ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

3.B

 Třídní schůzky 
 5. 11. 2021
 Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace budou třídní schůzky probíhat formou on line
  v aplikaci TEAMS. Termín schůzky (datum i čas konání) najdete v žákovské knížce na str. 52.
  Prosím o sledování stránek třídy, popř. mailu.
   Hezký listopadový víkend,
   KB

Testování v dalším období
   5. 11. 2021

Screeningové testování - 8. a 15. 11. 2021 

Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.

Informace pro rodiče a žáky

Přílohy

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 8. A 15. LISTOPADU 2021.pdf

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 8. A 15. LISTOPADU 2021.pdf

 

Testování 1. 11. 2021
27. 10. 2021
Pro uklidnění všech - pondělní PCR testy jsou z ústní dutiny, tzn. dítě si "ocucá" tyčinku jako 
lízátko a samo si vytře ústa. Vzorek odevzdá, toť vše.
Po všech možných způsobech testování, které jsme měli,si myslím, že tento je nejjednodušší a
dítě zvládne naprosto samo.
KB

 

Testování všech žáků školy - 1. 11. 2021

Dopis MČ Praha 9 + Průběh testování + Souhlas zákonného zástupce
26. 10. 2021

Vážení rodiče, 
vzhledem ke zvyšujícímu se výskytu onemocnění COVID 19 a k zajištění maximální možné prezenční výuky v našich školách se Městská část Prahy 9 rozhodla provést dne 1. 11. 2021 testování všech žáků škol, včetně žáků očkovaných i žáků po  prodělaném onemocnění covidu. 

Žáci, kteří dnes v úterý 26. 10. 2021 nejsou ve škole a děti z tříd v karanténě, rodiče vyplní online formulář a odešlou ho na e-mail svému třídnímu učiteli. 

Kdo z rodičů nemá možnost podepsaný formulář naskenovat a zaslat třídnímu učiteli, napíše do e-mailu dovětek, že souhlasí s testováním - toto nahradí podpis na formuláři. 

KB

informace pro rodiče (1.12 MB)

Nabídka komunitního centra Unitaria
25. 10. 2021
poradenství komunitního centra (215.36 kB)

kroužky pro děti (215.59 kB)

 

Škola v přírodě

12.10.2021

Milí rodiče, 

zdravíme Vás ze školy v přírodě, kterou báječně užíváme. 

Maskotem letošního výjezdu se stal opičák Hop. Učíme se, hlásíme se a je to lepší než ve škole.

Paní učitelky si to užívají s námi.

Opičák Hop      hlásíme se jako diví

 

učitelé se baví    učitelé se baví a opičák neví         máváme

 

Doklady na školu v přírodě

5. 10. 2021

Vážení rodiče,
  žádáme vás o zaslání dokladů na školu v přírodě(okopírovaná oboustranně kartička zdravotní pojišťovny, vyplněný list účastníka)- STŘEDA 6. 10. 2021 .
Kdo má zájem o školní družinu v pátek 15. 10. 2021 po návratu ze školy v přírodě (budeme se vracet cca okolo 12. hodiny), prosím vložte lísteček  s požadavkem k těmto dokladům.
Děkujeme za pochopení,

IM, KB, EK

 

Prázdninový pozdrav
26. 8. 2021

Vážení rodiče, moje milá zlatíčka,
mílovými kroky se blíží nejen konec prázdnin, ale i začátek roku, kdy se stanete už "třeťáky". Doufám, že jste si prázdniny užili a hodně si odpočinuli.
Těšíme se na Vás všechny(děti) ve středu 1. září v 8,00 hod. (do 9, 40 hod.; ŠD bude fungovat).

Zpráva pro rodiče - 1. třídní schůzka v novém školním roce se bude konat "už zase"
                           1. září 2021 v 17,00 hod. v naší třídě.
Prosím, nezapomeňte dětem přihlásit (i zaplatit obědy), abychom neměli hlad.
Kdo 1. září nepůjde do ŠD, oběd odhlašte. Přihlášky, odhlášky - ikona Jídelníček (číslo jídelny 4104).

Krásný zbytek prázdninových dní,
Vaše Kamila Beránková, Ilona Malínská a Hana Škramovská

Testování vzhledem ke Covid – 19 – školní rok 2021-2022
26. 6. 2021
Vážení rodiče, milí žáci,
na počátku zahájení prezenční výuky ve školním roce 2021-2022 bude provedeno plošné preventivní testování dětí v rozsahu 3 antigenních testů v prvních dvou týdnech v září, aby se zabránilo následnému nekontrolovatelnému šíření onemocnění a nedošlo tak k výraznému zhoršení epidemiologické situace a zároveň se zabránilo výraznějšímu omezení prezenční výuky.

Termíny testování:

· 1. září – 2. – 9. ročník
· 2. září – 1. ročník
· 6. a 9. září – 1. – 9. ročník
Pokud žák nebude přítomen na testování v daných termínech, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu do školy.

TESTOVÁNÍ PROBĚHNE V KMENOVÝCH TŘÍDÁCH VE VŠECH TERMÍNECH.
ŽÁCI 1. – 3. TŘÍD – JE UMOŽNĚNA ASISTENCE PŘI TESTOVÁNÍ
(kdo ze zákonných zástupců se nebude moci dostavit k testování svého dítěte osobně, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou - jiná osoba, než zákonný zástupce, musí mít písemný souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit – jedná se o výjimku ze zákazu vstupu třetích osob do školy)

Testování nemusí podstoupit žáci:
a) Po prodělaném onemocnění covid-19 – po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19
b) žáci 12+ - 14 dní po plně dokončeném očkování
c) doložením negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě
( Ag test ne starší 72 hodin nebo PCR ne starší 7 dnů)

JE NUTNÉ TATO POTVRZENÍ ZASLAT NA E-MAIL TŘÍDNÍMU UČITELI NEJPOZDĚJI V ÚTERÝ 31. 8. 2021 NEBO DONÉST DO ŠKOLY V LISTINNÉ PODOBĚ VE STŘEDU 1. ZÁŘÍ 2021.

Pokud dítě testování neabsolvuje:
Ø má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, ve třídě, při výuce, ve školní družině a ve společných prostorách školy
Ø nesmí cvičit ve vnitřních prostorách školy, převléká se s odstupem od ostatních osob v případě cvičení v přírodě mimo budovu školy
Ø nesmí zpívat
Ø bude používat hygienické zařízení určené pouze pro žáky, kteří nepodstoupili preventivní testování
Ø při konzumaci potravin včetně nápojů – přestávky – musí sedět v lavici nebo u stolu ve školní jídelně 1,5 m od ostatních osob

Děkujeme za pochopení,
pracovníci školy

Další školní rok za námi
30. 6. 2021
Vážení rodiče,
dnes skončilo Vašim zlatíčkům další období "těžké práce" a začínají zasloužené prázdniny.
I přes namáhavé období (2x uzavření škol - distanční výuka, rotační systém výuky), které nás opět v letošním školním roce potkalo, se dokázaly děti s Vaší obrovskou pomocí naučit vše, co nám předepisují osnovy pro 2. ročník. 
Touto cestou Vám děkuji za obrovskou pomoc a spolupráci, kterou nám (mně a paní asistentce) prokazujete. Děkujeme i za projevy poděkování (prostřednictvím Vašich dětí) při dnešním rozdávání vysvědčení. Kytičky, dárečky, ale i slova dětí, že se jim bude po škole stýskat(já vím, že ne po mně, ale po spolužácích a kamarádech), jsou balzámem pro kantorskou duši.

Přejeme Vám všem (dětem i rodičům)krásné prožití toho nejkrásnějšího období školní docházky, spoustu nezapomenutelných zážitků a v září se těšíme na viděnou.
TU, AP, VŠD (Kamila B., Ilona M., Hanka Š.)


Oprava jména kandidáta do Školské rady
9. 6. 2021

Vážení rodiče,
na kandidátce došlo k záměně křestního jména jednoho kandidáta. Jedná se o pana Kozla. Není to Tomáš, ale je to pan Jaromír Kozel - rodič ze 3. B. Dnes to byla opravit paní Dita Franklová do protokolu a udělat změnu křestního jména navrhovaného.  

Přípravný výbor se moc omlouvá za toto nedopatření.

PaedDr. Alena Nídlová,
ředitelka školy

 

Volby do Školské rady
8. 6. 2021
Vážení rodiče,

ředitelka Základní školy Špitálská 789, Praha 9 - Vysočany v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady.
Volby dvou zástupců rodičů do školské rady na období 2021 až 2024 se uskuteční korespondenční formou v termínu 10. 6. - 17. 6. 2021. Prostřednictvím žáků obdržíte hlasovací lístky obsahující jména šesti kandidátů.
Z nich zaškrtnete 2 kandidáty, pro které hlasujete, a lístek prostřednictvím dítěte vrátíte třídní učitelce či učiteli, kteří si odevzdání hlasovacího lístku zaevidují a zajistí vhození označeného volebního lístku do hlasovací urny.

Pokud máte ve škole více dětí, vždy hlasujete pouze jednou.

Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy.

PaedDr. Alena Nídlová

ředitelka školy

 

Informace k testování 2. 6. 2021
27. 5. 2021

Informace – doplnění pro rodiče:
   Pokud má rodič na škole více než 1 dítě, musí každé dítě zaregistrovat zvlášť.
           To znamená:
 -  1. dítě zaregistruji, naskenuji QR kód a potvrdím naskenování (OK) a odešlu celou žádanku
 -  zavřít aplikaci
 -  2. dítě – opět aplikaci otevřít a postupovat stejně, jako při registraci 1. dítěte
 -  potvrzení o registraci Vám přijde do maximálně 15 minut na telefon, ze kterého registrace            proběhla - musíte obdržet tolik potvrzení o registraci, kolik jste registrovali dětí
 -  v případě, že nedostanete potvrzení o registraci formou SMS, QR kód nebyl načten a postup        musíte znovu opakovat
 -  při registraci si překontrolujte, zda máte správně vyplněna všechna políčka (co platí pro dítě        nebo pro zákonného zástupce)
 -  žádáme o vrácení vyplněného dotazníku k testu – NUTNÉ K PÁROVÁNÍ

   Děkujeme za pochopení, pokud vše proběhne v pořádku, nebudou se děti muset testovat v pondělí, popř. ve čtvrtek.

   K. Beránková
 

Základní umělecká škola - nabídka
 18. 5. 2021
Vážení rodiče, 
v příloze najdete nabídku ZUŠ, jejíž výuka bude probíhat na naší škole.
V případě zájmu kontaktujte telefonní číslo na konci letáku.
K. Beránková
Leták ZUŠ (59.15 kB)

 

POZOR -  od 17. 5. 2021 je docházka do školy už pro všechny pravidelně (bez "kolotoče")!!!
Vloženo 16. 5. 2021
Od zítřka 17. 5. 2021 chodíme do školy NORMÁLNĚ, tzn. každý týden od pondělí do pátku.
Testování v pondělí proběhne ve třídě, ve středu pak přinesou děti zkumavky s "plivanci" a
další ve14-i denním intervalu.
KB

 

Termíny a způsob testování s účinností od 17. 5. 2021
12. 5. 2021
Vážení rodiče, milí žáci,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 bylo vydáno:
Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021.

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Na základních školách:
· na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací a osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotací,
· na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin.

Ve školních družinách:
· na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení, provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin,
· ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

ŠKOLNÍ DRUŽINA BUDE OD 18. 5. 2021 FUNGOVAT V BĚŽNÉM REŽIMU OD 6:30 DO 17:30 HODIN.

17. 5. NEBUDE RANNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA Z DŮVODU CELOŠKOLNÍHO TESTOVÁNÍ ANTIGENNÍMI TESTY. ODPOLEDNÍ DRUŽINA BUDE V BĚŽNÉM REŽIMU DO 17:30 HODIN.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů s účinností od 17. května 2021, které se mění oproti současnému stavu:
· dochází ke změně frekvence RT-PCR testování (na těch školách nebo školských zařízení, které se rozhodnou nahradit antigenní testování testováním metodou RT-PCR) ve školách na 1x za 14 dní,
· nebude-li žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování antigenním testem se provede v den jeho příchodu,
· ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

POZOR, ZMĚNA TERMÍNŮ - DŮLEŽITÉ

ZMĚNA ODEVZDÁVÁNÍ PCR TESTŮ – ZKUMAVEK + FORMULÁŘŮ

1.A, B, 2. A, B, C, 4. A, B, 8. A, B, 9. A, B – dostanou PCR testy v úterý 18. 5. 2021 ve škole a přinesou
zkumavky v igelitovém sáčku s formulářem ve středu 19. 5. 2021 ráno s sebou do školy
,
kde budou vyučujícími vybrány.
Nezapomeňte na nutnost se doma zaregistrovat a naskenovat QR kód ze dna zkumavky a odeslat. Je to nutné pro spárování výsledků se vzorkem PCR testů vašich dětí.

Děkujeme za pochopení těchto změn a spolupráci,
KB

 

ZMĚNA ROZVRHU ON LINE HODIN
30. 4. 2021
 Vážení rodiče,
z důvodu nástupu 2. stupně do školy a rotačnímu systému 1. stupně, jsem nucena změnit rozvrh on line hodin - viz informace Nástěnka Bakaláři.
Děkuji za pochopení,
K. Beránková

 

Testování v týdnu od 26. 4. 2021
       23. 4. 2021

1. skupina – 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 2. C, 4. A, 4. B

Pondělí – 26. 4. 2021 – bez ranní školní družiny – zákonní zástupci provedou u svých dětí v dané časy příchodu do školy podle jednotlivých tříd a budov školy ANTIGENNÍ TESTY – stěr z nosu.

   Kdo ze zákonných rodičů se nebude moci dostavit k testování svého dítěte osobně, je mu umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (jiná osoba, než zákonný zástupce, která musí mít písemný souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit – jedná se o výjimku ze zákazu vstupu třetích osob do školy.

Současně zákonní zástupci obdrží testovací sadu pro své dítě v označeném sáčku. V tomto sáčku dítě v úterý ráno 27. 4. 2021 vrátí zkumavku s odebraným vzorkem svých slin.

Spolu s PCR testovací sadou obdržíte návod pro odběr a tištěný formulář ,,Dotazník část 3 “. I tento formulář je třeba řádně vyplnit a odevzdat ve škole společně s odebraným vzorkem.

Podmínkou testování PT-PCR je řádná registrace odebraného vzorku do formuláře akreditované laboratoře na https://www.covid-ghc.com/skola.

Pokud nebude vzorek donesen v úterý 27. 4. 2021, dítě bude muset být testováno i ve čtvrtek 29. 4. 2021 antigenním testem.  

Před odevzdáním vzorku je třeba on-line vyplnit údaje dítěte a oskenovat QR kód z černého uzávěru na zkumavce. Formulář laboratoře má tlačítko na skenování – Skenovat QR kód - . Pro vyplnění formuláře je nutný chytrý telefon s fotoaparátem. Odevzdání vzorku bez registrace neumožní párování a následné zaslání výsledku testu.  

V případě, že bude Vaše dítě otestováno PCR testem, nebude se muset znovu testovat ve čtvrtek antigenním testem. Zároveň PCR testování umožňuje vyšší citlivost na detekci viru COVID- 19, a proto zaručí větší ochranu žáků před vzájemným přenosem infekce. Pokud se rozhodnete sadu nepoužít, prosím, vraťte ji po dítěti do školy.

 

Týden 19. - 23. 4. 2021
18. 4. 2021
V tomto týdnu má naše třída opět on line výuku.
V Teamsech najdete pozvánky na online hodiny i na pondělní třídní schůzku 19. 4. 2021 od 18, 30 hod.
(děti měly napsáno i v žákovských knížkách).
Obědy máte všichni odhlášeny.

KB
 

Nejnovější informace k pondělnímu nástupu do školy
9. 4. 2021

 Vážení rodiče,
všechny dostupné informace k pondělnímu nástupu do školy najdete na stránkách školy v záložce Aktuality.
Prosím Vás o nastudování postupu testování, jelikož Vy budete jeho přímým "vykonavatelem" - stěru z nosu.

Jakékoli dotazy, na které budu umět odpovědět, se budu snažit všem zopovědět
    v NEDĚLI 11. 4. 21  v době 18, 30 - 19, 15 hod. v aplikaci Teams.

Žádám vás o přečtení všech informací a materiálů týkajících se testování a nástupu dětí do školy, které jsou umístěny na stránkách školy.

Děkuji za pochopení, přeji příjemný víkend a v pondělí na shledanou,

K. Beránková
 

 

Návrat do školy
  7. 4. 2021
      Vážení rodiče,
      více informací než je uveřejněno na stránkách školy v záložce Aktuality, zatím nemám.
 Jakmile budou známy další podrobnosti, budu vás informovat.
 K. Beránková
 

Distanční výuka
8. 3. 2021
Vážení rodiče,
 rozdělení do skupin na on line hodiny zůstává stejné jako na podzim.
 Denní úkoly budou vyvěšovány denně na Nástěnce v Bakalářích - Komens.
 Prosím, vyzvedněte si během tohoto týdne (8. - 12. 3. 2021) ve škole (šatna vpravo u hlavního vchodu)
sešity - v Geometrii jsou vloženy v sáčku další sešity. Pozor na vypadnutí.
 Rozvrh online hodin:
Pondělí - 11 - 12 hod. - konzultace
Úterý - Český jazyk - 8, 00 hod. - 1.skupina
                                  10, 30 hod. - 2. skupina
Středa - Matematika - 8, 00 hod. - 1. skupina
                                     10, 30 hod. - 2. skupina
Čtvrtek - Anglický jazyk - 8, 15 - 8, 50 hod. - VŠICHNI    
                                          - 11 - 12 hod. - konzultace (pokud bude schůzka pro celou třídu, INFO v kalendáři)
 Pátek - 11 - 12 hod. - konzultace

   Pevné nervy a svatou trpělivost všem,
    KB

 

Mimořádná třídní schůzka
7. 3. 2021
Vážení rodiče,
od zítra nás, bohužel, znovu čeká distanční výuka.
Abychom se domluvili na konkrétních věcech souvisejících s online výukou, bude zítra,
tj.PONDĚLÍ 8. 3. 2021 v 18, 30 hod. mimořádná třídní schůzka přes aplikaci Teams.
Tam se dovíte všechny podrobno
sti.
Děkuji za pochopení
KB
 
 

Informace k následujímu týdnu
1. 3. 2021
Vážení rodiče,
prosím Vás o bedlivé sledování informací na stránkách školy v záložce AKTUALITY.
Nyní se jedná hlavně o obědy - všichni mají obědy odhlášené
                                                     - kdo chce oběd domů - musí si ho PŘIHLÁSIT.
                                                     - výdej obědů - 12, 30 - 13, 15 hod.
Od pondělí 8. 3. 2021 budou informace pro naši třídu vyvěšovány na Bakalářích.

Pokud máte problém s přihlášením, ozvěte se, ať jej co nejdříve vyřešíme.
KB

Jarní prázdniny
1. 3. 2021
Moje milá zlatíčka,
tento týden máte jarní prázdniny, ale....
Abyste moc nezapomněli, každý den si čtěte svoji knížku (alespoň 10 minut NAHLAS - všichni), nezapomeňte si napsat čtenářskou kartu (už se moc těším, až si přečtu, co se Vám líbí za knížky), hodně jste se zlepšili v matematice, tak procvičujte na PL (pravítko taky už umíte ovládat, tak doma měřte), nezapomínejte ani psát (hlavně velká písmena - trénujte na jménech babiček, dědečků, tet, strýců, sestřenic, bratranců, kamarádů,...). Protože už jste DRUHÁCI, zvládnete tyto úkoly téměř bez pomoci, snažte se.
Ten týden uteče jako voda. Od příštího pondělí (8. 3.)budete "hledat" své úkoly na Bakalářích. Poproste své (pra)rodiče, aby sledovali stránky školy i třídy.
Krásný týden plný dobrodružství bez úrazů,

Vaše třídní KB

 

Třídní schůzka
20. 1. 2021
Třídní schůzky se budou konat 25. 1. 2021 od 18, 30 hod. on line v aplikaci Teams (stejné připojení 
jako pro on line hodiny). 

Prosím, zkontrolujte svým zlatíčkům žákovské knížky a podepište je, popř. doplňte omluvenky - já mám omluvenky od vás v mailu(nemažu je), ale pro "vyšší úřady" je potřebujeme mít i v omluvném listě.
Děkuji Vám.

KB

 Výuka od 4. 1. 2021
3. 1. 2021
Od zítřejšího dne začínáme znovu chodit do školy - pro naši třídu se nic nemění.
Podmínky zůstávají stejné jako od 18. 11. 2020.
POZOR na ranní příchody - pro naši třídu platí - 7, 45 hod. !!!

Zítra ráno na viděnou.
KB

 

Vánoční prázdniny
18. 12. 2020
Na dnešní den se všichni moc těšili. Proč? No konečně nám začínají vánoční prázdniny a 
Štědrý den je za pár dní.
Ježíšek se u nás objevil již dnes. Každý dostal dárečky.
Moc děkujeme za dárečky od Vás (Vašich sluníček).

Aby se nám během volna "nevykouřilo" všechno z hlavy, dostali jsme něco málo úkolů.
1) Každý den alespoň 10 minut číst nahlas.
2) Dospěláci nám vymýšlí příklady na + a - do 20 s přechodem - my počítáme zpaměti.
3) Naučíme se ABECEDU nazpaměť - učebnice str. 107 (popř.108).
4) Abychom nezapomněli psát, píšeme vánoční deník - jako v létě.
    Píšeme 3 věty KAŽDÝ  den - 1. Co jsem dělal/a, kde jsem byl/a?
                                                      2. Kdo tam byl se mnou?
                                                      3. Jak se mi den vydařil, co mě naštvalo, co se mi podařilo...?


Pokojné prožití vánočních svátků, do nového roku hodně moc zdraví, spokojenosti a pohody všem, kteří mají své zlatíčko v naší třídě.

4. ledna 2021 nashledanou,
K. Beránková, I. Malínská

 

Projektový den - 7. 12. 2020
6. 12. 2020
V pondělí 7. 12. 2020 proběhne v době vyučování projektový den - "Vánoční zvonění".
Děti si přinesou s sebou: psací potřeby (včetně pastelek, lepidla a nůžek), žákovskou knížku, svačinu,
čip na oběd a domácí úkoly (Písanka + sloupečky)
Vyučování končí podle pondělního rozvrhu ve 12, 35 hod.
KB
P.S. Někteří mají lepidla v boxících na Vv, někteří je však nemají od září.

Třídní schůzky
20. 11. 2020
Třídní schůzky se budou konat 24. 10. 2020 od 18, 30 hod. on line v aplikaci Teams (stejné připojení 
jako pro on line hodiny). 
Příští týden - 23. - 27. 11. 2020 - je vyučování podle normálního rozvrhu (Po, Čt - do 12, 35 hod.,
Út, St, Pá - do 11, 40 hod. - bez Tv a zpěvu v Hv).

 

A zpátky do školy!
17. 11. 2020
Konečně jsme se dočkali. Vrátíme se zpátky do lavic a budeme se učit společně.
Ve středu 18. 11. 2020 se po měsíční domácí výuce sejdeme zase ve třídě 2. B.
Jak bude výuka probíhat - záložka AKTUALITY - vše podstatné zde najdete.
Jakékoli dotazy napište na můj mail, budu se snažit zjistit odpověď.
PROSÍM, NEZAPOMEŇTE PŘIHLÁSIT DĚTEM OBĚDY.

Děkuji všem dospělákům, kteří se podíleli na distanční výuce, za nebetyčnou trpělivost, pevné nervy a 
obrovskou dávku klidu. Moc si vážíme Vaší spolupráce a pomoci. 

Už se na Vás těšíme,
KB, IM

Chlupík
Slíbený obrázek Kačenčiného králíčka.

Chlupík

Stravování v listopadu
29. 10. 2020
Distanční výuka pokračuje = pokračuje i výdej obědů.
Pokud si chcete obědy vyzvedávat, MUSÍTE SI JE PŘIHLÁSIT
(tak jako je odhlašujete = fajfka zmizí; tak přihlásíte = fajfka se objeví).
Výdejní doba se nemění - 1. stupeň - 12 - 12,35 hod.; 2. stupeň - 13 - 13,35 hod.

KB

Distanční výuka
15. 10. 2020
Chválím všechny, kteří se přihlásili v aplikaci Bakaláři a vypracovávají úkoly, které mi hotové posílají zpět.
V množství přijatých úkolů Vám nebudu na všechny odpovídat, pouze potvrdím přečtení. Pokud mi úkol přijde mailem, potvrdím přijetí.

Postupně Vám je budu vracet i s hodnocením - některé. Kdo nic nedostane, má vše v pořádku. A přijde mu jenom jednička.
Snažím se dávat úkoly, které zvládnete vypracovat během dopoledne a hodně by děti měly zvládnout samy.
Přeji Vám všem (dětem, ale hlavně rodičům) hodně pevných nervů, šíleně moc zdraví a za 14 dní , doufám, nashledanou.
KB, IM

 

Čtení - 14. 10. 2020
str. 15 - čti nahlas; do sešitu odpověz na otázku: Pro co si děti zaběhnou po návratu ze školy? (odpovídej celou větou).

Do sešitu - datum, opiš název článku a autora, napiš odpověď a dokresli si obrázek.
TENTO ÚKOL MI POŠLI KE KONTROLE

Prvouka - 14. 10. 2020
- doplň si úkol z minulé hodiny Prvouky - dokresli plody keřů (v učebnici str. 10)

Matematika 14. 10. 2020

PL - hruštičky - 3. sloupeček - popros rodiče, ať ti změří čas, jak dlouho ti trvá vypočítání příkladů.
PS - učebnice - str. 2/cv. 6 - kdo nemá dopočítáno, dopočítá, vytvoř správné názvy a napiš je do rámečků pod příklady tam, kam patří.

Český jazyk - 14. 10. 2020
Učebnice str. 19 - znovu si přečti článek.
1. Odpověz na otázky pod článkem - ústně.
2. str. 19/cv. 3 - 3 věty napiš do sešitu - Čj - Š ; nezapomeň datum.

Další úkol z Ma přijde za hodinu.
KB

Obědy při distanční výuce - důležité
13. 10. 2020
Obědy při distanční výuce

KB

Domácí úkoly při distanční výuce
13. 10. 2020
Vážení rodiče,
domácí úkoly budou vyvěšeny každý den ráno podle rozvrhu na nástěnce v Komensu v aplikaci Bakaláři, popř. ten, kdo nemá přístup k Bakalářům, bude dostávat úkoly písemně na recepci školy, kam je bude zpětně odevzdávat.
Návod k přístupu je uveden již od 20. 9. 2020 na těchto stránkách.

Úkoly zde budou vyvěšeny pouze na zítra 14. 10. 2020, pak už pouze na nástěnce v Bakalářích.

Prosím, používejte novou mailovou adresu - berankovak@zsspitalska.cz

K. Beránková​

Nechtěná návštěva
7. 10. 2020
Prosím o prohlédnutí hlaviček zlatíček - objevují se nám opět nechtěná zvířátka ve vláskách.
Děkuji,
KB

Rouškované září
2. 10. 2020
Letošní školní rok začal netradičně - s ozdobami na papulkách (rouškami).
Aby to nebyl takový šok, vyrazili jsme 9. 9. na dopravní hřiště, kde jsme zjistili, jak umíme jezdit podle dopravních značek a předpisů. No, musíme se ještě hoooooně učit. Jak jsme vypadali ve 2. třídě, zjistíte sice až v prosinci, ale my jsme se už v září vyfotili v plné kráse. Na konci září k nám přijelo "Recyklohraní". Třídit odpad umíme nejen z domova, ale i ze školy. Vyzkoušeli jsme si roztřídit jednotlivé části rozebrané pračky, počítače nebo baterie.
Začalo i učení - pro někoho po dlouhých 6 měsících opět ve škole. Ve všech předmětech hodně opakujeme, procvičujeme, upevňujeme. Někteří ovšem "zápasí" s + a - do 20 s přechodem, někteří "dolují", jak se píší písmena (obzvlášť ta velká), někomu se nedaří napsat krátké slovo, natož věta. Tady musím pochválit všechny, kdo psali "Prázdninový deník". Samy děti připouští, že ze začátku to bylo těžké a trvalo dlouho než napsaly 3 věty. Na konci prázdnin pak už to šlo velmi rychle a nyní je vidět, jak jim psaní nedělá problém a píší velmi svižně.
Jako v loňském roce, tak i letos platí, že každý den je úkol - Po a St - matematika, Út a Čt - český jazyk, letos bude v pátek psaní. Je nutné, aby děti DENNĚ četly alespoň 7 minut nahlas - někteří čtou krásně, někdo přemýšlí, jaká jsou v textu písmena.Totéž platí o pamětném procvičování + a - (10 příkladů bez chyby).
Známky v ŽK budou děti mít - já si vždy vyberu 1 den žákovské a napíši tam veškeré známky a vrátím - prosím o podpis(stačí i se svorkou, abyste se neudpodpisovali).
Krásný podzim a všem hodně zdraví ,
K. Beránková

Tělocvik v říjnu
2. 10. 2020
Abychom udrželi naši akceschopnost chodit do školy, budeme v říjnu chodit na tělocvik podle počasí - vždy ven (1 den v týdnu = 2 hodiny). Náplní bude běh, skoky, hody, hry v přírodě. 
Žádám Vás tímto, milí rodiče, o přizpůsobení úboru - tričko, mikina nebo slabá bunda,tepláky/legíny (někteří otužilci kraťasy), boty, ve kterých se dá běhat v terénu a nebudou je hlavně TLAČIT.
Pokud dítě nemůže cvičit (po nemoci, nachlazení - prosím o info do ŽK) bude v jiné paralelní třídě, kde si bude moci doplnit sešity, opravy a další cvičení, která mu chybí.
Děkuji Vám za zlatíčka, která pohyb milují.
KB

Bakaláři - přístup do aplikace
20. 9. 2020
Vážení rodiče,
v případě, že by nastalo, co už tady bylo na jaře (distanční výuka), komunikace mezi námi by probíhala přes webovou aplikaci BAKALÁŘI -KOMENS.

Jak se do ní dostat - na stránkách školy naleznete ikonu BAKALÁŘI - po rozkliknutí je zde vložen návod, jak se do webové aplikace přihlásit. Je však nutné používat e mailovou adresu, kterou mám ke komunikaci s Vámi k dispozici já. Ta je zanesena do systému, jež Vám umožní další používání aplikace. Buďte tak laskavi a zkuste se přihlásit. V případě, že by se někomu nepodařilo přihlášení, kontaktujte mě přes e mailovou adresu: berankovak@zsspitalska.cz.

Děkuji vám za pochopení.
KB

Srdíčkový týden

19. 9. 2020
V příštím týdnu budou mít děti možnost jako i v loňském roce si koupit předměty, jejichž výtěžek půjde na konto nemocných dětí. K dispozici jsou - za 30,- Kč - magnetky s motivy zvířat (bílí tygři, mláďata lvů, štěňata a koťata mnoha ras, surikaty,...), barevné propisky, magnetické barevné kolíčky; za 35,- Kč - reflexní přívěsky ve tvaru delfína a srdíčka.

Škola naostro
11. 9. 2020
Dnes skončil druhý týden ve škole. Pro někoho po dlouhé době (bezmála půl roku) je těžké si opět zvyknout na školní režim. Celý týden jsme opakovali, procvičovali, trénovali. Děti mě velmi mile překvapily, jak zvládají psaní nejen písmen, ale poměrně náročných slov. Dnešní opis slov do Prvouky nedělal většině žádný problém. Akorát ty užší řádky jsou pro někoho kamenem úrazu a úprava nás potrápí.
Abychom od pondělí všichni opět věděli, co na nás čeká - děti to ví, akorát Vy (rodiče) se to nedovíte.

 

Do školy si nosíme POUZE věci, které máme ten den na rozvrhu. Tudíž angličtinu nejen ve středu nepotřebujeme.

Každý den bude domácí úkol - Po, St - matematika, Út, Čt - český jazyk, na víkend něco dokreslit do Prv + každý den 1 sloupeček na provičování Ma. Někteří totiž ještě do 10 počítají na prstech!
DENNĚ 10 MINUT ČTEME NAHLAS -  i kdyby časopis nebo noviny.

Denně máme ve škole žákovskou knížku.
Pokud se někde v ŽK objeví 5N v kroužku, znamená to opakovanou nepozornost, i přes napomenutí. Už loni jsem používala a FUNGOVALO TO.
Občas se může v sešitě objevit - neodevzdáno - i přes několikeré připomínání a dotazy, zda jsme všichni všechno odevzdali, sešit nemám k dispozici k opravě. Nebo je také hledáme - většinou najdeme, v tašce.
Každý den píšeme sloupeček +- na procvičení. Takže známek bude hodně.
V sešitě Prvouky bude vždy úkol domalovat něco, o čem jsme si povídali a máme napsaný zápis.
Prosím o podepisování Dú.
Neděste se, ono to půjde, možná nám to ale bude chvilku trvat.

Přes víkend si hodně odpočiňte, má být krásně, tak si užijte sluníčka.
KB

 

Pondělní rozvrh
4. 9. 2020
V pondělí si děti přinesou na výuku - Čítanku, věci na Tělesnou výchovu (pokud bude hezky, budeme chodit ven), psací potřeby, žákovskou knížku, svačinu, pití, čip na oběd.
Celý rozvrh napíšeme v pondělí dozadu do ŽK.
Ti, kteří odcházeli v pátek ze ŠD dříve, mají notýsek ve škole.
Hezký víkend,

KB

 

Focení
3. 9. 2020
V úterý 8. 9. 2020 se budeme fotit. Fotky budou v sadě s kalendářem, stejně jako loni před Vánocemi.
Pokud chcete, aby se vyfotili sourozenci společně, prosím o info (do pondělí 7. 9. 20).
KB


 

Dopravní hřiště
2. 9. 2020
Ve středu 9. 9. 2020 jdeme poprvé na dopravní hřiště.
S sebou - věci podle rozvrhu na 1. a 2. hodinu (Čj, Ma), psací potřeby, sportovní oblečení, plné boty (NE sandále), malý batůžek + helmu (lze ji zapůjčit na hřišti), svačinu, pití, čip na oběd. Kdo neumí na kole, bude jezdit na koloběžce.
Návrat cca 12, 30 hod.

 

Poděkování
2. 9. 2020
Vážení rodiče,
děkuji vám za hojnou účast na včerejší třídní schůzce (chyběl pouhý 1 rodič, který byl omluven).

Velké díky Vám patří i za platbu (sešity, pomůcky SRPŠ,...) "rychlostí blesku", za pevné nervy při psaní prázdninových deníčků (jsou úžasně krásné) i za pomoc, kterou nám budete v letošním školním roce pomáhat.

Obrovské DĚKUJI.
K. Beránková, I. Malínská

 

Prázdninový pozdrav
25. 8. 2020

Vážení rodiče, moje milá zlatíčka,
mílovými kroky se blíží nejen konec prázdnin, ale i začátek roku, kdy se stanete "druháky". Doufám, že jste si prázdniny užili a hodně si odpočinuli.
Těším se na Vás všechny(děti) v úterý 1. září v 8,00 hod. (do 8, 45 hod.; ŠD bude fungovat).

Zpráva pro rodiče - 1. třídní schůzka v novém školním roce se bude konat ""
                           1. září 2020 v 17,00 hod. v naší třídě.
Prosím, nezapomeňte dětem přihlásit (i zaplatit obědy), abychom neměli hlad.
Kdo 1. září nepůjde do ŠD, oběd odhlašte. Přihlášky, odhlášky - ikona Jídelníček (číslo jídelny 4104).

Krásný zbytek prázdninových dní,
Vaše Kamila Beránková
P.S. Prázdninový deník jsem poctivě psala také. K.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasí

dnes, pátek 3. 12. 2021
polojasno 3 °C 0 °C
sobota 4. 12. déšť se sněhem 6/0 °C

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.