ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

4.C

Konec výuky ve 12:00
22.6.2022

Milí rodiče od zítřka - čtvrtek 23.6. bude výuka končit ve 12:00.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

3.6.2022

​Z důvodu školy v přírodě je třídní schůzka třídy 3. C posunuta na pondělí 13.6. od 17,00. Třídní schůzka proběhne v naší kmenové třídě.

 

 

7.4.2022 - Koncert

Ve čtvrtek jdou společně třetí třídy na koncert. 

Sraz: 7:50 před školou

S sebou: Batůžek, pití, svačina, penál

 

Důležité informace - škola v přírodě
29.3.2022

Milí rodiče, ačkoli v současné době nejsem ve škole, tak předávání informací o práci dětí probíhá a přípravy na výuku jsou zajištěny. 

ŠvP - máme k dispozici informace k platbě - více v mailu

Více informací naleznete v mailu.

 

LETNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - pozor změna v přihlašování a v platbě!!!!

Více email

02.03.2022

 

LETNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ 6.-10.6.2022
02.03.2022

Milí rodiče,

na letní školu v přírodě pojedeme společně s prvními třídami se společností Robinson. Veškeré informace najdete na emailu.

Prosím o potvrzení účasti.

 

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ – I. TURNUS – 29. 1. – 4. 2. 2022

 

Vzhledem k dalším nařízením MZD od 26. 1. 2022 platí:

 • u dítěte či dospělého od 26. 1. 2022, kdy byl u dotyčných prokázán pozitivní PCR test, je možno tohoto jedince vyřadit z testování a karantény
 • žádáme vždy po této nemoci doručit do školy doklad o prodělané nemoci či výsledek pozitivního PCR testu
 • tento turnus jedou děti do 12 let – stačil by jim pouze školní antigenní test ze sobotního rána 29. 1. 2022 před odjezdem, přesto vás však prosíme o PCR test, aby se nám nákaza nerozšířila a pobyt jsme tím nemuseli ukončit
 • telefonní číslo na vedoucího pane učitele výjezdu: Mgr. Daniel Zálešák – 607 831 360 - možno volat mezi 19:00 a 20:00 hodin, aby nebyl rušen průběh pobytu
 • dále pojede jako druhý pedagog paní učitelka Mgr. Kamila Beránková

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k nařízení MŠMT a MZD je nutné před odjezdem na ŠKOLU V PŘÍRODĚ, aby vaše děti měly udělaný PCR test na odběrovém místě NE STARŠÍ 72 hodin.

Žádáme vás o podstoupení tohoto testu a předložení v papírové podobě u odjezdu v sobotu 29. 1. 2021 u autobusu.  

 

Dále ještě uděláme:

v sobotu 29. 1. 2022 před výjezdem na Zimní školu v přírodě – I. turnus – 29. 1. 2022 – 4. 2. 2022 si provedou vaše děti ve VESTIBULU ŠKOLY ANTIGENNÍ TEST – od 7:45 do 8:00 hodin.

Sraz před školou bude tedy v 7:45 hodin.

Odjezd v 8:30 hodin od školy

Není nutné podstoupit z vlastní vůle PCR test.

K odjezdu nutno připravit – bude se vybírat u autobusu: prohlášení o bezinfekčnosti

 

Nutné do konce týdne odevzdat panu učiteli Mgr. D. Zálešákovi:   

 • Kopii očkovacího průkazu a kartičky zdravotní pojišťovny
 • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte od pediatra
 • Čestné prohlášení o seřízení vázání

 

Děkujeme za spolupráci

 

 

 

Karanténa třídy - informace hygieny

 

Informace pro rodiče a žáky (13.74 kB)

 

Testování v dalším období
   5. 11. 2021

Screeningové testování - 8. a 15. 11. 2021 

Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.

Informace pro rodiče a žáky

Přílohy

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 8. A 15. LISTOPADU 2021.pdf

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 8. A 15. LISTOPADU 2021.pdf

 

Testování všech žáků školy - 1. 11. 2021

Dopis MČ Praha 9 + Průběh testování + Souhlas zákonného zástupce
26. 10. 2021

Vážení rodiče, 
vzhledem ke zvyšujícímu se výskytu onemocnění COVID 19 a k zajištění maximální možné prezenční výuky v našich školách se Městská část Prahy 9 rozhodla provést dne 1. 11. 2021 testování všech žáků škol, včetně žáků očkovaných i žáků po  prodělaném onemocnění covidu. 

Žáci, kteří dnes v úterý 26. 10. 2021 nejsou ve škole a děti z tříd v karanténě, rodiče vyplní online formulář a odešlou ho na e-mail svému třídnímu učiteli. 

Kdo z rodičů nemá možnost podepsaný formulář naskenovat a zaslat třídnímu učiteli, napíše do e-mailu dovětek, že souhlasí s testováním - toto nahradí podpis na formuláři. 
informace pro rodiče (1.12 MB)

 

Nabídka pro děti

26.10.2021

Milí rodiče, dostali jsme nabídku programů nejen pro děti. V letácích je vidět, že zahájení již proběhlo. My jsme dostali nabídku nyní, takže předpokládám, že lze využít nabídku i po zahájení kurzů.

leták kroužky (215.59 kB)

leták rodiče (215.36 kB)

 

Škola v přírodě

12.10.2021

Milí rodiče, 

zdravíme Vás ze školy v přírodě, kterou báječně užíváme. 

Maskotem letošního výjezdu se stal opičák Hop. Učíme se, hlásíme se a je to lepší než ve škole.

Paní učitelky si to užívají s námi.

Opičák Hophlásíme se jako divíučitelé se bavíučitelé se baví a opičák nevímáváme

 

Doklady na školu v přírodě

5. 10. 2021

Vážení rodiče,
  žádáme vás o zaslání dokladů na školu v přírodě(okopírovaná oboustranně kartička zdravotní pojišťovny, vyplněný list účastníka) - STŘEDA 6. 10. 2021.
Kdo má zájem o školní družinu v pátek 15. 10. 2021 po návratu ze školy v přírodě (budeme se vracet cca okolo 12. hodiny), prosím vložte lísteček  s požadavkem k těmto dokladům.
Děkujeme za pochopení,

IM, KB, EK

4.10.2021

Dopravní hřiště

Zítra - úterý 5.10. jdeme s dětmi na dopravní hřiště

4.10.2021

Vši

Prosím, prohlédněte dětem hlavy. Objevily se u nás opět vši. Ať máme vše v pořádku před odjezdem na školu v přírodě.

7.9.2021

ROZVRH HODIN 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Po

Prv

ČJ sl

Ma

Aj

ČJ Lv

 

Út

Ma

ČJml

Ma geo

Čj Lv

Hv

 

St

Čj ml

Aj

Tv

Tv

oběd

Čt

Ma

Čj ml

Aj

Prv

Čj Lv

 

Čj ml

Ma

Prv

Vv

Vv

 

26. 8. 2021

Vážení rodiče, milé děti,

těšíme se na Vás všechny(děti) ve středu 1. září v 8,00 hod. (do 9, 40 hod.; ŠD bude fungovat).

Zpráva pro rodiče - 1. třídní schůzka v novém školním roce se bude konat "už zase"
                                 1. září 2021 v 17,00 hod. v naší třídě.
Prosím, nezapomeňte dětem přihlásit (i zaplatit obědy), abychom neměli hlad.
Kdo 1. září nepůjde do ŠD, oběd odhlašte. Přihlášky, odhlášky - ikona Jídelníček (číslo jídelny 4104).

Eva Kolářová
 

Testování vzhledem ke Covid – 19 – školní rok 2021-2022
26. 8. 2021
Vážení rodiče, milí žáci,
na počátku zahájení prezenční výuky ve školním roce 2021-2022 bude provedeno plošné preventivní testování dětí v rozsahu 3 antigenních testů v prvních dvou týdnech v září, aby se zabránilo následnému nekontrolovatelnému šíření onemocnění a nedošlo tak k výraznému zhoršení epidemiologické situace a zároveň se zabránilo výraznějšímu omezení prezenční výuky.

Termíny testování:

· 1. září – 2. – 9. ročník
· 2. září – 1. ročník
· 6. a 9. září – 1. – 9. ročník
Pokud žák nebude přítomen na testování v daných termínech, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu do školy.

TESTOVÁNÍ PROBĚHNE V KMENOVÝCH TŘÍDÁCH VE VŠECH TERMÍNECH.
ŽÁCI 1. – 3. TŘÍD – JE UMOŽNĚNA ASISTENCE PŘI TESTOVÁNÍ
(kdo ze zákonných zástupců se nebude moci dostavit k testování svého dítěte osobně, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou - jiná osoba, než zákonný zástupce, musí mít písemný souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit – jedná se o výjimku ze zákazu vstupu třetích osob do školy)

Testování nemusí podstoupit žáci:
a) Po prodělaném onemocnění covid-19 – po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19
b) žáci 12+ - 14 dní po plně dokončeném očkování
c) doložením negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě
( Ag test ne starší 72 hodin nebo PCR ne starší 7 dnů)
JE NUTNÉ TATO POTVRZENÍ ZASLAT NA E-MAIL TŘÍDNÍMU UČITELI NEJPOZDĚJI V ÚTERÝ 31. 8. 2021 NEBO DONÉST DO ŠKOLY V LISTINNÉ PODOBĚ VE STŘEDU 1. ZÁŘÍ 2021.

Pokud dítě testování neabsolvuje:
Ø má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, ve třídě, při výuce, ve školní družině a ve společných prostorách školy
Ø nesmí cvičit ve vnitřních prostorách školy, převléká se s odstupem od ostatních osob v případě cvičení v přírodě mimo budovu školy
Ø nesmí zpívat
Ø bude používat hygienické zařízení určené pouze pro žáky, kteří nepodstoupili preventivní testování
Ø při konzumaci potravin včetně nápojů – přestávky – musí sedět v lavici nebo u stolu ve školní jídelně 1,5 m od ostatních osob

Děkujeme za pochopení,
pracovníci školy

Oprava jména kandidáta do Školské rady
9. 6. 2021

Vážení rodiče,
na kandidátce došlo k záměně křestního jména jednoho kandidáta. Jedná se o pana Kozla. Není to Tomáš, ale je to pan Jaromír Kozel - rodič ze 3. B. Dnes to byla opravit paní Dita Franklová do protokolu a udělat změnu křestního jména navrhovaného.  

Přípravný výbor se moc omlouvá za toto nedopatření.

PaedDr. Alena Nídlová,
ředitelka školy

 

Volby do Školské rady
8. 6. 2021
Vážení rodiče,

ředitelka Základní školy Špitálská 789, Praha 9 - Vysočany v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady.
Volby dvou zástupců rodičů do školské rady na období 2021 až 2024 se uskuteční korespondenční formou v termínu 10. 6. - 17. 6. 2021. Prostřednictvím žáků obdržíte hlasovací lístky obsahující jména šesti kandidátů.
Z nich zaškrtnete 2 kandidáty, pro které hlasujete, a lístek prostřednictvím dítěte vrátíte třídní učitelce či učiteli, kteří si odevzdání hlasovacího lístku zaevidují a zajistí vhození označeného volebního lístku do hlasovací urny.

Pokud máte ve škole více dětí, vždy hlasujete pouze jednou.

Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy.

PaedDr. Alena Nídlová

ředitelka školy

 

Talentové zkoušky ZUŠ Folklorika Praha

1.6.2021

Milí rodiče, v příloze najdete nabídku na talentové zkoušky do ZUŠ Folklorika Praha.

Scan1 (1).PDF (136.3 kB)

Radnice Prahy 9 - Dopis rodičům ohledně testování

9.4.2021

Pohled a stanovisko k testování (19.35 kB)

 

Informace k testování
8.4.2021

Informace k testování, které je spojené s návratem do školy najdete na stránkách školy v záložce aktuality.

Informace k návratu do škol od pondělí 12.4.2021
8.4.2021

Prosím, pečlivě si prostudujte následující dokument.

Moc se těším na opětovné setkání ve škole :).

Informace k rotační výuce (16.38 kB)

 

Rozvrh online hodin během distanční výuky od 8.3.2021

Po:      9,00 – 9,45 – Matematika
            9,50 – 10,35 - Prvouka

Út:       10,00 – 10,45 – Český jazyk
            10,55 – 11,40 – konzultace Český jazyk

St:       9,00 – 9,45 – Matematika
            9,55 – 10,35 – konzultace Matematika

Čt:       8,00 – 8,45 – Aj – 2 skupiny
            10,00 – 10,45 – Český jazyk

Pá:      9,00 – 9,45 – Matematika
            9,50 – 10,35 – konzultace Matematika

 

Poučení o bezpečnosti a chování                                                                                                    

Poučení nelze udělat ve škole, proto ho provádím touto formou a to před dny volna ( opatření č.j.MSMT–39185/ 2020–1 ), státním svátkem 28.10. a podzimními prázdninami (29. – 30.10.).  Vyhýbejte se nebezpečným situacím, abyste si nezpůsobili úraz a chovejte se podle zásad slušného chování.  Pěkně si užijte týden volna.           

 

 

 

Bakaláři - Komens

15.10.2020

Milí rodiče,

sledujte každý den několikrát Bakaláře - komens nástěnka, přijaté zprávy. Kromě zadávání úkolů to bude náš hlavní informační kanál, abychom to měli přehledně na jednom místě.

Vaše Eva Liptáková

 

ÚKOLY ČESKÝ JAZYK - 14. 10. 2020

Moji milí, začínáme!

Nejprve pár informací a zkratek ČJ - mluvnice: - učebnice ČESKÝ JAZYK, píšeme do sešitu - Český jazyk Š - červený

                                                                út. - 3. hod., stř. - 2. hod., čt. -  2. hod., pá  - 3. hod.

LV - literární výchova: - učebnice - ČÍTANKA, píšeme do sešitu ČTENÍ LV/ PSANÍ - velký - sovičky

SLOH - pracovní materiály dle  zadání - sešit SLOH - světle zelený - letiště           - po - 3. hod.

PSANÍ - přepis dle zadaných materiálů - kopie písanky - sešit žlutý  - myšky      - út. - 1. hod., stř. - 1. hod.,  pá - 1. hod.

Dnes máme LV - str. 26 - přečti si ukázku, čti nahlas. Co bys Robinovi poradil/a?  Do sešitu (sovičky) napiš vpravo datum, pak opiš název článku a autorku a nakresli ilustraci.

ČJ - str. 16  - přečti si článek, ústně si odpověz na otázky za článkem, do sešitu  3 věty - napiš cv. 16/3 - nezapomeň datum

 

 

Obědy při distanční výuce - důležité - čtěte!

13.10.2020

Obědy při distanční výuce

 

 

 

Bakaláři - přístup do aplikace
13.10.2020


Vážení rodiče,
do škol se nám opět dostal nešvar, který tu byl již na jaře - DISTANČNÍ VÝUKA. Ta začne od zítřka - tedy od středy 14.10.2020.

Komunikace mezi námi bude probíhat nejen přes email, ale i přes webovou aplikaci BAKALÁŘI -KOMENS. Do této aplikace budu od pondělí vkládat všechny úkoly a práci, co máte s dětmi doma dělat. (Do pátku budu úkoly posílat jak na KOMENS, tak na emaily).
Jak se do ní dostat - na stránkách školy naleznete ikonu BAKALÁŘI - po rozkliknutí je zde vložen návod, jak se do webové aplikace přihlásit. Je však nutné používat e mailovou adresu, kterou mám ke komunikaci s Vámi k dispozici já. Ta je zanesena do systému, jež Vám umožní další používání aplikace. Buďte tak laskavi a zkuste se přihlásit. Až se přihlásíte, najdete na nástěnce třídy zprávu ode mě - prosím, dejte mi vědět, že se Vám přihlášení podařilo. V případě, že by se někomu nepodařilo přihlášení, nebo narazil na nějaké problémy, kontaktujte mě přes e mailovou adresu: liptakovae@zsspitalska.cz.

Děkuji vám za pochopení.EL

 

Tělocvik v říjnu

2. 10. 2020


Abychom udrželi naši akceschopnost chodit do školy, budeme v říjnu chodit na tělocvik podle počasí - vždy ven (1 den v týdnu = 2 hodiny). Náplní bude běh, skoky, hody, hry v přírodě. 
Žádám Vás tímto, milí rodiče, o přizpůsobení úboru - tričko, mikina nebo slabá bunda,tepláky/legíny (někteří otužilci kraťasy), boty, ve kterých se dá běhat v terénu a nebudou je hlavně TLAČIT.
Pokud dítě nemůže cvičit (po nemoci, nachlazení - prosím o info do ŽK) bude v jiné paralelní třídě, kde si bude moci doplnit sešity, opravy a další cvičení, která mu chybí.

 

Srdíčkový týden

27.9. 2020


V příštím týdnu budou mít děti možnost jako i v loňském roce si koupit předměty, jejichž výtěžek půjde na konto nemocných dětí. K dispozici jsou - za 30,- Kč - magnetky s motivy zvířat (bílí tygři, mláďata lvů, štěňata a koťata mnoha ras, surikaty,...), barevné propisky, magnetické barevné kolíčky; za 35,- Kč - reflexní přívěsky ve tvaru delfína a srdíčka.

 

 

Důležité informace pro příští týden!    Prosím, čtěte
4.9.2020

Od pondělí se již učí podle rozvrhu, který mají děti zapsaný v ŽK.

Focení

V úterý 8.9. proběhne focení. Fotky budou v sadě s kalendářem, stejně jako loni před Vánocemi. Pokud chcete, aby se vyfotili sourozenci společně, prosím o info (do pondělí 7.9.). 

Dopravní hřiště
Příští týden, ve středu 9.9. půjdeme s dětmi na dopravní hřiště. Ve škole budou mít pouze první vyučovací hodinu (Čj).
S sebou: sportovní oblečení a pevné boty. Kdo má vezme si svou helmu a rukavice na kolo, aby si je nemusel půjčovat na místě.

Pomůcky do krabice na Vv:
vodové a temperové barvy, štětce, kelímek na vodu, modelína, voskovky, lepidlo (tyčinkové), paleta, staré tričko, podložka na lavici, nůžky se špičkou. (V případě nutnosti se bude obsah krabice rozšiřovat).

Úbor na Tv:
boty s bílou podrážkou, tričko s krátkým rukávem, kraťasy (nebo elasťáky) - V tělocvičně je teplo, když je venku hezky, tak chodíme ven.

 

Prosím o obalení všech sešitů a učebnic. Zvláště pak o obalení žákovské knížky.

Prosím ty, co ještě neudělali, aby vyplnili první stranu žákovské knížky

Děti, které mají ve třídě loňské výkresy si v pondělí přinesou velkou tašku, aby si je mohli odnést.

Vaše Eva Liptáková

 

 

Informace k 1. týdnu
2.9.2020

Milí rodiče, 
pomalu procházíme prvním týdnem školního roku a začíná se nám kupit množství věcí,
které si již máme nosit do školy. Aby nedošlo k nějakým mýlkám, tak se pokusím sepsat, co si mají děti nosit :).

Zítra by již děti měly mít:

 • bačkory
 • žákovskou knížku
 • aktovku (budou se rozdávat učebnice)
 • tašku na výkresy (jen ti, co si nechali výkresy ve škole)

V průběhu týdne, nejpozději do pondělí 7.9.2020:

 • krabice s potřebami na VV - obsah je stejný jako v loňském roce (obsah krabice sem přidám zítra)
 • peníze do třídního fondu a na SRPŠ dle informací z třídních schůzek (neplatí u těch rodičů, se kterými jsem komunikovala a jsem s nimi domluvena na jiném termínu)
 • vyplněnou žákovskou knížku a Vámi podepsanou položku o seznámení se se školním a klasifikačním řádem

Přeji Vám krásný zbytek dne a zítra zde bude vyvěšen seznam výtvarných pomůcek

Vaše Eva Liptáková

 

 

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci se budou konat v úterý 1. září 2020 TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

 • 1. stupeň - od 17:00 v kmenových třídách - 2. - 5. ročníky

PROSÍME, ÚČAST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NA TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH JE DŮLEŽITÁ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU ŠKOLY.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Počasí

dnes, úterý 4. 10. 2022
oblačno 17 °C 9 °C
středa 5. 10. zataženo 21/9 °C
čtvrtek 6. 10. jasno 18/11 °C
pátek 7. 10. skoro jasno 20/9 °C

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.