ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

3.B

Vloženo 13. října 2020 v 17:45
Možnost stravování po dobu distanční výuky

Vážení rodiče, omlouváme se, ale vzhledem k rychle měnícím se pokynům z MŠMT Vám dodatečně nabízíme stravování pro Vaše děti. V tuto chvíli mají všechny děti oběd přihlášen. Pokud nemáte zájem, aby si vaše dítě vyzvedávalo teplý oběd (bez polévky) v krabičce, můžete mu dnes, tj. 13. 10. 2020 do 20:00 hod. odhlásit oběd prostřednictvím Jídelníčku na stránkách školy (viz www.strava.cz) a to na celou dobu distanční výuky. Prosím, přihlašujte dítě k "distančnímu" stravování jen tehdy, pokud oběd opravdu přijde odebrat, apelujeme na zamezení plýtvání jídlem a obalovými materiály.
Výdej pro žáky 1. stupně bude probíhat od 12:00 do 12:35 hod.
Výdej pro žáky 2. stupně bude probíhat od 13:00 do 13:35 hod.
Obědy budou vydávány ve školní jídelně za dodržení hygienických předpisů.
PaedDr. Alena Nídlová

Vloženo 13. října 2020 16:00
DISTANČNÍ VÝUKA
Vážení rodiče, od středy 14. října 2020 dochází k distanční výuce žáků ZŠ.
Všechny úkoly budou zadávány písemně do systému Bakaláři Komens a na nástěnku třídy 3. B.
Bakáláře si otevřete na stránkách školy zsspitalska.cz.
Přihlašovací údaje mají děti vlepeny v ŽK. 
Děkuji Vám za spolupráci. Lehnerová
Vloženo 12. října 2020 7:30
Vážení rodiče,
běhěm nouzového stavu v rámci tělěsné výchovy (s ohledem na počasí), budeme s dětmi chodit k Rokytce.
Připomínám, že 15. října 2020 je třídnická hodina Vašich dětí od 11:50 - 12:35. Obsahem bude tvorba pravidel slušného chování a mezilidské vztahy.

Vloženo 9. října 2020 7:40

vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že je vyhlášen od 12. 10. 2020 nouzový stav, do odvolání se nekonají zájmové kroužky. Rovněž po dobu nouzového stavu nebude ve středu plavání. Děkuji. Lehnerová
Vloženo 7. října 2020 7:55
Vážení rodiče,
zasílám úkoly pro děti na den 8. 10. 2020:
M -  geometrie: úkol zadán do sešitu již v pondělí 5. 10. 2020
ČJ - zelená učebnice str. 19/ cv. 4
V pátek 9. 10. 2020: učebnice a sešity dle rozvrhu, nezapomenout na hudební výchovu.
Děkuji. Lehnerová
Vloženo 5. října 2020 17:00
Vážení rodiče,
v týdnu od 5. do 9. října budeme procvičovat a upevňovat učivo:
M -   násobení v oboru čísel 7
         sčítání a odčítání dvojciferných čísel, aplikace na slovní úlohy
ČJ -  citově zabarvená slova, spisovná a nespisovná slova, slova nadřazená a podřazená
         párové souhlásky uvnitř slov - b, p
Psaní - pokračujeme v písance
Komunikace a sloh - reprodukce společně přečteného textu
PRV - kapitola OBEC - MĚSTO
HV - bohužel nelze zpívat, budeme procvičovat notovou osnovu a houslový klíč, poslech písní
Děkuji. Lehnerová
Vloženo 25. září
Přístup do aplikace - BAKALÁŘI:
Vážení rodiče,
pokud by nastala distanční výuka, komunikace mezi mnou a Vámi bude probíhat přes webovou aplikaci BAKALÁŘI-KOMENS. Na stránkách ZŠ Špitálská naleznete ikonu BAKALÁŘI, po jejím rozkliknutí je vložen návod pro přihlášení do aplikace. Je nutné používat mailovou adresu, kterou má k dispozici ke komunikaci třídní učitelka. Prosím, vyzkoušejte první přihlášení.
Děkuji. Lehnerová
Vloženo 25. září 17:00
Vážení rodiče, 
práce na úterý 29. 9. 2020:
- ČJ zelená učebnice str. 11/cvičení 2, 3. Přečíst a pouze ústně se připravit na hodinu ČJ v rámci     vzájemné komunikace
Matematika - geometrie - pracovní sešit " krteček " přečíst a zopakovat str. 5.
Doporučuji začít s mimočítankovou četbou Děti z Bullerbynu. Alespoň pět stránek.
Zvolte metodu tichého i hlasitého čtení.
Ještě Vás prosím o důslednou kontrolu pomůcek a sešitů, které mají mít děti s sebou v úterý
29. 9. 2020:
- zelenou učebnici - ČJ
- pracovní sešit " krteček " - M
- sešit školní: geometrie, literatura a prvouka.
Děkuji Vám za spolupráci a přeji klidné dny.
Lehnerová
Vloženo 23. září 15:00
Vážení rodiče,
zítra 24. září 2020 je matematika - geometrie. Prosím o kontrolu pomůcek (pravítko a řezané tužky). Domácí úkol do sešitu geometrie: narýsuj přímku p, na přímce p zvol bod A.
Dále budeme pokračovat s " krtečkem ", pracovní sešit mají děti ve škole.
Děkuji za spolupráci. Lehnerová
Vloženo 14. září 2020
připomínám, že je nezbytné procvičovat s dětmi násobení a dělení v oboru čísel 2 - 6.
Dne 17. září je první třídnická hodina pátou vyučovací hodinu 11:50 - 12:35.
Děkuji. Lehnerová
Vloženo 10. září 2020
k pondělní výuce 14. 9. 2020 potřebují Vaše děti: 
- první a třetí hodinu ČJ mluvnice: DÚ (5 slov na zadaná písmena abecedy: A, B, K, S+ jedno si zvolí samy), zelenou učebnici ČJ
- MAT: práce s krtečkem, pracovní sešit je ve škole
- PRV - učebnici + sešit
V pondělí budou mít v ŽK nalepený barevný rozvrh hodin, prosím o kontrolu.
Děkuji za spolupráci a přeji klidný víkend.
Martina Lehnerová
Vloženo 9. září 2020
Vážení rodiče,
první termín konzultačních hodin je po předchozí telefonické domluvě se mnou ve třídě 3. B
14. září 2020 od 14:00 - 15:00 hodin za všech předepsaných hygienických nařízení - návleky, roušky, dezinfekce na recepci a zapsání se do knihy návštěv.
Děkuji. M. Lehnerová
Vloženo 8. září 2020
Prosím rodiče, aby zítra 9. září 2020 doručili do školy posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
k účasti na zotavovací akci. Je nutný do zítřejšího plaveckého kurzu. 
Tento dokument máte z loňského roku, který je platný dva roky.
V igelitové tašce ručník, plavky, plaveckou čepici, občerstvení.
Děkuji. Lehnerová
Vloženo 7. září 2020 16:00
Vážení rodiče,
aktuální informace:
Zítra 8. září 2020 probíhá focení Vašich dětí od 8:00. Děti přijdou hezky oblečeny, poté se převlékneme a pojedeme MHD společně na dopravní hřiště. Výuka končí dle
rozvrhu, bude pouze prvouka.
Na dopravní hřiště batůžek s občerstvením, sportovní oblečení a obuv. Pokud máte, cyklistickou přilbu.
Vloženo 4. září 2020
Od pondělí se již žáci učí dle rozvrhu, který mají  zapsaný v žákovské knížce. 
DÚ: sešit ČJ - domácí. Zapsat psacím písmem alespoť tři věty, jaké jsem měl/a prázdniny.
Ma: zopakovat malou násobilku. Budeme pokračovat v pracovním sešitě z loňského roku
č. 7 - s krtečkem
S pozdravem Martina Lehnerová
Vloženo 4. září 2020
Vážení rodiče, 
ve třídě 3. B jsou zajištěna veškerá hygienická opatření.
Martina Lehnerová

Aktuální informace rodičům. Vloženo 3. září 2020
Třídní fond
Vybírám od každého žáka 1 000,- Kč pro školní rok 2020/2021. Z této částky již byly uhrazeny:
-  pracovní sešity AJ, ČJ (352,- Kč/žák)
- sešity do všech předmětů, písanky, barevné papíry do pracovních činností, tyčinková
  lepidla do penálu, kreslící čtvrtky různých formátů na celý školní rok (146,- Kč/žák)
- složky propisovací transparentní k učebnici matematiky (12,90/žák)
- sešit školní č. 644 - úkolníček (9,90 Kč/žák)
Vyúčtování předložím na následující třídní schůzce dne 9. listopadu 2020, kde se domluvíme na dalším využití třídního fondu (školní akce, vstupné, odměny do třídních soutěží). Zůstatek bude vrácen.
Dále vybírám 150,- Kč do SRPŠ. Čerpání eviduje vedení školy.
Konzultační hodiny
Jsou po předchozí telefonické domluvě zákonných zástupců s třídní vyučující každé třetí pondělí v měsíci od 14:00 - 15:00 hodin.
První se uskuteční 14. září 2020.
Třídnická hodina
Budeme řešit veškeré problémy, prosby, přání žáků. Proběhne každý třetí čtvrtek v měsíci 5. vyučovací hodinu od 11:00 - 12:35. Žáci poté odejdou na oběd.
První třídnická hodina se koná 17. září 2020. 
Žákovská samospráva
Eliška Školoudová a Šarlota Macháčková.
Kurz plavání
V rámci tělesné výchovy každou středu dle rozvrhu na Šutce. Začíná 9. září 2020, společný odjezd autobusem od školy po druhé vyučovací hodině. Návrat ke škole ve 12:00 hodin. Následuje oběd a pokračujeme výtvarnou výchovou. Výuka končí ve 14:00 hodin. 
S sebou:

Malý baťůžek, svačinu, ovoce, pití, plavky, ručník, koupací čepici do bazénu, gumové přezůvky, sprchový gel, hřeben, igelitový sáček na mokré plavky.
Děvčata si upraví vlasy, aby se snadněji nasadila koupací čepice.
Děkuji Vám. Martina Lehnerová
Dopravní hřiště Prosek
Dne 8. září 2020
jdeme společně MHD od 9:45 - 10:45.
S sebou:
-věci dle rozvrhu na 1. a 2. vyučovací hodinu (AJ, MA), psací potřeby, sportovní oblečení, svačinu a pití, čip na oběd
- přilby - helmy s sebou (lze zapůjčit)
- možnost jezdit i na koloběžce
Návrat cca 11:30 hodin.
 
Požadavek na klasická bombičková pera je z metodických důvodů platný  i ve 3. ročníku.

Stravné prosím uhraďte zálohově do 20. dne v měsíci. Normy týkající se množství jídla jsou vyvěšeny na webových stránkách jídelny.
Prosím kontaktujte mě telefonicky, pokud budete mít dotazy, podněty a připomínky. Děkuji
Ing. Martina Lehnerová
Vloženo 3. září 2020
Třídní schůzka

Děkuji Vám za účast na třídní schůzce 1. září 2020 a za Vaši vstřícnost. Těším se na spolupráci.
Martina Lehnerová
Vloženo 31. srpna 2020
Vážení rodiče,
vítám Vás na stránkách třídy 3. B.
Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září v 8:00 hodin v učebně 3. B v přízemí budovy. První hodina skončí v 8:45 hodin. Děti si vezmou s sebou roušku. Družina je v provozu, obědy se vydávají od 11:00 – 12:00 hodin.  
Vzhledem k současné situaci se bude první třídní schůzka konat v úterý dne
1. 9. v 17:00 hodin. Účast zákonných zástupců žáků je nutná, roušky s sebou. 
Prosím všechny rodiče o sledování aktualit a stránek třídy na webu školy zsspitalska.cz. 

Třídní vyučující Ing. Martina Lehnerová

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Počasí

Počasí dnes:

23. 10. 2020

oblacnosdestem

Bude polojasno až oblačno, během odpoledne od západu přibývání oblačnosti a místy přeháňky. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

O naší škole

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Mauris ac congue lectus, id feugiat libero. Vestibulum interdum velit ut arcu consequat ullamcoper. Quisque non venenatis enim. Fusce pharetra non est in laoreet. Sed a elit non nunc imperdiet dapibus. Aenean in dolor lobortis, vulputate massa a, sollicitudin mi. Suspendisse tempus turpis enim, eget faucibus urna congue quis. Praesent condimentum id est ultrices hendrerit. Duis diam lerem, rhoncus non luctus sit amet, efficitur vel felis. Donec aliquam molestie ipsum, sit amet elementum quam rhoncus ac. Nam vel enim fermentum, scelerisque odio vel, feugiat urna.