ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

1.A

Advent
1. 12. 2021
Přichází poslední letošní měsíc. Sněhové vločky se nám prodraly dokonce i do třídy a budou nám nad hla-vami tančit až do Vánoc. V úterý 7. prosince k nim při našem Projektovém dni hned od 8:00 ráno přibudou další zimní motivy a ozdoby. 
Do školy chodíme už neuvěřitelné tři měsíce. Začínají nám přibývat povinnosti, takže si každý den domů odnášíme a budeme odnášet nejméně tři zelené puntíky. Matematiku, Psaní a Čtení. S rodiči to lehce zvládneme, protože nás denně vyzkoušejí z příkladů od 0 do 8, pomohou nám ořezat všechny tužky a pastelky a donutí nás aspoň 5 minut jim číst. O to rychleji nám všem uběhne čekání na Ježíška  ;-)

 Advent plný rodinné pohody přeje J.J.

Sněhové vločky I  Sněhové vločky II

  

Překvapení !!
24. 11. 2021
Dnes ráno nás čekalo milé překvapení: kvůli karanténám ve "spádových" školách na nás zbylo místo na hezkém představení v divadle GONG. Děti o něm doma jistě rády povyprávějí. Pouze všechny žádám o dodatečnou platbu 110,- Kč za vstupné.

Hezký zbytek dne, J.J.

Mauglí

 

Slabikář
18. 11. 2021
Současná situace bohužel nenahrává původně zamýšlenému, o něco slavnostnějšímu předání našich rů-žových Slabikářů. Proto si je dnes děti donesly domů s tím, že si je zatím uklidí na své stolečky či do svých šuplíčků. Nemocné děti je mají připravené na školní recepci, a to i s dalšími sešity a věcmi k procvičování.

J.J. 

Slabikář

Přístupy do TEAMS
11. 11. 2021
Milí rodiče,
Vašim dětem jsem dnes nalepila přístupy do platformy TEAMS, kde budete přes jejich adresy pozváni v úte-rý 16.11. v 18:00 hod. na třídní schůzky 1.A. Proužek papíru prosím odtrhněte a pečlivě uschovejte. Samozřejmě, že heslo můžete změnit, ALE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1) Tento přístup do TEAMS bude Vaše dítě používat po celou dobu jeho školní docházky do naší školy, takže 2) Pokud ho zapomenete/ztratíte, bude velký IT problém ho oživit.

Přeji kreativní nápady,

J.J. 

 

Remembrance Day
11. 11. 2021

Den veteránů

 

Následující listopadové týdny
5. 11. 2021
V pondělí 8.11. a 15.11. proběhne 1. vyučovací hodinu COVID 19 testování, a to v kmenových třídách (viz informace na hlavní stránce školy). Pokud by někdo z rodičů chtěl otestovat své dítě sám, je k tomu vyhra-zena knihovna v přízemí, kde bude nutné vyčkat na pořadí vstupu (nařízení o třetích osobách). Pokud má dítě platný test odjinud, prosím o dodání.
Třídní schůzky se budou konat on-line, a to v úterý 16.11. v 18.00 hod. Děti dostanou hesla, jimiž se přihlá-síte do platformy TEAMS.
Učivo pro nemocné děti: ve fialovém sešitě máme dokončeny všechny stránky průpravných cviků ke psaní plus čísla do sedmičky včetně. V Matematice dokončujeme "na střídačku" poslední stránky prvního sešitu. V Prvouce jsme si rozstříhali a nalepili obrázky o rodině (str.24). V Živé abecedě jsme dokončili písmenko P/p a vyvodili uU/úÚ/ů.
A nezapomínejte, že veselá mysl je půl zdraví!  J.J.

 

Drobné změny
3. 11. 2021
Zítra (ve čtvrtek) bude mít 1.A suplování, neboť se budu účastnit slavnostní konference o národnostních menšinách. Dětem jsem připravila na lavice nová písmenka. Protože většina třídy to už "nevydržela" a pyšní se písmenkovými deskami, prosím, aby desky už začal používat i zbytek...
Vzhledem k současné složité situaci Vás všechny prosím o zodpovědnost a trpělivost. A to i v souvislosti    s posunutými třídními schůzkami, na které se pro nás připravuje platforma TEAMS.

Pevné zdraví všem, J.J.                     

     Písmenku u/ú/ů

 

Testování všech žáků školy - 1. 11. 2021
Dopis MČ Praha 9 + Průběh testování + Souhlas zákonného zástupce
26. 10. 2021

Vážení rodiče, 
vzhledem ke zvyšujícímu se výskytu onemocnění COVID 19 a k zajištění maximální možné prezenční výuky v našich školách se Městská část Prahy 9 rozhodla provést dne 1. 11. 2021 testování všech žáků škol, včetně žáků očkovaných i žáků po  prodělaném onemocnění covidu. 

Žáci, kteří dnes v úterý 26. 10. 2021 nejsou ve škole a děti z tříd v karanténě, rodiče vyplní online formulář a odešlou ho na e-mail svému třídnímu učiteli. 

Kdo z rodičů nemá možnost podepsaný formulář naskenovat a zaslat třídnímu učiteli, napíše do e-mailu dovětek, že souhlasí s testováním - toto nahradí podpis na formuláři. 
informace pro rodiče (1.12 MB)

P.S.
Informace pro rodiče chybějících dětí:

Od dnešních 14:00 hodin a ve středu 27.10. dopoledne máte na školní recepci pro Vaše děti připravené opakování během podzimních prázdnin. Zároveň jsme v Živé abecedě dokončili a procvičili str. 33, v Ma-tematice si všechny děti doplní str. 24/ Vypočítej: (=bílý obdélník se světle modrými znaky pro výsledky). Máme už hotové také všechny slovní úlohy na str. 24 a 25. V sešitu Psaní do pondělí dokončíme str.35. 

J.J.

 

Nemáme to lehké
24.10.2021

Pomalu končí druhý měsíc školní docházky prvňáčků. My v 1.A v češtině už zvládáme čtení slabik se sou-hláskami Mm, Ll, Ss a samohláskami Aa/Áá, Ee/Éé a Oo/Óó. V matematice sčítáme a odčítáme do pěti.  Vše stále dokola procvičujeme a opakujeme. V prvouce opouštíme podzimní téma a budeme se bavit o ro-dině a jejích členech. V sešitu psaní jsme došli na str. 31 a do podzimních prázdnin určitě ještě něco dalšího napsat zvládneme. ALE! Nic z těchto věcí nezvládneme s neořezanými tužkami a pastelkami a aktovkami, o jejichž obsahu nic nevíme, protože nám je připravili rodiče... 
Jo, jo, všichni, kdo mají něco společného s prvními třídami, to nikdy nemají lehké  ;-)

J.J.
 

Info pro nemocné děti
20.10.2021
Zítra (čtvrtek) odpoledne nechám dětem, které nejsou ve škole, na recepci učebnice a písmenka k rozstří-hání. V pátek vám pak tady napíšu, co jsme se všechno za tento týden stihli naučit.

J.J.
 

3 x NE
19.10.2021
1. Maminka mi to tam nedala... Nedávno takhle jedna maminka nedala do prvňáčkovy školní aktovky penál. To je, co?! Samozřejmě že tam byl, pod odpolední svačinou... Takže prosím 100% ořezávejte každý den tuž-ky a pastelky, připravujte skvělé svačiny, čtěte pohádky na dobrou noc. Avšak! Pouze dohlížejte na samosta-tnou přípravu školní brašny Vaším potomkem. Zabráníte tak slzičkám i prostojům ostatních 29 spolužáků.
2. Všeho moc škodí... To si včera děti zakroužkovaly jeden sloupek DÚ z matematiky. Některým to asi bylo málo, a tak vypracovaly PL celý (i s odčítáním, které jsme ještě neměli procvičené). Dnes své příklady po sobě však někteří ani neuměli přečíst... Takže prosím, pokud děti zadaná domácí práce baví, což mě těší, na internetu pro ně najdete "hafo" úkolů stejných či podobných. Doporučuji např. můj oblíbený Pinterest.
3. Písmenka skládací abecedy... Každý/á učitel/ka pracuje s tímto českým reliktem po svém. Mně vyhovuje počáteční "jednoobálkový zmatek", v němž si musí děti ta správná písmenka vylovit a zavrhovat přitom ta nepotřebná. Takže obdivuji nové krásné písmenkové desky a chválím ty zrecyklované po starších sourozen-cích. Ale počkejte s nimi a jejich "předžvýkaným" kapsičkovým pořádkem až do doby, kdy se Vašim prvňá-čkům hlásky a slabiky dostanou do krve.

Pevné nervy, J.J.

P.S.
A nezapomeňte, že od středy 27.10. jsou pětidenní podzimní prázdniny. Už zase  ;-)

 

Náš první koncert - po
15.10.2021
Hudební dílny - Mozart

Tohle je naše společná fotka s panem Mozartem. Určitě mu bylo s námi dobře. A nám s ním a jeho hudbou v krásném kostele sv. Šimona a Judy v Praze 1 také. 
 

Domácí úkoly
14.10.2021
Dnes děti nedostaly DÚ, pouze některé potřebují doplnit pár stránek v našem fialovém Psaní tak, abychom měli splněno vše do str. 26. V Živé abecedě v pátek skončíme na str. 25 a děti si pak přes víkend budou procvičovat všechny slabiky na svých rozstříhaných písmenkách. V Matematice končíme str. 20. Toto je shrnutí především pro děti, které v poslední době ve škole více chyběly.

Systém tradičních zelených puntíků se i tento rok skvěle osvědčil; na jedné straně děti mají přesně rozpo-znatelná cvičení, která dostaly za DÚ, na straně druhé si cvičí paměť ("Zdalipak mám dnes nějaký úkol?") a zároveň se učí zodpovědnosti za zadanou práci. A kdo někdy na něco zapomene, tomu "hlavu neutrh-neme". Ještě dlooouho ji bude potřebovat  ;-)

J.J.
 

Náš první koncert - před
13.10.2021
Od dětí už jistě víte, že zítra jedeme do centra na koncert. Stačí nám k tomu hezké oblečení, batůžek a v něm: svačina, pití (?), "krteček" a penál. Penál necháme na lavici, protože děti přijdou normálně na 8:00 hod do školy. Odtud pojedeme metrem a kousek půjdeme i pěšky. Po návratu do školy se budeme ještě 5. hodinu = češtinu normálně učit.

J.J.


Už je to tady!
5.10.2021
Ano, dnes děti nedostaly žádný úkol. Za prvé jsem nestihla předpřipravit výběr skládacích písmenek pro  všechny = děti zatím dostanou jen některá (M,A/Á, L, E/É), a to v obálce. Klasické desky na písmenka bude-me používat až později a všechna písmenka budeme/budete stříhat postupně.
A za druhé: chodím ze školy často až po 17. hodině. A potkávám některé z vás, jak jdete společně domů. To znamená, že naši prvňáčci tak tráví ve škole až 10 hodin !!! Doma pak večeře, mytí, úkoly... A ráno znovu. Mnozí jsou po dvou ranních intenzivních hodinách Čj a M tak unavení, že se do konce vyučování nedokáží  soustředit už ani "na zlobení". Prosím zkuste o tom popřemýšlet. 

Zdraví,
J.J.

Velká pochvalaVelká pochvala
1.10.2021
Milé děti a rodiče!
Skončil první měsíc našeho společného života ve škole a 1.A. I když se některým nevyhnuly podzimní nemo-ci, chodíme sem rádi, bez slziček a zapomenutých úkolů nebo svačin. Všichni se snažíme držet tužku "na myšičku" a malovat s ní pěkné obrázky do Živé abecedy, při Psaní či Prvouce. Nebo v Matematice počítat do pěti. Taky další pomůcky nám nedělají problémy, což je vidět na našich výkresech a podzimních výrobcích.
Proto teď máme všichni v "krtečkovi" pochvalu. Rodiče pak najdou ještě malou poznámku na konci v Jiných sděleních.

POZOR!
Dne 8. října (tento pátek) vyjde příloha Mladé fronty s naším třídním albem. Zároveň děti dostanou nepo-vinný balíček vánočního focení. Instrukce k placení budou přiloženy.

Hezké dny října,
Jana Jaskmanická 

 

 Zvířátka podzimu
24.9.2021

Na podzim se mnoho zvířat ukládá k zimnímu spánku, někteří ptáci odlétají. Ale některé stálice nás budou trápit i přes zimu. Takže: zkontrolujte prosím svým dětem hlavičky...

Zdraví, J.J.

 

Dny volna?!
23.9.2021
Včera nám začal podzim a slibuje krásný prodloužený víkend. Určitě se všichni vydejte do přírody, jedním z Vašich úkolů totiž bude sbírat a lisovat podzimní listy. Jak jinak  ;-)
Dále děti dostanou domů svá portfolia s pracemi za září (pokud je odevzdaly či podepsaly). Také budou mít malý úkol ze psaní - kropení kytiček, a PL - krátké řady 1-5 z matematiky. V Živé abecedě se s nimi prosím vraťte na str. 10. Sami/y uvidíte, že tam na Vás nečeká nic těžkého. V sešitu Matematiky 1 by děti měly mít hotové vše až do str. 12. Přeskočili jsme cca tři lehounká cvičení, která teď dostanou kvůli procvičování. Všem prosím podepište jejich PRVOUKY.

Užijte si první oficiální školní prázdniny a ve středu 29. září znovu na shledanou! 

Jana Jaskmanická

 P.S.
Dětem, které chybí, nechám zítra (v pátek) o velké přestávce jejich sešity na školní recepci.

 

Pochvala a poděkování
18.9.2021                                                               

Milé děti a rodiče!

Máme za sebou první dva týdny "naostro". Děti se postupně učí, jak zapadnout do každodenního provozu školy, jak přijít ráno včas do třídy, nezapomenout na domácí úkol, sníst svačinu do zazvonění, hlásit se  o slovo atd., atd. Z mého pohledu to zvládají velmi dobře a jsem si jistá, že velký podíl na tom máte i Vy, rodiče. 
Čas chvátá, takže už postupně začínáme s čísly a písmeny. Jistě jste si všimli, že prvním písmenem je "M", které se dá vlastně číst z obou stran. Dalším bude "A". Připomínám to jen proto, že některé děti si zapsaly víkendový domácí úkol zrcadlově. Prosím, neopravujte, cílem bylo umět si ten DÚ zapsat  ;-)
V novém týdnu na děti čeká zase plno zábavy s jejich spolužáky, veselými cvičeními a novým číslem = 5 . 

Hezký víkend,
J.J.

P.S.
Příští víkend bude prodloužený až do úterka 28.9., kdy je státní svátek a kdy si všichni budeme moct dát malý time-out.

                                                             10 kaštanů

 

Dodatek - ranní ŠD každé úterý
13.9.2021
Děti z ranní družiny na Bumbálku, které patří do skupiny Aj 2, budou v 7:40 hod převedeny na hlavní budovu do bývalé družiny, nyní knihovny, v přízemí. Zde budou umístěny i další děti Aj 2, které přijdou mezi 8:00 a 8:45 hod. Pod dohledem paní vychovatelky pak vyčkají do začátku svého vyučování, tedy do 8:45 hod.

Zmatky v úterý
13.9.2021
Tak aby nenastaly: připomínám, že od úterý 14.9. mají děti z naší třídy tzv. "půlenku" pro Čj. Rozdělení do skupin jste, rodiče, podepisovali v pátek v našem notýsku se stromem (+Adélka, Matěj a Ivetka, pokud půjdou do školy, si mohou přispat = začínají v 8:45 hod.)

Připomínám také: zítra máme fotografování - kdo na ně zapomněl jako já  ;-)   Mluvili jsme o něm na naší třídní schůzce.

Hezký zbytek dne,
J.J.

 

Naše pomůcky
8.9.2021
Živá abec. Matem.  Psaní  Prvouka

Milé děti a rodiče!

Toto jsou všechny učebnice, se kterými nyní pracujeme. Je vhodné si je obalit, aby nebyly brzy ušmudla-né. Což by k ceně, kterou jste za ně zaplatili, bylo škoda. Pokud je dostanete domů, je nezbytné je další den zase přinést zpátky do školy!!

Dále nosíme penál s pastelkamidesky na sešity (sešity budou děti postupně dostávat). Na čtvrtek 9.9.(zítra) byste měli už všichni mít ve škole kufřík s potřebami na Vv (máme ji v rozvrhu) včetně dobrých nůžek.

Dnes děti dostaly reklamní tašku od firmy BOVYS, která nám dodává školní svačiny. Sešit s ovocem přines-te už zítra na Matematiku, pero a tužky jsou pro Vaši domácí potřebu.

Speciální pero pro prvňáčky je hromadně objednané a děti je začnou dostávat koncem prvního pololetí. Vše bude mj. záležet na jejich správném úchopu psacího náčiní. Stále procvičujeme "myšky povídalky", návodné obrázky najdete i na internetu. Prosím kontrolujte, a to včetně rovného sezení.

Ráno, děti, nezapomeňte na COVID-19 testování.

Zdraví, J.J.

 

Tkaničky
6.9.2021
Opět děkuji za dnešní ranní pomoc. Poprvé jsme dnes měli 4 vyučovací hodiny, naštěstí ukončené tělesnou výchovou. Děti, které si přinesly cvičební úbor, si vyzkoušely převlékání v Tv šatně.

Bohužel našly se i takové, které sportovní převlečení neměly nebo měly od rodičů povoleno cvičit v oblečení do školy (?!) Věřím, že na další hodině Tv v pátek se už něco podobného nestane.

Zároveň se přimlouvám za boty se "sucháči". S tkaničkami ještě bojujeme ... 

Ráno 7.9. odcházíme na slíbený výlet, ale až po první hodině. Sejdeme se normálně ve třídě a zkontrolujeme si domácí úkoly - dnes je někteří zapomněli doma  :-(   

Vysvětlíme si, co, kde a jak budeme pozorovat a cca v 8:45 hod. vyrazíme do slíbeného Ďáblického háje. Návrat bude ve 12.35 hod., jak bylo avizováno.

Držte nám palce, ať svítí sluníčko, a po návratu prosím zkontrolujte možná klíšťata.

J.J. 

 

Už neplakej!
3.9.2021

Máme za sebou první školní týden. Zvykáme si pomalu, ale všichni přece víme, že škola (stejně jako návš-těva doktora) není strašák, co na nás vyskakuje z tmavé skříně...

Určitě proto hravě zvládneme i další testování v pondělí 6.9. Škola bude pro 1. třídy otevřena již v 7.30 hod. a učitelé se znakem budou ve vestibulu; s dětmi půjdete, můžete-li nám opět pomoct, nahoru do třídy.

Děti ať ještě stále nosí placku třídy na školním oblečení, usnadní to i případnou pomoc .

Úkoly si děti značí zeleným kolečkem (na víkend dostaly 1x "psaní" a 1x matematiku). Na každý všední den mají zároveň nový proužek ke kontrole všech povinností. Prosím navykněte je na tento systém, usnadní nám všem práci. Vše, co jste viděli (úkoly, 2 notýsky, popř. ŠD notýsek) prosím podepisujte.

Zde pod textem je slíbený rozvrh, dopište jej dětem do ŽK (žákovské knížky=krtečka).

V Po máme ČJ, M, Čj a TV. Dejte dětem do sáčku sportovní oblečení na ven.

V případě pěkného počasí v Út pojedeme k ďáblické hvězdárně. S sebou: batoh na záda, v něm pláštěn-kusvačinu (ne jogurt ani pudink!), pití. Vhodné oblečení a sportovní obuv. Návrat ve 12.35 hod. ke škole.

Hezký víkend plný venkovních aktivit,

J.J.

8:00-8:45

8:55-9:40

10:00-10:45

10:55-11:40

11:50-12:35

Čj

M

Čj

Tv

 

Čj

M

Aj

Prvouka

Čj

M

Čj

Prac. činnosti = Pč

Čj

 

Čj

M

Hv

Vv

Čj

M

Čj

Tv

Prvouka

 

 

Druhý školní den

2.9.2021

Děkuji všem přítomným  rodičům za pomoc při dnešním ranním COVID-testování.

Zítra ráno budou děti 1. tříd vpuštěny do vestibulu od 7.40 hodin, již bez rodičů. Budou na ně čekat jejich učitelé se znaky tříd.

"Placku" své třídy ať si děti zítra připnou na oblečení, které budou nosit ve třídě. Všem to usnadní orientaci.

Chcete-li objednat pro své dítě zájmové kroužky, můžete na stránkách www.krouzky.cz

Děti, které mají učebnice a notýsky z 1. dne ještě u sebe, je zítra bezpodmínečně přinesou. Budeme s nimi pracovat.

Děkuji a hezký zbytek dne,

J.J.

 

Zvládnuto, odškrtnuto
1.9.2021

Milé děti a rodiče,

první den se nám vydařil, co myslíte? Přesto:

- protože nemáme podepsané všechny prezentované dokumenty, prosím zastavte se co nejdříve vše (hlavně zápis z třídní schůzky) dopodepsat.

- zejména pro děti cizinců, které žijí v ČR po dobu kratší než 2 roky, zorganizuje naše škola v nejbližší době jazykové testy, které jim následně umožní procvičování českého jazyka v rámci dopoledního vyučování.

- prosím děti ať zítra přinesou obalené všechny učebnice a notýsek s krtečkem, který hůlkovým písmem podepište na tvrdé desce a na 1. straně vyplňte. Ze sáčku od Magistrátu obalte sešit A5, budeme jej pou-žívat pro třídní komunikaci.

Hezký zbytek dne,

 J.J.

 

Poprvé do školy!
30.8.2021

Milé děti a vážení rodiče!

Ve středu 1. září se v 8.00 hodin konečně sejdeme. Pokud nám to počasí dovolí, zúčastníme se nejdřív všichni slavnostního zahájení na školním hřišti. Pro snazší orientaci prvňáčků má každá třída svého maskota - my máme včelku:

Logo 1.A 

Následně se rozejdeme do našich tříd v hlavní budově. Vstup do budovy má z epidemiologických důvodů umožněný pouze 1 rodič/zákonný zástupce s tím, že musí dodržet všechna opatření (rouška/respirátor, dezinfekce rukou). Děti se seznámí s prostředím své třídy a dostanou učebnice a další pomůcky. V 8.45 hodin se za doprovodu paní vychovatelky rozejdou do školní družiny nebo s rodinnými příslušníky domů. 

V 9:00 hodin následuje první třídní schůzka. Účast Vás, rodičů, je nezbytná, neboť budeme volit 2 třídní zástupce, dostanete informace k testování Vašich dětí na COVID-19 (proběhne 2.9.), k rozvrhům a k orga-nizaci školního a třídního roku. Pro vyplnění formulářů do třídní kartotéky si prosím vezměte psací potřeby.

Těším se na setkání, 
tř. učitelka Jana Jaskmanická


Nezapomeňte včas přihlásit Vaše děti ke stravování ve školní jídelně.

Sledujte prosím průběžně webové stránky naší školy, především naše Aktuality.

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasí

dnes, pátek 3. 12. 2021
polojasno 3 °C 0 °C
sobota 4. 12. déšť se sněhem 6/0 °C

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.