ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

9.B

Školní rok 2022/2023 - třída 9.B.

Francouzsko-italský týden 26.9. - 30.9.

Tento týden jsme měli příležitost ochutnat ve školní jídelně itatalskou a francouzskou kuchyni. Dnes jsme se spolu se žáky 9.B. oblékli do barev Itálie a Francie!

Italská vlajkaItalská vlajkaFrancouzská vlajkaFrancouzská vlajkaNakonec i s paní učitelkou...


 

 

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 - Třída 8.B

 

Ohlédnutí za školním rokem 2021/2022

 1. Exkurze do Štefánikovy hvězdárny na PetříněNěkteří z nás vyšli i na věž!Někteří z nás vyšli i na věž!
 2. Projektový den - BotanicusNěkteré žáky zajímalo hrnčířství.Někdo si vyrobil svíčku...Někdo si vyrobil svíčku...Někoho zajímalo hlavně občerstvení...A někdo si našel klidné místo k relaxaci
 3. Předávání vysvědčeníOsmá třída za námi a poslední ročník před námi.

   

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ – II. TURNUS – 6. 2. – 12. 2. 2022

 

Vzhledem k dalším nařízením MZD od 26. 1. 2022 platí:

 • NUTNÉ – jelikož je vašim dětem 12+, je nutné podstoupit PCR test v pátek 4. 2. 2022, aby nebyl starší 72 hodin – výsledek testování je nutné odevzdat před odjezdem u autobusu panu učiteli Mgr. Danielu Zálešákovi
 • Bez dokladu o negativním výsledku testování dítě nemůže odjet na školu v přírodě
 • u dítěte či dospělého od 26. 1. 2022, kdy byl u dotyčných prokázán pozitivní PCR test, je možno tohoto jedince vyřadit z testování a karantény
 • žádáme vždy po této nemoci doručit do školy doklad o prodělané nemoci či výsledek pozitivního PCR testu
 • telefonní číslo na vedoucího pane učitele výjezdu: Mgr. Daniel Zálešák – 607 831 360 - možno volat mezi 19:00 a 20:00 hodin, aby nebyl rušen průběh pobytu
 • dále pojede jako druhý pedagog pan učitel Petr Všetíček

 

 
Třídní schůzka - 16.11. v 18 h

Třídní schůzka proběhne online přes TEAMS, přihlásíte se na nové přihlašovací údaje svých dětí.

Testování žáků 8. a 15.11. proběhne antigenními testy 1. vyučovací hodinu. Kdo bude ten den chybět, otestuje se v ten návratu do školy.

Nemusí se testovat:

a) ten kdo má ukončené očkování a odevzdal certifikát

b) ten kdo prodělal covid v předchozích 180 dnech (musí donést potvrzení)

c) platný PCR test (pouze 72 hodin platný) či antigenní test (24 hodin platný)


Testování všech žáků školy - 1. 11. 2021

Dopis MČ Praha 9 + Průběh testování + Souhlas zákonného zástupce
26. 10. 2021

Vážení rodiče, 
vzhledem ke zvyšujícímu se výskytu onemocnění COVID 19 a k zajištění maximální možné prezenční výuky v našich školách se Městská část Prahy 9 rozhodla provést dne 1. 11. 2021 testování všech žáků škol, včetně žáků očkovaných i žáků po  prodělaném onemocnění covidu. 

Žáci, kteří dnes v úterý 26. 10. 2021 nejsou ve škole a děti z tříd v karanténě, rodiče vyplní online formulář a odešlou ho na e-mail svému třídnímu učiteli. 

Kdo z rodičů nemá možnost podepsaný formulář naskenovat a zaslat třídnímu učiteli, napíše do e-mailu dovětek, že souhlasí s testováním - toto nahradí podpis na formuláři. 
informace pro rodiče (1.12 MB)

 

Vloženo 31.8.2021

Dobrý den,

zasílám vám informace ohledně průběhu nasledujících tří dnů.

8.A, 8.B, 8. C, 9.A, 9.B 

1. září 

Žáci se dostaví do své kmenové třídy do 7:55 hodin 

9:40 ukončení  

Obědy 1. září jsou vydávány od 11:30 do 13:00 hodin. Je důležité nezapomenout přihlásit nebo odhlásit oběd a zaplatit stravné.

18: 00 - TŘÍDNÍ SCHŮZKA pro rodiče

od 18:00 hodin ve svých kmenových třídách( naše je ve druhém patře hned vedle schodů)

Při vstupu do vestibulu školy žádáme zákonné zástupce žáků, aby si provedli dezinfekci rukou a po celou dobu pobytu v prostorách školy měli nasazenou ochranu nosu a úst.

2. – 3. září 

Vyučování bude začínat v 8:00 a končit ve 13:00 hodin (my budeme akorát 3.9. končit ve 12h, protože jsem objednaná k lékaři, ale 2.9. v těch zmíněných 13h)

Žáci si přinesou přezůvky, školní aktovky a vše po domluvě s třídními učiteli 

Od 6. září bude výuka probíhat dle stávajícího rozvrhu hodin. 

Informace k testování

Na počátku zahájení prezenční výuky ve školním roce 2021-2022 bude provedeno plošné preventivní testování dětí v rozsahu 3 antigenních testů v prvních dvou týdnech v září, aby se zabránilo následnému nekontrolovatelnému šíření onemocnění a nedošlo tak k výraznému zhoršení epidemiologické situace a zároveň se zabránilo výraznějšímu omezení prezenční výuky.

Termíny testování:

· 1. září – 2. – 9. ročník

· (2. září – 1. ročník)

· 6. a 9. září – 1. – 9. ročník

TESTOVÁNÍ PROBĚHNE V KMENOVÝCH TŘÍDÁCH VE VŠECH TERMÍNECH.

Pozn.: Pokud žák nebude přítomen na testování v daných termínech, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu do školy.

Testování nemusí podstoupit žáci:

a) Po prodělaném onemocnění covid-19po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19

b) žáci 12+ - 14 dní po plně dokončeném očkování

c) doložením negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě

- Ag test ne starší 72 hodin

- PCR ne starší 7 dnů

JE NUTNÉ TATO POTVRZENÍ ZASLAT NA E-MAIL TŘÍDNÍMU UČITELI NEJPOZDĚJI V ÚTERÝ 31. 8. 2021 NEBO DONÉST DO ŠKOLY V LISTINNÉ PODOBĚ VE STŘEDU 1. ZÁŘÍ 2021(nebo hned, jak žák přijde do školy, pokud bude 1.9. chybět)

Pokud dítě testování neabsolvuje:

Ø má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, ve třídě, při výuce, ve školní družině a ve společných prostorách školy

Ø nesmí cvičit ve vnitřních prostorách školy, převléká se s odstupem od ostatních osob v případě cvičení v přírodě mimo budovu školy

Ø nesmí zpívat

Ø bude používat hygienické zařízení určené pouze pro žáky, kteří nepodstoupili preventivní testování

Ø při konzumaci potravin včetně nápojů – přestávky – musí sedět v lavici nebo u stolu ve školní jídelně 1,5 m od ostatních osob


Očkování 12+ - COVID 19 - MOŽNOST OČKOVÁNÍ PRO DĚTI


ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 - Třída 7.B.

Vloženo 19.5. 2021
 ZUŠ Folklorika Praha vás zve na TALENTOVÉ ZKOUŠKY

TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO ZUŠ info (59.15 kB)

 


 

Vloženo 12.5. 2021

POZOR, ZMĚNA TERMÍNŮ - DŮLEŽITÉ

ZMĚNA ODEVZDÁVÁNÍ PCR TESTŮ – ZKUMAVEK + FORMULÁŘŮ

1. C, 3. A, B, C, 5. A, B, 6. A, B, 7. A, B, CNEBUDE SVOZOVÝ DEN V PÁTEK 14. 5. 2021

– TERMÍN JE POSUNUT Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ s účinností od 17. května 2021

Zkumavky v igelitovém sáčku s formulářem donesou žáci těchto tříd

ve středu 19. 5. 2021 ráno s sebou do školy, kde budou vyučujícími vybrány.

Nezapomeňte na nutnost se doma zaregistrovat a naskenovat QR kód ze dna zkumavky a odeslat. Je to nutné pro spárování výsledků se vzorkem PCR testů vašich dětí.


Vloženo 26.4. 2021

Testování uchazečů o střední školy a víceletá gymnázia ve školním roce 2020/2021

pro účely přijímacích zkoušek

TESTOVÁNÍ PROBĚHNE, BUDE VYHODNOCENO A VYDÁNO POTVRZENÍ O VÝSLEDKU TESTU:  pátek 30. 4. 2021 ve vestibulu hlavní budovy školy od 9:00 do 11: 00 hodin. Jiný termín není k dispozici.

 

 • Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
 • Testování na onemocnění COVID – 19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případě situace, kdy výuka probíhá distančně.
 • Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.
 • Žáci mohou využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb.
 • Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

 

 •  Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru ARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálního platného mimořádného opatření k provádění testů.


Vloženo 15.3.2021

Změny termínů přijímacích zkoušek!

  Přijímací řízení na čtyřletých oborech se budou konat v termínu 3. - 4. května 2021.

  Přijímací řízení na víceletá gymnázia budou konat v termínu 5. - 6. května 2021.

  Více informací najdete v záložce O škole - Výchovné a katiérové poradenství.


Vloženo 1.3.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci Vláda ČR dne 26.2.2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ZŠ.

Distančně se bude vyučovat v 1. a 2. třídách podle běžného rozvrhu, hodiny on-line vysílání budou dány na web školy po schůzce vyučujících 1. a 2. ročníků v pondělí 8.3.2021.

Třídní učitelé těchto tříd se s Vámi spojí prostřednictvím Bakalářů a stránek třídy, kdy Vám vše upřesní.

Dále po vyhlášení krizového opatření budou obědy všem žákům 1. a 2. tříd odhlášeny.

Žádáme, aby ti rodiče, kteří mají zájem o stravování svých dětí v průběhu distanční výuky, si obědy sami zpět přihlásili.

Obědy budou vydávány u hlavního vchodu do budovy školy do jednorázových obalů od 12.30 do 13.15 hodin

Distanční výuka pro 3. - 9. ročníky bude pokračovat stejným způsobem jako doposud.

Ošetřovné: odkaz https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ŠKOLA JIŽ NEVYPLŇUJE ŽÁDNÁ POTVRZENÍ

Děkujeme za pochopení a spolupráci, prosím, sledujte webové stránky školy.

S pozdravem

Jana Jandová


 

Vloženo dne 25.1.2021

Dobrý den, třídní schůzka se bude konat zítra 26.1. v 18h přes aplikaci TEAMS, jako posledně. 
Kdo se nebude moci účastnit zítra z důvodu krytí termínu v jiné třídě, dávám k dispozici náhradní termín  ve středu 27.1. v 18h. Prosím, dejte mi vědět, kdo se nezúčastní zítra, ale ve středu.
S pozdravem

Jana Jandová




Vloženo dne 4.1.2021

Dobrý den, posílám v příloze rozvrh online hodin. Hodiny začínají ve stejný čas, jako by začínaly při prezenční výuce.rozvrh.PDF (200.47 kB)


Vloženo dne 31.12.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě informace MŠMT – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid – 19 je povolena osobní přítomnost:

• žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,

• žáků 1. a 2. ročníků základních škol,

• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),

• žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a

• žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
 • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat u vchodu do vestibulu školy v jednorázových boxech pořízených školou.
 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • VŠICHNI ŽÁCI, KTEŘÍ JSOU NA DISTANČNÍ VÝUCE A CHTĚJÍ OBĚD ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY, MUSÍ SI SAMI OBĚDY PŘIHLÁSIT. VAŘÍ SE VŽDY JEDNO JÍDLO.
 • OBĚDY BUDOU VYDÁVÁNY DO JEDNORÁZOVÝCH NÁDOB OD 13:00 DO 13:30 U HLAVNÍHO VCHODU DO ŠKOLY.
 • Online výuka 3. – 9. ročníků bude probíhat dle běžných rozvrhů tříd.

  Rozvrh s barevně vyznačenými videohodinami bude na web školy vyvěšen v pondělí 4. 1. 2021 v odpoledních hodinách po poradě pedagogů.


   

Vloženo 23.11.2020

Dobrý den skupino NJ

str. 13 PS cv. 9a

1. doplňte bist, bin, kommst, bin a připravte si se spolužákem rozhovor, který předvedete až se příští týden uvidíme

2. doplňte hei(ostré s)t, ist, spielst, spiele a připravte si se spolužákem rozhovor, který předvedete až se příští týden uvidíme

str. 16, znovu připomínám "Lernwortschatz"( česky slovní zásoba :))

Vloženo 19.11.2020

Dobrý den,

příští týden je možnost individuálních online schůzek s učiteli. Já osobně jsem si vyhradila mezi 17 a 20h večer každý den v příštím týdnu od úterý 24.11. do pátku 27.11. Na každého, kdo bude mít zájem o konzultaci budu mít 15 minut.  

Dejte mi prosím vědět do konce tohoto týdne emailem, kdo bude mít zájem.

S pozdravem

Jana Jandová


Vloženo 11.11.2020

Dobrý den, něco málo na tento týden :)

NJ

str.11 PS cv. 4

1. Wer ist das Madchen ?( nad a dvě tečky)

2.Wer ist der Junge....věty si přeložte do češtiny a napište do PS

cv. 5 všude doplníte ist...přeložte a napište

cv. 6

1-b

2-c.... zbytek zkuste sami a opět přeložte

str. 12 cv. 7a

1.Wer

2.Wie

3.Woher

4.Wer

 

Vloženo 03.11.2020

Dobrý den skupino  NJ :)
Úkoly na tento týden, prac.sešit str.10 cv. 2b
str.11 cv. 3 přepište perem
1. Die Lampe ist toll.
2.Das Fahrrad ist super.
3.Das Shirt ist cool.
4.Das Madchen ist suss(ve slově Madchen 2 tečky nad a nad u 2 tečky a na konci ostré s)
5.Der Rucksack ist blod(nad o 2 tečky)

V příloze máte slovesa, naučit, popište si je česky, obrázek napoví :) NJ slovesa.pdf (2 MB)

23.10. 2020
Dobrý den, zde posílám poučení žáků před prázdninami. Užijte si je a naberte síly.

Poučení žáků před prázdninami.pdf (84.63 kB)

Dále vás chci poprosit, aby ti, kteří chyběli na nějaké online hodině mi poslali omluvenku přes KOMENS. Návod, jak poslat e-omluvenku jsem posílala minulý týden do vašeho mailu.

_________________________________________________________________________________________

Německý jazyk-připomínám slovíčka na str. 16, až se uvidíme bude písemná zkouška ! Děkuji P.V.

Obědy při distanční výuce - důležité

Obědy při distanční výuce
_____________________________________________________________________________________________

 

Vítám vás v novém školním roce!

Jmenuji se Jana Jandová a jsem vaše nová třídní učitelka.

Nemůžu se dočkat, až vás všechny poznám!

Budu se na vás těšit v úterý 1.9. v 8.00 v naší nové třídě.

Svou novou třídu najdete ve 2. patře nad ředitelnou (bývalá 5.A)

Ve stejný den 1.9. se také uskuteční informativní třídní schůzka pro rodiče v 18.00 v naší třídě.

Užijte si poslední dny prázdnin! ❤️

​​

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 18 °C 11 °C
pátek 14. 6. zataženo 20/9 °C
sobota 15. 6. oblačno 24/12 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 23/13 °C

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Naše škola se účastní projektu Evropské unie s finanční podporou EU.

Ovoce a zelenina do škol

Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol je financován z prostředků Ministerstva zemědělství.

www.skolniprojekty.info

Obědy pro děti

Obědy pro děti LOGO

S podporou MŠMT

Wmen for Women MŠMT LOGO

Pro školy

Rodičům: Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho tak mohou vaše děti nejen ve škole, ale i doma.

Psaní hravě

Psaní všemi deseti:

Psaní hravě LOGO

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.