ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

4.A

Zápis z prezenční třídní schůzky rodičů dne 12. dubna 2022 v příloze
Program prezenčních třídních schůzek dne 12.docx (12.39 kB)

třídní vyučující dne 13. 4. 2022

 

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ – I. TURNUS – 29. 1. – 4. 2. 2022

Vzhledem k dalším nařízením MZD od 26. 1. 2022 platí:

  • u dítěte či dospělého od 26. 1. 2022, kdy byl u dotyčných prokázán pozitivní PCR test, je možno tohoto jedince vyřadit z testování a karantény
  • žádáme vždy po této nemoci doručit do školy doklad o prodělané nemoci či výsledek pozitivního PCR testu
  • tento turnus jedou děti do 12 let – stačil by jim pouze školní antigenní test ze sobotního rána 29. 1. 2022 před odjezdem, přesto vás však prosíme o PCR test, aby se nám nákaza nerozšířila a pobyt jsme tím nemuseli ukončit
  • telefonní číslo na vedoucího pane učitele výjezdu: Mgr. Daniel Zálešák – 607 831 360 - možno volat mezi 19:00 a 20:00 hodin, aby nebyl rušen průběh pobytu
  • dále pojede jako druhý pedagog paní učitelka Mgr. Kamila Beránková

 

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k nařízení MŠMT a MZD je nutné před odjezdem na ŠKOLU V PŘÍRODĚ, aby vaše děti měly udělaný PCR test na odběrovém místě NE STARŠÍ 72 hodin.

Žádáme vás o podstoupení tohoto testu a předložení v papírové podobě u odjezdu v sobotu 29. 1. 2021 u autobusu.  

Dále ještě uděláme:

v sobotu 29. 1. 2022 před výjezdem na Zimní školu v přírodě – I. turnus – 29. 1. 2022 – 4. 2. 2022 si provedou vaše děti ve VESTIBULU ŠKOLY ANTIGENNÍ TEST – od 7:45 do 8:00 hodin.

Sraz před školou bude tedy v 7:45 hodin.

Odjezd v 8:30 hodin od školy

Není nutné podstoupit z vlastní vůle PCR test.

K odjezdu nutno připravit – bude se vybírat u autobusu: prohlášení o bezinfekčnosti

 

Nutné do konce týdne odevzdat panu učiteli Mgr. D. Zálešákovi:   

  • Kopii očkovacího průkazu a kartičky zdravotní pojišťovny
  • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte od pediatra
  • Čestné prohlášení o seřízení vázání

 

Děkujeme za spolupráci

 

 

 

 

Prosíme rodiče, aby s dětmi dodržovali všechna hygienická nařízení​ a rodinné karantény.
Neposílejte prosím do školy děti se symptomy nachlazení, rýmy, kašle apod. 
Antigenní testy nemají vždy ​a včas 100% vypovídající hodnotu. Pouze PCR.

Děti odjíždějící v sobotu 29. 1. na lyžařský výcvik​ nesmí od úterka přijít do styku s nikým pozitivním. Děkuji za ohleduplnost. 

Třídní vyučující dne 21. 1. 2022

Zápis z třídní schůzky 10. 1. 2022 (6.92 kB)

Třídní vyučující dne 11. 1. 2022

 

Vážení rodiče,
plánované třídní schůzky se uskuteční ON- LINE v pondělí dne 10. ledna v 18:00 hodin. 

třídní vyučující dne 5. 1. 2022

 

Vážení rodiče,
moc vám děkuji za odpovědné absolvování PCR testů dětí před nástupem do školy.
Jsme momentálně dobře protestovaní, školní výuka snad bude probíhat plynule.
Přeji všem dětem a jejich rodinám v roce 2022 pevné zdraví a spokojenost. 

třídní vyučující dne 3. 1. 2022

 

Vážení rodiče,

Dne 14. 12. 2021 bylo Vaše dítě v kontaktu s osobou, která je covid-19 pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly shledány důvody pro karanténní opatření do 21. 12. 2021 včetně.

Karanténní opatření v souladu s § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu s Metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR zahrnujídomácí karanténu minimálně po dobu 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Ing. Jakub Pácal

Odborný rada pro oddělení hygieny dětí a mladistvých

poboček Západ, Severozápad a Sever

Měšická 646/5, 190 00 Praha 9

Jakub.pacal@hygpraha.cz

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

+420 281 000 429

 

Vážení rodiče,
vedení školy se na vás obrací s žádostí o absolvování PCR testu s dětmi před nástupem
do školy
v pondělí dne 3. ledna. Na tento test mají děti nárok zdarma, zaregistrovat se můžete bez doporučení lékaře na libovolném testovacím místě. Děkujeme za pochopení, snad se epidemiologická situace v příštím roce zlepší i díky vaší spolupráci. Potvrzení o negativitě mi prosím 3. 1. 2022 přepošlete na email nebo pošlete vytisknuté po dětech. Platnost testu 3 dny.

 

třídní vyučující dne 14. 12. 2021

 

Vážení rodiče,
ve dnech 20. - 22.  prosince 2021 bylo vyhlášeno ředitelské volno.

Poslední den školního vyučování v letošním kalendářním roce proběhne v pátek 17. 12. 2021. Na tento den připravujeme vánoční besídku s dárky. 
Skončíme jako obvykle v 11:40 hodin.

Přeji všem dětem a jejich rodinám příjemné vánoční svátky
a v novém roce 2022 pevné zdraví. M. Sch.

Ve škole se opět sejdeme v pondělí 3. ledna 2022.

třídní vyučující dne 10. 12. 2021

 

Zápis z on- line třídní schůzky dne 15. 11. 2021 

Schůzky 15. 11..docx (14.75 kB)

třídní vyučující 16. 11. 2021

 

Testování žáků dne 8.11. a 15.11.

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR ze dne 1. 11. (viz příloha níže) 
se budou žáci naší školy v pondělí 8. 11. a v pondělí 15. 11. 
testovat antigenními testy. Provedou si je sami dle pokynů učitele.

testování.pdf (111.41 kB)

třídní vyučující 5. 11. 2021

 

Vážení rodiče,
na pondělí 8. 11. byly plánované třídní schůzky. S ohledem na covid proběhnou o týden později, a to v pondělí 15. 11. on-line. Informace ještě upřesním. 

třídní vyučující 3. 11. 2021
 

leták kroužky.pdf (215.59 kB)

letak-rodice.pdf (215.36 kB)

 

Testování všech žáků školy - 1. 11. 2021

Dopis MČ Praha 9 + Průběh testování + Souhlas zákonného zástupce
26. 10. 2021

Vážení rodiče, 
vzhledem ke zvyšujícímu se výskytu onemocnění COVID 19 a k zajištění maximální možné prezenční výuky v našich školách se Městská část Prahy 9 rozhodla provést dne 1. 11. 2021 testování všech žáků škol, včetně žáků očkovaných i žáků po  prodělaném onemocnění covidu. 

Žáci, kteří dnes v úterý 26. 10. 2021 nejsou ve škole a děti z tříd v karanténě, rodiče vyplní online formulář a odešlou ho na e-mail svému třídnímu učiteli. 

Kdo z rodičů nemá možnost podepsaný formulář naskenovat a zaslat třídnímu učiteli, napíše do e-mailu dovětek, že souhlasí s testováním - toto nahradí podpis na formuláři. 
informace pro rodiče (1.12 MB)

 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Od středy 27. 10. do neděle 31. 10. mají děti podzimní prázdniny.
V pondělí a úterý se budeme normálně učit. 
Chybějící žáci si učivo doplní dle zadání v Bakalářích na nástěnce.​

Přeji všem po dobu prázdnin pěkné počasí a příjemný odpočinek.

třídní vyučující 22. 10. 2021

 

Informace o testování - Bumbálek - 22. 10. 2021 (354.69 kB)

Plošné testování provedou zdravotníci v ranních hodinách postupně
v každé třídě Bumbálku. Je třeba, aby se testovali všichni žáci.
Jedná se o PCR testy formou stěrů z vnitřní strany tváře.

Přijetí informací týkajících se testování potvrďte prosím v ŽK svým podpisem.
Výsledky testů obdrží vedení školy následující den. 

třídní vyučující 21. 10. 2021

 

Vážení rodiče,
v naší třídě se vyskytly vši. Prosím o neodkladnou kontrolu
a eventuální provedení důsledného ošetření vlasů.
Posléze kontrolujte minimálně jednou týdně. Děkuji. 

třídní vyučující dne 19. 10. 2021

 

Žádám rodiče, aby neposílali do školy nemocné a nachlazené děti.
Infekce se v kolektivu rychle šíří a nebezpečí Covidu stále trvá. 
Děkuji za pochopení a ohleduplnost.

třídní vyučující dne 7. 10. 2021 

 

Přezouvání v jídelně

Vážení rodiče, prosíme, abyste zajistili přezouvání dětí do školní jídelny.
Děti nemohou z bezpečnostního a hygienického hlediska chodit v ponožkách.
Pořiďte prosím lehké přezůvky, např. "ťapky" se zpevněnou podrážkou.
Děkujeme.

třídní vyučující 
dne 14. 9. 2021 

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dobrý den, vážení rodiče žáků nové 4. A ve školním roce 2021/2022.

Školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. září.
Žáci se dostaví v 7:55 hodin do stejné třídy jako vloni.
Nemusí se přezouvat. Přivítáme se a provedeme antigenní test.
Nic nebudeme potřebovat, děti si vyslechnou informace pro nový školní rok.
Skončíme v 9:40 hodin. Pak budou děti odcházet samy nebo s rodiči domů.
Obědy se 1. 9. vydávají od 11:30 - 13:00 hodin.

Ve čtvrtek 2. 9. a pátek 3. 9. se žáci dostaví do třídy v 7:50 hodin.
Přinesou si již přezůvky, školní aktovky, penál, pití a svačinu.
Skončíme v 11:40 hodin. Potom děti odcházejí samy nebo s rodiči domů.
Stravující se děti odvede vždy učitel do školní jídelny.
Po obědě již budou žáci odcházet sami nebo s rodiči domů.

V pondělí 6. 9. již bude výuka probíhat dle rozvrhu hodin do 12:35 hod.

Ve středu 1. 9. od 17 hodin proběhne prezenční třídní schůzka rodičů v naší učebně.

Účast rodičů je nutná!
Poskytnu mnoho důležitých informací a vyberu příspěvek do třídního fondu.
Účast na první schůzce je nutná, děkuji.
S přáním krásného dne vyučující třídy 4. A

Aktuální informace týkající se třídy 4. A ve školním roce 2021/2022 prosím sledujte
též na  zsspitalska.cz - Bakaláři - Komens - Nástěnka

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TESTOVÁNÍ na COVID 19

Vážení rodiče, milí žáci,

na počátku zahájení prezenční výuky ve školním roce 2021-2022 bude provedeno plošné preventivní testování dětí v rozsahu 3 antigenních testů v prvních dvou týdnech v září, aby se zabránilo následnému nekontrolovatelnému šíření onemocnění a nedošlo tak k výraznému zhoršení epidemiologické situace a zároveň se zabránilo výraznějšímu omezení prezenční výuky.

Termíny testování:

· 1. září – 2. – 9. ročník

· 2. září – 1. ročník

· 6. a 9. září – 1. – 9. ročník

Pokud žák nebude přítomen na testování v daných termínech, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu do školy.

TESTOVÁNÍ PROBĚHNE V KMENOVÝCH TŘÍDÁCH VE VŠECH TERMÍNECH.

ŽÁCI 1. – 3. TŘÍD – JE UMOŽNĚNA ASISTENCE PŘI TESTOVÁNÍ

(kdo ze zákonných zástupců se nebude moci dostavit k testování svého dítěte osobně, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou - jiná osoba, než zákonný zástupce, musí mít písemný souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit – jedná se o výjimku ze zákazu vstupu třetích osob do školy)

Testování nemusí podstoupit žáci:

a) Po prodělaném onemocnění covid-19 – po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19

b) žáci 12+ - 14 dní po plně dokončeném očkování

c) doložením negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě

§ Antigenní test ne starší 72 hodin

§ PCR test ne starší 7 dnů

JE NUTNÉ TATO POTVRZENÍ ZASLAT NA E-MAIL TŘÍDNÍMU UČITELI NEJPOZDĚJI V ÚTERÝ 31. 8. 2021 NEBO DONÉST DO ŠKOLY V LISTINNÉ PODOBĚ VE STŘEDU 1. ZÁŘÍ 2021.

Pokud dítě testování neabsolvuje:

O má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, ve třídě, při výuce, ve školní družině a ve společných prostorách školy

O nesmí cvičit ve vnitřních prostorách školy, převléká se s odstupem od ostatních osob v případě cvičení v přírodě mimo budovu školy

O nesmí zpívat

O bude používat hygienické zařízení určené pouze pro žáky, kteří nepodstoupili preventivní testování

O při konzumaci potravin včetně nápojů – přestávky – musí sedět v lavici nebo u stolu ve školní jídelně 1,5 m od ostatních osob

Děkujeme za pochopení a spolupráci, pracovníci školy dne 25. 8. 2021

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Počasí

dnes, pátek 27. 5. 2022
slabý déšť 19 °C 10 °C
sobota 28. 5. polojasno 17/7 °C
neděle 29. 5. slabý déšť 15/5 °C
pondělí 30. 5. slabý déšť 17/6 °C

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.