ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

3.A

Testování v dalším období
   5. 11. 2021

Screeningové testování - 8. a 15. 11. 2021 

Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.

Informace pro rodiče a žáky

Přílohy

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 8. A 15. LISTOPADU 2021.pdf

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 8. A 15. LISTOPADU 2021.pdf

 

Testování všech žáků školy - 1. 11. 2021

Dopis MČ Praha 9 + Průběh testování + Souhlas zákonného zástupce
26. 10. 2021

Vážení rodiče, 
vzhledem ke zvyšujícímu se výskytu onemocnění COVID 19 a k zajištění maximální možné prezenční výuky v našich školách se Městská část Prahy 9 rozhodla provést dne 1. 11. 2021 testování všech žáků škol, včetně žáků očkovaných i žáků po  prodělaném onemocnění covidu. 

Žáci, kteří dnes v úterý 26. 10. 2021 nejsou ve škole a děti z tříd v karanténě, rodiče vyplní online formulář a odešlou ho na e-mail svému třídnímu učiteli. 

Kdo z rodičů nemá možnost podepsaný formulář naskenovat a zaslat třídnímu učiteli, napíše do e-mailu dovětek, že souhlasí s testováním - toto nahradí podpis na formuláři. 
informace pro rodiče (1.12 MB)

 

Škola v přírodě

12.10.2021

Milí rodiče, 

zdravíme Vás ze školy v přírodě, kterou báječně užíváme. 

Maskotem letošního výjezdu se stal opičák Hop. Učíme se, hlásíme se a je to lepší než ve škole.

Paní učitelky si to užívají s námi.

Opičák Hop        hlásíme se jako diví

učitelé se baví     učitelé se baví a opičák neví       máváme     

 

 

Doklady na školu v přírodě

5. 10. 2021

Vážení rodiče,
  žádáme vás o zaslání dokladů na školu v přírodě(okopírovaná oboustranně kartička zdravotní pojišťovny, vyplněný list účastníka) - STŘEDA 6. 10. 2021.
Kdo má zájem o školní družinu v pátek 15. 10. 2021 po návratu ze školy v přírodě (budeme se vracet cca okolo 12. hodiny), prosím vložte lísteček  s požadavkem k těmto dokladům.
Děkujeme za pochopení,

IM, KB, EK

 

 

Vážení rodiče, milé děti,
26. 6. 2021
těšíme se na Vás všechny(děti) ve středu 1. září v 8,00 hod. (do 9, 40 hod.; ŠD bude fungovat).

Zpráva pro rodiče - 1. třídní schůzka v novém školním roce se bude konat "už zase"
                                 1. září 2021 v 17,00 hod. v naší třídě.
Prosím, nezapomeňte dětem přihlásit (i zaplatit obědy), abychom neměli hlad.
Kdo 1. září nepůjde do ŠD, oběd odhlašte. Přihlášky, odhlášky - ikona Jídelníček (číslo jídelny 4104).

Vaše IM

Testování vzhledem ke Covid – 19 – školní rok 2021-2022
26. 6. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
na počátku zahájení prezenční výuky ve školním roce 2021-2022 bude provedeno plošné preventivní testování dětí v rozsahu 3 antigenních testů v prvních dvou týdnech v září, aby se zabránilo následnému nekontrolovatelnému šíření onemocnění a nedošlo tak k výraznému zhoršení epidemiologické situace a zároveň se zabránilo výraznějšímu omezení prezenční výuky.

Termíny testování:

· 1. září – 2. – 9. ročník
· 2. září – 1. ročník
· 6. a 9. září – 1. – 9. ročník
Pokud žák nebude přítomen na testování v daných termínech, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu do školy.

TESTOVÁNÍ PROBĚHNE V KMENOVÝCH TŘÍDÁCH VE VŠECH TERMÍNECH.
ŽÁCI 1. – 3. TŘÍD – JE UMOŽNĚNA ASISTENCE PŘI TESTOVÁNÍ
(kdo ze zákonných zástupců se nebude moci dostavit k testování svého dítěte osobně, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou - jiná osoba, než zákonný zástupce, musí mít písemný souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit – jedná se o výjimku ze zákazu vstupu třetích osob do školy)

Testování nemusí podstoupit žáci:
a) Po prodělaném onemocnění covid-19 – po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19
b) žáci 12+ - 14 dní po plně dokončeném očkování
c) doložením negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě
( Ag test ne starší 72 hodin nebo PCR ne starší 7 dnů)
JE NUTNÉ TATO POTVRZENÍ ZASLAT NA E-MAIL TŘÍDNÍMU UČITELI NEJPOZDĚJI V ÚTERÝ 31. 8. 2021 NEBO DONÉST DO ŠKOLY V LISTINNÉ PODOBĚ VE STŘEDU 1. ZÁŘÍ 2021.

Pokud dítě testování neabsolvuje:
Ø má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, ve třídě, při výuce, ve školní družině a ve společných prostorách školy
Ø nesmí cvičit ve vnitřních prostorách školy, převléká se s odstupem od ostatních osob v případě cvičení v přírodě mimo budovu školy
Ø nesmí zpívat
Ø bude používat hygienické zařízení určené pouze pro žáky, kteří nepodstoupili preventivní testování
Ø při konzumaci potravin včetně nápojů – přestávky – musí sedět v lavici nebo u stolu ve školní jídelně 1,5 m od ostatních osob

Děkujeme za pochopení,
pracovníci školy

 

Oprava jména kandidáta do Školské rady
9. 6. 2021

Vážení rodiče,
na kandidátce došlo k záměně křestního jména jednoho kandidáta. Jedná se o pana Kozla. Není to Tomáš, ale je to pan Jaromír Kozel - rodič ze 3. B. Dnes to byla opravit paní Dita Franklová do protokolu a udělat změnu křestního jména navrhovaného.  

Přípravný výbor se moc omlouvá za toto nedopatření.

PaedDr. Alena Nídlová,
ředitelka školy

Volby do Školské rady
8. 6. 2021
Vážení rodiče,

ředitelka Základní školy Špitálská 789, Praha 9 - Vysočany v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady.
Volby dvou zástupců rodičů do školské rady na období 2021 až 2024 se uskuteční korespondenční formou v termínu 10. 6. - 17. 6. 2021. Prostřednictvím žáků obdržíte hlasovací lístky obsahující jména šesti kandidátů.
Z nich zaškrtnete 2 kandidáty, pro které hlasujete, a lístek prostřednictvím dítěte vrátíte třídní učitelce či učiteli, kteří si odevzdání hlasovacího lístku zaevidují a zajistí vhození označeného volebního lístku do hlasovací urny.

Pokud máte ve škole více dětí, vždy hlasujete pouze jednou.

Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy.

PaedDr. Alena Nídlová

ředitelka školy

 

DISTANČNÍ VÝUKA

8.3. 2021

Milí rodiče,

rozdělení do skupin na on line hodiny jsem každému poslala a zároveň je i na Bakalářích.

Úkoly budou každý den na Bakalářích - Komens - nástěnka.

Sešity a čtenářskou kartu si můžete vyzvednout na vrátnici školy do 12/3  - v úředních hodinách.

Rozvrh on line hodin

Pondělí -   konzultace    11- 12 h.

Úterý     - Český jazyk  1. skupina  -  od 8,15 h.

                                        2. skupina -   od 9,00 h.

Středa   - Matematika 1. skupina  -  od 8,15 h.

                                        2. skupina -   od 9,00 h.

Čtvrtek  - Anglický jazyk - OBĚ skupiny  - od 10 h.

               -   konzultace    11- 12 h.

Pátek     -   konzultace    11- 12h.

Děkuji za spolupráci IM

 

Informace k následujímu týdnu
 

Milí rodiče,

prosím, o pravidelné sledování informací na stránkách školy v záložce AKTUALITY.
OBĚDY, jsou pro všechny děti odhlášené!!!
       Kdo má zájem o obědy (v krabičce domů)- si je musí znovu PŘIHLÁSIT.
                      Výdej obědů - 12, 30 - 13, 15 hod.
Od pondělí 8. 3. 2021 bude info - pro 2.A opět na Bakalářích.
Pokud máte problém s přihlášením do TEAMSů, ozvěte se, ať jej můžu v pondělí řešit.

Kdo by potřeboval, přikládám odkaz OŠETŘOVNÉ

                         https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

IM

 

Výuka od 4. 1. 2021
3. 1. 2021
Od pondělí opět chodíme do školy 
Podmínky zůstávají stejné jako od 18. 11. 2020.

     - možnost ranní školní družiny – příchod v 6:30 – 7:20 h.

     - děti, které nepůjdou do ranní školní družiny - příchod -  2. A - 7:40 h.  
IM

 

17. 11. 2020

Státní svátek 17.11. 

Chování žáků v době volna - státního svátku se řídí podle školního řádu  školy.

IM

 

13. 11. 2020

KONEČNĚ zas SPOLEČNĚ  - Středa 18. 11. 2020

2. třídy: HLAVNÍ BUDOVA

  • možnost ranní školní družiny – příchod v 6:30 – 7:20 h.
  • děti, které nepůjdou do ranní školní družiny v 2. A - 7:40 h.
  • vyučování začne v 8:00 h.
  • konec vyučování – 2. A  – 11:40 h.
  • nástup na oběd i nedružinové děti – 2. A – 11:40 h.
  • po obědě školní družina odchází zpět do tříd školní družiny
  • děti, které nechodí do školní družiny, odchází z oběda ihned domů, nezůstávají čekat na rodiče ve vestibulu školy (dodržování hygienických podmínek)

ŠKOLNÍ DRUŽINA KONČÍ NA OBOU BUDOVÁCH V 16:30 HOD.

IM

 

Stravování v listopadu
29. 10. 2020
Pokračuje výdej obědů.
Jestli si chcete vyzvedávat obědy - MUSÍTE SI JE PŘIHLÁSIT
Výdejní doba se nemění - 1. stupeň - 12 - 12,35 hod.

IM

 

Učivo 14. 10. 2020

4/Prv– učebnice str.10  - Stromy a keře v lese
                                             přečti
                                              zápis do sešitu na novou stranu – hodina + datum
                                              Nadpis + namaluj STROM i KEŘ ( máš celou stránku)

3/ Čt  - Čítanka str. 16
              přečti - nahlas
               zápis do sešitu – hodina + datum
               Název článku, autor + obrázek

2/ M - pamět. počítání   + a – do 20  (10+10 příkladů)
           Početník 5/2. Sloupek
           PS 7/2

1/ Čj - Druhy vět – provičování  uč. 20 –  1. přečti
                                                                        2. přečti
                                                                        3. tvoř otázky
                                                                       4. nejdříve přečti, pak utvoř 4 věty a napiš do Čj Š                                                                                          Nezapomeň – hodina + datum

 

Domácí úkoly při distanční výuce

Vážení rodiče,

jak jsem vás už informovala, domácí úkoly během distanční výuky budou vyvěšeny každý den zde na nástěnce - kdo nemá přístup k Bakalářům ozvěte se .

Děkuji I.M.

 

Obědy v době distanční výuky - důležité


Obědy při distanční výuce

 

Focení
3. 9. 2020
V úterý 8. 9. 2020 se budeme fotit. Fotky budou v sadě s kalendářem, stejně jako loni před Vánocemi.
Pokud chcete, aby se vyfotili sourozenci společně, prosím o info (do pondělí 7. 9. 20).
IM

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci se budou konat v úterý 1. září 2020 TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

  • 1. stupeň - od 17:00 v kmenových třídách - 2. - 5. ročníky

PROSÍME, ÚČAST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NA TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH JE DŮLEŽITÁ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU ŠKOLY.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasí

dnes, pátek 3. 12. 2021
polojasno 3 °C 0 °C
sobota 4. 12. déšť se sněhem 6/0 °C

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.