ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

1.A

Vítejte na stránkách třídy  1.A

Prázdniny  26. - 30.10.2020

Milé děti,

ve škole bych vás dnes – v pátek nabádala, abyste na sebe o prázdninách dávali pozor, ať se nenachladíte, ať nespadnete a něco si nezlomíte a hlavně ať posloucháte rodiče, protože jste velké šikovné děti! Všichni jste doma udělali spolu s rodiči spoustu práce!!!

Moc se těším a pevně věřím, že se 2.listopadu uvidíme ve škole.

Takže přeji vám i vašim rodičům klidné a v rámci možností pohodové prázdniny!!

(Posílám tři nápady proti nudě...)

V D D

 

Pátek 23.10.2020

Český jazyk

Rozcvička – „V obchodě jsem nakoupil(a)“ – děti říkají nákup, ale všechna slova musí začínat na hlásky, které jsme se učili – M,A,L,E,S,O ….. např. V obchodě jsem nakoupila maso, sůl, ananas, lízátko, ořechy, ementál, …..

Živá abeceda str. 33 – skládání a čtení slabik, slov a vět

cv.1 – děti přečtou slovo má ma, dělají si obloučky, rozdělí slovo na slabiky a udělají si správný počet puntíků za slovem . Takto pokračujeme u všech slov a nakonec vyberou děti vždy ze dvou možností  správné slovo, které je na obrázku

cv.2 – děti přečtou větu po slabikách, obloučkujeme a uvědomíme si tečku za větou

cv.3 – slabiky ME, LÁ, LE, MA  (prostřední sloupeček) si děti vybarví, nachystají si je ze skládací abecedy a zkouší, které slabiky vytvoří slovo. Dopíší do okýnka a vybarví stejně (MALÁ, MÁMA, LÁME, MELE)

cv.4 – děti si podle obrázku nachystají první slabiky slov, položí do okýnek a po kontrole napíší. Mohou pracovat s velkými i malými písmeny (LA, MO, SA, LO nebo la, mo, sa, lo)

Trénovat čtení slabik z papíru v řádcích i ve sloupečcích

Písanka – velkou písanku prosím schovat, budeme zde ještě trénovat číslice.

Děti dostanou po prázdninách malou písanku, kam začneme psát písmenka…  

Matematika

Pracovní sešit str. 24/cv.5 – podle příkladu nakresli pokaždé jiné obrázky….

cv.6 – 5 Mikulášů chodilo po městě a rozdávali dárečky dětem. 4 z nich  dárečky rozdali a mají koše prázdné. Kolik Mikulášů má dárečky ještě rozdávat? Znázornění, výpočet, odpověď (odpověď ústně, výsledek do kroužku)

Druhou slovní úlohu zkusí děti vymyslet samy – o zvířátkách na dvorečku…

Str.25/cv.1 – vybarvit prvního a třetího lyžaře červeně, druhého a pátého vybarvit modře. Čtvrtý lyžař zůstane nevybarvený…

cv.2 – děti doplňují řady čísel od 1 do 5 nebo od 5 do1 – musí dávat pozor, jak čísla postupují….

cv.3 – tyto příklady dělají dětem největší potíže. Počítáme: 4 a kolik je 5? Nebo 4 a kolik je do 5? Nebo 4 a kolik přidáš, aby bylo 5?

Používám všechny nápovědy, dokud děti nepřijdou na to, jak počítat (5-4=1)

cv. 4 – „obyčejné“ počítání

cv. 5 -  příklady procvičovat ústně, jakmile budou všechny bez chyby, mohou si děti za poslední příklad nakreslit hvězdičku

Slovní úlohy si necháme po prázdninách!

ŽA M M

 

Čtvrtek 22.10.2020

Český jazyk

Rozcvička – opakování včerejších slabik Mo, Lo, So – vymýšlet slova, která touto slabikou začínají

MO – moře, mobil, motyka, motorka, motýl, ….

LO – lodička, loket, lokomotiva, lovec, lopata, …

SO – socha, sova, solí, Soňa, sokol, …

Živá abeceda – str. 32 – na celé stránce je trénování čtení slabik.

cv. 2 - čteme postupně slabiky, děláme si obloučky a pokud je děti přečtou správně, mohou si vybarvit pohár

cv. 3 – spočítáme balonky, vyjmenujeme barvy (zleva doprava), potom trénujeme řadové číslovky – např.  první Alenčin balonek je modrý, kolikátý je modrý u Michala? (Čtvrtý). Děti ukazují první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý….

Přečteme slabiky na baloncích Alenky a pak Michala, děláme obloučky, můžeme číst podle barev – přečti zelené balonky, žluté, ….

cv. 4 – přečteme slabiky a tu, na kterou začíná obrázek, vybarvíme a spojíme s ním

Matematika

Rozcvička  - počítat dlouhé řady příkladů – typu 2 + 2  – 3 + 1 = ? apod.

Pracovní sešit – str. 23 – slovní úlohy

Ke stromečku přišlo 5 andělů.

2 z nich neměli hvězdičku.

Kolik přišlo andělů s hvězdičkou? – Znázornění, výpočet a odpověď celou větou, výsledek do kroužku zatím místo napsané odpovědi

Druhou slovní úlohu zkusí děti vymyslet samy…. Něco o trucujícím čertovi….

Str. 24 cv.1 – zkontrolovat příklady, který je špatně – škrtnout a napsat správný výsledek

cv. 2 – ke každé dominové kartě napsat dva opačné příklady

cv. 3 – vypočítat a výsledky psát do modrých okýnek

cv. 4 – procvičovat ústně

Prvouka

Str. 16 – Podzim na zahradě – podle obrázků děti pojmenují všechnu zeleninu a vybarví tu část, kterou jíme.

Děti dále vymyslí, co můžeme udělat s tou vybarvenou částí rostlin (listí, nať), kterou nejíme = podle možností dáme zvířatům, na kompost nebo do bioodpadu (hnědý kontejner)…. 

M MŽA Prv

 

 

Středa 21.10.2020 

Český jazyk

Rozcvička – naučit se básničku na výslovnost – přehnaně vyslovovat O

Oči, oči, očka,

Olgu honí kočka.

Otu žene zajíc,

okousal mu krajíc

 

Živá abeceda – str. 32 – skládání a čtení slabik – dnes budeme dělat pouze cv.1

Dvě půlky kytičky vytvoří vždy kytičku celou, tak jako dvě písmenka vytvoří celou slabiku

Je vhodné  číst zároveň s dětmi – čteme MO dohromady MO a děti si vybarví střed kytičky a opakují MO, MO, MO

Pokračujeme  - L adohromady LO, děti vybarví kytičku a opakují LO, LO, LO

Pokračujeme stejně u všech slabik

 

Prosím, aby si děti vyrobily z malých papírků 6 provizorních  písmenek – O,O,O,o,o,o

(Po návratu do školy dostanou natištěná…)

 

Znovu 1.cvičení – děti budou slabiky skládat – položí si na stůl M a kousek vedle O,

písmenka budou přitahovat k sobě a číst M O tak dlouho, až budou písmenka úplně u sebe a vyhrknou MO (stejně jsme to dělali u předchozích slabik ve škole)

Procvičíme i u dalších slabik LO, SO, mo, lo, so

 

Písanka – str. 40 – docvičujeme předepsané tvary jedenkrát  tužkou (uvolnit zápěstí, prsty, posadit se, uchopit tužku)

Prosím hlídat hlavně držení tužky – polovina třídy má problémy, ale to je už, bohužel, víceméně zafixované ze školky…

Viz Písanka str. 5

 

Matematika

Rozcvička – procvičovat sčítání do 5 a odčítání do 4 zpaměti, za každý špatný výsledek udělat dřep

Pracovní sešit str. 23 cv.1 – odčítáme škrtnutý obrázek

cv. 2 – modrý úsek mínus červený úsek se rovná žlutý úsek

cv. 3 – u prvního sloupečku škrtáme to, co máme odečíst a vypočítáme. U druhého sloupečku napíšeme příklad podle koleček

cv. 4 – zelené okýnko – počítáme kdykoliv během dne a za špatné počítání ukládáme drobné úkoly (udělej dřep, utři umytý hrníček, vynes odpadkový koš, …)

ŽA MPísTužka

 

 

Úterý 20.10.2020

Český jazyk  

Rozcvička – určování počtu slabik ve slovech (děti vytleskávají a ukazují na prstech - např. ky-tič-ka = 3 slabiky)

Hledání slov, která začínají na O (opice, Olina, okurka, obrázek, Otík, ostrý, omluvenka, opisovat, obálka, ovečka,…..)

Živá abeceda – str. 31 cv.1 spojovat slova, která začínají na o s kartičkou uprostřed

cv.2 – sova, oko, poleno – určit počet slabik, udělat správný počet teček pod obrázek, slabiky si naznačujeme obloučkem. Napsat písmeno o na správné místo ve slově.

Písanka – str. 39 - první tři řádky – pastelkou obtahujeme tvary a píšeme do konce řádku

(ořezat pastelku a tužku, procvičit zápěstí, prsty, posadit se, naklonit trochu písanku, chytit správně pastelku….)

Živá abeceda – str. 31 cv. 3 – povídání, o čem asi tyto dvě knížky mohou být?

Cv. 4 – vymyslet jména pro děti podle písmena nad obrázkem. Koho byste chtěli za kamaráda, ten obrázek vybarvěte.

Písanka – str. 39 – dál na stránce pokračujeme tužkou. Poslední řádek – psát horní kličky do poloviny řádku

Procvičovat čtení slabik z papíru

 

Matematika

Rozcvička – spočítat, čeho máme doma 5. Např. 5 kytiček, 5 hrníčků, 5 obrázků…..

Pracovní sešit – dokončit str. 22 – ve cv. 4 nejdříve podle příkladu vybarvit puntíky a ve druhém sloupečku napsat příklad

Cv. 5 - zelené okýnko opsat do sešitu M1 do dvou sloupečků pod sebe, jak jsme již zkoušeli ve škole.

Cv. 6 – slovní úloha – Na louce u lesa vylezli 4 krtečci na hromádky. Jeden zaspal a teprve se souká ven. Kolik krtečků bude na louce u lesa?

Děti si zvykají, že musíme udělat znázornění, výpočet na modrou linku a odpověď. Tu zatím jenom říkáme celou větou. Do kroužku si napíšeme výsledek.

Hra: Myslím si číslo. Když k němu přidám 2, vyjde mi 5. Které číslo si myslím?

Je to 3  (5 – 2 = 3)

Hezké úterý

ŽA  M  Pís

 

 

Pondělí 19.10.2020

Dnes začínáme trochu později, ve škole klekl internet....

Český jazyk – rozcvička – hledat slova, která začínají na danou hlásku – M,A,L,E,S

Např. M – míč, maminka, mísa, motýl mimino, ….

(Hlásku vyslovuji hlasem, písmeno píšeme nebo tiskneme…)

Živá abeceda – str. 30 – prohlédneme si písmenka v rohu vlevo nahoře

Tiskací O,o si zakroužkujeme červeně, psací O,o obtáhneme modrou pastelkou

Pohádku k písmenku, kterou čtu vždy dětem, jim přečtu ve škole.

Básničku čteme několikrát dokola, nejdříve po řádcích, pak polovinu, až se nám podaří říct celá zpaměti.

Děti si v této básničce kroužkují žlutou pastelkou písmenka O,o (je jich 7)

Mohou si vybarvit obrázek Olinky

Ve 2.cvičení určujeme, na kterém místě ve slově slyšíme O – na začátku, uprostřed nebo na konci. Vyznačíme žlutě a uděláme si červenou tečku pod všechna písmenka, která už umíme.

Písanka – str. 38 – nejdříve protřepeme ruce, zakroužíme zápěstím, několikrát sevřeme v pěst a uvolníme, pěkně se posadíme a zkontrolujeme držení pastelky…

První velký řádek obtáhneme pastelkou, druhý řádek již jenom jednou a poté zkoušíme na papír bez předpisu – motivací je kouř z komína

Diktát písmen – diktujeme dětem písmena a oni je skládají do řady zleva doprava (v tom ještě často chybujeme…)  Diktujeme – velké M, malé á, malé e, velké A, …..

Pak se vrátíme znovu do ŽA

3.cv. – vybarvujeme všechna okýnka, kde je napsané písmenko O,o.

4.cv. – obtáhneme pastelkou písmenka a opíšeme je do spodních okýnek

Matematika – rozcvička – napočítat rychle do 5 a zpátky, pak si při tom ukazovat počet prstů, ale nepočítat po jednom, ukázat přímo 3,5,4,…..

PS – str. 22 – první tři úkoly

  1. Sčítat prvky, psát výsledky
  2. Tvoříme a píšeme příklady – modrý díl + červený díl = žlutý  úsek
  3. Ke každé dominové kartě patří 2 opačné příklady na sčítání

Pětiminutovka – do čtverečkovaného sešitu s opičkami nadiktujte, prosím, dětem 12 příkladů na sčítání a odčítání do 4.

Známkujeme:

bez chyby = 1*, 1 chyba = 1, 2 a 3 chyby =  2, více chyb = zatím nic, nutno trénovat  

 

Prvouka – str. 15 – prohlédnout si obrázek a povídat, co na něm vidíme.

Pojmenovat nářadí na obrázku, vybarvit ovoce, které sklízíme na podzim (třešně ne)

Vybarvit i exotické ovoce a pojmenovat ho.

(Str. 14 vynecháváme, abych mohla dětem přečíst pohádku, až budeme ve škole….)

M  Pís  ŽA

 

Pátek 16.10.2020

Milí rodiče,

děkuji vám za všechny zaslané splněné úkoly. Mám radost, že to děti  díky vám perfektně zvládají.

Možná to vypadá, že toho v pracovních sešitech uděláme málo, ale než to procvičíme na tabuli a uděláme různé aktivity, je toho dost…

Jsou to důležité hry, které se dají dělat třeba i při procházce venku – např.  hledáme první hlásku slov -   louka (L), pole (P), kolo (K), ruka (R), oko (O), …….

Určujeme počet slabik  (děti si slovo vytleskávají) – hruška (2), list (1), pejsek (2), nádobí (3), slunečnice (4), …..

Samozřejmě různé soutěže v počítání příkladů +,- do 4. Dětem říkám, že musí počítat jako blesk!!! ☻

A na uvolňování ruky je vhodné kreslit  a hlavně vybarvovat (bez přetahování !) a stříhat, ale také manipulovat s drobnými předměty – třídit knoflíky, přebírat korálky, stavět z kostek, rovnat špejle, …..

Živá abeceda str. 29 – dokončit

Matematika str. 21 – dokončit

Přeji všem klidný víkend, dětem trochu sluníčka, ať se dostanou ven a na pondělí vám, milí rodiče, nachystám další úkoly…☻☺☻

ŽA   M

 

 

Čtvrtek 15.10.2020

Živá abeceda - str. 29
Celá stránka se týká čtení slabik. Dnes budeme pracovat pouze s 1.cvičením . Děti čtou slabiky z hrníčků, pod každou slabikou si udělají oblouček. To děti nutí přejít od prvního písmenka ke druhému a přečíst slabiku. Nesmí si to říkat v duchu a pak nahlas, to by je vedlo ke dvojímu čtení a to je špatně. Kterou slabiku přečtou správně, vybarví si ouško hrníčku. Když přečtou všechny slabiky, vybarví si poličku.
Všechny tyto slabiky mohou poskládat ze skládací abecedy (písmenka ve složce).
Ve škole na tabuli máme slabiky, které probíráme a všechny, které umíme, procvičujeme čtení pořád dokola (příloha)
To mají děti také na papíru v ŽA. Každý den mohou vyskládat jeden z řádků z písmenek nebo slabik skládací abecedy. Pro jistotu přikládám, kdyby někdo ztratil.

Matematika
Písance na str. 5 musíme natrénovat psaní číslice 5. Nejdříve uvolníme ruce - protřepat, promačkat, zahýbat prsty, zakroužit zápěstím, pořádně se posadit, tužku chytit do špetičky... 
Největší tvary třikrát pastelkou přes sebe. Poslední dva řádky tužkou.
Pozor - píšeme nejdříve čárku kolmo dolů, pak "bříško" a pak teprve "stříšku".   Všechny tři tahy jsou očíslované....
Pracovní sešit -  str. 21
Natrénovat psaní 5 vpravo nahoře tužkou
Druhý úkol - spočítej ovoce a napiš do malého žlutého okýnka
Třetí úkol - spočítej barevné puntíky a piš číslice do konce tohoto krátkého řádku

Děti si doma nachystají 5 knoflíků, kaštanů, kostiček Lega  nebo vršků od PET lahve a budou pokládat na stůl  
4, 5, 2, 3, 1 podle diktátu. Tak, aby to už děti nepočítaly po jedné, ale položily přímo daný počet.
Stejným způsobem mohou trénovat příklady na sčítání a odčítání do 4.

Jen bych ještě upozornila, že činnosti ve škole střídáme po 10 - 15 minutách 

Tabule  Tabule  ŽA

 

Slabiky - čtení  Písanka 5

 

 

Středa 14.10.2020

Živá abeceda - str. 28 - úkoly jsou napsané dole na stránce
Na stránce jsou 4 cvičení - 1. Děti čtou slabiky, děláme si obloučky, aby plynule přecházely z prvního písmenka k druhému. Písmenko a, á vyznačit modře.
2. Číst slabiky v kroužku a spojovat se slovem, které na tuto slabiku začíná
3. Skládací abecedu si děti odnesly domů
4. Děti tvoří věty podle obrázků

Děti dostaly list papíru (vložen do ŽA), kde jsem jim sepsala všechny slabiky, které se učíme​. Ideálně číst denně nebo aspoň často, dělat si obloučky

Matematika - str. 20​ 
Písemně vypočítat sloupečky uprostřed stránky
Zelené​ příklady ústně několikrát opakovat
Slovní úlohy - Teta měla 4 papoušky a jeden jí uletěl. Kolik papoušků tetě zbylo? ​Trvat na odpovědi celou větou...
Krteček telefonuje jedním telefonem, ale má ještě další tři. Kolik telefonů má krteček?​
K​aždá slovní úloha má znázornění, výpočet, odpověď

Při každé možnosti doma sčítat a odčítat do 4

ŽA   M

Domácí úkoly

Milí rodiče,

po dnešní poradě, kdy ani na ministerstvu nemají jasno, jsme se s kolegyní z 1.třídy po zkušenostech z jarní distanční výuky, domluvily na následujícím postupu:

Nepanikařte!  Zatím se jedná o pouhý týden nepřítomnosti dětí ve škole.

Vzhledem k omezeným možnostem některých dětí k přístupu do Bakalářů, budeme vyvěšovat úkoly denně na stránky třídy a současně na nástěnku do Bakalářů.

On-line výuka v první třídě nám připadá nevhodná vzhledem k zátěži nejen vás rodičů, ale i dětí, které při práci na počítači stejně budou odkázány na vaši pomoc a přítomnost. Úkoly můžete s dětmi tak dělat kdykoliv a ne pouze v čas připojení.

V každém případě vás prosíme o zaslání některých úkolů e-mailem jako přílohu, případně komunikujte přes Messenger nebo WhatsApp. Telefonní číslo pošleme na vaši e-mailovou adresu.

Pokud by situace trvala déle, zvládneme i to!!

Hana Fixlová                                                                                                    14.10.2020

 

 

 

 

Distanční výuka

Milí rodiče,

od zítřka 14.10.2020 začíná distanční výuka pro naše děti.

Úkoly budou pravidelně každý den dopoledne  vyvěšeny na nástěnce Bakalářů na stránkách školy www.zsspitalska.cz

Na titulní stránce vpravo najdete ikonku Bakaláři, po rozkliknutí je zde postup pro přihlášení.

Vaše e-mailové adresy jsou zavedeny do systému tak, jak jste je uvedli v posledním dotazníku.  

Prosím o zpětnou vazbu na můj školní e-mail, zda se vám přihlášení zdařilo.

Děkuji

Hana Fixlová

 

Možnost stravování po dobu distanční výuky

Vážení rodiče, omlouváme se, ale vzhledem k rychle měnícím se pokynům z MŠMT vám dodatečně nabízíme stravování pro vaše děti. V tuto chvíli mají všechny děti oběd přihlášen. Pokud nemáte zájem, aby si vaše dítě vyzvedávalo teplý oběd (bez polévky) v krabičce, můžete mu dnes, tj. 13. 10. 2020 do 20:00 hod. odhlásit oběd prostřednictvím Jídelníčku na stránkách školy (viz www.strava.cz) a to na celou dobu distanční výuky. Prosím, přihlašujte dítě k "distančnímu" stravování jen tehdy, pokud oběd opravdu přijde odebrat, apelujeme na zamezení plýtvání jídlem a obalovými materiály.

Výdej pro žáky 1. stupně bude probíhat od 12:00 do 12:35 hod.

Výdej pro žáky 2. stupně bude probíhat od 13:00 do 13:35 hod.

Obědy budou vydávány ve školní jídelně za dodržení hygienických předpisů.

PaedDr. Alena Nídlová ředitelka školy

 

 

Recyklohraní

Ve středu 23.9. jsme se zúčastnili výukového programu Recyklohraní, kde jsme se naučili třídit různé druhy odpadů. Zjistili jsme, co se z nich dá ještě vyrobit a úspěšně jsme rozebrali pračku i počítač....😀

01

02

03

04

05

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PÍSMENA

Prosím rodiče, aby dali svým dětem složku na písmena. Začínáme se učit písmenko M,m a s touto složkou budeme pracovat až do konce školního roku.

Děkuji Hana Fixlová                                                                                       15.9.2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vítejte na stránkách 1.A

Vážení rodiče,
při zahájení školního roku dne 1.9.2020 bude vstup do budovy umožněn pouze dětem, roušky jsou povinné ve společných prostorách školy. Děti si u vchodu převezmou paní učitelky.
Rodiče si převedou paní vychovatelky školní družiny na společnou třídní schůzku do jídelny školy na hlavní budově.
Po skončení této schůzky následují třídní schůzky pro rodiče v jednotlivých třídách na Bumbálku
od 9:00 hod.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci, prosíme o účast pouze jednoho z rodičů s rouškou.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Počasí

Počasí dnes:

23. 10. 2020

oblacnosdestem

Bude polojasno až oblačno, během odpoledne od západu přibývání oblačnosti a místy přeháňky. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

O naší škole

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Mauris ac congue lectus, id feugiat libero. Vestibulum interdum velit ut arcu consequat ullamcoper. Quisque non venenatis enim. Fusce pharetra non est in laoreet. Sed a elit non nunc imperdiet dapibus. Aenean in dolor lobortis, vulputate massa a, sollicitudin mi. Suspendisse tempus turpis enim, eget faucibus urna congue quis. Praesent condimentum id est ultrices hendrerit. Duis diam lerem, rhoncus non luctus sit amet, efficitur vel felis. Donec aliquam molestie ipsum, sit amet elementum quam rhoncus ac. Nam vel enim fermentum, scelerisque odio vel, feugiat urna.