětem stěr z nosu. Současně dostanou sadu PCR testů                s návodem na použití, vzorek slin a vyplněný přiložený dotazník přinesou děti v úterý ráno          do školy. V tomto případě odpadne čtvrteční testování, kdo nepřinese zkumavku se vzorkem, bude testován opět ve čtvrtek stěrem z nosu. Podrobnější informace najdete v dokumentu Testování 26.4.2021 (14.87 kB)

Ředitelská volna - 30.4.2021 a 7.5.2021                                                                                    V pátek 30.4. a 7.5. bylo vyhlášeno ředitelské volno z důvodu celodenního školení pedagogických pracovníků školy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Třídní schůzky - pondělí 26.4. v 17:00 hodin online                                                                         21.4.  Schůzky proběhnou prostřednictvím aplikace Teams, rodiče se přihlásí na základě                          přihlašovacích údajů dětí.

 

Další informace k testování                                                                                                   9.4.  Info k testům 2 (12.75 kB)                          Průběh testu (329.01 kB)                                                       Radnice Prahy 9 rodičům (19.35 kB)

 

Testování žáků - doplňující informace                                                                                8.4.  V přiložených dokumentech jsou pokyny pro testování žáků v pondělí a ve čtvrtek. V tyto              dny je povinný příchod v 7:30 hod. vždy s doprovodem zákonného zástupce:                         Testování C-19 (13.58 kB)       Diagram testování (219.98 kB)         

 

Prezenční výuka žáků 1. stupně od 12.4.2021                                                              7.4.

Základní provozní pravidla školy:                                                                                                                - Výuka proběhne formou týdenní rotace tříd, po týdnu se bude střídat prezenční a                            distanční výuka                                                                                                                                            - Naše třída 4.A začíná prezenční výuku 12.4., následující týden bude distanční výuka                  - Ranní školní družina: příchod v 6:30-7:20 kromě pondělí 12.4., družina končí v 16:30                  - Žáci 4.A, kteří nepůjdou do ranní školní družiny, se shromáždí před školou v 7:40 hodin                - Výuka začne v 8:00 podle platného rozvrhu hodin                                                                                  - Obědy: nástup na oběd po ukončení vyučování bude řízen dle hygienických předpisů. Po                obědě školní družina odchází zpět do budovy Bumbálek, ostatní děti odchází z oběda                    ihned domů. Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, mají na dobu prezenční výuky obědy                přihlášeny, na dobu distanční výuky je nutné obědy přihlásit - výdej do jednorázových                      nádob bude probíhat od 13:15 do 13:45 u vchodu do školní jídelny                                                    - Ochranné prostředky: všem osobám se s účinností od 12.4.2021 do odvolání zakazuje                  pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (mimořádné opatření MZ)                    - Testování na Covid-19 bude zveřejněno po upřesnění pokynů z MŠMT a zřizovatele 

Podrobnější informace najdete na hlavních stránkách ZŠ, žádáme vás o pečlivé sledování            AKTUALIT a děkujeme za trpělivost a spolupráci se školou v době distanční výuky.                                                                                                                                                                                                              

Velikonoční prázdniny 1.4.    Státní svátky 2.4. a 5.4.                                             31.3.                                          Krásné Velikonoce !                                                                                                 I pro tyto dny platí poučení o bezpečnosti a chování, proto se vyhýbejte nebezpečným                    situacím, kde by mohlo dojít k úrazu a chovejte se podle zásad slušného chování.

 

Pokyny pro období po jarních prázdninách:                                                                     4.3.  Krizové opatření       Stravování                                                                                                                     

Jarní prázdniny  -  od pondělí 1. března do neděle 7. března 2021.                                      26.2.    

Virtuální dopravní hřiště  - pandemie a zima nám zatím nedovolují navštěvovat           23.2.  dopravní hřiště, můžeme jezdit jedině myší kolem počítače. Pod cyklistou a vedle něho                  jsou umístěny 4 základní druhy dopravních značek, můžete si zopakovat jejich názvy.                                               

                                                   značky2      

Pololetní prázdniny - 29.1.2021                                                                                                27.1.  V pátek 29.1. jsou jednodenní prázdniny.   Poučení o bezpečnosti a chování:                                  Milí žáci, chovejte se tak, abyste si nezpůsobili úraz a v souladu s dobrým vychováním,            které jste dostali od rodičů. 

 

Třídní schůzky - 25.1.2021                                                                                                          21.1.  V pondělí 25.1. v 17:00 hod. se konají třídní schůzky online prostřednictvím Teams.            2021   

Distanční výuka - od 4.1.2021                                                                                                   31.12.  Vzhledem k 5. stupni systému PES obnovuje od 4.1.2021 i náš ročník distanční výuku.       2020  Platí pravidla ze dne 13.10.2020, zvláště je nutné přihlašování žáků do Bakalářů denně                  v 8:30 hod. a plnit úkoly podle Nástěnky. Podrobnosti ohledně výuky najdete v dopise                    vedení školy v Aktualitách na webu ZŠ nebo zde: Příloha k výuce                                                         

                                                                                                                                          Prezenční výuka - nástup do školy v pondělí 30.11.2020                                                    26.11.                

Třídní schůzky  ve středu 25.11. v 17:00 hod.                                                                    23.11.  Schůzky proběhnou online aplikací Teams. Podrobnosti jsou v Bakalářích pro rodiče.                      

Státní svátek 17.11.  -  i pro tento den platí poučení o bezpečnosti a chování                   16.11.                                               ze dne 23.10.       

Distanční výuka - pokračování                                                                                                      30.10.

Od pondělí 2.11.2020 pokračuje distanční výuka (platí pravidla níže ze dne 13.10.). Kdo si bude docházet pro obědy, výdej bude od 12:00 do 12:35 hodin. Obědy je třeba přihlásit / odhlásit.          

Poučení o bezpečnosti a chování                                                                                             23.10.

Poučení nelze udělat ve škole, proto ho provádím touto formou a to před dny volna (opatření č.j.MSMT–39185/ 2020–1), státním svátkem 28.10. a podzimními prázdninami (29. – 30.10.).  Vyhýbejte se nebezpečným situacím, abyste si nezpůsobili úraz a chovejte se podle zásad slušného chování.  ► Pěkně si užijte týden volna.                                                                                     

Bakaláři                                                                                                                                               14.10.

Po dobu distanční výuky je NUTNÉ, aby se žáci přihlašovali denně v 8:30 hod. do Bakalářů.          Podrobné pokyny uveřejnila paní ředitelka v Aktualitách "Distanční výuka od 14.10.2020".                   

Distanční výuka                                                                                                                               13.10.                                                                                                                                                 Od středy 14.10.2020  bude probíhat distanční výuka. Podzimní prázdniny byly                                ministrem školství prodlouženy od 26.10. do 30.10.2020, nástup do školy k prezenční                    výuce je plánován na pondělí 2.11.2020.                                                                                                    Při výuce distančním způsobem budeme  používat  aplikaci  Bakaláři – Komens, kterou                najdete na úvodní webové stránce ZŠ (www.zsspitalska.cz). Je zde i návod na použití,                  přihlašovací jméno pro rodiče je Vaše e-mailová adresa, přihlašovací údaje žáků jsou                      vylepeny v žákovských knížkách na stránkách Sdělení. Po přihlášení je v levém sloupci                  odkaz Komens, pod kterým pak najdete odkaz Nástěnka / 4.A, kam budou ukládány                      úlohy aktuálního dne. Splněné úkoly můžete zasílat přes odkaz Poslat zprávu (např. v příloze), tam zvolíte komu - učitel a vedle jméno. Také kontrolujte, jestli vám někdo nepíše - Přijaté zprávy.                  

Důležité - obědy je třeba odhlásit dnes do 20:00 hod. nebo si pro ně chodit bez polévky,   podrobnosti si přečtěte, prosím, v Aktualitách na úvodní stránce ZŠ.                                                                      

Zájmové kroužky - Od pondělí 5.10.2020 do odvolání se z důvodu vyhlášení nouzového      5.10.                                     stavu nekonají zájmové kroužky

Vánoční focení žáků 1. stupně - Úterý 8.9.2020    8:00 hod.                                                           7.9.

Dopravní hřiště - Čtvrtek 10.9.2020   10:20 hod.                                                                               7.9.

cyklista chodec koloběžka značky1 značky2      

Vážení rodiče,                                                                                                                               28.8.2020 

vzhledem k současné situaci se budou konat v úterý 1. září 2020 TŘÍDNÍ SCHŮZKY:   1. stupeň - od 17:00 v kmenových třídách - 2. - 5. ročníky                                                  PROSÍME, ÚČAST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NA TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH JE DŮLEŽITÁ  PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU ŠKOLY.

Na třídních schůzkách budu vracet peníze za Školu v přírodě a vybírat 300,- Kč na sešity a pracovní sešit do angličtiny.  Protože situace v Praze je velmi nepříznivá, prosím všechny rodiče, aby si vzali ROUŠKY pro bezpečnost svou i ostatních.

Eva Štěchová, třídní učitelka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasí

dnes, pátek 3. 12. 2021
polojasno 3 °C 0 °C
sobota 4. 12. déšť se sněhem 6/0 °C

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.