ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

4.A

                            Sdělení:                                                                                  Vloženo

 

Poučení o bezpečnosti a chování                                                                                                    23.10.

Poučení nelze udělat ve škole, proto ho provádím touto formou a to před dny volna ( opatření č.j.MSMT–39185/ 2020–1 ), státním svátkem 28.10. a podzimními prázdninami (29. – 30.10.).  Vyhýbejte se nebezpečným situacím, abyste si nezpůsobili úraz a chovejte se podle zásad slušného chování.  ► Pěkně si užijte týden volna.                                                                                     

Bakaláři                                                                                                                                               14.10.

Po dobu distanční výuky je NUTNÉ, aby se žáci přihlašovali denně v 8:30 hod. do Bakalářů.          Podrobné pokyny uveřejnila paní ředitelka v Aktualitách "Distanční výuka od 14.10.2020".                   

Rozvrh hodin                                                                                                                                     14.10.              

Po: Čj, M, Vl                                                                                                                                                      

Út: Čj, M, Čj

St: Čj, M, Př

Čt: Čj, M, Vl

: Čj, M, Čj

 

Distanční výuka                                                                                                                               13.10.                                                                                                                                                 Od středy 14.10.2020  bude probíhat distanční výuka. Podzimní prázdniny byly                                ministrem školství prodlouženy od 26.10. do 30.10.2020, nástup do školy k prezenční                    výuce je plánován na pondělí 2.11.2020.                                                                                                    Při výuce distančním způsobem budeme  používat  aplikaci  Bakaláři – Komens, kterou                najdete na úvodní webové stránce ZŠ (www.zsspitalska.cz). Je zde i návod na použití,                  přihlašovací jméno pro rodiče je Vaše e-mailová adresa, přihlašovací údaje žáků jsou                      vylepeny v žákovských knížkách na stránkách Sdělení. Po přihlášení je v levém sloupci                  odkaz Komens, pod kterým pak najdete odkaz Nástěnka / 4.A, kam budou ukládány                      úlohy aktuálního dne. Ty budou současně uvedeny na těchto stránkách níže (Distanční                výuka).                                                                                                                                                              Důležité - obědy je třeba odhlásit dnes do 20:00 hod. nebo si pro ně chodit bez polévky,   podrobnosti si přečtěte, prosím, v Aktualitách na úvodní stránce ZŠ.                                                                      

Zájmové kroužky - Od pondělí 5.10.2020 do odvolání se z důvodu vyhlášení nouzového      5.10.                                     stavu nekonají zájmové kroužky

Vánoční focení žáků 1. stupně - Úterý 8.9.2020    8:00 hod.                                                           7.9.

Dopravní hřiště - Čtvrtek 10.9.2020   10:20 hod.                                                                               7.9.

 

                   Distanční učivo

                                                                                                                                                                                       Pátek 23.10.                                                                                                                                          Čtenářský denník - nezapomeňte, že se blíží konec měsíce a je potřeba zapsat s říjnovým datem další přečtenou knihu.                                                                                                                                    Čj sloh  Didaktis str. 18 přečíst vypravování. 18/1,2 ústně, 18/3 napsat vypravování podle seřazených obrázků na papír a po návratu do školy odevzdat nebo poslat rovnou přes Bakaláře.  18/5 ústně a 18/4,6 dobrovolně.                                                                                                                  M geometrie  Str. 39/3,4,5 dokončení rýsování rovnoběžek. Narýsovat do sešitu bez datumu a nadpisu, pokračovat dál v minulém zápisu. Rýsovat dobře ořezanou tužkou č.3.                            Čt  Dočíst str. 38, 39, 40. Zápis do sešitu datum, nadpis, autor, potom napsat, zda máte nějaké domácí zvířátko a něco o něm. Kdo zvířátko nemá, napíše, které by chtěl a něco o něm. Nakreslit obrázek svého zvířátka.

           Čtvrtek 22.10.                                                                                                                                     Čj  Str. 34/1 přečíst, doplnit ústně, zdůvodnit. 34/2a,b doplnit ústně, zdůvodnit. 34/3 doplnit ústně. Zdůvodnění: my všichni Y, mně jednomu I. 34/4 napsat věty do školního sešitu. Na začátku věty velké písmeno, na konci tečka. Kdo chce, může místo do sešitu napsat věty do Bakalářů a poslat.                                                                                                                                      M  Str. 32/15 ústně, 32/16 na kousek papíru jako včera, kdo potřebuje procvičit, ostatní nemusí. 32/17 ústně. 32/18 ústně, 32/19 je potřeba umět tyto převody, ale cvičení je dlouhé, proto stačí napsat jen výsledky a nechat si je doma zkontrolovat, kdo chce, může celé cvičení opsat do sešitu. Cvičení je možné ofotit a poslat mi jako přílohu do Bakalářů ke kontrole. 32/20 zapsat čísla do školního sešitu na řádky+ v pořadí od nejmenšího po největší a mezi každými dvěma čísly udělat čárku. Malé čárky na ose s růžovými šipkami jsou stovky, malé čárky na ose s modrými šipkami jsou desítky.                                                                                                                  Vl  Str. 16/1,2,3 ústně. 16/4 zapsat do sešitu správné trojice. 16/5a) najít uvedené řeky na mapě, není nutné hledat kraje. Kdo nemá v učebnici mapu a nemá ji ani doma, najde řeky na straně 31 a může si je tam najít i ten, pro koho bude těžké najít řeky ve velké mapě. 16/5b) dobrovolně.

          Středa 21.10.                                                                                                                                Musím vás všechny moc pochválit za to, jak jste zvládli psaní na počítači a odeslání úkolu.

Čj  Str. 32/5, 10 doplnit věty slovy z nabídky a pouze doplněná slova vypsat v pořadí, ve kterém    patří do vět a to z obou cvičení, napsat do školního sešitu. 32/7 ústně, 32/10a,b dobrovolně          ústně. 32/10c ústně, dobrý je přídavné jméno (ohebné), dobře je příslovce (neohebné). 32/8        dobrovolný úkol: napsat na papír a přinést do školy nebo napsat do Bakalářů a poslat jako včera.                                                                                                                                                              M  Str. 31/7, 8 ústně. 31/9 pozorně přečíst růžový rámeček, vzít si malý kousek papíru, přiložit      do tabulky vedle růžového rámečku a zapsat daná čísla na papírek do tabulky. Napsat do              školního sešitu datum a nadpis: Čísla do deseti tisíc, červeně podtrhnout podle pravítka a            napsat cvičení 31/10 tak, že bude pod sebou napsaných pět čísel. 31/11 ústně, kdo chce, může  část cvičení napsat do školního sešitu. 31/12 pokud nejsou s velkými čísly problémy, stačí řadu  čísel pouze přečíst. Kdo chce, může si je na papír rozepisovat podle vzoru. 31/13 vypočítat          libovolný počet příkladů do školního sešitu nebo na papír (nejméně čtyři příklady). 31/14 čísla si  ukázat na číselné ose ořezanou tužkou, ale na osu nepsat.                                                                      Str. 14 přečíst, opsat na novou stránku do sešitu, který je potřeba otočit na šířku, zelené          rozdělení rostlin, je nutné dodržovat řádky(přiložit si pravítko nebo udělat si zlehka čáru tužkou). Tentokrát nepsat datum ani nadpis, nevešlo by se to tam. Snažit se z rozdělení rostlin co nejvíce zapamatovat. Tímto končíme učivo o rostlinách.                                                                                     

           Úterý  20.10.                                                                                                                                        Milí studenti, nadešel den, kdy postupujete do vyššího levelu. Místo do sešitu budete psát do počítače. Po přihlášení do BakalářůKomensu klikněte na Poslat zprávu, Typ: Obecná zpráva, Komu: Učitel, vpravo vybrat Štěchová. Pak kurzorem kliknout do velkého rámečku a psát úkol. V Čj budu hodnotit pouze správné i/y, ne překlepy a velká písmena, pokud je neumíte napsat. Po zapsání úkolu klikněte vpravo dole na Odeslat

Čj  Str. 31/2b napsat do Bakalářů a poslat mi elektronicky pouze slova, kde chybí i/y, oddělené čárkami, první tři řádky, zbytek ústně. 31/4 určit slovní druhy - říct. Jsou tam pouze podstatná jména, zájmena, slovesa.                                                                                                           M   Str. 30/1 ústně, 30/2 dobrovolně, 30/3 napsat na papír. 30/4 prohlédnout, 30/5, 6 přečíst.       Čt  Čítanka str. 36, 37 číst první polovinu, zbytek bude v pátek  

          Pondělí 19.10.                                                                                                                                        Čj  Str. 31zopakovat si vyjmenovaná slova po m, lze využít cvičení 31/4, chybí dmýchat a nachomýtnout se. Přečíst 31/1, doplnit ústně a z úkolů udělat pouze 31/1f a to velmi pozorně a pro vždy si to zapamatovat. Napsat do školního sešitu 31/2a zelená část a to pouze slova, kde chybí i/y, neopisovat celé.                                                                                                                            M  Str. 28 procvičování a opakování. 28/43, 44, 45 napsat jen příklad a odpovědět ústně. 28/46 písemné sčítání a odčítání, vybrat si některé příklady a vypočítat je na papír. Kdo chce, může vypočítat všechno. 28/47, 48 jen příklad na papír (písemné dělení). 28/49, 50, 51, 53, 55 dobrovolně. 28/52 vypočítat do sešitu. 28/54 ústně.                                                                          Vl  Str. 15 přečíst, zápis do sešitu: datum                                                                                                Státní symboly                                                                                                                                                1. velký státní znak - dva čeští lvi, moravská a slezská orlice                                                                2. malý státní znak - dvouocasý lev                                                                                                            3. státní vlajka - nakreslit a vybarvit malou vlaječku                                                                                4. vlajka prezidenta republiky - nápis Pravda vítězí                                                                                    5. státní pečeť                                                                                                                                                  6. státní hymna - název Kde domov můj 

          Pátek 16.10.                                                                                                                                          Čj sloh  Str. 33 Popis osoby. Přečíst úvodní článek. 33/1a ústně. 33/2 ústně, kdo chce, může to    napsat na papír. 33/3 napsat popis na papír, podepsaný papír odevzdat po návratu do školy. Kdo si troufne, může bez pravopisných chyb napsat do sešitu slohu (datum, nadpis: Popis osoby).      M geometrie  Str. 39 narýsovat do sešitu geometrie: datum, nadpis: Rýsování rovnoběžek, podtrhnout. 39/1,2 narýsovat. 39/3,4,5 bude příští hodinu.                                                                    Čt Čítanka Str. 34 přečíst, zapsat do sešitu čtení: datum, nadpis, autor, vše podtrhnout, vypsat některé básnické výrazy, je jich tam velmi mnoho, např. celé poslední tři řádky. (Flok byl dřevěný hřebík, kterým švec přitloukal koženou podrážku k botám, když je vyráběl.) Nakreslit obrázek.

          Čtvrtek  15.10.                                                                                                                                      Čj  Str. 30/10 říct druhy vyjmenovaných slov. 30/12 část opsat do školního sešitu, poslední slovo bude žaludek. 30/13 přečíst a zdůvodnit ústně pravopis. 30/14 zdůvodnit ústně.                  M  Str. 27/31 pozorně prohlédnout výpočty, zapamatovat si. 27/32 vypočítat na papír se              zkouškou (zkouška stačí u prvních čtyř příkladů) a tyto první čtyři příklady opsat do školního sešitu. Vybrat některé slovní příklady a vypočítat je na papír, stačí jen příklad.                                  Vl  Str. 14 přečíst, zápis do sešitu:                                                                                                          datum                                                                                                                                                                                                                                   Zákony                                                                                Ústava ČR je nejvyšší zákon, stanovuje základní práva a povinnosti občanů.                                    Policie - trestný čin - soud - trest.                                                                                                                Šikana - je trestný čin, 116 111 - Linka bezpečí.

                                                                    Volby                                                                                              Právo volit od osmnácti let, je to zletilost a právní odpovědnost.                                                                        

          Středa  14.10.                                                                                                                                        Čj  Str. 29/5 přečíst poslední větu a uvědomit si, že v kořeni příbuzných slov se mohou měnit některé hlásky. 29/7 opsat a doplnit  do školního sešitu první čtyři řádky, poslední řádek ústně. 29/8 přečíst, vyhledat některá slova s kořeny uvedenými v bodě c), slova přečíst. 29/9 přečíst, doplnit slovy z nabídky a zdůvodnit ústně i/y.                                                                                            M  Str. 26/22, 23 uvědomit si postup. 26/24 vypočítat se zkouškou na papír, pro koho by to bylo moc dlouhé cvičení, může vypočítat první čtyři až pět příkladů. 26/29 ústně nebo na proužky papíru nebo vybrat dva příklady. 26/30 kdo má velký zájem o matematiku, může na proužky papíru napsat výsledky všech příkladů, pro ostatní stačí výsledky prvního příkladu v každém sloupci. Do sešitu není potřeba dnes nic psát.                                                                                            Str. 13 přečíst, zápis do sešitu přírodovědy: datum, nadpis Plody se semeny, červeně podtrhnout podle pravítka a opsat zelené oválné rámečky přesně podle učebnice a naučit se.      Čt  čítanka Str. 33 přečíst báseň, 35 přečíst báseň, prohlédnout ilustraci od Josefa Mánesa,  která je jedním z měsíců Pražského orloje, na Google je možno si prohlédnout celou Mánesovu desku s dalšími měsíci.

 

 

Výuka září 2020

Pá 18.9. Čj sloh  str.15 přečíst, udělat úkoly                                                                                      18.9.                  M geometrie  str.9 napsat nebo narýsovat všechny úkoly                                                                        Čt čítanka str.15,16,17 

Čt  17.9. Čj  str.12-13 zopakovat růžový rámeček, 13/4 ústně doplnit i/y, 13/3a,b ústně          17.9.                        zdůvodnit psaní párových souhlásek, 13/3c (je na straně 14) napsat pouze                                        neúplná slova. Str.14 růžový rámeček přečíst, zopakovat. 14/5 zopakovat                                          abecední pořadí                                                                                                                                        M  str.7/28 zopakovat zaokrouhlování                                                                                                        Vl  str.7-8 přečíst, naučit

St  16.9. Čj  str.11 procvičování, napsat pod sebe: ve škole, za kamarády, velký pes, Jirko!     16.9.                        nese dopisy, k domu, mnoho úkolů - určit u podstatných jmen pád, číslo a rod.                                  Napsat pod sebe: budeš se učit, seděl jsem, nosili, otočila se, budeme uklízet,                                  nedívají se - určit osobu, číslo a čas                                                                                                      M  str.7/34 zopakovat písemné odčítání                                                                                                    Př  str.8 přečíst, umět                                                                                                                                      Čt  Josef Kainar, Velryba číst

Út  15.9. Čj  str.11 růžový rámeček naučit a dobře umět. 11/4 určit slovní druhy, 11/5             15.9.                              udělat úkoly                                                                                                                                                M  str.7/29 zopakovat písemné sčítání, umět

Po 14.9. Čj  str.10-11 slovní druhy, umět vyjmenovat v řadě za sebou, znát rozdělení na         14.9.                        ohebné a neohebné a které se skloňují a časují.                                                                                  M  str.6 vypočítat                                                                                                                                             Vl  str.6 číst, umět                                                                                                                                            Čt  číst Kudrny a copy                                                                                                                                     Aj  učebnice str.5, pracovní sešit str.3, slovíčka v PS strana 80:                                                                    A - Hellou, B - In the classroom

Pá 11.9. Čj  str.7 sloh přečíst, podle návodu napsat vypravování na papír                                   11.9.                 M  geometrie opakování bod, úsečka, přímka, polopřímka, kružnice                                                     Čt  číst báseň Vosy a čmelák, Jindřich Hilčr                                                                                               Hv opakovat písně z loňského roku

Čt 10.9. Čj  str.8-9 po nový nadpis číst, udělat úkoly, umět růžový rámeček                                10.9.                      M  str.5 zopakovat učivo, umět perfektně násobilku a věnovat pozornost převodu                                  jednotek délky

St   9.9.  Čj  str.6 číst, umět růžový rámeček, doplňovací cvičení ústně zdůvodnit                       9.9.                  M  str.4 vypočítat, stačí ústně                                                                                                                        Př  str.6-7 číst, umět zelené rámečky                                                                                                            Čt  str.6-7 číst nahlas 

Út   8.9.  Čj  str.4 - 5 význam slov                                                                                                           8.9.

Po  7.9.  Čj  str.3 celá po nový nadpis                                                                                                   7.9.                   M  str.3 zopakovat násobilku                                                                                                                        Vl  str.5 číst, umět                                                                                                                                            Čt  číst Píseň o rodné zemi, Jaroslav Seifert

 

                 

Vážení rodiče,                                                                                                                                        28.8. 

vzhledem k současné situaci se budou konat v úterý 1. září 2020 TŘÍDNÍ SCHŮZKY:   1. stupeň - od 17:00 v kmenových třídách - 2. - 5. ročníky                                                 PROSÍME, ÚČAST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NA TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH JE DŮLEŽITÁ   PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU ŠKOLY.

Na třídních schůzkách budu vracet peníze za Školu v přírodě a vybírat 300,- Kč na sešity a pracovní sešit do angličtiny.  Protože situace v Praze je velmi nepříznivá, prosím všechny rodiče, aby si vzali ROUŠKY pro bezpečnost svou i ostatních.

Eva Štěchová, třídní učitelka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Počasí

Počasí dnes:

23. 10. 2020

oblacnosdestem

Bude polojasno až oblačno, během odpoledne od západu přibývání oblačnosti a místy přeháňky. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

O naší škole

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Mauris ac congue lectus, id feugiat libero. Vestibulum interdum velit ut arcu consequat ullamcoper. Quisque non venenatis enim. Fusce pharetra non est in laoreet. Sed a elit non nunc imperdiet dapibus. Aenean in dolor lobortis, vulputate massa a, sollicitudin mi. Suspendisse tempus turpis enim, eget faucibus urna congue quis. Praesent condimentum id est ultrices hendrerit. Duis diam lerem, rhoncus non luctus sit amet, efficitur vel felis. Donec aliquam molestie ipsum, sit amet elementum quam rhoncus ac. Nam vel enim fermentum, scelerisque odio vel, feugiat urna.