ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

1.B

                                                   

                                                             Školní rok 2022/23

 

                                                 Vítám vás na třídních stránkách 1.B 

 

                                                 š

 

29.5.2023

                                                                   Sportovní den

 

                                               aaa

V pátek 2.6.2023 mají děti sportovní den, neučíme se. Děti přijdou ve sportovním oblečení,        s malým batůžkem, svačinou a pitím. Nezapomeňte přibalit čip na obědy. ŠD odpoledne funguje normálně.

 

26.5.2023

                                                    š

                                                                 Vážení rodiče,

 v týdnu přinesly děti domů průhledné desky, ve kterých mají veškeré informace ke škole               v přírodě. (3 listy)

1. list -  Údaje pro rodiče - veškeré potřebné informace ( rodiče si ponechají )

2. list -  Prohlášení o bezinfekčnosti - napsala jsem datum odjezdu, abychom měli "čerstvé" (prohlášení nesmí být starší 24 hodin).

Toto, prosím, podepište.

Na témže listu - list 2 -  je Prohlášení odpovědnosti za škody - také podepište.

3.Posudek o zdravotní způsobilosti - nechte, prosím, potvrdit lékařem.

 

List 2 a 3 + kopii kartičky zdravotní pojišťovny odevzdejte, prosím, nejpozději 2.6.2023.

Info na listu č.1

                                                                      Děkuji vám všem za spolupráci, Světlana Blínová

 

25.5.2023            

                                                                  Náš dnešní den

                     aaa

19.5.2023

 

                                Ve čtvrtek 25.5.2023 se zúčastníme akce MIKROKLIMA.

Děti přijdou do školy ve sportovním oblečení, jen s malým batůžkem, ve kterém budou mít svačinu, pití, čip na oběd a libovolnou částku peněz ve své peněžence. Vracíme se na oběd. Odpoledne zde děti mohou strávit s vámi.

                                          ht

17.5.2023        

                                               Zítra 18.5.2023  - fotografování třídy

                                                        š

 Foto celé třídy - 50 Kč, Jednotlivec 3 x 35 Kč t.j. - 105 Kč, Skupinky - 35 Kč na jednoho žáka.

                                     

5.5.2023

                                                      aaa

    V úterý 9.5.2023 se zúčastníme výchovného koncertu ve školní jídelně. Vstupné je 20 Kč,          prosím, dejte je dětem.Do školy jdeme jako každé úterý, dělené hodiny jsou normálně a              tašku s učením si neseme taktéž s sebou.

 

4.5.2023                                       Jen tak si cvičíme venku 

                            aaa           aaa

 

                            aaa           aaa

 

                            aaa           aaa

                                                        aaa   

              

4.5.2023                                         Jsme na dopravním hřišti

                               aaa    aaa

    aaa    aaa    aaa

 

                                                       aaa    

  

 

3.5.2023

                                 š

Zítra 4.5.2023 jdeme na dopravní hřiště. Děti budou mít sportovní oblečení, s sebou batůžek se svačinou a pitím, čip na oběd a helmu na kolo, případně chrániče. Učení si nebereme.

 

17.4.2023

 

                                                p2.5. 2023

 

 

11.4.2023

třídní schůzky 17. 04.  2023  v 17,00 hodin -  Bumbálek, II. patro 1.B

 

11.4.2023  Připomínám, že výuka dne 12.4.2023 je z důvodu zápisu od 8.00 do 11.40 hodin                           pro všechny žáky 1.B

 

                                                             BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY

                                             PROJEKTOVÝ TÝDEN OD 20.3. DO 24.3.2023

 

24.3.2023                                            Den pátý - Pipi Punčochatý

                    aaa                 aaa

 

                                             aaa

                                                           aaa                                       

 

23.3.2023                                                Den čtvrtý - čtenářský

                                           aaa

                                           aaa

22.3.2023                                                 Den třetí - záložkový

                                           a

                  

21.3.2023                                         Den druhý - knížkový

                  aaa         a

                   a          l

20.3.2023                                               Den první - nosící

                 aaa          a

 

                  l         aaa

 

 

                                                       BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY

                                        PROJEKTOVÝ TÝDEN OD 20.3. DO 24.3.2023

                               Děti dostanou informace k jednotlivým dnům ve škole.

                           

 20.3.2023                                       Březen – měsíc knihy

                                            Projektový týden od 20.3. do 24.3.2023

 

Pondělí  -  20.3.2023    Beseda o donesených knihách,  seznámení s Braillovým písmem, rozšíření Bumbálkové knihovničky, chůze s knihou na hlavě

Úterý    -   21.3.2023     Projektový den 1. a 2. stupně, dramatizace pohádky či příběhu

Středa  -    22.3.2023     Výroba záložky do knihy, pohádkového leporela, čtení starších spolužáků mladším.

Čtvrtek  -   23.3.2023    Výroba obalu na knihu, vytvoření vlastní knihy

odpoledne 14.30 – 16.30 hodin aktivity ve školní jídelně

Pátek    -    24.4.2023    Soutěž o nejkrásnější Pipi Punčochu, zhodnocení projektového týdne

 

                                                        

                                          aaa

  15.3.2023               

                                            PROJEKTOVÝ TÝDEN OD 20.3. DO 24.3.2023

                                       Děti dostanou informace k jednotlivým dnům ve škole.

 

 

                                         aaa

 

                                               NÁŠ BAREVNÝ TÝDEN NA BUMBÁLKU

 

10.3.2023                                                     DEN BLÁZNIVÝ

l

a

aaa

9.3.2023                                                     DEN MODRÝ

aaa

a

8.3.2023                                                     DEN ZELENÝ

š

A

7.3.2023                                                      DEN ŽLUTÝ

š

   Dokonce i s mateřskou školou

  š

6.3.2023                                                  DEN ČERVENÝ

š

A

3. března 2023

                                                       BAREVNÝ BUMBÁLEK

 Od pondělí 6.3. 2023 chodíme do školy oblečeni v barvách, které jsme si na každý den zvolili.   V pondělí 6.3. - v červené, v úterý 7.3. - ve žluté, ve středu 8.3. - v zelené, ve čtvrtek 9.3 -               v modré a  pátek 10.3. - je bláznivý den, oblečeme si, co nás napadne.

                                                         a

23. února 2023

Vážení rodiče,

pozorně si přečtěte následující informaci. Týká se detašovaného  pracoviště ZŠ -  Elektra.

V případě zájmu, prosím o vyplnění a zaslání e - mailem na MČ (adresa a postup níže) a v kopii třídnímu učiteli (svetlanablinova@seznam.cz) i na  e-mail: vasakovam@zsspitalska.cz.                Nutno vyplnit do 3.3.2023. 

 

                                           e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            V Praze dne 21.2.2023

 

Vážení rodiče současných žáků prvního stupně základních škol,

 

od září 2024 bude ve Vysočanech v ulici Sousedíkova zahájen provoz nové Základní a mateřské školy Elektra. Termín kolaudace budovy je stanoven na konec června 2023. Z důvodu závazné legislativy však nelze splnit veškeré náležitosti, které by umožnily zahájit provoz nové školy v září 2023. MČ Praha 9 se však snaží vyjít vstříc zájmu rodičů a část prostor nové školy zprovoznit pro děti z jejího okolí již ve školním roce 2023-2024. Z výše uvedeného důvodu je to možné pouze formou detašovaného pracoviště jiné základní školy na území MČ Praha 9. Naší snahou je od září 2023 otevřít přípravnou třídu a několik tříd prvního stupně základní školy.

 

Obracíme se na Vás, jako na rodiče žáků, kteří v letošním školním roce navštěvují 1. – 3. třídu některé základní školy zřízené MČ Praha 9, s dotazem, zda máte zájem, aby Vaše dítě od září 2023 navštěvovalo budovu nové školy v Sousedíkově ulici (budoucí ZŠ a MŠ Elektra). Právě Váš zájem o docházku Vašeho dítěte do budovy budoucí ZŠ a MŠ Elektra již od září 2023 je pro stanovení dalšího postupu rozhodující. Od 1.9.2024 se tito žáci stanou žáky ZŠ a MŠ Elektra.

 

Budova i učebny nové školy v Sousedíkově ulici budou materiálně i didakticky vybaveny, pedagogové zajištěni. Děti budou moci využít školní stravování i odpolední pobyt ve školní družině.

 

Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo novou školu, prosíme o vyplnění údajů a zaslání na níže uvedený e-mail.

 

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu kapacity tříd nemůžeme garantovat budoucí možný přestup dítěte na ZŠ a MŠ Elektra, pokud rodiče neprojeví zájem ve stanoveném termínu.

 

 

 

   Tomáš Portlík                                                                   Tereza Štaubrová

   starosta MČ Praha 9                                                        radní pro oblast výuky a vzdělávání   
                                                                                               v ZŠ a MŠ

 

V zájmu organizačního zabezpečení je nezbytné, aby zákonní zástupci žáků, kteří chtějí uvedenou nabídku od 1. 9. 2023 využít, závazně potvrdili svůj zájem, a to nejpozději do 3.3. 2023 na e-mailovou adresu elektra@praha9.cz  v této podobě:

 

Předmět emailu: Elektra - ZŠ

Text emailu:  Od 1. 9. 2023 máme zájem o přijetí našeho dítěte do nové budovy školy v Sousedíkově ulici, budoucí ZŠ a MŠ Elektra.

Jméno a příjmení dítěte:

ZŠ, kterou navštěvuje:

Ročník:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Telefonní číslo zákonného zástupce:

E-mail na zákonného zástupce:

 

                                                                                                                                                                                                                                                            Děkuji všem za spolupráci Mgr. Světlana Blínová

 

30. ledna 2023

Milí rodiče,

prosím, aby si děti zítra přinesly desky na vysvědčení. Do Notýsku s krtkem, oddělení - Jiná sdělení, prosím, zapište větu: Vysvědčení viděli a váš podpis.

                                                                                                                                         Děkuji, Blínová

6.ledna 

  

                                                  k

 

 Vážení rodiče,

 v pondělí 16. ledna 2023, proběhnou individuální konzultace o prospěchu a chování žáků.   V případě zájmu (konzultace nejsou povinné) se dostavte mezi 17 - 18,30 hod. do učebny 1.B.     Pořadník nebude veden. Předpokládanou klasifikaci naleznete v ŽK. 

                                                                                                                                   Hezký den, Blínová

 

20. prosince

                                                        Krásné vánoční svátky všem

                              aaa

20. prosince

                                                  Náš dnešní den - poslední v roce 2022

          aaa       aaa

           a      a

            aaa     aaa

             aaaaaa

16. prosince

V pondělí 19.12. jdou děti do školy s batůžkem - penál ( tužka, pastelky, nůžky ), svačinu, pití, čip na obědy.

Pokud by byl sníh, prosím o teplé oblečení a také o náhradní oblečení, hlavně ponožky. Boby nebo podsedáky samozřejmostí.

V úterý 20.12. začíná pro všechny výuka v 8.00 hodin  a končí v 11.40 hodin. 

Budeme mít ve třídě vánoční besídku, pouze děti. S sebou - penál, svačinu, pití, čip na obědy, trochu cukroví či jiných sladkostí, něco slaného, pití - nealko, popřípadě, co uvážíte. Děti také donesou v tento den svému přidělenému kamarádovi malý dáreček. 

Nezapomeňte, prosím, v tento den vyklidit šatní skříňky.                   

                                                                                                                                                 Děkuji, S.B.

13. prosince

                                                               Naše dnešní výuka

                             l

       aaa                  aaa

 

      aaa                   aaa  

12. prosince

               Ve čtvrtek 15. 12. 2022 v 16.30 hodin se uskuteční třídní schůzka ve třídě 1.B

 

6.prosince     

                                                               Naše čekání na Mikuláše

a

 

6. prosince

                                                             š

          Prosím všechny rodiče, aby se seznámili s novým školním řádem na stránkách školy.

          Školní řád - platný od 1. 12. 2022 (995.44 kB)   

6. prosince

                                                             p

Prosím, kdo ještě nedonesl zálohu 2.500,- Kč na školu v přírodě, ať tak neprodleně učiní.

                                                                                                                                          Děkuji S.B.

1.prosince

 

m      5.12. Projektový den "Čekání na Mikuláše"

 

7. listopadu

V pondělí 14.11.2022 se konají od 17.00 hodin třídní schůzky.

 

24.října

V pátek 18.11.2022 je ředitelské volno.

 

12.září

Od zítřka 13.září začínají dělené hodiny.

Děti mají rozvrh napsaný v notýsku s krtkem, kde najdete, do které skupiny vaše dítko patří. Pokud dítko patří do druhé skupiny samozřejmě, že může přijít ráno do družiny. Do třídy bude paní vychovatelkou předáno v 8.45 hodin a jeho výuka končí ve 12.35 hodin, kdy bude opět předáno vyučujícím do družiny. Chtěla jsem jen vyhovět rodičům, kteří mohou vodit děcko až v 8.45 hodin přímo z domova.                                                                                                       S.B.

                                                                    ROZVRH HODIN 1.B

                                                                            skupina 1

                                           1                        2                           3                             4                           5

                              8.00 - 8.45         8.55 – 9.40        10.00 – 10.45       10.55 – 11.40      11.50 12.35

PONDĚLÍ                        Čj                         M                       Čj                            Prv     

 

ÚTERÝ                            Čj                         M                        Čj                            Hv

 

STŘEDA                           M                        Aj                        Tv                           Čj

 

ČTVRTEK                         Čj                        M                       Čj                            Pč                Vv                  

 

PÁTEK                              Čj                       M                        Prv                         Tv

 

                                                                  ROZVRH HODIN 1.B

                                                                             skupina 2

                                         1                        2                           3                             4                           5

                          8.00 - 8.45         8.55 – 9.40        10.00 – 10.45       10.55 – 11.40      11.50 – 12.35

PONDĚLÍ                        Čj                         M                       Čj                            Prv     

 

ÚTERÝ                             -                            M                        Čj                            Hv                  Čj

 

STŘEDA                           -                           Aj                        Tv                           Čj                   M 

 

ČTVRTEK                         Čj                        M                       Čj                            Pč                Vv                  

 

PÁTEK                              Čj                       M                        Prv                         Tv

 

                                               

12.září

Prosím rodiče o obalení notýsku s krtečkem a vyplnění první stránky.        Děkuji, S.B.

 

6. září

Děti dostávají každý den domácí úkol, který je označen razítkem domečku. Někteří dosud domácí úkoly neplní, prosím o pravidelné vypracovávání úkolů. Úkoly rodiče podepisují.

                                                                                                                                     

Kdo ještě neodevzdal peníze za učebnice a sešity a kopii průkazu zdravotní pojišťovny,          nechť tak neprodleně učiní.

                                                                                                                                      Děkuji, S.B.

5. září

Prosím všechny rodiče o každodenní kontrolu sešitu Informace.                     Děkuji, S.B.

 

31. srpna 2022

       

                                                                    třídní schůzky

                                                         1. září 2022 v 8.45 hodin - Bumbálek, II. patro 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, pondělí 29. 5. 2023
jasno 22 °C 10 °C
úterý 30. 5. oblačno 20/10 °C
středa 31. 5. jasno 21/8 °C
čtvrtek 1. 6. skoro jasno 23/7 °C

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.