ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

1.A

 

SluníčkoVítejte na stránkách třídy  1.A

 

Tělocvik na sněhu...

1

v

v

 

****************************************************************************************

Milí rodiče,

v pondělí 4. ledna nastupují do školy pouze žáci 1. a 2. ročníku.
Vyučování bude probíhat podle běžného rozvrhu hodin (bez zpěvu a tělesné výchovy).
Po celou dobu pobytu ve škole je povinnost používat roušku (na celý den je tedy nutné mít alespoň dvě).
Obědy pro 1. a 2. třídy přihlásí všem dětem na týden od 4. 1 – do 8. 1. 2021 vedoucí školní jídelny.
Kdo se nebude chtít stravovat, musí si oběd odhlásit, u 1. a 2. tříd není možno odebírat obědy do jednorázových nádob.
 
1. třídy: BUMBÁLEK
- možnost ranní školní družiny – příchod v 6:30 – 7:20 hod.  
- kdo nechodí do ranní družiny – vstup do školy v  7:40 hod.
- vyučování začne v 8:00 hod.
- konec vyučování – dle běžného rozvrhu
- nedružinové děti – odchází na oběd po skončení vyučování s oddělením družiny     příslušné třídy  
- školní družina končí v 16:30 hod.

v

**************************************************************************************************

 

Milí rodiče,

přeji vám všem i vašim dětem klidné a požehnané Vánoce a příští rok plný zdraví, optimismu a radosti z vašich dětí.

Hana Fixlová

v

**************************************************************************************************

 

V pátek 18.12. – vánoční besídka.

Jdeme bez učebnic.
Donést si malé jablíčko na svícínek, penál, pastelky nebo fixy,
svačinku (pár kousků cukroví) a čip.

s    

**************************************************************************************************

 

Čerti na Bumbálku.... 

v pátek 4.12.2020

1

3

4

 

.................................................................................................................................................................

Milí rodiče,

i když naše třídní schůzky proběhly trochu netradičně, máme třídního důvěrníka!
Bude nás zastupovat paní Prášilová, která má podle svých slov v naší třídě „nejpočetnější zastoupení“… 😂
Příště se snad sejdeme zase naživo !!!   😊

 

.................................................................................................................................................

Milí rodiče,

děkuji vám za perfektní spolupráci v minulých dnech.

Teď to zkusím s dětmi zase já ve škole…  😂

Od zítřka pojedeme téměř v normálním režimu.

Nástup dětí do školy 18.11.2020:

1.A – vstup do budovy 7:40 hod.

Vyučování začíná v 8:00 hod.,  končí denně v 11:40 hod.

Na oběd odcházíme všichni (i nedružinové děti ) ve 12:00 hod.

Děti, které nechodí do školní družiny, odchází z oběda ihned domů, nemohou zůstávat čekat ve vestibulu…(dodržování hygienických podmínek)

Děti, které nechodí ani na obědy, odchází ihned po vyučování domů.

Provoz ŠD do 16:30 hod.

Dejte, prosím, dětem 2 roušky – na výměnu 😷😷 a svetřík kvůli častému větrání. Ten si mohou nechávat na židličce ve třídě.
Přihlaste, prosím, dětem obědy!

17.11.2020

 

..................................................................................................................................................

Pondělí 16.11.2020

Český jazyk

Rozcvička – uděláme si pořádek ve složce se skládací abecedou. Přečteme všechna písmenka, srovnáme je v okýnkách na jedné polovině složky a všechny slabiky budou na straně druhé.

Psaní – v Písance na  str.3. nás čekají poslední 4 řádky., nejdříve je ale natrénujeme v sešitě ČJ1. Už je tam ale nemáme předepsané…

Živá abeceda – 39/4 – podle obrázku položíme první slabiku slova a chybějící písmenko dopíšeme (mu, mo, se, le, su, pu)

Na str. 40 přečteme všechny slabiky v 1.cvičení v řádcích i ve sloupečcích, děláme si obloučky. Vymýšlíme slova, která začínají na tyto slabiky. (mapa, Láďa, papír, lopata,

pere, meloun, motýl, Saša, lůžko, pusa, Lékař, můra…)

40/2 – přečteme slova a tvoříme s nimi věty. (Nemluvím s plnou pusou….. Panenka malé Evičky se jmenuje Ula. Indiáni umí dobře házet lasem. …)

40/3 – Utvoříme 4 dívčí jména – podle šipek (Ela, Ola, Ála, Ula), poskládáme si je ze skládací abecedy. Vybereme si dvě jména a doplníme do vět a věty přečteme.

Ostatní cvičení uděláme ve středu…

Matematika

Rozcvička –  sčítání a odčítání do 6 – sloupeček 8

PS – na poslední straně – deskách máme zajímavé počítání. Pracujeme podle šipek a po vypočítání vybarvíme obrázky. Budeme muset pracovat fixou, pastelka asi nebude moc vidět…

Ve středu si doneseme do školy všechny sešity a učebnice. Pozor na skládací abecedu! Dej si ji do té velké průhledné kapsy, ať nehledáme písmenka po celé škole….

Řekneme si, jak se nám doma pracovalo, co jsme se sami naučili, co jsme pochopili a co nám třeba nešlo.

Už se na vás moc těším! 😍

Pís ŽA M

 

Pátek 13.11.2020 🍀

Český jazyk

Rozcvička – která slova začínají na U? Nachystej si co nejvíce slov, budu se ve středu ptát…

Psaní – v sešitě ČJ2 obtáhneme a napíšeme 3 předepsané řádky (můžeme napsat i řádek poslední – trénujeme horní kličku (posadíme se, nakloníme sešit, uchopíme  tužku do špetičky) a poté obtáhneme a napíšeme první  4 řádky do Písanky str.3.

Živá abeceda – zopakujeme si básničku o skřítcích a medvídcích, jestli si ji ze včerejška pamatujeme…

38/3,4 - prohlédneme si znovu dobře všechna písmenka U,Ú,u,ú,ů ve cvičení 3 a pak vybarvíme tato písmenka ve cvičení 4 (doporučuji růžovou pastelku 😊)

38/5 – odpovídáme celou větou podle obrázku U čeho stojí Alenka? Alenka stojí u skříně. U čeho stojí Michal? Michal stojí u stolu. Děti mohou říkat i věty ze svého okolí. Jde o správné skloňování slov. (u okna, u Evičky, u křesla, u police, …..)

39/1 – děti pojmenují všechny obrázky a ty, které začínají na U spojí s okýnkem uprostřed.

39/2 – přečteme písmenka s spojíme do slabik Mu, Lu, Su, Pu

39/3 – pojmenujeme obrázek, naznačíme slabiky obloučkem a položíme písmenko u na místo, kde ho slyšíme. Můžeme doplnit i další písmena, která známe.

Čtení - papír PA, PE, PO – přečteme znovu věty a za každou větu napíšeme počet slabik celé věty

Matematika

Rozcvička –  sčítání a odčítání do 6 – sloupeček 7.  Sloupečky jsou zase nafoceny dvakrát.

PS – 32/6 – každou 6 rozložíme na dvě čísla. Musíme dopočítat do šesti.

32/7 – ke každé dominové kartě patří 4 příklady. Dva na sčítání a dva na odčítání. Doplníme příklady podle vzoru…

32/7 - červené příklady opíšeme do sloupečku do sešitu M2

Prvouka

Na straně 10 si nejdříve dobře prohlédneme dva listnaté stromy – dub a kaštan, keř – šípkovou růži a tři jehličnaté stromy – smrk, borovici a modřín. Všechny tyto rostliny si ukážeme ve středu ve škole na velkých obrazech.

Na str. 12 bude pro nás jednoduché vybarvit listy a jehličí na větvičkách, plody a šišky.

V sešitě do PRVOUKY už máme určitě nalepené všechno ovoce a zeleninu. Asi tam ale nenajdeme žaludy, kaštany a šípky. To jsou lesní plody. Jaký mají asi užitek???

ČJ2 Pís ŽA ŽA  M Prv

 

  

Čtvrtek 12.11.2020

Český jazyk

Rozcvička – ze skládací abecedy vysypeme všechny slabiky a po přečtení je ukládáme zpátky do kapsiček.

Psaní – v sešitě ČJ1 natrénujeme 4 řádky (2x dolní zátrh a 2x špička a dolní zátrh) – viz foto, už není předepsané.  Poté napíšeme 4 řádky do Písanky – dokončíme stránku 2 (Sezení, naklonit sešit, správné držení tužky a usmíváme se u toho…. )

Živá abeceda – poslední písmenko, které se učíme na dálku….

Str. 38 – písmenko U, které vypadá jako umyvadlo

Velké a malé tiskací U,u zakroužkujeme červeně, velké a malé psací u obtáhneme modře.

38/1 Naučíme se básničku o skřítcích zpaměti a najdeme a žlutě vyznačíme všechna písmenka U,u. (6)

Písmenko U,u může být  stejně jako A,a, E,e, O,o, krátké nebo dlouhé – U,Ú,u,ú, ale jako jediné písmenko může mít malé dlouhé u také kroužek - ů.

Vybarvíme všem skřítkům čepičku…

Napadají tě již nějaká slova, které začínají na U ? (udice, umyvadlo, ucho, ulice, učitel, úl, uzel,…..)

38/2  určujeme, na které místě slyšíme U – na začátku, uprostřed nebo na konci. Písmenka u,ú,ů vyznačíme žlutě a červeně označíme všechna písmenka, která už známe.

38/3 žlutě zakroužkujeme všechna písmenka U,Ú,u,ú,ů

Čtení – z papíru  PA, PE, PO čteme věty, děláme si obloučky. Věta začíná velkým písmenem a končí znaménkem (tečka, vykřičník, otazník). Žlutou pastelkou si označíme velké písmeno na začátku věty a tečku za větou.

Matematika

Rozcvička –  procvičovat sčítání a odčítání do 5 – sloupeček č.6

PS – 32/2 dopočítávání do výsledku – pomohou nám knoflíky, vršky, fazole nebo počítadlo.

32/4 počítání s nulou (modrá mínus červená = 0)

32/5 součet obou čísel musí být 6. Sčítáme zelená + žlutá nebo hnědá + žlutá

ČJ1 Pís ŽA Čt M

 

Středa 11.11.2020

Český jazyk

Rozcvička – vymýšlíme slova, která začínají na probrané hlásky - M,A,L,E,S,O,P. Zkusíme vymyslet dvojice slov, ve kterých je krátká a dlouhá samohláska –a,á, e,é, o,ó (labuť - kámen, sešit – lékař, kolo – bonbón)

Psaní – posadíme se, nakloníme sešit, uchopíme  tužku do špetičky a v sešitě ČJ2 natrénujeme 4 předepsané řádky, poté napíšeme 4 řádky do Písanky str.2. Vždycky obtáhneme předepsaný tvar a potom píšeme do konce řádku.

Skládací abeceda – poskládáme větu Malá Ála mele maso. Kde to jde, použijeme slabiky.

Čtení – procvičujeme čtení slabik, papír PA, PE, PO. Čteme 4 sloupečky slov. Pomáháme si obloučky tužkou.

V tabulce – všechna okýnka, kde jsou slabiky, které začínají na P,p vybarvíme žlutě, červeně obtáhneme všechna písmenka S,s, slabiky, které začínají na M,m podtrhneme zeleně a modrou tečku uděláme do okýnek, kde jsou slabiky na L,l. Slabiky při označování čteme nahlas.

Matematika

Rozcvička –  procvičovat sčítání a odčítání do 5 – sloupeček č.5

PS – 32/1– slovní úlohy. Nejdříve domalujeme do prázdných sklenic zavařeniny. ☺

Naše teta má velkou zahradu a ráda zavařuje. Dala nám 4 velké sklenice zavařenin a dvě malé sklenice. Kolik sklenic nám dala teta? (Znázornění, výpočet, odpověď. Odpovídáme pouze slovy z otázky. Děti do toho rády zamotají všechno, co se kdy o tetě dozvěděly….☺  )

Druhou slovní úlohu o fintivé Daně si děti utvoří samy.

31/4 – dva sloupečky na odčítání, třetí sloupeček na doplnění – nachystáme si knoflíky, vršky, fazole nebo počítadlo a ukazujeme: Kolik musím odečíst od 4, aby zbyla 1?

31/5 – procvičujeme ústně.

ČJ2 Pís Čt

M M

 

Úterý 10.11.2020

Angličtina

Vážení rodiče, milí prvňáčci,  

vaším dnešním úkolem na angličtinu je zopakovat si slovíčka z minulého týdne a naučíme se počítat do deseti (pro většinu z vás to bude opakování, v září jsem se přesvědčila, že počítat v angličtině vám jde). 

1) Učebnice str. 15 – What’s this? It’s a .......... . Nahrávku (viz příloha) si zastavte a opakujte věty nahlas.  

2) Pracovní sešit str. 12 – Nakreslete věci, které máte na stole při učení kolem sebe (např. a book = kniha, a pen = pero, a pencil = tužka, a pencil-case = penál, a ruler = pravítko...). Při kreslení říkejte nahlas, co kreslíte: This is my ......... . (= Tohle je moje ... ).  

3) Čísla – učebnice str. 16 – pusťte si nahrávku (viz příloha) a opakujte číslice, pokračuje následujícím odkazem, na kterém najdete písničku Ten little fingers
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_02/singalong_unit02song2?cc=cz&selLanguage=cs

Ten little fingers song | Happy House | Oxford University Press

and › Copyright © Oxford University Press, .All Rights Reserved.

elt.oup.com

4) Pracovní sešit str. 13 – Na obrázku jsou myšky, které nesou čísla. Úkolem je dopsat chybějící následující číslo. Čísla vždy čtěte nahlas v angličtině. 

Přejeme krásný den.  
L.V and M.V.

Český jazyk

Rozcvička – děti si zkusí vymodelovat některé písmenko z modelíny nebo z nějaké šňůrky, provázku, popřípadě ho zkusí vystřihnout z papíru.

Živá abeceda – 37/4 – přečteme všechna slova, naznačíme si slabiky obloučkem a žlutou pastelkou vyznačíme vždy stejnou slabiku.

37/5 – podle nápovědy děti pojmenují obrázek a puntíky vyznačí počet slabik.

Ze skládací abecedy vyskládej zpaměti větu: Pepa má malé sele.

Psaní – v sešitě ČJ1 natrénujeme prohnuté špičky – začátek písmenka malé t. Poté napíšeme tyto 3 řádky do Písanky str. 1. Hlídat si držení tužky!

Čtení – procvičujeme čtení slabik, papír PA, PE, PO. Tabulka – řádky 1-7. Děláme si obloučky.

Matematika

Rozcvička –  procvičovat sčítání a odčítání do 5 – sloupeček č.4. Děti mají sloupečky natištěné dvakrát, kdyby potřebovaly více procvičovat. (Pokud zvládají, stačí počítat každý sloupeček jedenkrát)

PS – 31/1 – v obrázku si zvýrazníme, kolik ozdob škrtáme = odčítáme.  Zapisujeme, kolik jich zbylo.

31/2 – podle napsaného příkladu škrtáme puntíky a zapíšeme výsledek.

31/3 – slovní úloha: Děti ve školce měly na hraní 6 kašpárků. Jednoho kašpárka ztratily. Kolik kašpárků zbylo?

Znázornění, výpočet, řekni odpověď. Výsledek napiš do kroužku.

Do sešitu M1 napiš číslice od 0 do 6 a zpátky. Číslici, která se ti nejvíce podařila, podtrhni pastelkou.

ŽA ČJ1 Pís ČtM

 

Pondělí 9.11.2020

Milí rodiče,

děkuji vám, že jste tak rychle vyzvedli svým dětem nové sešity a materiály a my můžeme  pracovat všichni společně.

Český jazyk

Rozcvička – „slovní fotbal“ – hrají 2 a více hráčů. První hráč řekne slovo, další hráči vždy pokračují slovem, které začíná na poslední hlásku předchozího slova:

pessovaautoopiceementállisttužkaaloballetadloo…..

Živá abeceda – 37/1 –přečteme všechna 4 slova, naznačíme si slabiky obloučkem a spojíme se správným obrázkem. Děti zdůvodní, proč vybraly příslušný obrázek.

37/2 – děti vybarví všechny 4 řepy a ovečky a vymyslí slovo, které se dá z těchto písmen složit. Poskládají z malých (velkých) písmen skládací abecedy a pak opíší na řádek

37/3 – přečteme všechny modré a růžové slabiky a najdeme slova, která na danou slabiku začínají  (ma – malina, po – polštář, me – meloun, pe – peníze, …..)

Psaní – budeme pracovat do Písanky 1, kde nás budou už čekat první písmenka. To, co budeme psát do Písanky, budeme nejdříve trénovat do sešitu ČJ1, ČJ2.

Pracovat budeme tužkou. Ořezanou tužkou, kterou si děti vždy připraví samy!

Upravíme sezení, oba lokty na stůl, tužku chytíme mezi palec a ukazováček a prostředníček podložíme zespodu…

První dva řádky v Písance – šikmá čára shora dolů (prší)– napíšeme nejdříve v sešitě ČJ1, komu se nedaří, má vždy  ještě jeden volný řádek…. Teprve potom píšeme dva řádky do Písanky. Pak trénujeme do sešitu dva řádky prohnutá čára směrem nahoru (roste obilí)  a poté do Písanky. Pokud se dětem nebude dařit, mohou trénovat na další strany sešitu, ale max. 1-2 řádky. Ruka se jim zatím brzy unaví….

Čtení – procvičujeme čtení slabik, která začínají na P,p. Na novém papíře – první 3 řádky – pa, pe, po….

Matematika

Rozcvička –  procvičovat sčítání a odčítání do 5 – sloupeček č.3

PS – 30/4 – doplňujeme řady čísel od 0 do 6 a od 6 do 0. Napsané číslo nesmí vykukovat ze žlutého čtverečku…

30/5 – zelené okýnko opíšeme a vypočítáme do sešitu M2. Stránku sešitu máme přeloženou uprostřed a každý sloupeček píšeme do jedné poloviny

30/6 – vypočítáme. Kdo má bez chyby, může si napsat pod poslední výsledek 1*

Prvouka – dlouhodobý úkol.  Papír, kde máme natištěné obrázky ovoce a zeleniny postupně vybarvíme a vystříháme (stačí vždy kolečko) a roztřídíme na 2 hromádky. Pak nalepíme do sešitu Prvouka  na jednu stranu pouze ovoce a na druhou zeleninu. A jestli nám tam ještě nějaké ovoce nebo zelenina chybí, můžeme ho klidně dokreslit…

A draka mají děti pro zábavu ☺

ŽA Pís ČJ1

M M Prv

 

Pátek 6.11.2020

Český jazyk

Od pondělí začneme pracovat do nové písanky a sešitů ČJ1 a ČJ2. Ať si je děti zatím jenom prohlédnou. Děkuji

Rozcvička – spojíme ČJ s matematikou – dejte dětem nějaký časopis nebo noviny a

zadávejte úkoly: Zakroužkuj 5 písmenek O, 4 písmenka á, 6 písmenek e, … zadáváme malá, velká, krátká i dlouhá písmenka

Živá abeceda – 36/3 – děti přečtou slabiku a podle obrázku doplňují slabiku druhou. Je to odpověď na otázku Co dělá? Pá – lí, pe – re, po – čí – tá, …

Červenými tečkami děti označí počet slabik.

Mohou tvořit i věty: Oheň pálí. Pračka pere špinavé prádlo. ……

36/4 – Čteme slabiky v řadách i sloupečcích. Komu se podaří přečíst bez chyby, vybarví Alenku. Při druhém čtení vybarvíme Sama a když přečteme potřetí, vybarvíme Michala.

Čtení – čteme slova a věty z papíru se slabikami MO, mo, děláme při čtení obloučky aspoň ve vzduchu, jestli na papíře už jsou.

Kdo ještě nemá, opakujeme čtení slov a vět ze str. 29, 33

Matematika

Rozcvička –  procvičovat ústně sčítání a odčítání do 5. Kdo má vyzvednuté materiály ze školy, vypočítá sloupeček č.2

PS - 29/3 - sčítání do 6, soustředíme se na držení tužky a psaní číslic

29/4 – doplňujeme druhého sčítance. Otázka 2 a kolik je do 6? Odpověď  2 a 4 je 6.

30/1 – slovní úlohy. Ve školce mají 3 modré kočárky a 3 červené kočárky. Kolik kočárků mají ve školce celkem? (Znázornění, výpočet, odpověď, výsledek v kroužku)  

Ve školce mají i panenky… – děti dokončí zadání příkladu a vypočítají.

30/2 – porovnáváme tečky na dominových kartách (zobáček je otevřený k většímu číslu)

30/3 – (už se nám začínají připomínat Vánoce…)

Žlutě vyznačíme talíř, kde je nejvíc zákusků, červeně talíř, kde není žádný = 0

Spojte čarou talíře od toho, kde není nic až po ten, kde je nejvíc.

Děti si říkají počty – 0,1,2,3,4,5

M2 – napíšeme 2 řádky krásných šestek

Přeji všem dětem i jejich rodičům, babičkám, dědečkům a dalším domácím učitelům pěkný víkend. Jak to tak vypadá, setkáme se v pondělí opět virtuálně…😟

ŽA M M

 

Čtvrtek 5.11.2020

Prosím všechny rodiče, kteří ještě nevyzvedli svým dětem nové sešity na hlavní budově školy (9.00 – 13.30 hod.), aby se o to pokusili co nejdříve,🙏 potřebujeme psát do nové písanky. Děkuji

Český jazyk

Rozcvička – diktát písmen – děti skládají ze skládací abecedy na stůl zleva doprava, snažíme se nadiktovat všechna písmena (M A L E S O P m a l e s o p)

Při schovávání děti říkají slova, která na dané písmeno začínají.

Živá abeceda – str. 36/1 děti přečtou vždy první písmenko samostatně, pak druhé samostatně a obě pak spojí do slabiky. Mohou si pomáhat tužkou, kterou obtahují obloučky

36/2 – děti nejdříve přečtou všechny tři sloupečky slabik, dělají si při čtení obloučky a

potom vyberou správnou slabiku, na kterou začíná slovo peněženka, ponožky, panenka a spojí s obrázkem.

Čtení – čteme slova a věty z papíru se slabikami MO, mo, děláme při čtení obloučky.

Kdo ještě nemá, opakujeme čtení slov a vět ze str. 29, 33

Matematika

Rozcvička –  procvičovat ústně sčítání a odčítání do 5. Kdo má vyzvednuté materiály ze školy, vypočítá sloupeček č.1.

Sloupečky 1 - 6  jsou na sčítání a odčítání do 5. Jsou natištěné dvakrát na opětovné počítání, pokud to někomu nejde…  

PS – str. 29 - nejdříve sečteme husary na koních a děla

29/1 – ke každé číselné ose patří dva opačné příklady na sčítání (sčítáme modrý úsek + červený úsek a výsledkem je celý žlutý úsek a opačně)

29/2 – slovní úlohy: Máma upekla 6 koláčů. Byly moc dobré! Honzík hned 3 snědl. Kolik mu jich zůstalo na svačinku? (Znázornění, výpočet a říct odpověď celou větou. Výsledek napsat do kroužku).

Druhou slovní úlohu děti zformulují samy …

Ke knoflíkům, kaštanům, kostkám Lega nebo vrškům od PETek  přidáme jednu do šesti. Pokládáme na stůl správný počet bez počítání po jedné (5,2,4,6,3,0,6,1,….)

Pětiminutovka – do čtverečkovaného sešitu prosím nadiktovat dětem 12 příkladů na sčítání a odčítání do 5. Důležitá informace, kterou jsem minule zatajila 🤭– děti píší jenom výsledky!😀

Do posledního okýnka přijde známka 1* - bez chyby, 1 - 1 chyba, 2 – 2-3 chyby a více chyb určitě nikdo nemá…

Prvouka – Podzimní okénko – str. 11 – prohlédnout si obrázky - co je ovoce a co zelenina. Pozor – jablka rostou na jabloni, hrušky rostou na hrušni, švestky rostou na švestce. Příští týden budeme třídit obrázky ovoce a zeleniny….

Str. 16 – znovu si zopakovat, jak vypadá  – rajče, paprika, mrkev, petržel, celer, cibule = zelenina.

Str. 17 – 4 druhy zeleniny, které se pěstují také ve velkém na poli. Řepa, slunečnice, kukuřice, brambory.

Jaká může být řepa? Červená (tu jíme), bílá – cukrová (vyrábí se z ní cukr) a oranžová – krmná (krmení pro zvířata)

Děti mohou podle obrázkové osnovy vyprávět pohádku O veliké řepě

a vybarví si obrázek 3 nebo 4.

 ŽAČt M Sloup

 

Středa 4.11.2020

Český jazyk

Rozcvička – ty budou teď každý den stejné.Zopakovat a přečíst všechna velká a malá písmena, která už umíme. Třeba podle skládací abecedy. Kdo má již vyzvednutou  hromádku materiálů ze školy (na hlavní budově), tak tam našel i písmenka O, P. (Tozatím schovejte.)

Začínají se mi ozývat rodiče, kteří propadají beznaději, protože děti nezvládají číst slabiky. Nezoufejte! Moje dlouholetá zkušenost říká, že to chce pouze čas a trpělivost, než děti pochopí princip spojování písmen do slabik. Jediná rada je – děti musí perfektně znát malá a velká písmena. Když dítě dlouho přemýšlí, co je to za písmenko, mnohdy něco vyhrkne a „nepřečte“ slabiku správně.

Dejte dětem časopis nebo noviny a nechejte je vyhledávat písmenka…. 

Živá abeceda – str. 35/1 určujeme, kde ve slově slyšíme hlásku P, jestli na začátku, uprostřed nebo na konci slova.

35/2  doplňujeme slova podle obrázku – lepí, pes. Obloučky určují slabiku…

35/3  pojmenujeme obrázky a počáteční písmeno napíšeme do okýnka. Obrázky spojíme s počátečním písmenem

Čtení – pokud máte vyzvednuté materiály ze školy, nachystala jsem dětem na čtení  papír se slabikami MO. Pokud zatím ne, můžeme trénovat čtení slabik na už probraných stranách 29 a 33

Matematika

Rozcvička – říkat několikrát bez chyby řadu čísel od 1 do 6 a zpátky a současně ukazovat  počet na prstech

Sešit M1 napíšeme tužkou 4 řádky číslic:

řádek šestek, řádek střídání 6 5, řádek 1 2 3 4 5 6 – střídat až do konce a řádek 6 5 4 3 2 1 – střídat až do konce řádku

PS 27/5 – dokreslíme správný počet srdíček do 6 a zapíšeme

27/6 – rozložíme 6 a 5 vždy na dvě čísla

PS 28 - seznámení s nulou. Nula vyjadřuje, že nic nezbylo… snědli jsme jablíčka nebo všechny bonbóny a zůstal prázdný talířek nebo sáček.  Když ukazujeme počet na prstech, nulu vyjádříme sevřenou pěstí, v řadě čísel je úplně vlevo - 0 1 2 3 4 5 6 

28/1 – trénujeme tužkou psaní nuly

28/2 – opisujeme číslice tužkou

28/3 – spočítáme počet koleček, najdeme správné číslo a zakroužkujeme

28/4,5 – dopíšeme správné číslo nebo nakreslíme správný počet obrázků

28/6 – do okének dokreslíme tečky  a obě čísla porovnáme

M M ŽA M

 

Milí rodiče,

děkuji za všechny poslané úkoly, vím, jak poctivě doma pracujete. Ještě to, prosím, nějakou dobu vydržte! (Nemusíte posílat každý úkol…..)

 

Úterý 3.11.2020

     Udělejte si, prosím, vycházku a vyzvedněte dětem materiály ve škole na hlavní budově...          (viz včerejší info)  

Český jazyk

Rozcvička ze skládací abecedy si děti vytáhnou od každého velkého a malého písmene jedno a teprve až řeknou slovo, které na toto písmeno začíná, mohou ho uklidit do kapsičky   (M, A, L, E, S, O, m, a, l, e, s,o – upevňujeme tak spojení slovo-písmeno)

Živá abeceda – str. 34 – budeme pracovat stejně jako u všech předchozích písmenek. Prohlédneme si písmenka v rohu vlevo nahoře.

Tiskací P,p si zakroužkujeme červeně, psací P,p obtáhneme modrou pastelkou.

      Vymýšlíme slova, která začínají na P (pes, pošta, písnička, poupě, pastelka,…)

1. Básničku čteme dětem několikrát dokola, děti opakují, až umíme celé zpaměti.

Děti si v této básničce kroužkují žlutou pastelkou písmenka P,p 

Nemáme zatím novou písanku, tak si děti místo toho vybarví obrázek  kamarádů.

2. Určujeme, na kterém místě ve slově slyšíme  – na začátku, uprostřed nebo na konci. Vyznačíme žlutě a uděláme si červenou tečku pod všechna písmenka, která už umíme.

3. Vyhledáváme a označujeme písmenka P,p

4. Vybarvujeme všechna okýnka, kde je napsané písmenko P,p. Co vzniklo za obrázek? Jak vznikne pařez?

5. Obtáhneme pastelkou písmenka a opíšeme je do spodních okýnek. Zdůrazníme dětem, že malé písmenko p leží bříškem na lince a má nožičku pod linku.

Diktát písmen – děti se mohou naučit dobře číst slabiky jenom tehdy, když budou znát všechna písmenka. Diktujeme dětem písmena a oni je skládají do řady zleva doprava. Rozlišujeme velká - malá

 

      Matematika

      Rozcvička – ústně procvičovat sčítání a odčítání do 5

      PS – str. 25 – slovní úlohy.

      Na kopci sáňkovaly děti. Dolů jeli 4 chlapci a jeden spadl. Kolik chlapců  dojelo až dolů?

      (Znázornění, výpočet, odpověď)

      Druhou slovní úlohu si vymyslí děti podle obrázku.

      Str. 26 – děti hledají na obrázku, čeho je namalováno 6 a snaží se tvořit celé věty

      Ve velké písance na str. 6 si děti natrénují číslici 6. Pracují nejdříve pastelkou,

      pak tužkou. Na posledním řádku obtáhnou číslice 1 – 5 a každou ještě napíší

      vedle.

      Str. 27/1 – děti pokračují i v PS v psaní číslice 6 tužkou – dva řádky.

      27/2 – pokračování psaní číslic do konce krátkých řádků

      27/3 – porovnáváme, kde je víc teček. Zobáček je otevřený k většímu počtu

      27/3 – děti spočítají počet obrázků a zapíší

   ŽA M MPís 

 

 

2.11.2020

Milí rodiče,

dnes je již jasné, že se zatím minimálně 14 dnů do školy nevrátíme a děti budou muset ještě pracovat doma. Vím, že je to další starost pro vás, ale věřte mi, že ani já z toho radost nemám. V každém případě budeme potřebovat další písanku, matematiku,  písmena a materiály.

Vše mají děti nachystané ve složce, kterou najdete na hlavní budově v šatně hned za vchodovými dveřmi. Každá hromádka je podepsaná a je tam PS 2 do matematiky, Písanka 1, sešity Český jazyk 1 a 2, písmenka, 2 papíry na procvičování čtení, 2 papíry s příklady, papír s natištěnou ovocem a zeleninou a drak pro zábavu.

Do sešitů budeme pracovat společně, ať děti zatím samy nic nedělají.

Sešity vyzvedněte dětem, prosím, co nejdříve na hlavní budově denně od 9 do 13.30 hod.

Děkuji a přeji hodně sil do další práce!👍

Hana Fixlová

 

 

 

Distanční výuka - pokračování

Milí rodiče,

od 2. 11. 2020 budeme, bohužel, i nadále pokračovat ve výuce formou distanční výuky. Úkoly budou vkládány od úterý 3.11. vždy do 9 hod.

Pro žáky nižších ročníků školy to znamená úkoly přes platformu Bakaláři – Komens, pro naši třídu platí zadávání týchž úkolů ještě na stránkách třídy 1.A

Komunikovat budeme stejně, tzn.  e-mailem nebo přes WhatsApp.

Po dobu distanční výuky pokračuje i provoz školní jídelny, výdej pro žáky 1. stupně probíhá od 12:00 do 12:35 hod. Prosím o kontrolu, zda máte pro děti obědy odhlášeny nebo v případě zájmu naopak přihlášeny….

Obědy jsou vydávány ve školní jídelně za dodržení zvýšených hygienických podmínek

 

 

Prázdniny  26. - 30.10.2020

Milé děti,

ve škole bych vás dnes – v pátek nabádala, abyste na sebe o prázdninách dávali pozor, ať se nenachladíte, ať nespadnete a něco si nezlomíte a hlavně ať posloucháte rodiče, protože jste velké šikovné děti! Všichni jste doma udělali spolu s rodiči spoustu práce!!!

Moc se těším a pevně věřím, že se 2.listopadu uvidíme ve škole.

Takže přeji vám i vašim rodičům klidné a v rámci možností pohodové prázdniny!!

(Posílám tři nápady proti nudě...)

V D D

 

Pátek 23.10.2020

Český jazyk

Rozcvička – „V obchodě jsem nakoupil(a)“ – děti říkají nákup, ale všechna slova musí začínat na hlásky, které jsme se učili – M,A,L,E,S,O ….. např. V obchodě jsem nakoupila maso, sůl, ananas, lízátko, ořechy, ementál, …..

Živá abeceda str. 33 – skládání a čtení slabik, slov a vět

cv.1 – děti přečtou slovo má ma, dělají si obloučky, rozdělí slovo na slabiky a udělají si správný počet puntíků za slovem . Takto pokračujeme u všech slov a nakonec vyberou děti vždy ze dvou možností  správné slovo, které je na obrázku

cv.2 – děti přečtou větu po slabikách, obloučkujeme a uvědomíme si tečku za větou

cv.3 – slabiky ME, LÁ, LE, MA  (prostřední sloupeček) si děti vybarví, nachystají si je ze skládací abecedy a zkouší, které slabiky vytvoří slovo. Dopíší do okýnka a vybarví stejně (MALÁ, MÁMA, LÁME, MELE)

cv.4 – děti si podle obrázku nachystají první slabiky slov, položí do okýnek a po kontrole napíší. Mohou pracovat s velkými i malými písmeny (LA, MO, SA, LO nebo la, mo, sa, lo)

Trénovat čtení slabik z papíru v řádcích i ve sloupečcích

Písanka – velkou písanku prosím schovat, budeme zde ještě trénovat číslice.

Děti dostanou po prázdninách malou písanku, kam začneme psát písmenka…  

Matematika

Pracovní sešit str. 24/cv.5 – podle příkladu nakresli pokaždé jiné obrázky….

cv.6 – 5 Mikulášů chodilo po městě a rozdávali dárečky dětem. 4 z nich  dárečky rozdali a mají koše prázdné. Kolik Mikulášů má dárečky ještě rozdávat? Znázornění, výpočet, odpověď (odpověď ústně, výsledek do kroužku)

Druhou slovní úlohu zkusí děti vymyslet samy – o zvířátkách na dvorečku…

Str.25/cv.1 – vybarvit prvního a třetího lyžaře červeně, druhého a pátého vybarvit modře. Čtvrtý lyžař zůstane nevybarvený…

cv.2 – děti doplňují řady čísel od 1 do 5 nebo od 5 do1 – musí dávat pozor, jak čísla postupují….

cv.3 – tyto příklady dělají dětem největší potíže. Počítáme: 4 a kolik je 5? Nebo 4 a kolik je do 5? Nebo 4 a kolik přidáš, aby bylo 5?

Používám všechny nápovědy, dokud děti nepřijdou na to, jak počítat (5-4=1)

cv. 4 – „obyčejné“ počítání

cv. 5 -  příklady procvičovat ústně, jakmile budou všechny bez chyby, mohou si děti za poslední příklad nakreslit hvězdičku

Slovní úlohy si necháme po prázdninách!

ŽA M M

 

Čtvrtek 22.10.2020

Český jazyk

Rozcvička – opakování včerejších slabik Mo, Lo, So – vymýšlet slova, která touto slabikou začínají

MO – moře, mobil, motyka, motorka, motýl, ….

LO – lodička, loket, lokomotiva, lovec, lopata, …

SO – socha, sova, solí, Soňa, sokol, …

Živá abeceda – str. 32 – na celé stránce je trénování čtení slabik.

cv. 2 - čteme postupně slabiky, děláme si obloučky a pokud je děti přečtou správně, mohou si vybarvit pohár

cv. 3 – spočítáme balonky, vyjmenujeme barvy (zleva doprava), potom trénujeme řadové číslovky – např.  první Alenčin balonek je modrý, kolikátý je modrý u Michala? (Čtvrtý). Děti ukazují první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý….

Přečteme slabiky na baloncích Alenky a pak Michala, děláme obloučky, můžeme číst podle barev – přečti zelené balonky, žluté, ….

cv. 4 – přečteme slabiky a tu, na kterou začíná obrázek, vybarvíme a spojíme s ním

Matematika

Rozcvička  - počítat dlouhé řady příkladů – typu 2 + 2  – 3 + 1 = ? apod.

Pracovní sešit – str. 23 – slovní úlohy

Ke stromečku přišlo 5 andělů.

2 z nich neměli hvězdičku.

Kolik přišlo andělů s hvězdičkou? – Znázornění, výpočet a odpověď celou větou, výsledek do kroužku zatím místo napsané odpovědi

Druhou slovní úlohu zkusí děti vymyslet samy…. Něco o trucujícím čertovi….

Str. 24 cv.1 – zkontrolovat příklady, který je špatně – škrtnout a napsat správný výsledek

cv. 2 – ke každé dominové kartě napsat dva opačné příklady

cv. 3 – vypočítat a výsledky psát do modrých okýnek

cv. 4 – procvičovat ústně

Prvouka

Str. 16 – Podzim na zahradě – podle obrázků děti pojmenují všechnu zeleninu a vybarví tu část, kterou jíme.

Děti dále vymyslí, co můžeme udělat s tou vybarvenou částí rostlin (listí, nať), kterou nejíme = podle možností dáme zvířatům, na kompost nebo do bioodpadu (hnědý kontejner)…. 

M MŽA Prv

 

 

Středa 21.10.2020 

Český jazyk

Rozcvička – naučit se básničku na výslovnost – přehnaně vyslovovat O

Oči, oči, očka,

Olgu honí kočka.

Otu žene zajíc,

okousal mu krajíc

 

Živá abeceda – str. 32 – skládání a čtení slabik – dnes budeme dělat pouze cv.1

Dvě půlky kytičky vytvoří vždy kytičku celou, tak jako dvě písmenka vytvoří celou slabiku

Je vhodné  číst zároveň s dětmi – čteme MO dohromady MO a děti si vybarví střed kytičky a opakují MO, MO, MO

Pokračujeme  - L adohromady LO, děti vybarví kytičku a opakují LO, LO, LO

Pokračujeme stejně u všech slabik

 

Prosím, aby si děti vyrobily z malých papírků 6 provizorních  písmenek – O,O,O,o,o,o

(Po návratu do školy dostanou natištěná…)

 

Znovu 1.cvičení – děti budou slabiky skládat – položí si na stůl M a kousek vedle O,

písmenka budou přitahovat k sobě a číst M O tak dlouho, až budou písmenka úplně u sebe a vyhrknou MO (stejně jsme to dělali u předchozích slabik ve škole)

Procvičíme i u dalších slabik LO, SO, mo, lo, so

 

Písanka – str. 40 – docvičujeme předepsané tvary jedenkrát  tužkou (uvolnit zápěstí, prsty, posadit se, uchopit tužku)

Prosím hlídat hlavně držení tužky – polovina třídy má problémy, ale to je už, bohužel, víceméně zafixované ze školky…

Viz Písanka str. 5

 

Matematika

Rozcvička – procvičovat sčítání do 5 a odčítání do 4 zpaměti, za každý špatný výsledek udělat dřep

Pracovní sešit str. 23 cv.1 – odčítáme škrtnutý obrázek

cv. 2 – modrý úsek mínus červený úsek se rovná žlutý úsek

cv. 3 – u prvního sloupečku škrtáme to, co máme odečíst a vypočítáme. U druhého sloupečku napíšeme příklad podle koleček

cv. 4 – zelené okýnko – počítáme kdykoliv během dne a za špatné počítání ukládáme drobné úkoly (udělej dřep, utři umytý hrníček, vynes odpadkový koš, …)

ŽA MPísTužka

 

 

Úterý 20.10.2020

Český jazyk  

Rozcvička – určování počtu slabik ve slovech (děti vytleskávají a ukazují na prstech - např. ky-tič-ka = 3 slabiky)

Hledání slov, která začínají na O (opice, Olina, okurka, obrázek, Otík, ostrý, omluvenka, opisovat, obálka, ovečka,…..)

Živá abeceda – str. 31 cv.1 spojovat slova, která začínají na o s kartičkou uprostřed

cv.2 – sova, oko, poleno – určit počet slabik, udělat správný počet teček pod obrázek, slabiky si naznačujeme obloučkem. Napsat písmeno o na správné místo ve slově.

Písanka – str. 39 - první tři řádky – pastelkou obtahujeme tvary a píšeme do konce řádku

(ořezat pastelku a tužku, procvičit zápěstí, prsty, posadit se, naklonit trochu písanku, chytit správně pastelku….)

Živá abeceda – str. 31 cv. 3 – povídání, o čem asi tyto dvě knížky mohou být?

Cv. 4 – vymyslet jména pro děti podle písmena nad obrázkem. Koho byste chtěli za kamaráda, ten obrázek vybarvěte.

Písanka – str. 39 – dál na stránce pokračujeme tužkou. Poslední řádek – psát horní kličky do poloviny řádku

Procvičovat čtení slabik z papíru

 

Matematika

Rozcvička – spočítat, čeho máme doma 5. Např. 5 kytiček, 5 hrníčků, 5 obrázků…..

Pracovní sešit – dokončit str. 22 – ve cv. 4 nejdříve podle příkladu vybarvit puntíky a ve druhém sloupečku napsat příklad

Cv. 5 - zelené okýnko opsat do sešitu M1 do dvou sloupečků pod sebe, jak jsme již zkoušeli ve škole.

Cv. 6 – slovní úloha – Na louce u lesa vylezli 4 krtečci na hromádky. Jeden zaspal a teprve se souká ven. Kolik krtečků bude na louce u lesa?

Děti si zvykají, že musíme udělat znázornění, výpočet na modrou linku a odpověď. Tu zatím jenom říkáme celou větou. Do kroužku si napíšeme výsledek.

Hra: Myslím si číslo. Když k němu přidám 2, vyjde mi 5. Které číslo si myslím?

Je to 3  (5 – 2 = 3)

Hezké úterý

ŽA  M  Pís

 

 

Pondělí 19.10.2020

Dnes začínáme trochu později, ve škole klekl internet....

Český jazyk – rozcvička – hledat slova, která začínají na danou hlásku – M,A,L,E,S

Např. M – míč, maminka, mísa, motýl mimino, ….

(Hlásku vyslovuji hlasem, písmeno píšeme nebo tiskneme…)

Živá abeceda – str. 30 – prohlédneme si písmenka v rohu vlevo nahoře

Tiskací O,o si zakroužkujeme červeně, psací O,o obtáhneme modrou pastelkou

Pohádku k písmenku, kterou čtu vždy dětem, jim přečtu ve škole.

Básničku čteme několikrát dokola, nejdříve po řádcích, pak polovinu, až se nám podaří říct celá zpaměti.

Děti si v této básničce kroužkují žlutou pastelkou písmenka O,o (je jich 7)

Mohou si vybarvit obrázek Olinky

Ve 2.cvičení určujeme, na kterém místě ve slově slyšíme O – na začátku, uprostřed nebo na konci. Vyznačíme žlutě a uděláme si červenou tečku pod všechna písmenka, která už umíme.

Písanka – str. 38 – nejdříve protřepeme ruce, zakroužíme zápěstím, několikrát sevřeme v pěst a uvolníme, pěkně se posadíme a zkontrolujeme držení pastelky…

První velký řádek obtáhneme pastelkou, druhý řádek již jenom jednou a poté zkoušíme na papír bez předpisu – motivací je kouř z komína

Diktát písmen – diktujeme dětem písmena a oni je skládají do řady zleva doprava (v tom ještě často chybujeme…)  Diktujeme – velké M, malé á, malé e, velké A, …..

Pak se vrátíme znovu do ŽA

3.cv. – vybarvujeme všechna okýnka, kde je napsané písmenko O,o.

4.cv. – obtáhneme pastelkou písmenka a opíšeme je do spodních okýnek

Matematika – rozcvička – napočítat rychle do 5 a zpátky, pak si při tom ukazovat počet prstů, ale nepočítat po jednom, ukázat přímo 3,5,4,…..

PS – str. 22 – první tři úkoly

  1. Sčítat prvky, psát výsledky
  2. Tvoříme a píšeme příklady – modrý díl + červený díl = žlutý  úsek
  3. Ke každé dominové kartě patří 2 opačné příklady na sčítání

Pětiminutovka – do čtverečkovaného sešitu s opičkami nadiktujte, prosím, dětem 12 příkladů na sčítání a odčítání do 4.

Známkujeme:

bez chyby = 1*, 1 chyba = 1, 2 a 3 chyby =  2, více chyb = zatím nic, nutno trénovat  

 

Prvouka – str. 15 – prohlédnout si obrázek a povídat, co na něm vidíme.

Pojmenovat nářadí na obrázku, vybarvit ovoce, které sklízíme na podzim (třešně ne)

Vybarvit i exotické ovoce a pojmenovat ho.

(Str. 14 vynecháváme, abych mohla dětem přečíst pohádku, až budeme ve škole….)

M  Pís  ŽA

 

Pátek 16.10.2020

Milí rodiče,

děkuji vám za všechny zaslané splněné úkoly. Mám radost, že to děti  díky vám perfektně zvládají.

Možná to vypadá, že toho v pracovních sešitech uděláme málo, ale než to procvičíme na tabuli a uděláme různé aktivity, je toho dost…

Jsou to důležité hry, které se dají dělat třeba i při procházce venku – např.  hledáme první hlásku slov -   louka (L), pole (P), kolo (K), ruka (R), oko (O), …….

Určujeme počet slabik  (děti si slovo vytleskávají) – hruška (2), list (1), pejsek (2), nádobí (3), slunečnice (4), …..

Samozřejmě různé soutěže v počítání příkladů +,- do 4. Dětem říkám, že musí počítat jako blesk!!! ☻

A na uvolňování ruky je vhodné kreslit  a hlavně vybarvovat (bez přetahování !) a stříhat, ale také manipulovat s drobnými předměty – třídit knoflíky, přebírat korálky, stavět z kostek, rovnat špejle, …..

Živá abeceda str. 29 – dokončit

Matematika str. 21 – dokončit

Přeji všem klidný víkend, dětem trochu sluníčka, ať se dostanou ven a na pondělí vám, milí rodiče, nachystám další úkoly…☻☺☻

ŽA   M

 

 

Čtvrtek 15.10.2020

Živá abeceda - str. 29
Celá stránka se týká čtení slabik. Dnes budeme pracovat pouze s 1.cvičením . Děti čtou slabiky z hrníčků, pod každou slabikou si udělají oblouček. To děti nutí přejít od prvního písmenka ke druhému a přečíst slabiku. Nesmí si to říkat v duchu a pak nahlas, to by je vedlo ke dvojímu čtení a to je špatně. Kterou slabiku přečtou správně, vybarví si ouško hrníčku. Když přečtou všechny slabiky, vybarví si poličku.
Všechny tyto slabiky mohou poskládat ze skládací abecedy (písmenka ve složce).
Ve škole na tabuli máme slabiky, které probíráme a všechny, které umíme, procvičujeme čtení pořád dokola (příloha)
To mají děti také na papíru v ŽA. Každý den mohou vyskládat jeden z řádků z písmenek nebo slabik skládací abecedy. Pro jistotu přikládám, kdyby někdo ztratil.

Matematika
Písance na str. 5 musíme natrénovat psaní číslice 5. Nejdříve uvolníme ruce - protřepat, promačkat, zahýbat prsty, zakroužit zápěstím, pořádně se posadit, tužku chytit do špetičky... 
Největší tvary třikrát pastelkou přes sebe. Poslední dva řádky tužkou.
Pozor - píšeme nejdříve čárku kolmo dolů, pak "bříško" a pak teprve "stříšku".   Všechny tři tahy jsou očíslované....
Pracovní sešit -  str. 21
Natrénovat psaní 5 vpravo nahoře tužkou
Druhý úkol - spočítej ovoce a napiš do malého žlutého okýnka
Třetí úkol - spočítej barevné puntíky a piš číslice do konce tohoto krátkého řádku

Děti si doma nachystají 5 knoflíků, kaštanů, kostiček Lega  nebo vršků od PET lahve a budou pokládat na stůl  
4, 5, 2, 3, 1 podle diktátu. Tak, aby to už děti nepočítaly po jedné, ale položily přímo daný počet.
Stejným způsobem mohou trénovat příklady na sčítání a odčítání do 4.

Jen bych ještě upozornila, že činnosti ve škole střídáme po 10 - 15 minutách 

Tabule  Tabule  ŽA

 

Slabiky - čtení  Písanka 5

 

 

Středa 14.10.2020

Živá abeceda - str. 28 - úkoly jsou napsané dole na stránce
Na stránce jsou 4 cvičení - 1. Děti čtou slabiky, děláme si obloučky, aby plynule přecházely z prvního písmenka k druhému. Písmenko a, á vyznačit modře.
2. Číst slabiky v kroužku a spojovat se slovem, které na tuto slabiku začíná
3. Skládací abecedu si děti odnesly domů
4. Děti tvoří věty podle obrázků

Děti dostaly list papíru (vložen do ŽA), kde jsem jim sepsala všechny slabiky, které se učíme​. Ideálně číst denně nebo aspoň často, dělat si obloučky

Matematika - str. 20​ 
Písemně vypočítat sloupečky uprostřed stránky
Zelené​ příklady ústně několikrát opakovat
Slovní úlohy - Teta měla 4 papoušky a jeden jí uletěl. Kolik papoušků tetě zbylo? ​Trvat na odpovědi celou větou...
Krteček telefonuje jedním telefonem, ale má ještě další tři. Kolik telefonů má krteček?​
K​aždá slovní úloha má znázornění, výpočet, odpověď

Při každé možnosti doma sčítat a odčítat do 4

ŽA   M

Domácí úkoly

Milí rodiče,

po dnešní poradě, kdy ani na ministerstvu nemají jasno, jsme se s kolegyní z 1.třídy po zkušenostech z jarní distanční výuky, domluvily na následujícím postupu:

Nepanikařte!  Zatím se jedná o pouhý týden nepřítomnosti dětí ve škole.

Vzhledem k omezeným možnostem některých dětí k přístupu do Bakalářů, budeme vyvěšovat úkoly denně na stránky třídy a současně na nástěnku do Bakalářů.

On-line výuka v první třídě nám připadá nevhodná vzhledem k zátěži nejen vás rodičů, ale i dětí, které při práci na počítači stejně budou odkázány na vaši pomoc a přítomnost. Úkoly můžete s dětmi tak dělat kdykoliv a ne pouze v čas připojení.

V každém případě vás prosíme o zaslání některých úkolů e-mailem jako přílohu, případně komunikujte přes Messenger nebo WhatsApp. Telefonní číslo pošleme na vaši e-mailovou adresu.

Pokud by situace trvala déle, zvládneme i to!!

Hana Fixlová                                                                                                    14.10.2020

 

 

 

 

Distanční výuka

Milí rodiče,

od zítřka 14.10.2020 začíná distanční výuka pro naše děti.

Úkoly budou pravidelně každý den dopoledne  vyvěšeny na nástěnce Bakalářů na stránkách školy www.zsspitalska.cz

Na titulní stránce vpravo najdete ikonku Bakaláři, po rozkliknutí je zde postup pro přihlášení.

Vaše e-mailové adresy jsou zavedeny do systému tak, jak jste je uvedli v posledním dotazníku.  

Prosím o zpětnou vazbu na můj školní e-mail, zda se vám přihlášení zdařilo.

Děkuji

Hana Fixlová

 

Možnost stravování po dobu distanční výuky

Vážení rodiče, omlouváme se, ale vzhledem k rychle měnícím se pokynům z MŠMT vám dodatečně nabízíme stravování pro vaše děti. V tuto chvíli mají všechny děti oběd přihlášen. Pokud nemáte zájem, aby si vaše dítě vyzvedávalo teplý oběd (bez polévky) v krabičce, můžete mu dnes, tj. 13. 10. 2020 do 20:00 hod. odhlásit oběd prostřednictvím Jídelníčku na stránkách školy (viz www.strava.cz) a to na celou dobu distanční výuky. Prosím, přihlašujte dítě k "distančnímu" stravování jen tehdy, pokud oběd opravdu přijde odebrat, apelujeme na zamezení plýtvání jídlem a obalovými materiály.

Výdej pro žáky 1. stupně bude probíhat od 12:00 do 12:35 hod.

Výdej pro žáky 2. stupně bude probíhat od 13:00 do 13:35 hod.

Obědy budou vydávány ve školní jídelně za dodržení hygienických předpisů.

PaedDr. Alena Nídlová ředitelka školy

 

 

Recyklohraní

Ve středu 23.9. jsme se zúčastnili výukového programu Recyklohraní, kde jsme se naučili třídit různé druhy odpadů. Zjistili jsme, co se z nich dá ještě vyrobit a úspěšně jsme rozebrali pračku i počítač....😀

01

02

03

04

05

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PÍSMENA

Prosím rodiče, aby dali svým dětem složku na písmena. Začínáme se učit písmenko M,m a s touto složkou budeme pracovat až do konce školního roku.

Děkuji Hana Fixlová                                                                                       15.9.2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vítejte na stránkách 1.A

Vážení rodiče,
při zahájení školního roku dne 1.9.2020 bude vstup do budovy umožněn pouze dětem, roušky jsou povinné ve společných prostorách školy. Děti si u vchodu převezmou paní učitelky.
Rodiče si převedou paní vychovatelky školní družiny na společnou třídní schůzku do jídelny školy na hlavní budově.
Po skončení této schůzky následují třídní schůzky pro rodiče v jednotlivých třídách na Bumbálku
od 9:00 hod.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci, prosíme o účast pouze jednoho z rodičů s rouškou.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Počasí

Počasí dnes:

18. 1. 2021

zatazenosesnezenim

Bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně od západu zataženo, místy sněhové přeháňky nebo slabé sněžení. Denní teploty -4 až 0°C. Noční teploty -2 až -6°C.

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

O naší škole

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Mauris ac congue lectus, id feugiat libero. Vestibulum interdum velit ut arcu consequat ullamcoper. Quisque non venenatis enim. Fusce pharetra non est in laoreet. Sed a elit non nunc imperdiet dapibus. Aenean in dolor lobortis, vulputate massa a, sollicitudin mi. Suspendisse tempus turpis enim, eget faucibus urna congue quis. Praesent condimentum id est ultrices hendrerit. Duis diam lerem, rhoncus non luctus sit amet, efficitur vel felis. Donec aliquam molestie ipsum, sit amet elementum quam rhoncus ac. Nam vel enim fermentum, scelerisque odio vel, feugiat urna.