ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

1.B

 

 

 Vítejte na stránkách třídy  1.B

 

                                7

Tělák nás prostě baví...

123

                                                               

                              Výuka od 4.1.2021

Milí rodiče,

zítra 4.1.2021 nastupují vaše děti do školy k prezenční výuce.

Ranní družina je v provozu od 6.30 do 7.20 hodin. Poté žáci odcházejí do tříd.

Odpolední družina navazuje na výuku a končí v 16.30 hodin.

Děti, které nejdou do ranní družiny, si osobně vyzvednu před školou v 7.45 hodin.

Výuka začíná každý den v 8.00 hodin a končí dle platného rozvrhu.

Po skončení výuky přebírá děti paní vychovatelka a odvádí všechny ( i nedružinové děti ) na oběd.

Děti, které na oběd nejdou, odcházejí ihned po výuce domů. ( pouze s písemným svolením rodičů )

Prosím všechny, aby svým dětem přihlásili obědy, pokud se bude dítko stravovat.

Podrobnější informace získáte na webových stránkách školy.

Na všechny se již moc těším, vaše paní učitelka. 

 

                                    a

 

m

 

 

                                                                    Náš čertí den 

                                       2 

                                        3

                                       2

                                       6         

                                       4              

                                       2         

                                       2

                                       3

                                       4

                                       2

                                       4

                                       5

               V pátek 4.12. 2020 se bude výuka konat v čertovském převleku.

                                             Těšíme se na vaše masky !

čert

 

 

Milí rodiče,

od 23.11. 2020 bude výuka probíhat podle starého rozvrhu​. Tedy:
Pondělí  8.00 - 11.40 hodin
Úterý      8.00​ - 12.35 hodin
Středa    8.00 - 11​.40 hodin
Čtvrtek   8.00 - 12.35 hodin
Pátek     8.00 - 11.40 hodin​

Hodiny HV budou naplněny teorií a  hodiny TV, pokud to počasí dovolí, budeme trávit venku.​

   

  Ukončení distanční výuky

      Milí rodiče,

předem bych vám všem chtěla moc poděkovat za vynikající spolupráci, ochotu, trpělivost a nasazení při distanční výuce. Doufejme, že se jí již vyhneme obloukem.

Na základě informací z tiskové konference vlády ze dne 11.11.2020 začíná prezenční výuka      1. a 2. tříd dne 18.11.2020.

Žáci jsou povinni nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Prosím, dejte jim dostatečné množství roušek na celou dobu vyučování, na oběd i do školní družiny.

Hudební a Tělesná výchova se konat nebude, místo nich budeme mít jiné předměty nebo chodit na vycházky. Dávejte proto dětem oblečení na ven, podle počasí a přibalte mikinu nebo svetr kvůli častému větrání třídy během dne.

Všichni, kteří budete chtít oběd, přihlaste si ho. Vaří se pouze jedno jídlo.

Režim dne:

Ranní družina – 6.30 –  7.20 hodin

Nástup do školy 1.B –   7.45 hodin

Začátek výuky –             8.00 hodin

Konec výuky –              11.40 hodin

Nástup na oběd 1.B – 12.10 hodin

Po obědě odchází školní družina na Bumbálek, ostatní ihned domů. Z hygienických důvodů není možné čekat na rodiče ve vestibulu školy.

Konec školní družiny – 16.30 hodin

 

                                                                        Zítra se těším se všemi na viděnou, vaše paní učitelka

P.S. Pokud budu mít nějaké nové informace, ihned vám je pošlu. S.B.​

 

      Domácí úkoly - pondělí 16.11.2020

 

                   A poslední domácí výuka a ve středu se na vás všechny moc těším.

 

     Český jazyk

 1. Podle diktátu vyskládej tyto slabiky:

         Mo, le, Pa, La, me, po, MA, Lo, PE

 

 1. V Živé abecedě na str. 37 u modrého balónku nejprve pojmenuj obrázky a pak spoj pastelkou s vhodným slovem (slovo odpovídá na otázku – Co ke komu patří?)

 

 1. U cvičení s rukou zkus pomocí skládací abecedy utvořit slova z daných písmen, poskládej je na linku a po kontrole je na linku tužkou napiš.

 

 1. U cvičení s ? hádej slova, slovo vždy začíná na danou slabiku. Se slovy utvoř celé věty.

 

 1. V písance na str. 2 dopiš poslední řádek a na str. 6 napiš první 4 řádky. Na co jsem zapomněla?

 

 

     Matematika

 1. Jako pětiminutovku vypočítej celé cvičení Vypočítej na str. 30 v Matematice.

 

 1. Na str. 32 ve cvičení Rozlož rozkládej podle vzoru číslo 6.

 

 1. Do sešitu Matematika 1 znázorni, napiš příklad a pak ústně odpověz tyto dvě slovní úlohy:

 

         Na stromeček jsme dali 2 červené ozdoby, 3 ozdoby modré a 1 bílou.

         Kolik ozdob jsme dali na stromeček celkem?

 

 

         Na míse byly 2 vanilkové rohlíčky, 2 ořechy a 1 linecké kolečko. Snědli jsme 1 ořech a 1                 vanilkový rohlíček. Kolik kousků cukroví zbylo na míse?

     SPLNĚNÉ ÚKOLY JIŽ NEPOSÍLEJTE, ZKONTROLUJEME JE SPOLEČNĚ S DĚTMI VE ŠKOLE.

     DĚKUJI.

      Pro volné chvíle:

 1. Popros maminku, aby Ti dala 10 stejných knoflíků nebo nějakých koleček a

         připrav si je do sáčku nebo krabičky. Budeme je potřebovat ve škole.

 

 1. Další obrázky pro Tebe: 

     obrázek 1

 

obrázek 2

 

     Domácí úkoly - pátek 13.11.2020

     Český jazyk

 1. Ze slabik zkus složit větu, kterou Ty sám/a vymyslíš. Věta musí obsahovat jen hlásky a slabiky, které jsme se učili.

 

 1. V Živé abecedě na str. 36 u zeleného balónku přečti slabiky ve sloupečcích. Pojmenuj obrázky a spoj pastelkou se správnou slabikou (peněženka – pe, ponožky – po, panenka – pa)

 

 1. U fialového balónku ústně doplň slova, která značí, co osoby nebo věci dělají. (oheň – pálí, pračka – pere……) S oběma slovy potom utvoř hezkou větu.

 

 1. U žlutého balónku čti slabiky ve sloupečcích i v řádcích. Když je přečteš všechny správně, můžeš si vybarvit obrázek Áji, Míši a Sama.

 

 1. Po rozcvičení prstů a správném posazení, vezmi správně do ruky tužku a v Písance na str. 2 napiš další 4 řádky.

 

     Matematika

 1. Do sešitu Matematika 1 opiš zelené cvičení na str. 30 v Matematice a příklady vypočítej.

 

 1. Na str. 32 utvoř sám/a slovní úlohu – Dana má…….

         Nezapomeň Z, V, O

 1. Na téže stránce ve cvičení Rozlož na součet rozkládej číslo 6 na čísla podle barevných koleček.

 

 1. K dominové kartě vpravo dole na str. 32 napiš dva příklady na sčítání, odčítání NE!

         Pomůže Ti dominová karta vlevo, u té vypočítej příklady také pouze na sčítání.

 

     Pro volné chvíle:

 1. Na malou čtvrtku nakresli vodovými barvami kmen stromu, pak si nabarvi ruku (dlaň) barvami podzimu a otiskávej ruku, otisky tvoří korunu stromu.

 

 1. Nové obrázky: 

     obrázek 1

obrázek 2

      Domácí úkoly - čtvrtek 12.11.20202

     Český jazyk

 1. Podle diktátu si vyskládej slabiky:

         Sá, LA, so, má, le, se, MO

         Zkus je přečíst bez chyby a na každou slabiku vymyslet slovo, které na ni začíná.

 

 1.  V Živé abecedě na str. 35 ve cvičení u ruky pojmenuj obrázky a vlož písmeno P na správné   místo do mřížky. Pak ho můžeš zapsat tužkou.

 

 1. Ve cvičení u tužky a pastelky napiš do prázdného okénka vedle každého obrázku písmeno, na které začíná obrázek vedle okénka (míč – M, list – L, lampa – L), pak spoj rámeček s písmenem se správným písmenem u obrázku – stejnou pastelkou.

 

 1. Na str. 36 nahoře u růžového balónku zkus skládat nové slabiky. Nejprve čti hlásky např. P a A, pak dej dohromady PA…….

 

 1. V Písance na str. 1 napiš tužkou zbývající 3 řádky a na str. 2 první dva řádky.

 

 

     Matematika

 1. Jako pětiminutovku si vypočítej cvičení Doplň na str. 29 v Pracovním sešitě. (Počítáme 2 a kolik mi chybí do 6?....Dočítáme)

 

 1. Na str. 30 doplň číselné řady.

 

 1. Na str. 32 utvoř podle sebe slovní úlohu: Teta nám dala…..                                                                           Nezapomeň :  Z – znázornit, V – vypočítat, O – odpovědět

 

 1. V Písance na str. 12 – strana od zvířátek, napiš 3 příklady, které sám/a vymyslíš.

 

 

      Prvouka

 1. Najdi si v učebnici str. 21, téma Máme miminko

 

 1. Popiš, co vidíš na obrázku a pojmenuj všechny členy Ájiny rodiny.

 

 1. Zkus z písmenek na balóncích sestavit jméno Ájina bratříčka.

 

 1. Mezi nevybarvenými obrázky vpravo najdi věci, které potřebuje miminko a vybarvi je (zkus nepřetahovat)

 

 

 1. Vystřihni obrázky členů rodiny, úplně vpravo na stránce (čerchovaná čára s nůžkami)

         a nalep je správně do okének ve cvičení u Kašpárka.

 

 

 

      Pro volné chvíle:

 1. Popros maminku, aby Ti našla fotku, když jsi byl/a miminko a připrav si ji do školy. Budeme hádat, kdo je kdo.

 

 1. A nové obrázky:

    obrázek 1

 

obrázek 2

 

 

 

  Domácí úkoly - středa 11.11.2020 

 

     Český jazyk

 1. V Živé abecedě na str. 46 čti u růžového balónku slabiky v housence číslo 1. Přečteš – li je bez chyby, vybarvi housence hlavu. Na každou slabiku vymysli slovo, které značí, že někdo něco dělá (slovesa).

 

 1. V Živé abecedě na str. 34 u červené pastelky vybarvi všechna políčka, kde vidíš písmeno P, p. Jaký obrázek Ti vznikl?

 

 1. U cvičení s tužkou obtáhni a piš tužkou nebo pastelkou písmena P, p.

 

 1. Na str. 35 u cvičení s rukou – úplně nahoře, nejprve pojmenuj obrázky, u každého slova si řekni, kde slyšíš hlásku P, vezmi si písmeno P ze skládací abecedy a polož do každého okénka na správné místo. (na začátku, uprostřed, na konci) Zkontroluj si práci a písmeno P napiš do okénka tužkou.

         Co máš Ty v pokojíčku začínajícího na P?

 1. V Písance na str. 39 dopiš poslední řádek. Vezmi si novou, malou Písanku (malý sešit – Písanka 1 – obrázek dětí s drakem), ořezanou tužku číslo 2 a hezky napiš první čtyři řádky.

 

     Matematika

 1. Jako pětiminutovku si vypočítej cvičení Vypočítej v Matematice na str. 29.

 

 1. Na str. 30 utvoř slovní úlohy na daná zadání

         Ve školce mají……., Panenek mají……..

         Nezapomeň znázornit – Z, vypočítat – V – znamená napsat příklad a O – odpovědět hezky           celou větou.

 

 1. Vrhni se na dominové karty na téže straně a porovnej počty teček. (zobáček je vždy otevřený na větší číslo)

 

 1. Posledním úkolem v Matematice je barevné označování talířů s cukrovím, návod najdeš nad talíři.

 

 1. V Písance na str. 10 – strana od zvířátek, napiš předposlední řádek.

 

 

       A pro dnešek máš hotovo. Hurá!!!!

 

       Pro volné chvíle:

 1. Vymysli alespoň 2 věty, ve kterých všechna slova začínají na P (Pepa peče palačinky…)

 

 1. Poper se s obrázky, máš – li chuť. Jsou v příloze.

 

 

     Krásný den a s úsměvem, hned všechno půjde líp, vaše paní učitelka

     Příloha:

obrázek 1

obrázek 2

Anglický jazyk - Mgr. Martin Bendl     10.11.2020

Dobrý den, milé děti a vážení rodiče, 

posílám úkoly z angličtiny pro tento týden:
- Pracovní sešit (nebarevný) str. 9 - vybarvěte obrázky a přiřaďte správné samolepky 

- Učebnice str. 12-13 – poproste rodiče, aby vám četli slovíčka dole pod obrázkem a vy se snažte správně ukazovat na obrázku, co které slovíčko znamená.  

- A teď je čas na čísla, která jsme začali minulý týden. Lépe nám to půjde s podle videa s medvědy   

nebo s rajčaty   

- V pracovním sešitě na str. 15 (anglicky) spočítejte různé předměty a poté je přiřaďte ke správným číslovkám.  
 

Hezký den všem a pokud budete s něčím pomoci, neváhejte se na mě obrátit.


Martin Bendl

 

   Domácí úkoly - úterý 10.11.2020

   Český jazyk

 1. Přečtěte si společně s rodiči básničku na P, p v Živé abecedě na str.34.

 

 1. Nauč se ji zpaměti

 

 1. Vymysli jméno pro pejska z básničky, musí však začínat na písmeno P, pak pojmenuj i ostatní kamarády Pepíka. Jejich jména začínají také písmenem P.

 

 1. Vezmi si červenou a modrou pastelku a zakroužkuj v básničce červeně všechna velká P a modře všechna malá p.

 

 1. Totéž proveď v řadě písmen u žluté tužky, na téže straně učebnice.

 

 1. Ve cvičení s pusinkou pojmenuj obrázky a řekni si, kde slyšíš písmeno P. Na slova utvoř hezké věty.

 

 1. V Písance na str. 39 napiš nejprve 4.řádek – malé dolní kličky a teprve potom 3. a 5. řádek. Modré tvary několikrát obtáhni pastelkou a zbytek piš už jen jednou, také pastelkou.

         Co jsem nepřipomněla?

 

  Matematika

 1. Místo pětiminutovky si vypočítej na str. 33 – desky, poslední volné cvičení. Začínáme počítat od středu hvězdičky, tedy od čísla 3, pak jdeme vždy po jedné ze šipek a sčítáme nebo odčítáme (podle znaménka u čísla) ve směru šipky. Výsledek píšeme do prázdného čtverečku.

 

 1. Na str. 29 si utvoř a vypočítej slovní úlohy:

 

         Máma upekla 2 borůvkové, 3 rybízové a 1 tvarohový koláč. Kolik koláčů upekla dohromady?

         Znázornění -                          Z: 2 kolečka modrá, 3 červená a 1 žluté

         Příklad – řádek Vypočítej - V: 2+3+1= 6

         Odpověď -                             O: Hezky celou větou.

 

         Tom maluje 3 kluky a 3 holky. Kolik dětí namaluje dohromady?

         Z: 3 kolečka modrá, 3 červená

         V: 3+3= 6

         O: Celou větou.

 

 

 1. V Písance na str. 12 – strana od zvířátek, napiš další tři příklady (na odčítání). Předepsané obtáhni a pak příklady tužkou napiš sám/a.

 

   Prvouka

 1. V učebnici na str. 19 si zopakuj, co víš o podzimu. Splň úkoly 1 a 2, popis najdeš pod obrázky.

 

 1. Na str. 20 v tématu Moje rodina si do prázdného domečku namaluj svoji rodinu (všechny členy domácnosti – mamka, taťka, ségra, brácha, pes, kočka……)

         Když se Ti nebude chtít malovat, můžeš do okénka vlepit fotku.

 

   Pro volné chvíle (nemusíš splnit)

 1. Zahrajte si hru „Teta balí kufr‘‘, balte však pouze věci, které začínají hláskou P.

 

 1. Vymodeluj z modelíny všechna písmena, která jsme se již učili.

 

 

 1. Víš, co značí věta – Martin přijede na bílém koni? Zkus to zjistit.

 

 

Mějte se moc krásně, myslím na vás o posílám všem kopec pozdravů, vaše paní učitelka.

 

 

   Domácí úkoly - pondělí 9.11.2020

     Český jazyk

 1. Vyjmenuj si 3 listnaté a 3 jehličnaté stromy. U každého názvu vytleskej slabiky, řekni jejich počet a také urči, na jakou hlásku slovo začíná.

 

 1. Vyskládej za skládací abecedy podle diktátu tato slova:      
    
   máma, málo, mele, maso 

   Slova přečti a na každé utvoř hezkou větu.

 

 1. V Živé abecedě na str. 33 u fialového balónku zkus přečíst věty. Nakreslený obrázek větu končí. Nejprve si však barevně vyznač slabiky pomocí obloučků.

         (Ola má míč. Ema má zmrzlinu….)

 

 1. Ve cvičení u ruky s tužkou si nejprve přečti a vybarvi slabiky ve sloupečku uprostřed

         (ME – modrou, LÁ – žlutou, LE – červenou, MA – zelenou), pak vždy stejnou pastelkou                  vepiš vhodnou slabiku do některého prázdného okénka tak, aby vzniklo slovo.

         (MA – LÁ, MÁ – MA, LÁ – ME, ME – LE)

 

 1. Ve cvičení u ruky si nejprve pojmenuj obrázky, pak vezmi jedno slovo po druhém a pod obrázek slož pomocí skládací     abecedy do prázdných okének slabiku, na kterou dané slovo začíná.

         (labuť – LA, sekyra – SE, salát – SA, lopata – LO)

         Až budeš hotov/a, zkontroluj si čtením, zda máš vše správně a slabiku do okénka napiš                 tužkou.

 

 1. V Písance na str. 39, ale až po rozcvičení prstů a správném úchopu tužky, napiš

      1.      řádek – tvary několikrát obtahuj pastelkou dle směru šipky
      ​2.      řádek – první tvar několikrát obtáhni a další piš už jen jednou, budeme psát tužkou.

 

    Čeština je za Tebou, hurá! Po přestávce se vrháme na matematiku.

 

     Matematika

 1. Místo pětiminutovky se zamysli nad čtverečky s čísly na str. 33 (desky).

         U čtverečku s kočičkou musí být součet všech čísel v řádku i ve sloupečku rovný 6.

         U čtverečku s pejskem musí být součet všech čísel v řádku i ve sloupečku rovný 5.

         Už víš, jaká máš doplnit čísla?

         První čtverec:  1. řádek 2+1=3 a kolik mi chybí do 6? Tři, zapíšeme 3 do volného okénka.

                   2. řádek 1+2=3 a kolik mi chybí do 6? Tři, píšeme opět 3 do volného okénka.

                   3. řádek 1+2=3 a kolik mi chybí do 6? Tři, píšeme opět 3 do volného okénka.

         Nebo můžeš počítat stejným způsobem po sloupečcích:

                           1.sloupeček – 2+1=3 a kolik mi chybí do 6? Tři, do volného okénka píšeme 3

                           2.sloupeček – 2+1=3 a kolik mi chybí do 6? Tři, do volného okénka píšeme 3

                           3.sloupeček – 1+2=3 a kolik mi chybí do 6? Tři, do volného okénka píšeme 3

 

    U pejska počítáme stejně, buď v řádcích, nebo ve sloupečcích, ale pouze do pěti.

 

 1. V pracovním sešitě na str. 29 si zkus vypočítat, kolik vojáků jede do bitvy.

         5 jich jede vpředu a 1 vzadu. Kolik jich jede dohromady? 5+1=6

         Příklad si znázorni pomocí knoflíků, tužek, fazolí….

         Ve druhém příkladu zjisti, kolik s sebou vezou děl.

         2 děla jsou vpředu a 4 za nimi. Kolik děl vezou celkem? 2+4=6.

         Zase si znázorni.

 

      3.Číselné osy:

         Nejprve si přečti na číselných osách čísla, jak jdou za sebou.

         Vrať se k první číselné ose a podívej se, kolik je na ní vyznačeno modrých dílků (2), kolik                 červených (4) a již můžeš utvořit příklad na sčítání, který napíšeš na první modrý řádek                   vlevo 2+4, výsledek Ti ukáže počet žlutě vyznačených dílků (6). Celý příklad je tedy 2+4=6.

         Vpravo na první modrý řádek, napíšeš jen opačný příklad tzn. 4+2=6

         2.číelná osa 1+5=6 a 5+1=6

         3.číselná osa 3+3=6 a 3+3=6

 

 1. V Písance na str. 12 – strana od zvířátek, napiš vzorně tužkou první tři příklady(na sčítání). Nejprve si ale příklad přečti nahlas, ten již v písance napsaný obtáhni a teprve pak sám/a napiš.


  A zazvonil zvonec a dnešnímu učení a mučení je konec, zase až zas zítra.

 

 

Pro volné chvíle

Vezmi si čtvrtku (malou nebo velkou, podle velikosti papírové čepice, kterou jsi měl/a v pátek poskládat) a nakresli na ni obličej skřítka nebo skřítkové. Pak obličej vystřihni a přilep k papírové čepici tak, že čtvrtku vsuneš do čepice.  Obličej bude tak velký, aby mu seděla čepice na míru tzn. ne malý obličej a obrovskou čepici, ne malou čepici a veliký obličej. Určitě se Ti práce podaří, pošli mi obrázek. Už teď se těším.

 

Krásný den vám všem a moc pozdravů posílá Vaše paní učitelka
 

P.S. Během tohoto týdne bych se s vámi ráda spojila přes počítač a trochu vás vyzkoušela ze čtení a počítání. Dáme si vědět, jak a kdy se připojíme.

 

 

  Domácí úkoly - pátek 6.11.2020

  Český jazyk

 1. Vyskládej a přečti slabiky:

         Má, LO, me, So, lé, mo, se, La, Sá

         Na každé slovo vymysli slovo, které označuje, že někdo něco dělá.

         (Má – mává, LO – loupe, me – mete…….)

 

 1. V Živé abecedě na str. 32 si u modrého balónku zopakuj slabiky.

         Čti tak, že přečteš růžovou slabiku u Alenky a růžovou u Míši, modrou u Alenky, modrou u             Míši atd.

 

 1. V Živé abecedě na str. 33 u zeleného balónku spojuj známé slabiky do slov.

         (slabiky si nejprve označ barevnými obloučky, jaké vidíš u slova máma)

         Až slova přečteš, podtrhni barevně slovo, které bys přiřadil k obrázku.

 

 1. V Písance na str. 38 si nech některým dospělákem nebo sourozencem, který už umí číst, přečíst básničku o komínu a pak vyzkoušej psaní dolní kličky.                                                    1.řádek obtáhni pastelkou, 2.řádek obtáhni a dopiš do konce tužkou.

         Rozcvičení prstíků, správný posaz a také držení tužky či pastelky určitě nemusím                             připomínat.

 

  Matematika

 1. Jako pětiminutovku si vypočítej na str. 33 (desky) schůdky u dětí, které bobují.

         Když to zvládneš jsi opravdu skvělý počtář!

 

 1. V Pracovním sešitě na str. 28 do cvičení Nakresli…, dokresli vždy do levého i pravého prázdného okénka tolik puntíků, aby jejich počet odpovídal číslu, které je napsané pod okénkem. Pak obě čísla porovnej. (porovnáváme pomocí zobáčků a rovná se, zobáček je vždy otevřený na větší číslo, nezapomeň)

 

 1. V Písance na str. 10, ze strany od zvířátek, napiš tužkou 1., 2. a 5.řádek. Nejprve čísla obtáhni a pak pokračuj v řadě, pěkně je střídej.

 

 

 1. Za odměnu jdi na chvíli k počítači a vyber si libovolné cvičení z matematiky na webu: skolakov.eu   Prvouka

 1. Najdi si v učebnici str. 18 téma Stromy na podzim

 

     2. Popiš několika celými větami barevný obrázek.

 

    3.Podívej se z okna, jsi – li doma, nebo procházce kolem sebe a zkus říci rodičům, jak se                 změnily teď na podzim stromy a proč tomu tak je.

 

    4.Zkus vyjmenovat stromy a keře, které už znáš. Pamatuješ si ještě, jaký je rozdíl mezi                     stromem a keřem?(strom má kmen)

 

     5.Stromy a keře, které jsi vyjmenoval se pokus rozdělit na listnaté a jehličnaté.

 

     6.V učebnici vybarvi listy a plody a plody potom správně přiřaď ke stromům či keřům.

        (dub – žalud, jírovec maďal – kaštan, šípková růže – šípek)

 

 1. Do sešitu Prvouky si nalep vylisovaný list a pokus se napsat, z kterého stromu či keře je.

 

  Pro volné chvíle:

 1. Zahrajte si všichni společně pexeso.

 

 1. Zkus složit z novinového papíru čepici a schovej si ji, budeme ji ještě potřebovat. A na co? Nech se překvapit v pondělí.

 

      Krásný víkend, odpočiňte si od úkolů a v pondělí se zase na vás všechny těším,

      vaše paní učitelka

 

      Domácí úkoly - čtvrtek 5.11.2020

 

     Český jazyk

 1. Vyskládej podle diktátu:

         E, ma, Má, MA, Lé, SE, le

         Přečti jednotlivé hlásky a slabiky a opět zkus utvořit větu. (Ema má malé sele.)

 

 1. Vyskládej všechna velká písmena, která již umíme (A, E, M, L, S, O), pod ně dej ke každému velkému písmenu písmeno malé.

         Na každé písmeno zkus říci jedno dívčí a jedno chlapecké jméno, znáš taková?

 

 1. V Živé abecedě na str. 32 u modrého balónku zkus přečíst slabiky na balónech Alenky a Míši.

 

 1. U žlutého balónku si pojmenuj obrázek a připoj k němu barevnou čarou slabiku, na kterou dané slovo začíná. (motýl – mo, lavička – la, sekyra – se) Na každé slovo se pokus utvořit větu.

 

 1. V Písance dopiš stranu 37, nejprve si zacvič, pak se hezky posaď, správně uchop pastelku a při psaní měj pěkně hlavu nahoře, nepiš nosem.

 

 

 

     Matematika

 1. Vyskládej si číslice od 0 do 6, přečti je nahlas a ke každému číslu přilož kartičku se stejným počtem teček.

 

 1. V Pracovním sešitě na str.33 – opět zadní desky, si jako pětiminutovku vypočítej slalom u sněhuláků. Pošli mi výsledek.

 

 

 1. Vrať se na str. 28 a ve cvičení Dej do kroužku příslušné číslo, dej do kroužku takové číslo, které odpovídá počtu puntíků v řádku. (Jestliže je řádek bez puntíků, kroužkujeme číslici 0)

 

 1. Ve cvičení Doplň čísla, napiš do okénka tužkou číslici, podle toho, kolik je v řádku perníčků, kytiček… (Je – li řádek prázdný, píšeme číslici 0)

 

 

 1. Ve cvičení Nakresli daný počet prvků, kresli do prázdných okének tvary nebo předměty, které Ty sám chceš, ale počet musí odpovídat červené číslici v okénku. (Je – li v okénku napsána 0, nekreslíme do řádku nic)

 

 1. V Písance na str. 6 napiš tužkou předposlední řádek – malé šestky a pak barevně obtáhni číslice v poslední řadě. Každá bude jiná.

 

     Pro volné chvíle:

 1. Běž na chvilku ven a proběhni se. Můžete si zahrát hru Cukr, káva, limonáda………

 

 1. Zkuste z papíru poskládat lodičku nebo parník.

 

 

      Mějte se sluníčkově, usmívejte se a všechno půjde líp. Vaše paní učitelka

 

  Domácí úkoly - středa 4.11.2020

 

  Český jazyk

 1. Vyskládej slabiky podle diktátu, pak si je přečti a zkus z nich utvořit větu:

         MA, lá, E, ma, ME, le

 1. V Živé abecedě na str. 32 u fialového balónku přidávej ke známým hláskám hlásku O.

         V horním řádku vždy přečti první hlásku ( M ), pak druhou ( O ) a následně ji přečti celou                 vázaně MO. Tu máš vždy ve druhém řádku.

 

 1. Až zvládneš toto cvičení, zkus u růžového balónku jít po schodech. Když uděláš chybu, oběhni dokola svůj pokojík, když schody přečteš bez chyby, jsi vítěz a zasloužíš si pohár za první místo. Vybarvi si ho. Na každou slabiku zkus vymyslet slovo, které na danou slabiku začíná.

 

 1. V Písance na str. 37 napiš pastelkou první řádek. Jinou pastelkou piš druhý a třetí řádek. Dbej na správný sklon. Samozřejmostí je rozcvičení prstů a správné posazení ke psaní!

 

  Matematika

 1. Jako pětiminutovku si vypočítej řetěz v pracovním sešitě na str. 33                                  (úplně poslední strana – desky sešitu).

         Nech si zkontrolovat výsledek a bude – li dobře, vybarvi si parník a rybku.

 

 1.  Vrať se na str. 28 a uvědom si, co značí číslice 0. Pak si zodpověz otázky:

           Kolik bude na obrázku velbloudů, když 3 odejdou?(jsou škrtnuti)

           Dej do kroužku v červené řadě čísel správnou odpověď.

           Kolik čápů je na obrázku?(žádný není škrtnutý)

           Dej do kroužku v modré řadě čísel správnou odpověď.

 

 1. Přeříkej si číselnou řadu od 0 do 6 tam i zpět.

 

 1. Ve cvičení Čti/opiš nejprve přečti řady čísel ve žlutém rámečku, pak čti jednotlivá čísla   pod žlutým rámečkem a pod číslo napiš tužkou číslo stejné.

 

 

 1. Vyzkoušej si psaní číslice 0 – oba řádky. Stále jsme na str. 28 v Pracovním sešitě.

         Nulu začínáme psát shora a točíme doleva.

 

 1. V Písance na str. 6 napiš jeden řádek šestek pod velkou šestkou, piš pastelkou.

 

 

  Prvouka

 1. Otevři si učebnici na str. 17, téma Na poli.
 2. Zkuste si s rodiči vysvětlit, co je pole, k čemu se používá, kdo na něm pracuje, jaké stroje se používaly dříve a nyní a následně zkus vyjmenovat, co všechno by se na poli dalo pěstovat.
 3. Podívej se na obrázky plodin pod barevným obrázkem, zkus je pojmenovat a říci, proč je pěstujeme. Pak si je vybarvi. ( nepřetahuj )

  Pro volné chvíle:

  Výtvarná výchova

       Na volný list papíru nakresli všechna zvířátka, která pomáhala v pohádce O řepě, řepu                   vytáhnout.

       Přitom zkus rodičům převyprávět svými slovy celou pohádku.

 

  Pracovní činnosti

       Máš – li doma modelínu, zkus vymodelovat alespoň dva druhy zeleniny.

 

  Hudební výchova

       Zazpívejte si písničku Šla Nanynka do zelí.

 

Krásný den všem, moc na vás myslím a stýská se mi po vašich rošťárnách.   Vaše paní učitelka

       

 

Pod úkoly z anglického jazyka máte úkoly pro dnešní den.                                       3.11.2020

Anglický jazyk - Lenka Voděrová

Vážení rodiče, 
za září a říjen jsme ve škole probrali vše z lekce 1 (v učebnici i v pracovním sešitě). Tento týden prosím s dětmi opakujte slovíčka a písničky z lekce 1. Slovní zásoba je uvedena vzadu v pracovním sešitě. K naší učebnici je podpora i na internetu – viz odkazy. Pokud by Vám stránky nešly zobrazit, je potřeba povolit flash (většinou je vlevo na řádku s web. adresou zámeček).

Obrázkový slovníček 1. lekce - https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_01?cc=cz&selLanguage=cs

Hry se slovíčky z 1. lekce - https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/games_01/games_01_01/?cc=cz&selLanguage=cs

Pusťte si písničky a říkanky k lekci 1 - https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_01/?cc=cz&selLanguage=cs The Happy House song, The Hello song, Who’s this?

Pokud budete mít dotazy, neváhejte se na mne obrátit. 
Děkuji Vám za spolupráci.

Za vyučující AJ Lenka Voděrová

 

 

Anglický jazyk - Martin Bendl

Dobrý večer,

zasílám angličtinu pro tento týden. V sobotu se slavil, především, americký svátek Halloween. U nás slavíme podobný den jako "Dušičky" a připadá na něj právě dnešek, 2.listopadu.

Zde je několik základních slovíček, která si můžete i poslechnout a pro ty šikovné je i možnost jednoduchých testíků v podobě spojování. 

- Dále přikládám video, které jsme si pouštěli ve škole. Podívejte se na něj a zopakujte si základní pozdravy a slovíčka.

- Učebnice (barevná) str. 12: ukažte a řekněte anglicky co nejvíce barev. S paní učitelkou jste se učily i nějaké školní potřeby, tak si zkuste vzpomenout na pár slovíček. 

- Kdo bude mít vše hotové, může se začít učit počítat do 10 ... anglicky!!! :) 


Hezký den všem a pokud budete s něčím pomoci, neváhejte se na mě obrátit.


Martin Bendl

 

     Domácí úkoly  -  úterý 3.11.2020

      Český jazyk

 1. Jako diktát si vyskládej tato písmena: M, a, L, m, E, l, é.
 2. Čti hbitě 5. a 6. řádek z velkého papíru.
 3. V Živé abecedě na str. 31 nahoře, u žluté tužky, pojmenuj obrázky a utvoř s nimi věty. Slova, která začínají na O spoj červenou pastelkou s modrou kartou O, o.
 4. Ve cvičení u ruky, na téže straně, pojmenuj obrázek, poskládej do okének písmena, která znáš pomocí skládací abecedy, vytleskej slabiky u těchto slov a pod okénkem tečkami vyznač jejich počet (sova  so – va, ..)(oko o – ko, ..)(poleno po – le – no, …)
 5. U horní pusinky, stále jsme na str. 31, se podívej do knížek a řekni celými větami o čem asi knížka je.
 6. U pusinky dole na písmeno, které je vždy nad obrázkem, vymysli jméno dítěte a celou větou řekni, co dělá.(Večer si Martin čte pohádkovou knížku. Alenka zalévá svoje sazenice jahod…)
 7. V Písance na str. 36 si nejprve nech přečíst básničku o autobusu, pak si procvič prstíky, posaď se ke psaní, jak to nejlíp umíš a vyzkoušej si, jak Ti půjde horní klička. Oba řádky píšeme pastelkou, plynule – jednu kličku za druhou a obtahujeme několikrát po sobě.

 

     Matematika

 1. Jako pětiminutovku si vypočítej zpaměti tyto příklady:

         4+1, 5-2, 1+3, 4-2, 3+2, 3-1, 1+4, 3-3, 2+1, 2-1

     2.Vyskládej si číslice od 1 do 6 a říkej si:

 •    Které číslo je za jedničkou? ( 2 )
 •    Které číslo je před pětkou?  ( 4 )
 •    Které číslo je mezi dvojkou a čtyřkou? ( 3 )
 •    Která všechna čísla jsou za trojkou? ( 4,5,6 )
 •    Která všechna čísla jsou před šestkou? ( 1,2,3,4,5 )

 

 1. V Pracovním sešitě na str. 27 ve cvičení Pokračuj v řadě, dopiš tužkou čísla

          1.řádek 456 456 456, 2.řádek 123456 123456, 3.řádek 654321 654321

 

 1. Ve cvičení Dokresli srdíčka, dokresli zelenou pastelkou srdíčka tak, aby jich bylo na každém řádku 6 a pak zapiš kolik je červených srdíček + zelených a máš hned příklad                          ( 1.řádek  5 srdíček – dokreslíme jedno  = celkem 6, příklad 5+1, 2.řádek 3 srdíčka –                dokreslíme 3  = celkem 6, příklad 3+3……)

 

 1. Ve cvičení  Dopiš, doplňujeme čísla, která chybí.                                                                   V prvním sloupečku do šesti (1+5, 3+3, 2+4, 4+2).

          Ve druhém do pěti (1+4, 4+1, 2+3, 3+2).

 

 1. V Písance na str. 6, trénuj podle šipek psaní číslice 6. Barevně napiš velkou šestku, několikrát ji obtáhni a pak piš i 3 menší šestky, hned vedle vpravo. Každá bude jinou pastelkou.​                                                                                                                                              Ať se práce daří a můžete si zase brzy hrát, pěkný den, vaše paní učitelka​

 2.  

Chtěla bych touto cestou poprosit všechny rodiče o zasílání ukázky maximálně 1 úkolu z Českého jazyka, 1 z Matematiky a 1 z Prvouky, případně jiného zadaného domácího úkolu např. z Vv, Pč, Hv či Tv. Paní ředitelka byla informována o zasílání úkolů od vás všech. Veškeré písemnosti budou hodnoceny po návratu do školních lavic. Další známky získají děti při ústním projevu a zkoušení.                                                                                                      Moc děkuji, S.B.

 

                                                                                                                                            2.11.2020

Vážení a milí rodiče,  

vzhledem k tomu, že netušíme, kdy se do školy vrátíme a děti budou i nadále pracovat doma, pod  Vaším bedlivým dozorem a přísným okem, budeme potřebovat další sešity, číslice i písmenka.

Vše najdete ve složce, kterou budete mít připravenu na hlavní budově, v šatně, kam si děti odkládají oblečení, když jdou na oběd. Každý má svou složku podepsanou a v ní najde: písmenka a slabiky - prosím rozstříhat, podepsat a uložit do desek na písmena, číslice a tečky, Písanku 1, Český jazyk 1 a 2, 2 papíry na procvičování čtení, Matematiku 2, 2 papíry s příklady, papír s natištěnou zeleninou a ovocem.

Desky si můžete vyzvednout na hlavní budově – v šatně, denně (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.30 hodin.  

Moc prosím sami nic nedoplňujte, nepište, nevybarvujte….. kdy, kam, co a jak psát se dozvíte při zadávání úkolů.   

                                      Moc děkuji a přeji hezké odpoledne, vaše paní učitelka                                           

 

                                                                                                                                        1.11.2020

Milí rodiče,

chtěla bychom Vás informovat o tom, že od 2. 11. 2020 bude škola i nadále pokračovat ve výuce formou distanční výuky.

Škola dosud neobdržela žádné oficiální vyjádření k průběhu výuky od 2. 11. 2020.

Ředitelka školy proto svolává na pondělí 2. 11. 2020 poradu všech pedagogů, kde bude společně zhodnocen dosavadní systém distanční výuky a zároveň bude společně vypracován a doporučen další postup pro všechny ročníky na další období.

Naše děti pojedou ve výuce opět pomocí platformy  Bakaláři – Komens pro ověřenou a šifrovanou komunikaci mezi školou - rodičem - žákem.

Úkoly budou též denně vyvěšeny na Stránkách třídy 1.B

Budou zadávány od úterý 3.11.2020, každý den kolem 8.00 hod.

Komunikace mezi námi zůstává stejná, tedy přes  e-mail , WhatsApp nebo Messenger.

Po dobu distanční výuky pokračuje i provoz školní jídelny, výdej pro žáky 1. stupně je určen na dobu od 12:00 do 12:35 hod.

Prosím o kontrolu, zda máte pro děti obědy odhlášeny nebo v případě zájmu naopak přihlášeny….

Obědy jsou vydávány ve školní jídelně za dodržení zvýšených hygienických podmínek.

 

Prosím, sledujte i nadále webové stránky školy, na kterých bude zveřejněno stanovisko vlády i další informace.

                                                                                                                                                                                                                                       Moc děkuji, S.Blínová

 

 

     Domácí úkoly - pátek 23.10.2020

 

Protože se vždy před dny volna ( opatření č.j.MSMT – 39185/ 2020 – 1 ), státním svátkem 28.10. a podzimními prázdninami (29. – 30.10) ve škole poučujeme o bezpečnosti a chování během těchto dní, prosím vás tedy touto cestou, abyste se chovali dle zásad slušného chování a zvýšeně dbali o svou bezpečnost, abychom se všichni zase spolu sešli ve zdraví a spokojeni.

Dnes jsou úkoly obsáhlejší, neboť následují dny volna a úkoly dostávat nebudete. Huráááá!

Moc prosím, čtěte slabiky, slova i jednoduché věty každý den alespoň 10 minut, jen tak si je zafixujete a budeme mít po návratu na čem stavět. Též si každý den spočítejte pár příkladů, stačí pamětně, nemusíte nic psát.

Zároveň bych chtěla poděkovat touto cestou všem rodičům i prarodičům za výbornou spolupráci v těchto těžkých chvílích. Moc mi pomáháte a jste, podle toho, co mi posíláte, vynikajícími učiteli. Za chvíli mne ani nebudete potřebovat. Dětem též děkuji za to, s jakou vervou se vrhly do učení, jak to všechno zvládaly, i když to někdy nešlo hladce a objevily se i slzičky. Jsou prostě skvělí a zaslouží obrovskou pochvalu. Jejich snaha je i pro mne velikou odměnou. Díky!

Tak tedy do práce, ať je pro dnešek hotovo a hurá na prázdniny! Doufejme, že se po nich už zase shledáme ve školních lavicích.

Český jazyk

 1. Jako diktát si vyskládej následující slabiky:

         Sa, MA, Le, E, la, Me, le, Sé, lá

         Až budeš hotov/a, hledej schovanou větu, už ji znáš z Živé abecedy.

 1. Zkus přečíst bez chyby 4., 5. a 6.nepodtržený řádek  z velkého papíru. Za každou chybu udělej 3 dřepy.
 2. V Živé abecedě na str.30 si nech přečíst některým dospělákem básničku na O.

         Nauč se ji nazpaměť.

         Vyhledej v ní všechna velká O a zakroužkuj je červenou pastelkou, vyhledej i malá o a                     zakroužkuj je modrou pastelkou.

 1. Cvičení s pusinkou na téže straně značí, že pojmenuješ obrázky a řekneš si, kde slyšíš písmeno O. Řekni si i jiná slova, která začínají na O, slova, kde je O uprostřed i slova, kde je O na konci.
 2. U červené pastelky vybarvi všechna okénka, kde vidíš O nebo o.
 3. U žluté pastelky obtáhni písmena, přečti si je a do prázdných okének napiš.
 4. V Písance na str. 35 natrénuj dolní zátrh a také spojení obou ( dolního i horního zátrhu ), napíšeš tedy celou stránku. Nezapomeň na cvičení prstů, správný posaz a správný úchop tužky či pastelky.

 

Matematika

 1.  Do sešitu pětiminutovek piš výsledky těchto příkladů:

          2+2, 5-1, 2+3, 4-1, 1+4, 5-4, 3-1, 4-2, 5-5, 1+1

 1. Vymysli slovní úlohy k obrázkům v Pracovním sešitě na str.25 dole. Tam, kde děti jezdí na bobech, bude úloha na sčítání, u sněhuláků na odčítání. Pozor na znázornění (u dětí na bobech, budou 3 kolečka červená – to jsou děti sedící na bobech a jedno kolečko modré, to je dítě, které padá z bobů, otázka je: Kolik dětí jezdí na bobech? Příklad je tedy potom 3+1=4. U sněhuláků budou 3 kolečka zelená – to jsou všichni sněhuláci na obrázku a 1 z nich škrtnuté – to je sněhulák, který se roztává, otázka: Kolik na kopci zůstalo sněhuláků? Příklad je 3-1=2.
 2. Na str.27 nahoře spočítej po jednom medvídky a brouky.

         Vyskládej na stůl stejný počet libovolných předmětů např. knoflíků.

         Ukazuj si i na prstech daný počet.

 1. Ve cvičení Doplň čísla, doplňuj do žlutých okének čísla, která odpovídají počtu prvků v daném okénku.
 2. Ve cvičení Doplň a porovnej, doplň chybějící čísla a zapiš porovnávací znaménka: je větší, je menší, rovná se. Určitě si na ně vzpomínáš, ano, jsou to zobáčky (zobáček je otevřený vždy na větší číslo).
 3. V Písance – odzadu, trénuj psaní číslic 4 a 5 (při psaní postupuj podle čísel ve vzoru, 5 – nejprve nožička, pak bříško a na konec stříška.

 

 

Pomáhej doma rodičům, každý den si po učení pěkně ukliď svoje místo a dnes můžeš pomoci mamince při utírání nádobí. Odměna Tě určitě nemine.

 

Místo tělesné výchovy ordinuji každodenní pobyt venku, alespoň chvilku, za každého počasí a přitom vykonávej pohybové aktivity, které Tě budou bavit (jízda na kole, bruslích, pouštění draka, skákání panáka, hraní kuliček atd.)

Za odměnu navštěvuj web: skolakov.eu a přidávám další www.rysava.websnadno.cz

 

Mějte se pohádkově a po prázdninách se na vás všechny už moc těším, vaše paní učitelka

 

 

     Domácí úkoly - čtvrtek 22.10.2020

     Český jazyk

 1. Zahrajte si slovní kopanou

        ( řekni slovo a další vymýšlí slovo na písmeno, kterým Tvoje slovo končí př. auto – o – oliva            – a - anděl….Když vám to půjde, zkuste hrát na poslední slabiku např.máma – ma – mašle            – le- lepidlo - lo …

 1. Čti hbitě z velkého papíru druhý a čtvrtý nepodtržený řádek.
 2. V Živé abecedě si zopakuj čtení u fialového a červeného balónku na str.29 a pak se pust do slov u modrého balónku, nejprve si ale obloučky vyznač slabiky, jako to vidíš u slova mele.
 3. Čti věty u žlutého balónku, větu pak spoj čarou se správným obrázkem. Vybarvi obrázek k větě ELA LÁME.
 4. V Písance na str.34 je básnička o Janě, nech si ji přečíst, pak si rozcvič prstíky pomocí básničky, kterou umíš, pěkně se ke psaní posaď, správně uchop pastelku a cvičíme  „dolíky‘‘. Každý obtáhni alespoň 3 krát, vždy jinou pastelkou.

     Matematika

 1. Jako pětiminutovku si vypočítej modré cvičení na str.25  Pracovním sešitě a zapiš výsledky.
 2. Vezmi si červenou, modrou, zelenou, žlutou a fialovou pastelku a vybarvuj lyžaře podle návodu:

        Poslední je zelený, prostřední je fialový, první je modrý, předposlední červený a druhý je                  žlutý.

 1. Doplň si číselné řady na téže stránce.
 2. Do Matematiky 1 opiš a vypočítej zelené cvičení.

         Budou to krásné dva sloupečky, číslo pod číslem, znaménko pod znaménkem, jinak se                   budu mračit!

 1. Za odměnu si na chvilku otevři web: skolakov.eu a vyber si libovolné cvičení, které Tě bude bavit a zvládneš ho.    

     Prvouka

 1. Najdi si v učebnici str.17 téma Na poli.
 2. Prohlédni si a popiš barevný obrázek.
 3. Do sešitu Prvouka si namaluj obrázek draka.
 4. Poslechni si pohádku O řepě (Youtube.com) a zkuste si ji doma zahrát.

     Výtvarná výchova

     Z nasbíraných listů vytvoř vílu Listěnku nebo víláka Lisťáka. Nalep listy na papír A4 a dotvoř         podle vlastní fantazie na vílu nebo víláka pomocí pastelek, fixek…. Pošli mi obrázek, jak se Ti       to povedlo.   

 

     Moc hezký den, dávejte na sebe pozor, myslím na vás na všechny, nebojte to zvládneme!                                                                                                                                         

                                                                                                                                  Vaše paní učitelka                                                            

 

Domácí úkoly - středa 21.10.2020

Moc se omlouvám za pozdní vyvěšení úkolů, nemohla jsem se připojit k netu.

Český jazyk 
 

 1. Jako diktát si vyskládej:  

          l, M, á, E, L, má, MA, Le   

          nyní hledej v diktátu slovo, které označuje jednoho člena rodiny, toho nejmilejšího.

          Povedlo se Ti?

 1. U slov:

         penál, tužka, aktovka, úterý, sešit, guma, ořezávátko

         vytleskej slabiky, řekni jejich počet, urči první písmeno ve slově a vyber z řady slovo, které             tam nepatří. Našli???

 1. V Živé abecedě na str. 29 zkus přečíst pěkně po slabikách slova u fialového balónku.

         Pokud Ti to půjde, vrhni se na čtení vět u červeného balónku. Slovo přečti a doplň                           obrázkem, pak Ti vznikne věta. Huráááá!

 1.  V Písance na str. 33 piš zbývající 2 řádky. Ke dvěma kopečkům přidej třetí a už brzy budeš   umět psát písmeno M.
 2.  Zahrajte si ve volnu hru: Teta balí kufr. Znáš ji, hrajeme ji ve škole.                                                                                                                                  

 

 Matematika

 1. Když jsi venku na procházce, určuj si, co vidíš vlevo, vpravo, nahoře, za sebou, vedle sebe….
 2.  Jako pětiminutovku vypočítej v Pracovním sešitě na str. 25 cvičení tělové barvy, sám/a si ho překontroluj, oprav chyby a dej si známku.
 3.  Na str. 24 dole, vymysli slovní úlohy s Mikuláši a s pejsky, nezapomeň úlohu znázornit do řádku Znázorni, zapsat příklad do řádku Vypočítej a řekni celou větou odpověď.
 4.  V sešitě Matematika 1 zkus psát číslici 4 (jen 2 řádky), píšeme šikmo dolů, vodorovně a překřížit, tedy shora dolů nikoli naopak!

 

Místo pracovních činností se pust do práce doma, ukliď si svůj koutek na učení, ať aspoň trochu pomůžeš mamce. Uvidíš, že bude mít radost.

 

Tak prima den a s úsměvem, opatrujte se

Vaše paní učitelka

 

Domácí úkoly - úterý 20.10.2020

Krásný den vám všem, ať vás dnešní učení baví a zvládnete ho rychle, abyste si mohli jít zase brzy hrát nebo se proběhnout.

 Český jazyk

 

 1. Vyjmenuj 5 druhů ovoce, u každého vytleskej a řekni počet slabik, uvědom si první a poslední písmeno a řekni ho nahlas.
 2. Z velkého papíru nahlas čti slabiky v pátém a šestém podtrženém řádku.
 3. Až se pěkně rozcvičíš, otevři si Živou abecedu na str.29 a čti slabiky na hrnečcích. Když slabiku přečteš správně, vybarvi ouško hrnečku. Když přečteš celý řádek bez chyby, vybarvi poličku,na které stojí hrnečky.
 4. Po rozcvičení prstíků přejdi do Písanky na str.33 a napiš další 2 řádky. (vylezu kopeček, padám dolů a po strmé straně lezu opět nahoru a tvořím další kopeček)
 5.  Za odměnu si zaskoč na web : skolakov.eu – Český jazyk pro 1. třídu – Zrakové vnímání – Tvary písmen, můžeš si ale vybrat i jiné cvičení, které Tě bude bavit.

 

 Matematika

 

 1.  Místo dnešní pětiminutovky si najdi v Pracovním sešitě na str.24 zelené cvičení a hbitě říkej výsledky.
 2.  Když Ti to dobře půjde, vypočítej i cvičení vlevo od zeleného, výsledky zapiš tužkou do   modrých okének.
 3.  Nakonec se pust do cvičení s trojúhelníky, kruhy, čtverci….(podle daného příkladu   znázorňuješ pomocí libovolných tvarů, např: 1+4 =1 trojúhelník + 4 kruhy, 2+3= 2 srdíčka +   3 čtverce…..)

 

 

 Prvouka

 1. Najdi si v učebnici Prvouky str.16, Podzim na zahradě
 2. Pojmenuj jednotlivé druhy zeleniny a vybarvi na obrázcích jen tu část, kterou jíme.
 3. Uvědom si a řekni si, proč vlastně zeleninu pěstujeme a hlavně, proč ji jíme.
 4. Znáš nějaká zeleninová jídla, pověz.
 5. Do sešitu Prvouky nakresli obrázek jednoho druhu zeleniny, který máš nejraději.
 6. Ve volných chvílích si můžete doma zahrát hru na poznávání ovoce a zeleniny. Jeden si zaváže oči , druhý mu dá buď přičichnout nebo ochutnat kousek nějakého ovoce nebo zeleniny a on hádá, co mu bylo podáno.​

 

Domácí úkoly - pátek 16.10.2020

Český jazyk

1)Nech si nadiktovat tato písmena a slabiky a vyskládej je :

   S, l, M, ma, s, le, E

2)Zopakuj si čtení slabik na hřbetech knížek na str. 25 v Živé abecedě

3)Vytleskej si a řekni si počet slabik u těchto slov:

   slunečnice, pes, maso, sasanka, prstýnek, sklo

4)Napiš si fixou na jednu ruku ( tak jako já ve škole ) S a na druhou

    ruku A,později E a spojuj a rozkládej slabiku S + A = SA, S + E = SE

5) V Živé abecedě na str.28 u červeného balonku si přečti slabiky,

    následně zakroužkuj velké S červeně a malé s modře, u žlutého

    balonku přiřaď ke každé slabice slovo, které na ni začíná

    sa – salám, se – sekyra…… a spoj čarou, piš  pastelkou

6) V Písance na str. 32 natrénuj kopečky, poté, co si procvičíš prstíky a

    vzorně se ke psaní posadíš.

Matematika

1)Do sešitu pětiminutovek si nech nadiktovat tyto příklady, píšeš jen

    výsledky:

    2+1, 4-2, 1+3, 3-2, 4+1, 2-1, 2+2, 5-1, 3+1, 1-1

2)Zkus do sešitu Matematika 1 opsat příklady ze zeleného cvičení na

    str. 23 v Pracovním sešitě (pěkně do sloupečků tak, jak jsme se

   učili) a vypočítej je.

3)Vymysli slovní úlohu k obrázku andělů na str. 23, na sčítání nebo  

   odčítaní, znázorni kolečky  na řádek  - znázorni a napiš příklad do

   řádku – vypočítej. Odpověz celou větou.

 Např.

 Ke stromečku přišli 3 andělé s hvězdou a 2 bez hvězdy. Kolik andělů

 bylo u  stromečku? (3+2 = 5 )

nebo

Ke stromečku přišlo 5 andělů. 2 z nich neměli hvězdu. Kolik přišlo

andělů s hvězdou ?

 

Něco navíc :

Zazpívej si písničku Žabička zelená i s rodiči a nauč je k tomu i

taneček, uvidíš, že bude legrace.

 

Hezkou sobotu a neděli, myslím na vás a v pondělí zase ahoj,

vaše paní učitelka

 

Domácí úkoly - čtvrtek 15.10.2020

Milí rodiče,

všem vám děkuji za posílání úkolů, děti jsou velké šikulky a práce se jim pod vaším vedením daří. Moc si vás za vaši práci s nimi vážím. Pevně věřím, že to vše společně zvládneme, vždyť je to jen týden!!! Úplně bude stačit, když mi pro kontrolu zašlete každý den vždy jen jeden z úkolů na ukázku. Až se děti vrátí do školy, všechny sešity si od nich vyberu a zkontroluji.

Moc pozdravů všem distančákům, opatrujte se, vaše paní učitelka

Český jazyk

1)Vyskládej si slabiky podle diktátu :

   Ma, la, Le, mé, Lá, me

2) Z velkého papíru, který jsi dostal/a, si přečti první a třetí řádek slabik                pěkně nahlas.

3) V Živé abecedě na str. 27 si splň úkoly 1 – 3 dole pod obrázky.

4) V Písance dokonči str. 31 ( každý řádek opět jinou pastelkou ).

Matematika

1)Do sešitu na pětiminutovky si nech nadiktovat dalších 10 příkladů a piš            pouze výsledky :

   1+3, 2+3, 4-3, 3-1, 4+1, 2+2, 4-2, 3+2, 1+1, 3-3

2)V Pracovním sešitě na str. 23 si najdi cvičení se žlutými kolečky ( levý              sloupeček ) – nezapomeň poškrtat kolečka         podle zadání příkladů,            číslo za znaménkem   - , značí počet škrtnutých koleček, např. 5-1,                    škrtáme 1 kolečko, a příklady vypočítej. V pravém sloupečku naopak  ke          kolečkům piš příklady , nejprve spočítej, kolik je koleček                                      celkem např.5,  potom, kolik jich je škrtnutých např.3, z toho plyne příklad        5-3 = 2, počet neškrtnutých koleček udává výsledek.

3)Do sešitu Matematika 1 trénuj psaní číslice 3 ( napiš první dva řádky )

Prvouka

1)Podzim v sadu  - učebnice str. 15, najdi si sám/a  tuto stránku.

2)Popiš, co vidíš na obrázku  ( hovoř celými větami ).

3)Pojmenuj nářadí pod obrázkem a řekni, k čemu se používá ( nevíš-li, zeptej se rodičů ).

4)Vzpomeň si, co všechno můžeme v sadu pěstovat, vyjmenuj.

5)V modrém rámečku vpravo, vybarvi ovoce, které sklízíme na podzim a              pojmenuj ho.

6)U žluté hvězdičky poznávej ovoce, které se u nás nepěstuje, znáš i jiné ?         Vybarvi jen to, co Ti chutná.

7)Do sešitu Prvouky nakresli  nebo vystříhej a nalep ve volném čase mísu           s ovocem ( podle své fantazie – pastelky, fixy, křídy, obrázky z časopisů,         letáků apod.)

 

Domácí úkoly - středa 14.10.2020

Český jazyk
1) Nech si od rodičů nadiktovat tato písmena a skládej je do řady, tak jako ve škole
    S, m, A, M, é, l, a, L
2) Zopakuj si čtení slabik v Živé abecedě na stránkách 18 a 24
3) V Živé abecedě​ na str. 26 najdi v úkolu u červené tužtičky  všechna S, s a obrázek vybarvi
4) V Živé abecedě na téže stránce v úkolu u žluté tužtičky obtáhni S, s a zkus je sám/a napsat          do prázdných okének
5) Pěkně se posaď k psacímu stolu tak, jak se učíme ve škole, procvič si prstíky s básničkou a        pak v  Písance na str. 31 napiš ​první tři řádky. ( každý jinou pastelkou )


Matematika

1) Do sešitu na pětiminutovky si nech od rodičů nadiktovat 10 příkladů na sčítání a odčítání do         5, píšeš jen výsledky, jako ve škole
     1+1, 4-3, 2+1, 3-2,1+3, 2-1, 2+2, 4-1, 3+2, 3-3
2) V Pracovním sešitě na str. 22 dole vymysli ​slovní úlohu o krtečkovi např: U lesa je 1 krtčí               hromádka, kde krtek ještě        pracuje a 4 hromádky, kde mají krtečkové již hotovo. Kolik               krtčích hromádek uvidíš u lesa, až budou mít všichni              hotovo ?
     Úlohu znázorni pomocí barevných koleček ( 1 zelené + 4 červená ), napiš příklad ( 1+4 = 5 ),         kterým úlohu vypočítáme a řekni odpověď nahlas celou větou.
3) Na str. 23 začínáme odčítání do 5, prohlédni si horní obrázky ( veverky, pomněnky,.....),                   podívej se, jak je znázorněno odčítání​ a příklady vypočítej

Až přestane pršet, proběhni se venku, přitom si nasbírej listy stromů, usuš je a dej vylisovat, budeme je potřebovat na pracovní činnosti.

Budeš-li mít chuť ( stejně venku prší ), najdi si obrázek draka, který jsi dostal/a a pust se do něho, nezapomeň mi poslat obrázek, jak se Ti povedl.

Moc pozdravů ​vám všem, vaše paní učitelka 

 

 

Domácí úkoly

 

Milí rodiče,

po dnešní poradě, kdy ani na ministerstvu nemají jasno, jsme se s kolegyní z 1.třídy po zkušenostech z jarní distanční výuky, domluvily na následujícím postupu:

Nepanikařte!  Zatím se jedná o pouhý týden nepřítomnosti dětí ve škole.

Vzhledem omezeným možnostem některých dětí k přístupu do Bakalářů, budeme vyvěšovat úkoly denně na stránky třídy a současně na nástěnku do Bakalářů.

On-line výuka v první třídě nám připadá nevhodná vzhledem k zátěži nejen vás rodičů, ale i dětí, které při práci na počítači stejně budou odkázány na vaši pomoc a přítomnost. Úkoly můžete s dětmi dělat kdykoliv a ne pouze v daný čas.

V každém případě vás prosíme o zaslání některých úkolů e-mailem jako přílohu, případně komunikujte přes Messenger nebo WhatsApp. Telefonní číslo pošleme na vaši e-mailovou adresu.

Pokud by situace trvala déle, zvládneme i to!!

 

Světlana Blínová                                                                                                           14.10.2020

 

 

 

 

Vážení rodiče,

omlouváme se, ale vzhledem k rychle měnícím se pokynům z MŠMT vám dodatečně nabízíme stravování pro vaše děti. V tuto chvíli mají všechny děti oběd přihlášen. Pokud nemáte zájem, aby si vaše dítě vyzvedávalo teplý oběd (bez polévky) v krabičce, můžete mu dnes, tj. 13. 10. 2020 do 20:00 hod. odhlásit oběd prostřednictvím Jídelníčku na stránkách školy (viz www.strava.cz) a to na celou dobu distanční výuky. Prosím, přihlašujte dítě k "distančnímu" stravování jen tehdy, pokud oběd opravdu přijde odebrat, apelujeme na zamezení plýtvání jídlem a obalovými materiály. Výdej pro žáky 1. stupně bude probíhat od 12:00 do 12:35 hod. Výdej pro žáky 2. stupně bude probíhat od 13:00 do 13:35 hod. Obědy budou vydávány ve školní jídelně za dodržení hygienických předpisů.

PaedDr. Alena Nídlová ředitelka školy

 

 

 Distanční výuka

            

  Milí rodiče,

  od zítřka 14.10.2020 začíná distanční výuka pro naše děti.

 

  Úkoly budou pravidelně každý den dopoledne  vyvěšeny na nástěnce Bakalářů na stránkách          školy www.zsspitalska.cz

  Na titulní stránce vpravo najdete ikonku Bakaláři, po rozkliknutí je zde postup pro přihlášení.

  Vaše e-mailové adresy jsou zavedeny do systému tak, jak jste je uvedli v posledním dotazníku.  

  Prosím o zpětnou vazbu na můj soukromý e-mail ( svetlanablinova@seznam.cz), zda se vám      přihlášení zdařilo.

 

  Děkuji, Světlana Blínová

 

            Náš tělocvik venku...

           132023

           141518

           192021

 

 

                   Tak nám chutnají svačinky, co nám připravily maminky...

             232

             456

             778

             91216

 

 

 

Vážení rodiče,
při zahájení školního roku dne 1.9.2020 bude vstup do budovy umožněn pouze dětem, roušky jsou povinné ve společných prostorách školy. Děti si u vchodu převezmou paní učitelky.
Rodiče si převedou paní vychovatelky školní družiny na společnou třídní schůzku do jídelny školy na hlavní budově.
Po skončení této schůzky následují třídní schůzky pro rodiče v jednotlivých třídách na Bumbálku
od 9:00 hod.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci, prosíme o účast pouze jednoho z rodičů s rouškou.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Počasí

Počasí dnes:

27. 1. 2021

zatazeno

Bude oblačno až zataženo, ojediněle slabé sněžení, na západě k večeru místy sněžení. Denní teploty -1 až 3°C. Noční teploty -1 až -5°C.

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

O naší škole

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Mauris ac congue lectus, id feugiat libero. Vestibulum interdum velit ut arcu consequat ullamcoper. Quisque non venenatis enim. Fusce pharetra non est in laoreet. Sed a elit non nunc imperdiet dapibus. Aenean in dolor lobortis, vulputate massa a, sollicitudin mi. Suspendisse tempus turpis enim, eget faucibus urna congue quis. Praesent condimentum id est ultrices hendrerit. Duis diam lerem, rhoncus non luctus sit amet, efficitur vel felis. Donec aliquam molestie ipsum, sit amet elementum quam rhoncus ac. Nam vel enim fermentum, scelerisque odio vel, feugiat urna.